W3Counter

Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 6/1/2014)
07/01/2014 - 17:34

Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 6/1/2014)

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

1.       Kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy An Dương nhiệm kỳ 2010-2015

Ban Thường vụ Huyện ủy An Dương vừa công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chuẩn y các chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy An Dương khóa 16 nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Lê Vũ Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì hội nghị, trao các quyết định.

Theo đó, đồng chí Lưu Văn Tụ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy An Dương khóa 16, nhiệm kỳ 2010-2915; đồng chí Lê Văn Thịnh, ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy An Dương; đồng chí Trần Xuân Bách, cán bộ Ủy ban kiểm tra Huyện ủy giữ chức Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy An Dương. (Báo Hải Phòng Online 5/1)

2.       Nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý đúng đắn các tình huống, không để bị động bất ngờ

Sáng 3-1, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Đảng ủy Quân khu Ba tổ chức hội nghị lần thứ 8 (khóa 7), đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng năm 2013, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Trung tướng Nguyễn Thanh Thược, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu Ba chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Hồng Hương, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố Hải Phòng; Dương Anh Điền, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Bí thư  Đảng ủy quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu Ba.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu Ba; Bí thư Đảng ủy quân sự các tỉnh, thành phố về dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Thành khẳng định: Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đảng uỷ Quân khu Ba, Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng luôn chú trọng gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường công quốc phòng- an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là các khu vực và địa bàn trọng điểm. Trong các kế hoạch, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường củng cố “thế trận lòng dân”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố và Nghị quyết Trung ương 8 (khoá 9) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thành cũng thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của thành phố tới các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Thược, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu Ba đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2013 của Đảng ủy quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn; đồng chí nhấn mạnh: Năm 2014, nhiệm vụ quân sự- quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu rất nặng nề; các cấp uỷ Đảng và chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu với tinh thần trách nhiệm cao, đổi mới, sâu sát cơ sở, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2013, bám sát lãnh đạo của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức thực hiện khá tốt nhiệm vụ quân sự- quốc phòng. Chất lượng các mặt công tác có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhất là xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tham gia ứng cứu, giúp đỡ nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả bão lụt, làm tốt công tác vận động quần chúng “xoá hộ đói, giảm hộ nghèo”, tham gia xây dựng nông thôn mới… Nhìn chung, năm 2013, công tác quân sự- quốc phòng góp phần nâng cao khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; xây dựng cơ sở chính trị, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

Năm 2014, Đảng ủy, Bô tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá, nâng cao chất lượng một số nội dung chủ yếu trên các mặt công tác. Trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận lòng dân; thực hiện tốt các nhóm giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tại hội nghị, trong phần thảo luận, các đại biểu nhất trí cao với báo cáo tổng kết của Đảng ủy, Bô Tư lệnh Quân khu Ba. Các đại biểu phân tích và làm rõ một số hạn chế, yếu kém trong công tác, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014. (Báo Hải Phòng Online 3/1)

3.       Huyện Thủy Nguyên tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Sáng 3-1, huyện Thủy Nguyên tổng kết phong trào thi đua năm 2013, biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát động phong trào thi đua năm 2014. Dự hội nghị có đồng chí Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Năm 2013 huyện Thủy Nguyên triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất các ngành đạt hơn 11.200 tỉ đồng, tăng 14,7% so với năm 2012; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông lâm thủy sản 22%, công nghiệp- xây dựng 45%, dịch vụ 32%... Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cơ bản đạt kế hoạch, bình quân 11,4 tiêu chí/ xã. Tổng thu ngân sách của huyện đạt 106% kế hoạch; phong trào thi đua trong lĩnh vực  văn hóa xã hội  đạt những kết quả quan trọng,  góp phần thực hiện tốt các cơ chế chính sách và an sinh xã hội... Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh, toàn huyện  đạt được những kết quả tích cực trong tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung; xây dựng, và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, đồng thời nhân rộng nhiều  mô hình hay, cách làm sáng tạo để nhân rộng những điển hình học tập tấm gương Bác Hồ. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, an ninh trật tự ổn định, tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Năm 2014, huyện tập trung thực hiện chủ đề năm là “ Tăng cường kỷ cương, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới”; phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng; tập trung  hỗ trợ, các doanh nghiệp, tháo gỡ  vướng mắc, khó khăn, khai thác hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách...

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong năm 2013, UBND thành phố trao cờ thi đua xuất sắc và bằng khen tặng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt, đóng góp phong trào thi đua toàn huyện, Huyện ủy Thủy Nguyên khen thưởng 14 tập thể, 18 cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. (Báo Hải Phòng Online 3/1)

4.       Huyện Thủy Nguyên: 14 tập thể, 18 cá nhân tiêu biểu thực hiện chỉ thị 03

Huyện Thủy Nguyên vừa tổng kết thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013; biểu dương 14 tập thể, 18 cá nhân tiêu biểu… (Báo Hải Phòng 6/1 Tr1)

5.       Quận ủy Lê Chân: chọn chủ đề năm 2014 là Ngân sách và Giáo dục

BCH Đảng bộ quận Lê Chân xác định mục tiêu của năm 2014 là thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách; phát triển văn hóa, xã hội đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân… triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 8 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và chọn chủ đề của năm 2014 là “Ngân sách và Giáo dục”… (Báo Hải Phòng 6/1 Tr1)

6.       Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014: Khí thế mới, quyết tâm cao

Ngày cuối cùng của năm 2013, UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về thực hiện nhiệm vụ năm 2014. Đây được coi là một nét mới trong chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khẩn trương, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014 ngay từ ngày đầu, tháng đầu.

Tập trung cao thực hiện Kết luận 72 của Bộ Chính trị

Đồng chí Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Những kết quả đạt được của năm 2013 rất đáng phấn khởi, tự hào, nhưng yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2014 khá nặng nề, trong khi khó khăn, thử thách còn nhiều, cần sự đồng thuận, quyết tâm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, cần nắm bắt nhanh những cơ hội để thành phố phát triển, tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2011- 2015).

Chính vì thế, trong một loạt nhiệm vụ, giải pháp của năm 2014, UBND thành phố chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện kết luận 72 của Bộ Chính trị, thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu. Bởi lẽ,  Kết luận 72 của Bộ Chính trị xác định rất rõ định hướng phát triển của thành phố, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc và hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc… Theo đó, sẽ có một loạt công việc phải làm được giao các ngành, địa phương, gắn với thực hiện chủ đề năm “ Phục hồi kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng”; thực hiện đề án điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh… Đây là những vấn đề lớn cần được cụ thể hóa, biến thành hành động cụ thể ngay từ những ngày đầu năm 2014 nhằm tạo ra chuyển biến sâu sắc và có kết quả.

Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền khẳng định, ngay trong tháng 1, thành phố sẽ tổ chức làm việc với một số doanh nghiệp để có biện pháp hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động. Một loạt giải pháp khác được đề ra là: tập trung hoàn thành thu- chi ngân sách; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tăng cường quản lý đô thị, tài nguyên và bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an sinh xã hội; phát triển văn hóa xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp; tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Khí thế mới, quyết tâm cao

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ: Năm 2014 cần nhận thức rõ thách thức, yêu cầu phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đã đến lúc buộc phải làm, không còn cách nào khác. Vì thế, các ngành, các cấp phải nắm chắc nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố để triển khai, kiên trì thực hiện các mục tiêu đã được đề ra, quyết không lung lay, lùi bước. Theo đó, cần từng bước chuẩn hóa, xây dựng các chỉ số để quản lý tốt hơn trong các lĩnh vực như đầu tư công, đô thị, thu ngân sách, đất đai, ngân hàng… Đồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm cán bộ công chức, trong điều hành chú ý trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Thực tế cho thấy, với điều kiện, tiềm năng, lợi thế của Hải Phòng, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế mấy năm qua không đạt như kế hoạch, nếu cứ giữ mức 7% sẽ không tạo được sự đột phá, không có điều kiện giải quyết việc làm, chăm lo đời sống nhân dân. Không những thế, việc thực hiện các mục tiêu của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng bộ thành phố cũng rất khó khăn. Vì thế, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã bàn bạc rất kỹ, đã xác định rõ khó khăn, quyết tâm cao phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong đó, cần khai thác, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế, tiềm năng, các chính sách ưu đãi dành cho thành phố. Đồng thời thấy rõ những động lực mới như một loạt dự án lớn sau nhiều năm chuẩn bị, xây dựng, năm 2014 có thể đưa vào khai thác như nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ, Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2, Nhà máy sản xuất lốp xe Bridgestone, nhà máy của Tập đoàn LGE tại Khu công nghiệp Tràng Duệ; năng lực của Cảng Hải Phòng đang được phát huy cao độ… Và hơn tất cả là ý chí, niềm tin, khát vọng vươn lên của thành phố Hải Phòng, của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Kết luận 72 của Bộ Chính trị, nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố, xây dựng thành phố Hải Phòng xanh, văn minh, hiện đại. (Hồng Thanh, Báo Hải Phòng 6/1 Tr3)

AN NINH – PHÁP LUẬT

7.       Điều tra qua đơn, thư bạn đọc: Có dấu hiệu đổ hóa chất xuống ao cá tại xã Đại Hà (Kiến Thụy)

Báo Hải Phòng nhận được đơn kêu cứu của gia đình chị Nguyễn Thị Luyến, ở thôn Nhân Trai, xã Đại Hà (huyện Kiến Thụy) về việc kẻ xấu đổ hóa chất xuống ao thả cá của gia đình, gây thiệt hại về kinh tế, nhưng chưa được điều tra, làm rõ.

