W3Counter
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4243281
Khách trực tuyến : 20107
Thành viên trực tuyến : 7
 
Văn bản điều hành Văn bản quy phạm pháp luật
Tất cả văn bản
Công an (79) Công thương (84) Doanh nghiệp (25)
Giáo dục đào tạo (66) Giao thông vận tải (146) Kế hoạch và Đầu tư (234)
Khoa học và Công nghệ (84) Lao động - Thương binh và Xã hội (123) Ngoại vụ (12)
Nội vụ (656) Nông nghiệp và PTNT (168) Phòng cháy chữa cháy (41)
Quốc phòng (45) Tài chính (89) Tài nguyên và Môi trường (159)
Thanh tra (27) Thông tin và Truyền thông (219) Tư pháp (133)
Văn hóa - Thể thao (214) Xây dựng (151) Y tế (162)
Danh mục mới (0) Du lịch (3)

Loại văn bản: Năm ban hành:
Từ khóa:    
   

STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
Page size:
select
 2916 items in 146 pages
1 1806/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng 27/09/2016
2 21/CT-UBND Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng 26/09/2016
3 352/TB-UBND Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại buổi kiểm tra, giải quyết vướng mắc đẩy nhanh tiến độ Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn I ngày 23/9/2016 26/09/2016
4 6322/VP-DN Công văn Về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 344/TB-UBND ngày 13/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 26/09/2016
5 2094/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu nhà chung cư cũ Đ52, Đ54, Đ56, Đ58 Đồng Quốc Bình quận Ngô Quyền 23/09/2016
6 2095/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn quận Kiến An 23/09/2016
7 2030/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện 20/09/2016
8 2014/QĐ-UBND Quyết định Ban hành chế độ chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng 16/09/2016
9 6084/VP-KTGS&TĐKT Công văn Về việc rà soát, theo dõi, xử lý và cập nhật tiến độ thực hiện các nhiệm vụ UBND thành phố giao các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện 16/09/2016
10 2012/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 16/09/2016
11 2014/QĐ-UBND Quyết định Ban hành chế độ chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng 16/09/2016
12 2015/QĐ-UBND Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố Hải Phòng 16/09/2016
13 2016/QĐ-BCĐPTDL Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch thành phố Hải Phòng 16/09/2016
14 6081/VP-VXNC Công văn Về việc xây dựng mô hình điểm và an toàn thức ăn đường phố 16/09/2016
15 186/BC-UBND Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ 16/09/2016
16 347/TB-UBND Thông báo Kết luận của Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần 16/09/2016
17 1700/UBND-VXNC Công văn về việc đề xuất triển khai Kế hoạch thi hành Luật tiếp cận thông tin 15/09/2016
18 183/BC-UBND Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 thành phố Hải Phòng 15/09/2016
19 184/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 15/09/2016
20 185/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III, 9 tháng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện quý IV năm 2016 của thành phố Hải Phòng 15/09/2016