Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh Nhà Hải Phòng công bố thông tin hoạt động

Thực hiện Quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh Nhà Hải Phòng công bố báo cáo hoạt động:

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016

Thông tin về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016

Báo cáo Tài chính Quý II/2016


Xem và tải Văn bản tại đây