Phóng viên Báo Hải Phòng làm việc với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, tìm hiểu thực tế, được biết: Từ nhiều năm nay, gia đình chị Luyến nhận đất đấu thầu, thuê lại ruộng của một số hộ khác trong xã để cấy lúa, chủ yếu là lúa nếp với diện tích khoảng 4 mẫu và đào ao thả cá, diện tích khoảng 2 mẫu. Riêng diện tích ao được gia đình đầu tư, kè bờ, nuôi thả các loại cá mè, cá vược, cá trắm, chép, rô phi… Cuối tháng 11-2013, gia đình chị bị kẻ xấu đổ hóa chất xuống ao, khiến cá chết hàng loạt, thiệt hại hơn 150 triệu đồng. Theo anh Bùi Đức Ghi (chồng chị Luyến) bằng kinh nghiệm và qua quan sát thấy trên bờ ao còn vương lại một số đất đèn. Loại hóa chất này không chỉ khiến cá chết mà việc cải tạo, thau rửa ao cũng rất khó khăn, phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục lại tình trạng ban đầu. Theo vợ chồng chị Luyến nguyên nhân của sự việc trên có thể bắt nguồn sau khi gia đình kiến nghị về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 8 năm 2012. Bởi, sau cơn bão số 8, gia đình chị bị thiệt hại về lúa, ao cá, chuồng trại, nhưng do không nhận được thông tin về chủ trương hỗ trợ thiệt hại nên gia đình không kê khai, không có trong danh sách các hộ được hỗ trợ. Sau đó, gia đình chị đã có đơn kiến nghị tới chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, được xét duyệt bổ sung. Đến cuối tháng 8-2013, gia đình nhận được hơn 4,3 triệu đồng tiền hỗ trợ. Trong thời gian gia đình làm đơn kiến nghị nhận được 2 lá thư gửi qua bưu điện, với nội dung đe dọa sẽ cho cá chết, do việc “hay kiện cáo”. Sau khi nhận được những bức thư trên, gia đình đều trình báo với cơ quan công an, nhưng chưa xác minh làm rõ được đối tượng thì xảy ra sự việc nghiêm trọng trên.

Qua làm việc với lãnh đạo UBND xã, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kiến Thụy xác nhận, tại xã Đại Hà có 143 hộ được hỗ trợ thiệt hại về lúa, 412 hộ được hỗ trợ về hoa màu, 13 hộ được hỗ trợ về thủy sản và 11 hộ được hỗ trợ về gia súc, gia cầm do thiệt hại cơn bão số 8 năm 2012. Việc triển khai được thông báo, niêm yết công khai tại địa phương, nhưng việc kiểm tra rà soát chưa chặt chẽ còn sót hộ chị Luyến. Sau khi nhận được đơn kiến nghị của hộ chị Luyến, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp chính quyền địa phương xác minh và đề nghị, được UBND huyện Kiến Thụy quyết định bổ sung kinh phí hỗ trợ thiệt hại. Khi nhận tin báo của hộ chị Luyến về việc cá chết hàng loạt vào tháng 11-2013, cán bộ Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện trực tiếp có mặt, xem xét sự việc. Kết quả xét nghiệm của Cơ quan thú y vùng 2 xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt không phải do dịch bệnh. Việc gia đình chị Luyến nghi ngờ bị đổ hóa chất xuống ao làm cá chết hàng loạt là có cơ sở.

Hiện tại, gia đình chị Luyến gặp nhiều khó khăn, do thiệt hại từ việc cá chết và nhiều khoản đầu tư kè bờ, mua cá giống gia đình phải đi vay mượn tiền. Hơn nữa, việc cải tạo lại ao cũng rất tốn kém, lâu dài. Như vậy, vụ việc trên làm mất trật tự trị an, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của công dân. Cơ quan công an sớm ác định nguyên nhân cá chết hàng loạt tại ao của gia đình chị Luyến, cũng như tích cực điều tra, làm rõ, truy tìm thủ phạm, để xử lý, trên cơ sở đó phòng ngừa những vụ việc tương tự phát sinh. (Báo Hải Phòng Online 5/1)

8.       Vụ Dương Tự Trọng giải cứu Dương Chí Dũng - Kỳ 2: Những mắt xích của thế giới ngầm

Vụ án tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, trong hồ sơ của cơ quan tố tụng Trung ương, được gọi tên là vụ án "Trần Văn Dũng cùng đồng bọn tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Vậy Trần Văn Dũng là ai?

Theo hồ sơ vụ án, để tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, đường dây này có sự tham gia của 4 cán bộ nằm trong cơ quan bảo vệ pháp luật và 2 đối tượng có “số má” trong giới giang hồ Hải Phòng.

Trong số này có Trần Văn Dũng, hay còn gọi là Dũng “Bắc Kạn”, 45 tuổi, sinh ra ở tỉnh Bắc Kạn, sau đó về sống ở Hải Phòng, từng có 2 tiền án về tội buôn lậu và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước thời điểm bị bắt, Dũng “Bắc Kạn” làm nghề buôn bán tại phường Lạch Tray, Hải Phòng. Nhưng theo nhiều thông tin, từ thập niên 1990, bị can này đã có danh tiếng giang hồ sánh ngang với Dung “Hà”, Sơn “bạch tạng”…

Trong vụ án này, Dũng “Bắc Kạn” đã trực tiếp đưa Dương Chí Dũng sang Campuchia. Sau khi Dương Chí Dũng không thể nhập cảnh vào Mỹ và phải quay về ẩn náu tại Campuchia, Dũng “Bắc Kạn” đã liên lạc với bạn của mình tên là Liêm, ở Phnom Penh, bố trí chỗ ăn ở cho Dương Chí Dũng.

Dũng “Bắc Kạn” cũng chính là người đã mang 30.000 USD của Dương Tự Trọng sang Campuchia để “tiếp tế” cho Dương Chí Dũng.

Trong vụ án này cũng không thể không nhắc đến Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan TP.Hải Phòng).

Tháng 3.2009, Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện 2 container chứa máy lạnh trị giá hơn 3 tỉ đồng không rõ nguồn gốc. Qua truy xét, cơ quan chức năng xác định số hàng lậu này là của Đồng Xuân Phong, cán bộ của Đội Chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan Hải Phòng.

Lợi dụng việc được doanh nghiệp thuê làm dịch vụ giao nhận hàng, Phong đã câu kết với một số đối tượng khác mua lô hàng này từ Singapore về qua cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng) dưới danh nghĩa tên của doanh nghiệp, rồi làm tờ khai hải quan giả để đưa hàng vào TP.HCM tiêu thụ. Sau khi cơ quan công an khởi tố vụ án thì Phong bỏ trốn và bị truy nã. Từ cuối năm 2009 đến thời điểm bị bắt, Phong nhởn nhơ ở Hải Phòng dưới tên của một người khác.


Ông Dương Tự Trọng cũng bị quy trách nhiệm chính trong việc "ngó lơ" Đồng Xuân Phong trên địa bàn đất Cảng.

Hồ sơ vụ án thể hiện: Trong vai trò là Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng, Dương Tự Trọng biết Đồng Xuân Phong bị truy nã nhưng che giấu không bắt giữ mà để khống chế sử dụng vào việc cá nhân. Do vậy, Phong biết việc đưa Dương Chí Dũng trốn là trái pháp luật, nhưng trong thân phận của kẻ bị truy nã, nên phải thực hiện theo “yêu cầu” của Trọng.

Đồng Xuân Phong đã trực tiếp cùng Dũng “Bắc Kạn” đưa Dương Chí Dũng vượt biên sang Campuchia, sau đó Phong đưa Dũng sang Singapore để đi Mỹ.

Sau khi Dương Chí Dũng bị đẩy về Campuchia, Đồng Xuân Phong đã 2 lần sang Campuchia để thu xếp chỗ ăn ở và chuyển cho Dương Chí Dũng 4.000 USD.

Trước đó, khi đưa Dương Chí Dũng từ Hà Nội xuống Quảng Ninh rồi vào TP.HCM, các đối tượng thống nhất bí danh gọi Dương Chí Dũng là "Đồng", Đồng Xuân Phong là "Gió"; Dũng “Bắc Kạn” là "Cạn" để che mắt các cơ quan chức năng.

