W3Counter
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4198328
Khách trực tuyến : 5453
Thành viên trực tuyến : 2
 
Văn bản điều hành Văn bản quy phạm pháp luật
Tất cả văn bản
Công an (77) Công thương (79) Doanh nghiệp (19)
Giáo dục đào tạo (47) Giao thông vận tải (136) Kế hoạch và Đầu tư (219)
Khoa học và Công nghệ (75) Lao động - Thương binh và Xã hội (119) Ngoại vụ (10)
Nội vụ (591) Nông nghiệp và PTNT (160) Phòng cháy chữa cháy (39)
Quốc phòng (43) Tài chính (85) Tài nguyên và Môi trường (145)
Thanh tra (26) Thông tin và Truyền thông (209) Tư pháp (124)
Văn hóa - Thể thao (208) Xây dựng (131) Y tế (153)

Loại văn bản: Năm ban hành:
Từ khóa:    
   

STTSố hiệuTrích yếuNgày ban hành Tải tài liệu
Page size:
select
 2691 items in 135 pages
1 1428/QĐ-UBND Quyết định công bố bổ sung danh sách cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ 20/07/2016
2 1403/QĐ-CT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng 18/07/2016
3 1129/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật ở thành phố Hải Phòng năm 2016 15/07/2016
4 1394/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ 14/07/2016
5 1373/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng 13/07/2016
6 16/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng công nợ 12/07/2016
7 1088/UBND-ĐC V/v báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5525/VPCP-TTĐT ngày 05/7/2016 của Văn phòng Chính phủ 12/07/2016
8 1329/QĐ-CT Quyết định về việc tặng Bằng khen 11/07/2016
9 1335/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hải Phòng 11/07/2016
10 1336/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân thành phố Hải Phòng và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân thành phố 11/07/2016
11 1337/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu và Quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Kiến An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 11/07/2016
12 1328/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh sách các chủ tàu đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hải Phòng đợt I năm 2016 11/07/2016
13 1338/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Trung tâm nghề cá lớn Hải Phòng gắn với ngư trường Vịnh Bắc Bộ 11/07/2016
14 1308/QĐ-CT Quyết định về việc tặng Bằng khen 08/07/2016
15 1309/QĐ-CT Quyết định về việc tặng Bằng khen 08/07/2016
16 1310/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kính phí Dự án Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 08/07/2016
17 1314/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020 08/07/2016
18 1315/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 12/01/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về hội nhập quốc tế 08/07/2016
19 1323/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức thành phố Hải Phòng năm 2016 08/07/2016
20 1307/QĐ-CT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng 07/07/2016