Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 266302
Khách trực tuyến : 8861
Thành viên trực tuyến : 27
 
Xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch”
16/04/2013 - 09:29

               UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:     /HD-SVH,TT&DL                                               Hải Phòng, ngày     tháng 4  năm 2013

 HƯỚNG DẪN

Xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương
 “Vì sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch”

 

Căn cứ Quyết định số 46/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 26/6/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch”. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” như sau:

1/  Đối tượng xét tặng:

- Người đã và đang công tác trong và ngoài Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có nhiều thành tích, thâm niên công tác;

- Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với người đã được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thể dục - Thể thao”, Huy chương “Vì sự nghiệp Du lịch”, Kỷ niệm chương các lĩnh vực thuộc Ngành Văn hoá - Thông tin trước đây.

2/ Tiêu chuẩn xét tặng:

2.1 - Đối với những người đang công tác trong Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch (đạt một  trong các tiêu chí sau):

a) Có thời gian công tác từ 20 năm (đối với nam), 15 năm (đối với nữ).

b) Được tặng một trong các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau.

- Anh hùng lao  động, Nghệ sĩ Ưu tú, Nhà giáo ưu tú, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương (các hạng), Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, được đề nghị tặng Kỷ niệm chương khi có quyết định khen thưởng.  

- Vận động viên giành Huy chương tại Đại hội Olympic; Huy chương vàng Giải vô địch thế giới từng môn; Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Châu Á, Giải vô địch Châu Á; 2 lần giành Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á hoặc Giải vô địch Đông Nam Á; vận động viên đạt danh hiệu "Vận động viên tiêu biểu toàn quốc”, được Tổng cục Thể dục Thể thao công nhận.

- Nghệ sĩ, diễn viên đạt huy chương tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn quốc tế hoặc 2 lần đạt Huy chương vàng cấp quốc gia.

2.2 - Đối với người ngoài Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch (đạt 01 trong các tiêu chí sau):

a) Trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, đạt giải thưởng cao của Ngành, giải thưởng trong nước và quốc tế, là điển hình tiêu biểu về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở;

b) Có sáng kiến, công trình khoa học từ cấp Bộ hoặc tương đương trở lên được áp dụng hiệu quả vào hoạt động văn hóa, gia đình,thể dục, thể thao và du lịch;

c) Có thành tích xuất sắc trong hoạt động vì sự phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

d) Có thành tích xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, các tổ chức quốc tế;

e) Có nhiệt tâm giúp đỡ về tài chính, ủng hộ về cơ sở vật chất góp phần xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch của thành phố.

3/ Cách xác định thời gian để xét tặng kỷ niệm chương:

3.1- Đối với những người có thời gian công tác tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo và người đạt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thì thời gian xét tặng được tính như sau :

a) Mỗi năm công tác ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo được đề nghị xét tặng sớm hơn 1,5 năm;

b) Mỗi năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được đề nghị xét tặng sớm hơn 1,5 năm;

c) Bằng khen của Bộ trưởng được đề nghị xét tặng sớm hơn 4 năm;

d) Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ được đề nghị xét tặng sớm hơn 5 năm;

e) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được đề nghị xét tặng sớm hơn 8 năm;

3.2- Đối với huấn luyện viên, vận động viên thi đấu đạt thành tích xuất sắc thì thời gian được tính như sau:

a) Vận động viên đạt Huy chương tại Giải vô địch thế giới từng môn: mỗi lần đạt Huy chương Bạc được xét đề nghị sớm hơn 12 năm; Huy chương đồng được đề nghị xét tặng sớm hơn 6 năm.

b) Vận động viên đạt Huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á và giải vô địch Đông Nam Á: mỗi lần đạt Huy chương vàng được đề nghị xét tặng sớm hơn 10 năm; Huy chương Bạc được đề nghị xét tặng sớm hơn 5 năm; Huy chương đồng được đề nghị xét tặng sớm hơn 4 năm.

c) Vận động viên đạt Huy chương tại Đại hội Thể thao Châu Á và giải vô địch Châu Á: mỗi lần đạt Huy chương Bạc được đề nghị xét tặng sớm hơn 10 năm; Huy chương đồng được đề nghị xét tặng sớm hơn 5 năm. 

d) Các huấn luyện viên được bầu chọn là huấn luyện viên của vận động viên tiêu biểu toàn quốc từng môn, mỗi lần được bầu chọn đề nghị xét tặng sớm hơn 10 năm

3.3- Đối với các nghệ sĩ, diễn viên tham gia tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn :

 Một lần đạt Huy chương Vàng cấp quốc gia được đề nghị xét tặng sớm hơn 10 năm; Huy chương Bạc được đề nghị xét tặng sớm hơn 5 năm; Huy chương Đồng được đề nghị xét tặng sớm hơn 3 năm ;

3.4- Đối với các trường hợp được biệt phái cử đi công tác, đi học tập hoặc sáp nhập cơ quan :

 Thời gian biệt phái đi công tác, đi học hoặc sáp nhập cơ quan vẫn được tính là thời gian công tác liên tục để xét tặng Kỷ niệm chương.