Trong quá trình điều tra, cả Phong và Dũng “Bắc Kạn” đều khai báo thành khẩn nên được cơ quan tố tụng đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi xét xử. (Hoàng Trang, Thanh niên Online 6/1; Đời sống & Pháp luật 6/1)

9.       Quảng Ninh: Bắt vụ vận chuyển lậu 13 tấn vải

Hai đò máy số hiệu QN 5493, QN 4342 do Trần Thị Tuyến và Nguyễn Thanh Phương (trú huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển vận chuyển vải may mặc các loại do Trung Quốc sản xuất, trị giá ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Khoảng 3 giờ 30 sáng 3.1, tại khúc sông biên giới khu vực Mốc 1370 – 800, lực lượng cơ động của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đồn biên phòng tuyến Móng Cái, Quảng Ninh đã phát hiện bắt giữ 2 phương tiện đò máy vận chuyển trái phép 13 tấn vải.

Hai đò máy số hiệu QN 5493, QN 4342 do Trần Thị Tuyến và Nguyễn Thanh Phương (trú huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển vận chuyển vải may mặc các loại do Trung Quốc sản xuất, trị giá ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Chủ đò khai nhận vận chuyển thuê cho một người tên Hùng. (Thu Hằng, Anh Tuấn, Nông thôn ngày nay Online 4/1)

10.    Sòng bạc đội lốt 'điện tử giải trí' cực lớn ở TP HCM

Vào TP.HCM lập nghiệp, nhóm đối tượng là giang hồ Hải Phòng thành lập công ty TNHH kinh doanh trò chơi điện tử Tùng Khánh để làm ăn.

Không như các điểm kinh doanh trò chơi điện tử khác, nhóm đối tượng này tổ chức hoạt động đánh bạc trá hình. Để thu lợi nhuận cao nhất, nhóm đối tượng cài đặt máy theo ý muốn của mình. Vì vậy, các con bạc đến đây đều thua cháy túi. Vụ triệt phá của cơ quan công an đã bóc dỡ tụ điểm đánh bạc trá hình lớn nhất TP.HCM. 

Tại đây, cơ quan CSĐT phát hiện nhiều đối tượng đang "say máu" sát phạt đỏ đen với các máy trò chơi điện tử nhưng lại thắng thua bằng tiền. Tại hiện trường, cơ quan CSĐT tiến hành tạm giữ 14 đối tượng, trong đó các đàn em "thân tín" của "ông trùm" Trọng bị bắt giữ là Thành, Cường, Hùng và Vinh. Đồng thời, cơ quan CSĐT thu giữ nhiều tang vật đánh bạc liên quan đến hành vi "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Cùng vào thời điểm trên, cơ quan CSĐT cũng cử một mũi trinh sát hình sự bất ngờ đột kích vào tụ điểm kinh doanh trò chơi điện tử của công ty Tùng Khánh tại địa chỉ 125 Nguyễn Cư Trinh. Tại đây, lực lượng trinh sát hình sự vấp phải sự chống cự của nhóm đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới. Khi tiến hành bắt giữ các đối tượng cảnh giới, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện nhiều con bạc đang "say máu" đánh bạc. Nhiều con bạc "say máu" ăn thua đến nỗi không phát hiện lực lượng trinh sát ập vào kiểm tra. Tại tụ điểm đánh bạc này, lực lượng trinh sát hình sự tạm giữ 21 đối tượng (trong đó xác định có 6 đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc, là đàn em của "ông trùm" Trọng).

Tại cơ quan CSĐT, làm việc với các đối tượng bị bắt giữ, cơ quan CSĐT xác định, các con bạc khi đến 2 tụ điểm của công ty Tùng Khánh thì phải bỏ tiền mua điểm hoặc xu để sát phạt với quy đổi là 500 điểm (hoặc 100 xu) tương đương với 100 ngàn đồng. Cứ thế các con bạc thắng thua với máy, nhưng thắng thua đều quy đổi ra thành tiền sau đó. Toàn bộ hoạt động tại 2 tụ điểm này đều do đối tượng Trọng cầm đầu. Mọi hoạt động thu chi trong ngày đều được đưa về cho Trọng quản lý. Vào thời điểm cơ quan CSĐT ập vào, đối tượng Trọng không có mặt tại 2 tụ điểm đánh bạc này.

Khi “công ty cờ bạc” do “ông trùm” đất Cảng vận hành

Sau nhiều năm hoạt động giang hồ tại đất Hải Phòng, "ông trùm" Trọng (chưa rõ lai lịch - PV) thấy băng nhóm của mình không thể tồn tại trước thế lực của các băng nhóm giang hồ khác. Sau nhiều ngày dò la tin tức, Trọng phát hiện các tỉnh phía Nam, đặc biệt là TP.HCM có thể là nơi lập nghiệp lý tưởng cho mình. Tuy nhiên, “ông trùm” Trọng hơi hoang mang khi rất nhiều băng nhóm tội phạm gốc Hải Phòng bị công an TP.HCM triệt phá và nhiều "ông trùm" đã xộ khám. 

Trước sức hấp dẫn của TP.HCM phát triển bậc nhất cả nước này, Trọng liền mang theo một số đàn em thân tín vào TP.HCM gây dựng cơ sở làm ăn riêng cho băng nhóm của mình.  Tại TP.HCM, Trọng cùng các đàn em Đào Tiến Thành (25 tuổi), Phan Cao Cường (29 tuổi), Hà Mạnh Hùng (31 tuổi) và Nguyễn Thế Vinh (38 tuổi) tỏa đi nhiều quận, huyện tại TP.HCM để thăm dò lãnh địa làm ăn của các băng nhóm giang hồ khác. Trong thời gian này, Trọng cùng đàn em phát hiện có vài tụ điểm có các máy điện tử như săn thú, câu cá... nhưng lại thắng thua bằng tiền. 

Tiến hành thăm dò, Trọng phát hiện chưa có băng nhóm tội phạm nào tại TP.HCM tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp bằng hình thức này. Là một đối tượng ranh ma, Trọng nhận thấy nếu mở các tụ điểm chơi nhỏ lẻ thì trước sau gì cũng bị công an triệt phá. Do đó, Trọng quyết định thành lập công ty để điều hành. Để thực hiện kế hoạch của mình,  Trọng thuê căn nhà 2 tầng nằm tại địa chỉ số 5 đường Cao Bá Nhạ (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM). Khi có mặt bằng, Trọng chỉ đạo đàn em làm hồ sơ gửi lên sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM thành lập công ty TNHH Trò chơi điện tử Tùng Khánh (gọi tắt công ty Tùng Khánh) do y làm giám đốc.

Tiếp đến, Trọng móc nối với các đối tượng khác nhập các loại máy trò chơi điện tử về địa chỉ trên. Để che mắt người dân, cơ quan chức năng, Trọng tiến hành rao tuyển nhân viên. Khi mọi thứ được chuẩn bị xong, Trọng cho điểm kinh doanh trò chơi điện tử (thực chất là điểm đánh bạc trá hình) của mình hoạt động. Chỉ vài ngày sau khi khai trương, điểm kinh doanh của  Trọng thu hút hàng trăm lượt con bạc tìm đến tham gia chơi. Trung bình mỗi ngày, điểm kinh doanh của "ông trùm" Trọng thu lợi hàng chục triệu đồng.

Để đối phó với các băng nhóm giang hồ khác, các con bạc quá khích, Trọng cùng đàn em luôn dùng "luật xã hội đen" để xử. Do vậy, khi nhắc đến Trọng thì không ai dám đến quậy phá. Sau thời gian kinh doanh, điểm kinh doanh trên đường Cao Bá Nhạ trở nên quá tải do lượng khách đến quá đông. Không bỏ lỡ cơ hội "ăn nên làm ra", Trọng tiến hành thuê một mặt bằng thứ 2 tại địa chỉ 125 đường Nguyễn Cư Trinh (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM, cách trụ sở công ty vài trăm mét) để mở rộng kinh doanh. Từ khi có điểm kinh doanh thứ 2, các máy trò chơi điện tử của Trọng vẫn luôn trong tình trạng quá tải. Để đáp ứng nhu cầu của các con bạc, “ông trùm” chỉ đạo đàn em cho 2 tụ điểm kinh doanh của mình hoạt động 24/24h.

Hàng loạt đối tượng  bị bắt giữ

Trước hoạt động kinh doanh vi phạm pháp luật của Công ty Tùng Khánh, cơ quan CSĐT công an quận 1 liền phân công đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội vào cuộc điều tra. Trong vai các con bạc, các trinh sát hình sự của Đội phát hiện các con bạc đến 2 tụ điểm này chơi đều thua cháy túi. Thậm chí, có con bạc thua với số tiền lên đến cả chục triệu đồng. Các trinh sát hình sự cố gắng tìm hiểu thì phát hiện các máy trò chơi đều đã được cài đặt theo ý muốn của "ông chủ". Sau thời gian điều tra, các trinh sát hình sự còn phát hiện, các con bạc đến sát phạt đông nhất vào buổi tối và rạng sáng ngày hôm sau. Bình thường người lạ không thể vào 2 tụ điểm đánh bạc trá hình này vì luôn có một nhóm đối tượng cảnh giới, dò xét những người lạ mặt.

