W3Counter
Xin ý kiến dự thảo văn bản
Lựa chọn lĩnh vực:
select
Các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp
Chưa có danh sách văn bản.
Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp
    
12
Số lượng bản ghi trên trang:
select
 17 items in 2 pages
QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế xét, tôn vinh danh hiệu “doanh nghiệp tiêu biểu” và “doanh nhân tiêu biểu” thành phố Hải Phòng
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/12/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 31/12/2016
Tải về Xem góp ý
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/12/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 08/01/2017
Tải về Xem góp ý
TỜ TRÌNH Về việc ban hành Quyết định ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/12/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 08/01/2017
Tải về Xem góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Hải Phòng
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/10/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 08/11/2016
Tải về Xem góp ý
Dự thảo Quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Hải Phòng
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/10/2016
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 08/11/2016
Tải về Xem góp ý
Xin ý kiến tham gia Dự thảo quy định tạm thời về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/08/2015
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 31/12/2015
Tải về Xem góp ý
Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/07/2015
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 14/09/2015
Tải về Xem góp ý
Xin ý kiến góp ý Đề cương mô hình chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/12/2014
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 20/12/2014
Tải về Xem góp ý
Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tinh thần phục vụ trong khám, chữa bệnh đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm y tế vùng duyên hải Bắc Bộ
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/04/2014
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 31/12/2014
Tải về Xem góp ý
Đề án nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tinh thần phục vụ trong khám, chữa bệnh đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm y tế vùng duyên hải Bắc Bộ
Số ý kiến đóng góp: 0
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/04/2014
Ngày kết thúc lấy ý kiến: 31/12/2014
Tải về Xem góp ý