Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

Thực hiện Công văn số 6062/BYT-UBQG50 ngày 11/10/2018 của Bộ Y tế - Cơ quan thường trực phòng, chống AIDS của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018; UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 (từ ngày 10/11/2018 đến ngày 10/12/2018).

Mục tiêu của Tháng hành động nhằm tăng cường các hoạt động dự phòng, xét nghiệm phát hiện HIV cho những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống vùng sâu, vùng xa; bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV; giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lấy nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; mở rộng bao phủ, nâng cao chất lượng của các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế và điều trị HIV/AIDS đến người dân.

Theo đó, chủ đề Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 là “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”. UBND thành phố khuyến khích các xã, phường, thị trấn, đơn vị, cơ quan doanh nghiệp, tổ chức phát động Tháng hành động phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương; tổ chức mít tinh và diễu hành quần chúng hưởng ứng Tháng hành động và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS tại thành phố và các quận, huyện; triển khai các hoạt động truyền thông nhằm tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng Tháng hành động. Bên cạnh đó tổ chức các hội nghị, hội thảo và các hoạt động thiết thực khác.

UBND thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Y tế giữ vai trò chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động; tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành quần chúng hưởng ứng; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng và các cơ quan báo chí tại địa phương thực hiện chiến dịch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo các đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động thiết thực trong Tháng hành động; tổ chức giám sát, đánh giá, hướng dẫn triển khai công tác phòng chống HIV/AIDS; tổ chức giám sát, đánh giá, hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS của các ngành, quận, huyện, đơn vị; giao Công an thành phố, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tích cực chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền để hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

Tiến Phước