Từ những thông tin điều tra của lực lượng trinh sát hình sự, cơ quan CSĐT Công an quận 1 liền lên kế hoạch triệt phá. Vào khuya 26/12, hàng chục cán bộ, chiến sỹ cơ quan CSĐT phối hợp với đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an phường Nguyễn Cư Trinh (gọi tắt cơ quan CSĐT) bất ngờ ập vào trụ sở công ty Tùng Khánh kiểm tra. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT gặp phải sự chống đối của nhóm đối tượng cảnh giới ở bên ngoài. Với những thế võ nhà nghề, cơ quan CSĐT hạ gục những đối tượng manh động này. (Hoàng Minh, Người đưa tin Online 4/1)

11.    Đau lòng những thảm kịch “nồi da xáo thịt”

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ án mạng mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống giữa những người thân. Lẽ ra cần được giải quyết ôn hòa thì do thiếu kiềm chế, những người ruột thịt của nhau lại "nói chuyện" bằng hung khí. Hậu quả là tấn bi kịch đã ập xuống gia đình, anh em, cha con rơi vào thảm cảnh “nồi da xáo thịt”.

Vừa tròn 1 tháng sau cái chết của anh Nguyễn Văn Thu, sinh 1976, trong ngôi nhà nhỏ ở khu 5, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, không khí tang thương vẫn bao trùm. Ông Nguyễn Văn Thịnh như người mất hồn ngồi bất động trước cửa nhà than rằng, chỉ trong phút chốc ông mất đi 2 thằng con trai. Một thằng mất đi mãi mãi, còn một thằng chẳng biết đến ngày nào gặp lại.

Chuyện có gì đâu, ông Thịnh đau đớn kể lại rằng hôm đó vào trưa 24-11, nhà cậu con trai thứ hai là anh Nguyễn Văn Thu sau khi hoàn thành khu chuồng lợn mới liền tổ chức ăn mừng. Tham gia bữa liên hoan có hai thợ xây và người em út là Nguyễn Văn Hạ, sinh 1987. sau khi đánh bay vài đĩa thịt chó cùng 5 lít rượu, ai nấy đều ngà ngà. Nhân lúc này, anh Thu mới nhắc nhở Hạ trả chiếc xe đã mượn của mình trước đó mấy hôm. Thế nhưng Hạ không những không biết nhận lỗi khất hẹn mà còn lớn giọng trả lời rằng xe mang đi cắm, không có tiền chuộc lại, làm gì thì làm! Thấy thằng em đã sai nhưng không chịu nhận lỗi, anh Thu xông vào định tát Hạ nhưng được mọi người can ngăn và đưa anh Thu về nhà ở ngay bên cạnh.

Tưởng rằng được mọi người can ngăn cuộc cãi vã thì mọi chuyện giữa 2 anh em kết thúc nhưng không ngờ sau đó Hạ lẳng lặng lấy con dao bầu đi xuống nhà anh Thu. Khi thấy anh Thu đang ngồi uống nước cùng với mấy anh em ở bàn kê giữa nhà, Hạ liền lao vào nhằm bụng anh đâm một nhát chí mạng rồi bỏ chạy. Anh Thu được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Sau khi xuống tay sát hại anh trai, Hạ đến Công an huyện Tiên Lãng đầu thú…

Theo tiến sỹ Đoàn Minh Tỵ (Trưởng khoa tâm lý - Trường ĐH Hải Phòng) nhìn nhận, nguyên nhân chính dẫn đến các thảm kịch trên là do mâu thuẫn gia đình không được giải quyết kịp thời. Từ đó sẽ nảy sinh những hành động bột phát gây hậu quả khó lường. Đáng chú ý, thủ phạm gây ra những vụ việc trên đều là những người có trình độ nhận thức hạn chế nên khó có thể kiểm soát được bản thân. Ngược lại, những người được cho là nạn nhân cũng cần phải xem lại cách cư xử nói năng của mình đã đúng mực hay chưa. Đồng thời phải tìm cách chia sẻ với những người xung quanh để nhận được những lời khuyên cũng như sự hỗ trợ kịp thời mà không nên có những phản ứng tiêu cực, đẩy mâu thuẫn gia đình càng lên cao.

Tiến sỹ Đoàn Minh Tỵ cho rằng, qua những vụ việc trên, trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể cần phải quan tâm sâu sát hơn nữa đến với người dân. Nắm bắt những tâm tư, diễn biến phát sinh trong dân để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đồng thời thuyết phục hoặc trực tiếp đưa những người có hành vi xâm hại đến sự an toàn của người khác ra kiểm điểm trước dân và cam kết không tái phạm. (Trần Văn, An ninh Hải Phòng Online 4/1)

12.    Lưu hành xe ô tô bằng giấy tờ giả

Ngày 4/1, Phòng PC46 Công an TP Hải Phòng kết hợp Công an huyện An Dương kiểm tra, phát hiện xe ô-tô, nhãn hiệu TOYOTA CAMRY, BKS giả 29S-7948 do Trần Văn Út (SN 1982, ở An Hưng, An Dương, TP Hải Phòng) điều khiển, sử dụng giấy tờ giả để lưu hành. Phòng PC46 tạm giữ phương tiện, điều tra xác minh. (Báo Nhân dân 5/1Tr8)

13.    Hải Phòng xử lý nghiêm đối tượng phá rừng ngập mặn

Về vụ hủy hoại rừng phòng hộ ven biển lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng vào tháng 4/2013, huyện Tiên Lãng đang khẩn trương đưa vụ việc ra xử lý theo đúng pháp luật và khắc phục diện tích rừng đã bị phá. Đến nay, đối tượng có hành vi phá rừng ngập mặn đã san gạt bờ vùng đào đắp, hoàn trả lại mặt bằng và trồng lại toàn bộ diện tích 5ha rừng đã phá với gần 1.000 cây bần. Hiện, cây đang lên xanh tốt.            

Trước đó, tháng 4/2013, ông Nguyễn Văn Toán trú tại thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng đã chỉ đạo Nguyễn Trọng Tuyên (sinh năm 1979, cũng trú tại thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng) thuê máy xúc phá rừng, đào đắp bờ vùng để chăn nuôi gia cầm và nuôi trồng thủy sản tại khu đất bồi bãi ven biển thuộc địa bàn xã Đông Hưng, cách đê biển khoảng 1.000m.  

Ngày 18/4/2013, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng, Hạt quản lý đê điều, Đồn biên phòng Vinh Quang, UBND xã Đông Hưng đã kiểm tra và xác định: Gia đình ông Nguyễn Văn Toán đã hoàn thiện bờ bao khoanh vùng nuôi trồng thủy sản với kích thước mặt rộng 1m, chân rộng 4m, cao 1,2m, chiều dài song song với đê biển 244m, chiều rộng 127m; diện tích vùng được quây là 30.988m2; diện tích rừng bị chặt phá do đào đắp bờ gây ra là 6.300m2. Diện tích cây bị phá là loại cây được trồng từ những năm 1980.  

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tại hiện trường và yêu cầu ông Toán dừng ngay việc phá hoại rừng và có biện pháp khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Việc làm trên của ông Toán đã vi phạm pháp luật . UBND huyện Tiên Lãng đã yêu cầu ông Toán phải tự san lấp lại bờ bao vùng đã đắp và khôi phục lại diện tích rừng đã chặt phá để trả lại hiện trạng ban đầu; đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Đông Hưng phải xử lý dứt điểm các vi phạm, nếu không sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND huyện và pháp luật.                    

Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Tiên Lãng cũng đã ra quyết định khởi tố 3 bị can, trong đó tạm giam 1 bị can với thời gian 4 tháng. Ngày 1/12/2013, cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Tiên Lãng đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Lãng tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.              

Ông Nguyên Văn Tùng, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng cho biết: Huyện Tiên Lãng là địa phương có diện tích đất bãi bồi ven biển và diện tích rừng phòng hộ bảo vệ đê biển lớn, do đó công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Để xảy ra vụ việc vừa qua, trách nhiệm trước hết thuộc về địa phương và các cơ quan chức năng  như: Hạt kiểm lâm – Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng, Đồn Biên phòng Vinh Quang, UBND xã Đông Hưng… 

UBND huyện Tiên Lãng nghiêm túc kiểm điểm và chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm; đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan này tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân về tầm quan trọng của rừng phòng hộ ven biển; thường xuyên kiểm tra, phát hiện hành vi hủy hoại rừng, kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật.  

