Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019
18 tàu đóng mới theo Nghị định 67 đi vào sản xuất

Triển khai Nghị định 67 của Chính phủ, Hải Phòng được phân bổ 44 chiếc tàu; trong đó có 34 tàu khai thác, 10 tàu dịch vụ. Tính đến thời điểm này, toàn thành phố có 33 tàu đã ký hợp đồng vay tín dụng, tổng số tiền Ngân hàng cam kết cho vay đạt trên 433 tỷ đồng, trên 283 tỷ đã được giải ngân. Hiện đã có 18/44 tàu (7 tàu sắt, 11 tàu gỗ) đóng mới xong, đi vào sản xuất; 15 tàu đang triển khai đóng mới còn 11 tàu chưa triển khai. 

Thực hiện chính sách bảo hiểm, trong 2 năm 2015, 2016, thành phố đã hỗ trợ được gần 1,3 nghìn thuyền viên, kinh phí gần 380 triệu đồng; hỗ trợ bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị cho 32 tàu cá, kinh phí đạt trên 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí vận chuyển hàng hóa 189 chuyến biển, với tổng kinh phí đạt 7,6 tỷ đồng.


Trên 283 tỷ đồng được giải ngân để đóng mới tàu cá

Ngoài ra, thành phố còn mở 15 lớp đào tạo hướng dẫn vận hành tàu vỏ thép, tàu vỏ vật liệu mới, kỹ thuật khai thác, bảo quản sản phẩm theo Nghị định 67, cấp giấy chứng nhận cho hàng trăm học viên/ngư dân.

Khánh Chi