Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019
Lịch tiếp công dân năm 2018

Bấm vào đây để xem chi tiết.