Việc xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng ở huyện Tiên Lãng là việc làm cần thiết, nhằm ngăn chặn việc phá rừng phòng hộ ven biển để phục vụ lợi ích cá nhân. (Hoàng Ngọc, monre.gov.vn 31/12; Thời báo kinh doanh 3/1)                          

GIAO THÔNG

14.    Thu phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô chưa đạt yêu cầu

Sáng 3/1, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Cao Xuân Liên chủ trì giám sát tại Sở giao thông vận tải về tình hình thực hiện thu, quản lý và sử dụng phí bảo trì đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố… (Báo Hải Phòng 4/1 Tr7)

15.    Trật tự, an toàn khu vực dốc cầu Rào 2 (quận Dương Kinh): Sớm bố trí lại sự điều tiết giao thông

… Đường Phạm Văn Đồng từ cầu Rào đi tới Khu du lịch Đồ Sơn dài gần 20 km, thiết kế quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Ngay đầu đường đoạn chân cầu Rào có biển hướng dẫn tốc độ ghi rõ giới hạn tối đa dành cho xe ô tô lưu thông trên đường này là 70km/giờ. Nhưng đến bùng binh giao giữa đường Phạm Văn Đồng và dốc cầu Rào 2 thì xe ô – tô chỉ được đi với tốc độ tối đa 40km/giờ khiến nhiều lái xe giật mình…

Theo quan sát, có khá nhiều lái xe ô tô bị phạt vì chạy quá tốc độ khi đi qua đoạn đường này, trong đó có không ít xe mang biển số tỉnh ngoài… Để tạo điều kiện thu hút khách du lịch đến với các địa điểm du lịch trên địa bàn thành phố, cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục những bất cập nói trên, quy hoạch giao thông hợp lý… (Báo Hải Phòng 5/1 Tr3)

NÔNG THÔN MỚI

16.    Huyện Kiến Thụy: 6 nhóm giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Huyện ủy Kiến Thụy vừa tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013; phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2014…

Năm 2014, huyện tập trung thực hiện chủ đề năm là:”Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả bền vững”. Huyện đề ra 6 nhóm giải pháp để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH – HĐH, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong thực hiện Chương trình Quốc gia về xây dựng  nông thôn mới; thu hút đầu tư, tập trung phát triển sản xuất và chế biến hàng hóa nông sản… (Báo Hải Phòng 6/1 Tr3)

17.    Công ty điện lực Hải Phòng: Nỗ lực đầu tư điện nông thôn

Tiếp nhận và bán điện trực tiếp đến 76 xã trong tổng số 143 xã ngoại thành của TP Hải Phòng, từ năm 2010 đến nay, Công ty Điện lực Hải Phòng luôn chú trọng đầu tư lưới điện hạ thế tại các xã do mình quản lý nên chất lượng điện năng từ 30% đã giảm chỉ còn khoảng 9%.

Thời điểm Công ty tiếp nhận, hệ thống  lưới điện hạ áp nông thôn đã quá cũ nát, xuống cấp, tỷ lệ tổn thất điện lên tới 25 – 30%. Trong các năm từ 2010 đến 2012, để đảm bảo cấp điện ổn định cho khu vực nông thôn phục vụ phát triển kinh tế xã hội, Công ty đầu tư gần 70 tỷ đồng xây dựng 72 trạm biến áp dung lượng hơn 30.000 KVA và 67 km đường dây trung áp cung cấp điện ổn định cho các huyện ngoại thành… (Báo Tiền Phong Tết Tr31)

GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

18.    107 học sinh Hải Phòng tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, năm học 2013-2014

Sáng 3-1, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2013-2014 được tổ chức tại tất cả các địa phương trong cả nước, trong đó có thành phố Hải Phòng. Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, từ 3 đến 5-1. Trong đó, ngày 5-1, các thí sinh thi thực hành.

Tham dự kỳ thi này, Hải Phòng có 12 đội tuyển với 107 học sinh của 4 trường THPT trên địa bàn thành phố. Trong đó, Trường THPT chuyên Trần Phú có 102 học sinh; Trường THPT Thái Phiên có 2 học sinh tham gia đội tuyển môn Lịch sử; Trường THPT Lê Quý Đôn có 2 học sinh tham gia đội tuyển môn Địa lý; Trường THPT Quang Trung có 1 học sinh tham gia đội tuyển môn Tin học.  

Năm học này, Bộ GD-ĐT tiếp tục thực hiện thi thực hành đối với các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học; đồng thời, kiểm ta kỹ năng nói đối với môn ngoại ngữ. Việc này nhằm nâng cao khả năng thực hành cho học sinh vốn là điểm hạn chế của học sinh nước ta tại các kỳ thi Ô-lym-píc quốc tế và khu vực. Để kỳ thi bảo bảo an toàn, công bằng và đúng quy chế, Bộ GD-ĐT phân công Sở GD-ĐT các địa phương gồm Hải Dương, Bắc Ninh, Hòa Bình và Quảng Trị coi thi tại Hải Phòng; GD-ĐT Hải Phòng coi thi tại ba địa phương gồm Thái Nguyên, Quảng Ngãi và Đồng Nai.

Trước đó, ngày 1-1, tại Hải Phòng, Bộ GD-ĐT tổ chức giao đề thi cho 5 địa phương gồm Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Dương và Hưng Yên. (Báo Hải Phòng Online 3/1)

19.    Nữ hiệu trưởng phát huy nhiều sáng kiến

24 năm giảng dạy và làm công tác quản lý, cô giáo Trần Thị Kim Thanh – Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Văn Ơn (quận Hồng Bàng) luôn bám trường kể cả khi gia đình gặp khó khăn… Luôn trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường cũng như hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, cô đã tìm ra câu trả lời, đó là bắt đầu từ việc chăm lo đời sống đội ngũ 55 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Với phương châm công khai, bình đẳng, cô cùng Công đoàn nhà trường xây dựng quỹ phúc lợi và quỹ thi đua khen thưởng, thành lập các tổ thi đua… Năm học vừa qua, Trường tiểu học Trần Văn Ơn được Bộ GD – ĐT công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng đạt cấp độ 3… (Thanh Hà, Hải Phòng cuối tuần 3/1 Tr32+33)

KINH TẾ

20.    Triển khai 5 dự án đầu tư hạ tầng phát triển du lịch

Năm 2013, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch triển khai và đẩy nhanh tiến độ 5 dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng phát triển du lịch trên địa bàn thành phố.

Trong đó, 3 dự án hoàn thành, gồm: dự án cải tạo chợ Hàng; dự án khảo sát, thăm dò tìm kiếm nguồn nước khu du lịch Cát Bà, huyện Cát Hải. Riêng dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường du lịch từ bến xe khu 2 đến Bến Nghiêng (Đồ Sơn) được hoàn thành cơ bản trước dịp 30-4, kịp thời phục vụ khai trương Du lịch Hải Phòng- Đồ Sơn biển gọi năm 2013.

Sở triển khai và đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư cải tạo đoạn đường du lịch từ nút giao thông đầu khu I đến Đồi Độc, Đồ Sơn với khối lượng thi công đạt hơn 40%. Đến nay dự án hoàn thành hồ sơ thiết kế điều chỉnh đoạn kè đầu tuyến và được phê duyệt, đang tiến hành thi công theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh. Dự án xây dựng quảng trường biển tại phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn đã hoàn thành hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trình UBND thành phố. Tuy nhiên, do dự án thay đổi về địa điểm nên hiện tại chưa tìm được địa điểm để triển khai tiếp. (Báo Hải Phòng Online 3/1)

21.    PLC Hải Phòng phấn đấu tăng trưởng từ 5-7% sản lượng bán dầu mỡ nhờn năm 2014

Ngày 27/12/2013, Chi nhánh Hóa dầu Hải Phòng (PLC Hải Phòng) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động KD DMN năm 2013, triển khai công tác KD DMN năm 2014 và Hội nghị Người lao động năm 2014.

Mặc dù chịu nhiều tác động trực tiếp của việc giảm sút nhu cầu ở nhiều Ngành công nghiệp trọng điểm như Than, Thép, Vận tải biển, Xây dựng, năm 2013 PLC Hải Phòng đã chủ động triển khai thực hiện KH 2013, đề ra các giải pháp phù hợp thực tế thị trường, khách hàng, tập trung khai thác lợi thế mạng lưới CHXD Petrolimex và thị trường sản phẩm dầu mỡ nhờn cao cấp tại các khách hàng công nghiệp và hàng hải trong địa bàn Miền Duyên Hải Bắc Bộ. (An ninh Hải Phòng Online 3/1)

22.    Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng: Sản xuất – kinh doanh tăng trưởng 11 – 19%

Sáng 3/1, Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2013 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Đến dự có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ xây dựng, Lê Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố.