3.5- Đối với người công tác ngoài Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển công tác về trong Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

Mỗi năm công tác ngoài ngành được tính bằng 1/2 năm.

3.6- Đối với người bị kỷ luật ở hình thức khiển trách, cảnh cáo:

Thời gian xét tặng Kỷ niệm chương chỉ được từ khi có quyết định xoá kỷ luật (thời gian kỷ luật không được tính để xét tặng).

3.7- Đối với người bị kỷ luật ở hình thức hạ bậc lương, hạ ngạch:

Thời gian xét tặng Kỷ niệm chương kéo dài thêm 01 năm.

3.8- Không xét tặng Kỷ niệm Chương:

Đối với người đang công tác trong thời gian chuẩn bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4 - Hồ sơ đề nghị xét tặng gồm:

- Tờ trình đề nghị tặng Kỷ niệm chương (M1).

- Biên bản họp bình xét của cơ quan, đơn vị (M2)

- Bản tóm tắt thành tích và quá trình công tác của cá nhân người được đề nghị tặng Kỷ niệm chương, có xác nhận của Thủ trưởng, cơ quan, đơn vị (M3).

(Có các mẫu kèm theo).

Trên đây là hướng dẫn xét, đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch". Đề nghị các đơn vị căn cứ vào hướng dẫn trên và triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định./.                                                      

Nơi nhận:
- Vụ TĐ-KT Bộ;
- HĐTĐ-KT Sở;
- Các Sở, Ngành có liên quan;
- Các phòng chức năng;                                                                              
- Các đơn vị trực thuộc;                                                                              
- Phòng VT&TT, Trung tâm TDTT các quận, huyện;
- Một số sở, ban, ngành liên quan;                                                                        
- Lưu: VT-VP.

 

 GIÁM ĐỐC

 

 

Đoàn Duy Linh

 
 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng(15/02/2017 - 21:16)
Kế hoạch tổ chức chương trình Nghệ thuật Tết Nguyên đán 2017(09/01/2017 - 08:51)
Kế hoạch hỗ trợ người khuyết tật trong các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao(04/01/2017 - 17:21)
Kế hoạch biểu diễn nghệ thuật tại Di tích Đình Hàng Kênh tối ngày 01 tháng 12 niên Bính Thân(31/12/2016 - 10:42)
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính và công tác văn thư lưu trữ năm 2016 tại các đơn vị trực thuộc Sở(31/12/2016 - 10:42)
Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017(31/12/2016 - 10:41)
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN(31/12/2016 - 10:39)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT Quần chúng mừng tết nguyên đán 2017, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày Thể thao Việt Nam(31/12/2016 - 10:39)
Kế hoạch tập huấn, tổ chức ký hương ước về tuyên truyền giao thông năm 2016(31/12/2016 - 10:38)
Kế hoạch khảo sát di tích(31/12/2016 - 10:36)
Kế hoạch kiểm tra các dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố(31/12/2016 - 10:35)
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Vì môi trường xanh quốc gia năm 2015, ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5, ngày Môi trường thế giới 5/6, ngày Đại dương thế giới 8/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2015 trên địa bàn thành phố Hải Phòng(05/06/2015 - 11:10)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Khai mạc Triển lãm thư pháp “ Việt Thảo”
Trung tâm Văn hóa thành phố Hải Phòng tổ chức Chương trình ca nhạc giao lưu các câu lạc bộ năm 2017
Tổng kết khen thưởng các đoàn vận động viên tham dự giải Thể dục thể thao Quần chúng toàn quốc năm 2016
Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao năm 2016 Triển khai nhiệm vụ năm 2017
Khai mạc Triển lãm hình ảnh, tư liệu với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”
Khai mạc “Triển lãm sách báo kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2017) và Hội báo xuân Đinh Dậu 2017”
Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Hải Phòng và thành phố Incheon (Hàn Quốc)
Khai mạc Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cán bộ làm công tác thể dục thể thao thành phố Hải Phòng năm 2017
Khai mạc Kỳ xét tuyển viên chức năm 2015 các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng
Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức ngành Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng năm 2015
Tổng kết công tác văn hoá - gia đình và thể dục thể thao năm 2016 Triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua ngành Văn hóa và Thể thao năm 2017
Trung tâm Văn hóa thành phố Hải Phòng tổ chức Chương trình nghệ thuật “Chúc mừng năm mới Xuân Đinh Dậu”
Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Trưởng đoàn Đoàn Cải lương Hải Phòng
Trung tâm Văn hóa thành phố Hải Phòng tổ chức Chương trình nghệ thuật “Giai Điệu Bốn Mùa” kỷ niệm 72 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016)
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2022