Hải Phòng, ngày 22 tháng 09 năm 2019

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin báo cáo tài chính 06 tháng năm 2018

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin

Bao gồm:

Báo cáo  tài chính 06 tháng năm 2018.