Năm 2013,… Tổng Công ty thực hiện thành công các dự án lớn, dự án trọng điểm, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thu nhập bình quân vượt 3 – 9% mức kế hoạch năm, tăng trưởng 11 – 19%. (Báo Hải Phòng 4/1 Tr1)

23.    Quất, đào giá cao khó bán trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014

Tại các xã Đặng Cương, Đồng Thái (huyện An Dương), quất đã chín vàng ruộm, đào đã nhú tầm xuân, báo hiệu một năm được mùa. Theo thường lệ, năm nào cũng vậy, cứ trước tết 1 tháng, các lái buôn đào, quất đã về vườn đặt cọc mua cây. Tuy nhiên, một hai năm nay, người buôn có phần thưa vắng và thường chỉ hướng đến các cây có giá bình dân… (Báo Hải Phòng 5/1 Tr7)

24.    Huyện Bạch Long Vĩ: Nhiều ngành kinh tế biển tăng trưởng khá

UBND huyện Bạch Long Vĩ khóa 4 vừa tổ chức kỳ họp thứ 8, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH, quốc phòng an ninh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2013, huyện đảo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 308,5 tỷ đồng, tăng 3,06%; giá trị sản xuất các ngành công nghiệp – xây dựng đạt 170,8 tỷ đồng, tăng 5,43%... (Báo Hải Phòng 6/1 Tr1)

25.    Công ty điện lực Hải Phòng: hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013

Năm 2013, Công ty Điện lực Hải Phòng đạt sản lượng điện thương phẩm 3,2319 tỷ kwh, tăng 0,6%; giá bán điện bình quân 1.435,5 d/kwh; tỷ lệ tổn thất điện năng 5,05%, giảm 0,05%; doanh thu tiền điện đạt 4.492 tỷ đồng; công tác sửa chữa lớn lưới điện 45,134 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; nộp ngân sách 58 tỷ đồng… (Báo Hải Phòng 6/1 Tr1)

26.    Dự án LGE “Trái ngọt” năm 2013

Năm 2013, Khu công nghiệp Tràng Duệ thu hút dự án của Tập đoàn LGE (Hàn Quốc) trị giá 1,5 tỷ USD. Với dự án này, Khu công nghiệp Tràng Duệ có một năm thành công, tăng gấp 25 lần so với quy mô thu hút đầu tư của 5 năm trước cộng lại. Tổng giám đốc công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng Bùi Thế Long khẳng định, đây là một kết quả đặc biệt, không chỉ với Khu công nghiệp Tràng Duệ mà với cả thành phố Hải Phòng… (Báo Hải Phòng 6/1 Tr3)

27.    Công tác chi ngân sách năm 2014: Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên

Năm 2014, thành phố được giao dự toán thu ngân sách nội địa 9000 tỷ đồng. Theo đó, tổng chi cân đối ngân sách địa phương là 8847 tỷ đồng (trong đó 500 tỷ đồng chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất); chi thường xuyên 7.413 tỷ đồng; chi dự phòng ngân sách các cấp 176 tỷ đồng. Như vậy, so với năm 2013, nguồn chi ngân sách cũng không tăng bao nhiêu. Các khoản chi vì thế cũng hết sức ngặt nghèo… (Báo Hải Phòng 6/1 Tr4)

28.    Tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương mới

Để thực hiện chế độ tiền lương mới, thành phố chỉ đạo tiếp tục bố trí ngân sách và thực hiện cơ chế tài chính.

Cụ thể, sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2013 (không kể tăng thu tiên sử dụng đất) dự toán năm 2014; 10% tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương, có tính chất lương) của dự toán chi năm 2011, 2012,2013,2014; sử dụng 40% số thu được để lại theo chế độ của năm 2014… (Báo Hải Phòng 6/1 Tr4)

29.    Các quỹ tín dụng nhân dân: Dư nợ tăng trưởng 42%

Đến nay, tổng dư nợ của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố là 561,82 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước và tăng 40,5% so với đầu năm… (Báo Hải Phòng 6/1 Tr4)

30.    Doanh nghiệp Hải Phòng: Tìm kiếm cơ hội, vượt qua thách thức

Với ý chí và sự quyết tâm, tìm ra cơ hội trong khó khăn, công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã thành công và đạt kết quả mong đợi, không những hoàn thành mà còn vượt mức kế hoạch 6%... Công ty Da giầy Hải Phòng, bảo đảm việc làm cho gần 4000 lao động là một áp lực lớn…Công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra… Tuy đạt nhiều kết quả nhưng bước sang năm 2014, doanh nghiệp Hải Phòng vẫn chưa hết lo lắng. Gánh nặng hàng tồn kho, áp lực thiếu vốn,… Theo lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, các bước đi cho năm 2014 vẫn cần sự thận trọng và chắc chắn, nhất là việc mở rộng quy mô sản xuất – kinh doanh, chỉ thật hiệu quả mới làm… Hơn nữa, cũng cần nắm bắt các yếu tố thuận lợi để phát triển như thị trường xuất khẩu có nhiều tín hiệu lạc quan,… Thêm vào đó, lãi suất ngân hàng đang ở mức hợp lý, doanh nghiệp được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay… (Hải Phòng cuối tuần 3/1 Tr6)

XÃ HỘI

31.    Phát triển tổ chức công đoàn trong khu công nghiệp Nomura:"Tiếng nói chung" giữa chủ doanh nghiệp và người lao động

“Bí quyết” để tổ chức công đoàn “bén rễ” trong đơn vị, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là phải tìm được “tiếng nói chung” với chủ sử dụng lao động và công nhân, lao động…Đây là cách cán bộ công đoàn khu kinh tế Hải Phòng đang làm qua 3 năm triển khai đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và tiếp tục phát triển tổ chức công đoàn trong khu công nghiệp Nomura Hải Phòng”.

Chăm lo đời sống người lao động

Nhờ làm tốt công tác này nên nhiều công nhân, lao động tình nguyện viết đơn gia nhập tổ chức công đoàn. Chị Nguyễn Thị Nghĩa, cán bộ Công đoàn Công ty TNHH Lihit Lab (Khu công nghiệp Nomura) cho biết, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động là câu trả lời thuyết phục nhất khi người lao động còn tâm lý băn khoăn, e ngại khi làm đơn gia nhập tổ chức công đoàn. Vì vậy, để động viên người lao động yên tâm làm việc, bên cạnh cách làm truyền thống như lập quỹ thăm hỏi ốm đau, tặng quà Tết, công đoàn phối hợp với ban lãnh đạo công ty mở các lớp học tiếng Nhật, Aerobic, Yoga…Mặt khác, công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động như trong thời gian thử việc người lao động được hưởng 100% lương cơ bản và các khoản phụ cấp theo quy định của công ty. Lao động nữ mang thai được nghỉ 15 ngày trước sinh hưởng nguyên lương và các phụ cấp. Người lao động có con mắc bệnh nặng, hiểm nghèo được công ty hỗ trợ nghỉ hưởng lương 60 ngày làm việc…

Với người lao động bị ốm đau, hoạn nạn. Công đoàn Công ty TNHH Tohoky Pioneer vận động công nhân ủng hộ chị Nguyễn Thị Thảo, công nhân công ty hơn 10 triệu đồng để phẫu thuật do bị tai nạn giao thông. Công đoàn Công ty TNHH Fujimold kêu gọi công nhân, lao động đóng góp hơn 12 triệu đồng hỗ trợ anh Nguyễn Thành Đạt bị u não. Công đoàn Công ty TNHH Daito Ruber vận động ủng hộ một nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn gần 2 triệu đồng. Công đoàn Công ty Yazaki Hải Phòng ủng hộ 22 công nhân có gia đình ở vùng bị lũ lụt 22 triệu đồng…

Cùng chung tiếng nói với chủ doanh nghiệp

Để tìm được “tiếng nói chung” với doanh nghiệp và người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố triển khai đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và tiếp tục phát triển tổ chức công đoàn trong khu công nghiệp Nomura Hải Phòng”. Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng Phạm Thị Hằng nhớ lại: “Đề án được triển khai ở khu công nghiệp Nomura Hải Phòng từ năm 2010 trong bối cảnh quan hệ lao động ở nhiều doanh nghiệp không ổn định. Nhiều cuộc đình công, ngừng việc tập thể của công nhân lao động xảy ra khá phức tạp. Với quan niệm: tổ chức công đoàn là “đối thủ” của doanh nghiệp, “châm ngòi nổ” tạo ra những mâu thuẫn trong quan hệ lao động nên một số chủ doanh nghiệp không trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định và có hành vi cản trở việc thành lập tổ chức công đoàn. Vì vậy, công tác quan trọng hàng đầu là tìm được tiếng nói chung giữa người lao động và chủ doanh nghiệp trước khi thành lập tổ chức công đoàn cơ sở. Vì vậy, 3 trong số 9 bước thực hiện đề án tập trung vào công tác tuyên truyền đối với chủ doanh nghiệp và phát động phong trào thi đua  trong công nhân, lao động tuân thủ pháp luật của Nhà nước, nội quy làm việc, quy trình công nghệ, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, làm ra sản phẩm đạt chất lượng, tiết kiệm”.

