Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực việc làm và an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Super Victory

Sáng 17/4, thực hiện Quyết định số 2453/QĐ-SLĐTBXH ngày 26/3/2019, Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực việc làm, an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 do đồng chí Nguyễn Hữu Cường – Trưởng Phòng Việc làm – An Toàn lao động – Sở Lao động Thương binh và Xã hội – Phó Trưởng đoàn, cùng đại diện các đơn vị liên quan đến làm việc tại Công ty TNHH Super Victory.

Công ty TNHH Super Victory có địa chỉ tại Km 5 đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in ấn, sản xuất bao bì carton, tem, nhãn mác… với tổng số 188 lao động. Trong đó có 16 người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và thực hiện khai báo tạm trú.

Đoàn Kiểm tra tại xưởng sản xuất doanh nghiệp

Từ năm 2017 đến nay, công ty đã làm tốt công tác tuyển dụng, quản lý lao động, bao gồm cả lao động là người nước ngoài. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đoàn công tác đã chỉ ra một số nội dung doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ như: nội dung thông báo tuyển dụng lao động còn thiếu thông tin về loại hợp đồng, mức tiền lương dự kiến giao kết; chưa định kỳ báo cáo đủ một năm hai lần tình hình thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động; tại thời điểm kiểm tra lý lịch máy, thiết bị được lập không có chữ ký, đóng dấu của đơn vị chế tạo hoặc đơn vị sử dụng, có 3 xe nâng hàng sức nâng 1,5 tấn chưa xuất trình được lý lịch và Giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật an toàn.

Bên cạnh đó, chưa phân loại người lao động theo danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định (trong đó có công nhân vận hành máy in xoa…). Doanh nghiệp chưa tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 28 người lao động tập nghề, thử việc, 5 người trong mạng lưới an toàn vệ sinh viên (nhóm 6). Năm 2018, chưa tổ chức khám sức khỏe cho 166 người lao động, năm 2019 chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 87 người lao động. Nội dung khám sức khỏe định kỳ không đầy đủ theo phụ lục 1 Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế. Chưa tham gia Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 26 người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tại hiện trường sản xuất công ty, một số khu vực nhà xưởng không có nội quy an toàn, vệ sinh lao động được niêm yết tại các vị trí dễ quan sát, máy thiết bị chưa được mã hóa bằng tiếng Việt để người lao động dễ dàng vận hành, thao tác.

Đoàn Kiểm tra phỏng vấn trực tiếp các chế độ của Công ty dành cho người lao động

Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nêu ra một số kiến nghị để doanh nghiệp chấp hành tốt hơn nữa các quy định của pháp luật trong lĩnh vực việc làm, an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với một số vi phạm của công ty.

Qua công tác kiểm tra, doanh nghiệp đã nâng cao ý thức và chấp hành tốt hơn các quy định của pháp luật trong lĩnh vực. Đồng thời quan tâm đến sức khỏe, quyền lợi của người lao động hơn.

V.H.N