Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 266277
Khách trực tuyến : 3874
Thành viên trực tuyến : 2
 
Xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch”
16/04/2013 - 09:29

               UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:     /HD-SVH,TT&DL                                               Hải Phòng, ngày     tháng 4  năm 2013

 HƯỚNG DẪN

Xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương
 “Vì sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch”

 

Căn cứ Quyết định số 46/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 26/6/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch”. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” như sau:

1/  Đối tượng xét tặng:

- Người đã và đang công tác trong và ngoài Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có nhiều thành tích, thâm niên công tác;

- Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với người đã được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thể dục - Thể thao”, Huy chương “Vì sự nghiệp Du lịch”, Kỷ niệm chương các lĩnh vực thuộc Ngành Văn hoá - Thông tin trước đây.

2/ Tiêu chuẩn xét tặng:

2.1 - Đối với những người đang công tác trong Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch (đạt một  trong các tiêu chí sau):

a) Có thời gian công tác từ 20 năm (đối với nam), 15 năm (đối với nữ).

b) Được tặng một trong các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau.

- Anh hùng lao  động, Nghệ sĩ Ưu tú, Nhà giáo ưu tú, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương (các hạng), Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, được đề nghị tặng Kỷ niệm chương khi có quyết định khen thưởng.  

- Vận động viên giành Huy chương tại Đại hội Olympic; Huy chương vàng Giải vô địch thế giới từng môn; Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Châu Á, Giải vô địch Châu Á; 2 lần giành Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á hoặc Giải vô địch Đông Nam Á; vận động viên đạt danh hiệu "Vận động viên tiêu biểu toàn quốc”, được Tổng cục Thể dục Thể thao công nhận.

- Nghệ sĩ, diễn viên đạt huy chương tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn quốc tế hoặc 2 lần đạt Huy chương vàng cấp quốc gia.

2.2 - Đối với người ngoài Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch (đạt 01 trong các tiêu chí sau):

a) Trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, đạt giải thưởng cao của Ngành, giải thưởng trong nước và quốc tế, là điển hình tiêu biểu về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở;

b) Có sáng kiến, công trình khoa học từ cấp Bộ hoặc tương đương trở lên được áp dụng hiệu quả vào hoạt động văn hóa, gia đình,thể dục, thể thao và du lịch;

c) Có thành tích xuất sắc trong hoạt động vì sự phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

d) Có thành tích xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, các tổ chức quốc tế;

e) Có nhiệt tâm giúp đỡ về tài chính, ủng hộ về cơ sở vật chất góp phần xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch của thành phố.

3/ Cách xác định thời gian để xét tặng kỷ niệm chương:

3.1- Đối với những người có thời gian công tác tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo và người đạt danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thì thời gian xét tặng được tính như sau :

a) Mỗi năm công tác ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo được đề nghị xét tặng sớm hơn 1,5 năm;

b) Mỗi năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được đề nghị xét tặng sớm hơn 1,5 năm;

c) Bằng khen của Bộ trưởng được đề nghị xét tặng sớm hơn 4 năm;

d) Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ được đề nghị xét tặng sớm hơn 5 năm;

e) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được đề nghị xét tặng sớm hơn 8 năm;

3.2- Đối với huấn luyện viên, vận động viên thi đấu đạt thành tích xuất sắc thì thời gian được tính như sau:

a) Vận động viên đạt Huy chương tại Giải vô địch thế giới từng môn: mỗi lần đạt Huy chương Bạc được xét đề nghị sớm hơn 12 năm; Huy chương đồng được đề nghị xét tặng sớm hơn 6 năm.

b) Vận động viên đạt Huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á và giải vô địch Đông Nam Á: mỗi lần đạt Huy chương vàng được đề nghị xét tặng sớm hơn 10 năm; Huy chương Bạc được đề nghị xét tặng sớm hơn 5 năm; Huy chương đồng được đề nghị xét tặng sớm hơn 4 năm.

c) Vận động viên đạt Huy chương tại Đại hội Thể thao Châu Á và giải vô địch Châu Á: mỗi lần đạt Huy chương Bạc được đề nghị xét tặng sớm hơn 10 năm; Huy chương đồng được đề nghị xét tặng sớm hơn 5 năm. 

d) Các huấn luyện viên được bầu chọn là huấn luyện viên của vận động viên tiêu biểu toàn quốc từng môn, mỗi lần được bầu chọn đề nghị xét tặng sớm hơn 10 năm

3.3- Đối với các nghệ sĩ, diễn viên tham gia tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn :

 Một lần đạt Huy chương Vàng cấp quốc gia được đề nghị xét tặng sớm hơn 10 năm; Huy chương Bạc được đề nghị xét tặng sớm hơn 5 năm; Huy chương Đồng được đề nghị xét tặng sớm hơn 3 năm ;

3.4- Đối với các trường hợp được biệt phái cử đi công tác, đi học tập hoặc sáp nhập cơ quan :

 Thời gian biệt phái đi công tác, đi học hoặc sáp nhập cơ quan vẫn được tính là thời gian công tác liên tục để xét tặng Kỷ niệm chương.

