Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng công bố thông tin chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng công bố thông tin

Bao gồm:

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm2018.