Theo đó, vướng mắc từ phía chủ sử dụng lao động được cán bộ công đoàn Khu kinh tế giải quyết bằng cách làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp về nội dung làm rõ sự khác biệt giữa công đoàn Việt Nam với công đoàn các nước. Trong đó, nhấn mạnh, ngoài chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, tổ chức Công đoàn còn có nhiệm vụ động viên người lao động thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tuyên truyền, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp. Công đoàn không chỉ là đối tác hợp tác với doanh nghiệp giải quyết mâu thuẫn trong quan hệ lao động mà còn là nhân tố làm lành mạnh quan hệ lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Chị Hoàng Thị Thanh Xuân, cán bộ Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng cho biết: “Đối với những doanh nghiệp không thiện chí, chúng tôi chủ động các hình thức tiếp cận người lao động mọi lúc, mọi nơi kể cả ở khu nhà trọ, kiên trì gặp gỡ, tuyên truyền để họ hiểu lợi ích khi tham gia tổ chức công đoàn. Từ đó, bồi dưỡng gây dựng các nhóm công nhân nòng cốt và tiến hành các bước giới thiệu nhân sự, thành lập công đoàn. Từ việc vận dụng cách làm này, 3 năm qua, chúng tôi phát triển 4394 đoàn viên, thành lập 36 công đoàn cơ sở…”. (Thanh Giang, Báo Hải Phòng Online 4/1)

32.    Truyền nghề hoa, cây cảnh cho học viên Trung tâm giáo dục lao động số 2

Chiều 3-1, tại Trung tâm giáo dục lao động số 2, Trung tâm tư vấn phát triển HTX (Liên minh HTX và DN thành phố) phối hợp Trung tâm giáo dục Lao động xã hội số 2 và HTX Nông nghiệp và xây dựng Đồng Thái tổ chức lễ ký kết hợp đồng truyền nghề hoa, cây cảnh cho các học viên trung tâm. Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở Lao động TB và XH, Liên minh HTX và DN thành phố cùng đông đảo cán bộ, học viên trung tâm.

Theo đó, các đơn vị sẽ phối hợp dạy nghề trồng hoa, cây cảnh cho học viên của Trung tâm giáo dục lao động xã hội số 2, tạo điều kiện cho học viên được học nghề, rèn luyện trong lao động sản xuất, có tay nghề trồng hoa, cây cảnh, tạo thuận lợi cho việc hòa nhập với xã hội. Thời gian thực hiện hợp đồng liên kết hợp tác là 5 năm, bắt đầu từ ngày 3-1-2014 đến hết ngày 3 1-2019, thời hạn trên có thể được kéo dài theo sự thỏa thuận của ba bên.

HTX Nông nghiệp và xây dựng Đồng Thái (huyện An Dương) là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy nghề, truyền nghề trồng hoa, cây cảnh lâu năm với đội ngũ lao động kỹ thuật cao về trồng hoa, cây cảnh. HTX đã chuyển gia thành công công nghệ trồng hoa cho các tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Lai Châu, Sơn La. Qua đó, góp phần nâng cải hiệu quả canh tác, đem lại thu nhập cao hơn cho xã viên, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tham gia xây dựng NTM. (Báo Hải Phòng Online 4/1)

33.    Huyện Cát Hải thực hiện nhiều chính sách về dân số vùng biển đảo và ven biển

Năm 2013, huyện Cát Hải tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 52 về kiểm soát dân số các vùng biển đảo và ven biển trên địa bàn, tiêu biểu là thị trấn Cát Hải, các xã: Phù Long, Xuân Đám, Hoàng Châu, Việt Hải.

Trung tâm dân số KHHGĐ huyện và Ban dân số các xã, thị trấn  là nòng cốt trong tuyên truyền, vận động; cung cấp phương tiện  tránh thai cho hơn 1.750 người lao động  trên biển. Cán bộ dân số chọn thời điểm trước khi họ đi biển dài ngày, khi cập bờ và tại các âu thuyền, cảng cá và tại gia đình để cấp phương tiện. Trung tâm dân số KHHGĐ huyện tổ chức 2 đợt cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, KHHGĐ với 53 lượt lưu động tại các trạm y tế xã, thị trấn và trung tâm y tế huyện; tổ chức khám, tư vấn và quản lý thai sản cho hơn 600 lượt phụ nữ mang thai; cung cấp dịch vụ KHHGĐ và các biện pháp tránh thai lâm sàng cho 470 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; khám và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho hơn 900 ca. (Báo Hải Phòng Online 4/1)

34.    Huyện Cát Hải phát huy, nhân rộng nhiều mô hình về an ninh trật tự

UBND huyện Cát Hải vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác bảo đảm ANTT năm 2013 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Năm 2013, Công an huyện chú trọng tham mưu để Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn bảo đảm ổn định, không xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT. Công an huyện bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc tại huyện; các hoạt động, sự kiện quan trọng của địa phương; điều tra làm rõ 25 vụ án hình sự với 39 đối tượng; phát hiện và truy bắt 5 đối tượng có lệnh truy nã; phát hiện và bắt giữ, xử lý 17 vụ và 19 đối tượng vi phạm về tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép các chất ma túy. Toàn huyện có 3 xã: Đồng Bài, Gia Luận, Hiền Hào, 6 tổ dân phố: Lương Năng (thị trấn Cát Hải), Vườn Quốc Gia, TDP 3, 4, 11, 12  (thị trấn Cát Bà) và 3 thôn: Trung Lâm (xã Văn Phong),  Nam (xã Phù Long), thôn 2 (xã Xuân Đám) là địa bàn trắng về ma túy. Huyện phát huy và nhân rộng các mô hình phong trào hoạt động có hiệu quả như: “Tổ dân phố tự quản, tự phòng”, “Cụm dân cư an toàn- đoàn kết- văn hóa”, CLB đồng cảm. (Báo Hải Phòng Online 4/1)

35.    Tập trung đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm

Sáng 3-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan… Để thực hiện tốt hơn chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, năm 2014 Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, tỷ lệ điều tra, khám phá, xử lý tội phạm; phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đạt hơn 70%; các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 90%; tỷ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm hơn 90%; 100% các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; chống mua bán người được ban hành và tổ chức hướng dẫn, quán triệt đến cơ sở và sâu rộng đến mọi cấp, mọi ngành và mọi tầng lớp nhân dân… (Báo Hải Phòng Online 3/1)

36.    Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 hằng năm

Ngày 3-1, UBND thành phố có công văn gửi các Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Hội LHPN thành phố và UBND các quận, huyện về việc triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 hằng năm” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 26-12-2013.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội LHPN thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện căn cứ nội dung Đề án, tổ chức thực hiện tại thành phố, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, đúng mục tiêu, tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả.

Đề án  nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của Việt Nam. Đồng thời, tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3. (Báo Hải Phòng Online 3/1)

37.    Bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp can thiệp thành công ca hẹp động mạch thận đầu tiên

Thạc sĩ - bác sĩ Đặng Quang Hưng, Khoa Tim mạch (Bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp) cho biết, các bác sĩ Khoa Tim mạch và Trung tâm can thiệp tim và mạch máu vừa cứu chữa thành công người bệnh Nguyễn Hữu Dương, 22 tuổi ở xã Ngũ Phúc (huyện Kiến Thụy) bị tăng huyết áp do hẹp động mạch thận bên phải. Đây là trường hợp hẹp động mạch thận đầu tiên được cứu chữa thành công tại Hải Phòng bằng phương pháp đặt stent.

Trước đó, ngày 17-12-2013, người bệnh Nguyễn Hữu Dương vào viện điều trị trong tình trạng đau đầu, mệt mỏi, huyết áp tăng tới 210/130. Sau khi làm các xét nghiệm, ê-kíp điều trị chẩn đoán, người bệnh bị tăng huyết áp do hẹp động mạch thận bên phải. Nếu không nhanh chóng xử lý, huyết áp của người bệnh không thể kiểm soát, dễ dẫn đến suy tim trái cấp, suy thận không có khả năng hồi phục, có thể đe dọa đến tính mạng. Đến ngày 23-12, ê-kíp tiến hành can thiệp đặt stent  ở khu vực động mạch thận bị hẹp. Ca can thiệp kéo dài trong 30 phút. Ngay sau khi can thiệp, huyết áp người bệnh giảm còn 140/90. 12 giờ sau đó, người bệnh có thể tự đi lại.

Hiện, tình trạng sức khỏe người bệnh hoàn toàn ổn định, huyết áp 140/90, ăn uống sinh hoạt bình thường. Người bệnh được ra viện vào ngay 30-12. (Báo Hải Phòng Online 5/1; Sức khỏe và đời sống 6/1)

38.    Hải Phòng phủ sóng wifi dải trung tâm và đảo Cát Bà

Từ tháng 8.2013 đến nay, người dân ở khu vực trung tâm TP.Hải Phòng và Khu du lịch Cát Bà đã có thể dùng wifi  mạng internet không dây miễn phí từ dự án “Đầu tư hệ thống truy nhập vô tuyến băng thông rộng tại Trung tâm Hội nghị thành phố, khu vực dải Trung tâm thành phố và khu du lịch Cát Bà” của TP này.

