Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Hội thảo tập huấn về can thiệp y tế đối với người sử dụng ma túy trong tình hình mới

Trong 2 ngày 25 và 26/6, tại Hải Phòng, Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm SDCI tổ chức hội thảo tập huấn về can thiệp y tế đối với người sử dụng ma túy trong tình hình mới cho các phóng viên báo chí trung ương và một số tỉnh, thành phố phía Bắc.

Đại biểu tham gia thảo luận

Trong chương trình hội thảo, các đại biểu và phóng viên báo chí nghe giới thiệu tổng quan chương trình can thiệp giảm tác hại cho người sử dụng ma túy tại Việt Nam; tình hình nhiễm HIV, viêm gan C, bệnh lý tâm thần, lao và tiếp cận bảo hiểm y tế trong người tiêm chích ma túy tại Hải Phòng, phát hiện của dự án Driver; tình hình sử dụng ma túy, nhiễm HIV, viêm gan C, sức khỏe tâm thần trong thanh niên trẻ sử dụng ma túy ở Việt Nam, phát hiện của dự án Bảo vệ tương lai. Chương trình can thiệp cho người sử dụng ma túy ở Hải Phòng. Các đại biểu cũng nghe giới thiệu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng một chương trình can thiệp y tế công cộng cho người sử dụng ma túy với hiệu quả nhiều mặt; hỗ trợ của Chương trình Pepfar cho Việt Nam trong can thiệp với người sử dụng ma túy để đạt hiệu quả trong can thiệp về HIV.

Trong khuôn khổ chương trình, các phóng viên báo chí đi thực tế, tiếp cận với một số cơ sở điều trị methadone, tìm hiểu việc cung cấp dịch vụ cho người nghiện ma túy tại Hải Phòng và trao đổi, giải đáp các vấn đề phóng viên quan tâm giữa đại diện tổ chức SCDI và một số chuyên gia về lĩnh vực y tế trong và ngoài nước.

Phương Nam