Hải Phòng, ngày 22 tháng 08 năm 2019
Lịch tiếp công dân năm 2018

Bấm vào đây để xem chi tiết.