Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin hoạt động

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố tthông tin

Bao gồm:

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệmxã hội 2017;

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạchsản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất;

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chứccủa doanh nghiệp năm 2017.