Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019
Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị (gồm: Máy vi tính để bàn và lưu điện, máy vi tính xách tay, máy in, máy photocopy) cho khối quận, huyện (12 đơn vị đầu mối) tại Quyết định số 154/QĐ-QĐT&PTĐ ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Quỹ Đầu tư và phát triển đất Hải Phòng.
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm
tại đây