Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin kế hoạch sản xuất kinh doanh và đàu tư phát triển năm 2018

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin

Bao gồm:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư pháttriển năm 2018 của doanh nghiệp.