3.5- Đối với người công tác ngoài Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển công tác về trong Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

Mỗi năm công tác ngoài ngành được tính bằng 1/2 năm.

3.6- Đối với người bị kỷ luật ở hình thức khiển trách, cảnh cáo:

Thời gian xét tặng Kỷ niệm chương chỉ được từ khi có quyết định xoá kỷ luật (thời gian kỷ luật không được tính để xét tặng).

3.7- Đối với người bị kỷ luật ở hình thức hạ bậc lương, hạ ngạch:

Thời gian xét tặng Kỷ niệm chương kéo dài thêm 01 năm.

3.8- Không xét tặng Kỷ niệm Chương:

Đối với người đang công tác trong thời gian chuẩn bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4 - Hồ sơ đề nghị xét tặng gồm:

- Tờ trình đề nghị tặng Kỷ niệm chương (M1).

- Biên bản họp bình xét của cơ quan, đơn vị (M2)

- Bản tóm tắt thành tích và quá trình công tác của cá nhân người được đề nghị tặng Kỷ niệm chương, có xác nhận của Thủ trưởng, cơ quan, đơn vị (M3).

(Có các mẫu kèm theo).

Trên đây là hướng dẫn xét, đề nghị tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch". Đề nghị các đơn vị căn cứ vào hướng dẫn trên và triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định./.                                                      

Nơi nhận:
- Vụ TĐ-KT Bộ;
- HĐTĐ-KT Sở;
- Các Sở, Ngành có liên quan;
- Các phòng chức năng;                                                                              
- Các đơn vị trực thuộc;                                                                              
- Phòng VT&TT, Trung tâm TDTT các quận, huyện;
- Một số sở, ban, ngành liên quan;                                                                        
- Lưu: VT-VP.

 

 GIÁM ĐỐC

 

 

Đoàn Duy Linh

 
 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Vì môi trường xanh quốc gia năm 2015, ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5, ngày Môi trường thế giới 5/6, ngày Đại dương thế giới 8/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2015 trên địa bàn thành phố Hải Phòng(05/06/2015 - 11:10)
Kế hoạch tổ chức hoạt động quý II(27/03/2014 - 21:31)
Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 68 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam(15/08/2013 - 09:11)
Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ ( 27/ 7/1947 - 27/ 7/ 2013 ) (26/07/2013 - 09:54)
Xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch” (16/04/2013 - 09:29)
Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám ( 19/8/1945 - 19/8/2012) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2012)(06/08/2012 - 10:06)
Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Thương, binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2012)(03/05/2012 - 09:41)
Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam(09/08/2011 - 09:36)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng nhân dịp các ngày lễ, Tết diễn ra trong những tháng đầu năm 2011(06/01/2011 - 11:04)
Lịch kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2010, triển khai chương trình công tác năm 2011(01/11/2010 - 16:05)
Hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng năm 2010(01/11/2010 - 15:32)
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 và phát động phong trào thi đua năm 2009(04/12/2008 - 10:54)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBNDTP về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng
Hội nghị công bố Quyết định Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao
Khai mạc giải Vô địch Đấu kiếm trẻ toàn quốc lần thứ VII năm 2016
Chuẩn bị tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ nhất năm 2016
Kế hoạch tổ chức Liên hoan Ngoại ngữ Hải Phòng năm 2016
Hội nghị biểu dương các cháu con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc và đạt giải văn hóa, thể thao năm học 2015 - 2016
Thành phố Hải Phòng đăng cai tổ chức thành công giải Cúp các Câu lạc bộ Thể dục Aerobic toàn quốc năm 2016 tại Hải Phòng
Chương trình biểu diễn nghệ thuật của Đoàn Hợp xướng Thiếu nhi Đa văn hóa tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc tại thành phố Hải Phòng
Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập
Chương trình biểu diễn nghệ thuật tối thứ 7 hàng tuần tại Nhà Kèn – Vườn Hoa Nguyễn Du
Hội nghị tập huấn tuyên truyền an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt
Bế mạc giải Bơi thiếu niên, nhi đồng và Bơi cứu đuối phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em thành phố Hải Phòng năm 2016
Trình diễn nghệ thuật Chèo tại Di tích đình Hàng Kênh
Khai mạc giải Bơi thiếu niên, nhi đồng và Bơi cứu đuối phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em thành phố Hải Phòng năm 2016
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức một số hoạt động tri ân kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sĩ