Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động phòng, chống ma túy

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy; Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26/6), Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các Bộ, cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 1 - 30/6/2018 với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”.

Theo đó, tăng cường tuyên truyền về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ...) cần sa và các chất hướng thần mới để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ (thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên...). Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các hoạt động sinh hoạt hè của học sinh, sinh viên; gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề...

Để triển khai thực hiện chỉ đạo trên, tại thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đã chỉ đạo yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 664/TTg-KGVX và chỉ đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch 31/KH-BCĐ799 ngày 31/01/2018, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2018.

V.H.N