Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

[Infographic] Khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn, khống chế Dịch tả lợn Châu Phi

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang có diễn biến phức tạp trên toàn quốc, với 9 tỉnh thành đã xuất hiện dịch. Tại Hải Phòng, dịch đã xuất hiện tại 3 huyện. Công tác phòng chống Dịch đang được thành phố chỉ đạo các địa phương, sở ngành liên quan khẩn trương, tập trung thực hiện. Cả hệ thống chính trị các địa phương đang được huy động tham gia công tác phòng chống dịch.

Đức Hiệp thực hiện