Theo đó, sóng wifi miễn phí được phát trên các đường phố Quang Trung – Trần Hưng Đạo và Nguyễn Đức Cảnh – Trần Phú; khu vực quanh Nhà hát Lớn Hải Phòng, gồm một phần các đường phố Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ; quanh Trung tâm hội nghị Quốc tế (đường Hoàng Diệu) của TP.Hải Phòng. Sóng wifi cũng được phủ tại khu vực cảng cá, ven bờ biển khu du lịch Cát Bà và quanh UBND H.Cát Hải (đều thuộc đảo Cát Bà). 

Dự án kể trên có tổng mức đầu tư 5,4 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố, sử dụng dịch vụ của VNPT, gồm 90 thiết bị phát sóng. Trong đó, khu vực Trung tâm Hội nghị thành phố có 30 thiết bị, khu vực dải trung tâm có 35 thiết bị và khu vực Cát Bà có 25 thiết bị. Các trạm phát này hiện được đặt trong một số cơ quan, đơn vị trên trục đường để tiện bảo quản. Theo Sở Thông tin-Truyền thông Hải Phòng, hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định với chất lượng tốt.

Cũng theo Sở Thông tin-Truyền thông Hải Phòng: sau một thời gian chạy thử và đạt hiệu quả tốt, ban quản lý dự án sẽ đề xuất với thành phố mở rộng vùng phủ sóng tới các khu vực khác của TP.Hải Phòng, ưu tiên các khu trung tâm.

Tại các khu vực kể trên, hiện người dùng máy tính hoặc thiết bị di động có thể tìm cột sóng HaiPhong@WiFi và đăng nhập bằng tên haiphong là có thể sử dụng wifi miễn phí. Khảo sát của phóng viên cho thấy sóng wifi không thực sự ổn định và phủ kín khu vực trung tâm, nhưng nếu có thì tốc độ đường truyền rất cao. (LQP, Thanh niên Online 6/1)

39.    Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng: Tham mưu sắc, phá án giỏi

Quán triệt chủ đề năm 2013 của Công an Hải Phòng: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng chú trọng công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, đã tạo lên sức mạnh đoàn kết thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Điểm nổi bật của Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng là đơn vị Tham mưu cho Đảng ủy và Giám đốc Công an thành phố, tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi hiến pháp và bổ sung các điều khoản luật liên quan hoạt động điều tra. Đặc biệt tham mưu triển khai tốt Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng của các cơ quan điều tra thuộc Công an Hải Phòng. Theo đó, việc kiểm tra nắm tình hình, hướng dẫn thi hành pháp luật trong công tác bắt, khám xét, giam giữ được triển khai thường xuyên, giúp hoạt động điều tra tại các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện đảm bảo quy củ, chặt chẽ, đúng pháp luật. Đồng thời, đơn vị trực tiếp thẩm định 238 hồ sơ gồm 93 vụ án, 145 vụ việc. Trên cơ sở đó, năm 2013, các đơn vị thuộc Công an Hải Phòng tiến hành điều tra 808 vụ án, không để oan sai, không để lọt tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 80,4%, trọng án đạt trên 90%.

Làm tốt công tác tham mưu, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng còn tổ chức bắt, vận động hàng chục đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và thụ lý điều tra 53 vụ án nghiêm trọng gồm 81 bị can. Trong đó có những vụ hết sức phức tạp, như vụ án Lê Thị Vững, 53 tuổi, trú tại xóm 9, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, nguyên là nhân viên tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Vĩnh Bảo. Kết quả đã lột trần thủ đoạn tinh vi của đối tượng, làm giả 27 bộ hồ sơ, trà trộn vào 39 bộ hồ sơ vay vốn của khách hàng, gây thất thoát hơn 16 tỷ đồng của ngân hàng và chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Phối hợp với các lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an thành phố, triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT các phiên toà xét xử sơ thẩm và phúc thẩm 2 vụ án liên quan đến việc cưỡng chế thu hồi đất xảy ra tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Qua thực tế đấu tranh phòng chống tội phạm, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, những nguyên nhân phát sinh tội phạm mới và dự báo về diễn biến phức tạp của chúng trong thời gian tới. Đặc biệt, cảnh báo thủ đoạn của tội phạm nước ngoài móc nối với đối tượng trong nước, sử dụng công nghệ cao đánh cắp thông tin tín dụng, chiếm đoạt tài sản số lượng lớn; cảnh báo thủ đoạn lợi dụng phương thức “tạm nhập, tái xuất”, vận chuyển số lượng lớn các loại hàng hóa trong danh mục mà tổ chức quốc tế và Chính phủ Việt Nam cấm mua bán, vận chuyển. Năm qua, thực thi chức năng xử lý, giải quyết đơn thư tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, các điều tra viên thuộc Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng với tinh thần trách nhiệm cao, đã thụ lý giải quyết 232 đơn các loại theo đúng trình tự pháp luật, tăng 106 đơn. Qua đó, giúp Công an Hải Phòng ra quyết định khởi tố một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng. 

Với nỗ lực đó, năm 2013, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng có 5 đồng chí được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân; hàng chục lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; Đảng bộ được công nhận tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch vững mạnh”; đơn vị liên tục nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. (Văn Thịnh, Công an nhân dân Online 5/1)

40.    Các đô thị lớn ứng phó với biến đổi khí hậu

TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng và tỉnh Cà Mau là những đô thị đầu tiên trên cả nước đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, theo đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 31-12-2013.

Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu được các đô thị đề xuất thực thi trong thời gian tới bao gồm hình thành hệ thống kiểm soát, hạn chế lũ, lụt, ngập úng trong đô thị, xây hồ chứa điều tiết ngập lụt, khai thông, nạo vét, cải tạo, gia cố, nắn dòng cho các đường thoát nước đô thị.

Ngoài ra, các đô thị cũng sẽ tập trung xây dựng đê, kè, tường chắn lũ, phân dòng lũ, công trình chứa nước ngầm quy mô lớn, khoanh vùng bảo vệ và có giải pháp tái định cư và di dời dân trong vùng cảnh báo rủi ro, phát triển nhà ở vượt lũ, nhà ở có khả năng chống chịu cao với gió bão.

Việt Nam là quốc gia chịu nhiều thiệt hại bởi tác động của biến đổi khí hậu.

Theo kịch bản biến đổi khí hậu được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố trước đây, đến năm 2100, nhiệt độ trung bình tăng 2-3 oC và mực nước biến dâng lên 57-73 cm, gây ngập lụt 39% diện tích ĐBSCL, 10% diện tích Đồng bằng sông Hồng, 2,5% tổng diện tích các tỉnh thành ven biển, 20% tổng diện tích TPHCM, 4% hệ thống giao thông.

Riêng khu vực ĐBSCL có diện tích 40.000 km2, dân số 17 triệu người, hàng năm đóng góp 90% lượng gạo xuất khẩu và gần 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Các chuyên gia môi trường cho rằng khu vực ĐBSCL đang đối mặt với thách thức rất lớn về nguồn nước như tình trạng ngập mặn, dòng chảy suy giảm, và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Hiện nước mặn đã vào đến tận khu vực Tân Châu, tỉnh Kiên Giang và là điều chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ.

Theo đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 31-12-2013, ngoài giai đoạn 1 (2013-2015) thực hiện tại 6 đô thị lớn nói trên, giai đoạn 2 của đề án (2016-2020) thực hiện cho 35 đô thị, trong đó có 24 đô thị thuộc 15 tỉnh thuộc vùng duyên hải Bắc bộ, duyên hải miền Trung và ĐBSCL, 11 đô thị thuộc 10 tỉnh vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Các phần việc mà các đô thị thực hiện để ứng phó với biến đổi khí hậu gồm điều tra, đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển hệ thống đô thị hiện có và đô thị dự kiến hình thành trong giai đoạn 2013-2020; khoanh vùng khu vực có nguy cơ chịu tác động cao của biến đổi khí hậu; tính toán khả năng và mức độ tự thích nghi, đề xuất giải pháp ứng phó; tích hợp nội dung ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch và chương trình, kế hoạch phát triển đô thị; cảnh báo các rủi ro tại các khu vực phát triển đô thị có khả năng chịu tác động từ biến đổi khí hậu. (Văn Nam, Thời báo kinh tế Sài Gòn Online 4/1; Công an nhân dân 6/1Tr1)

41.    Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm: Chuông rung cảnh báo cho ai?

“Tết năm nay mời nhà báo đến nhà tôi uống rượu, tôi vừa cất được mấy nồi, ủ theo đúng cách truyền thống, ngâm mấy hũ vải khô do tự tay tôi làm, đảm bảo sạch 100%, chứ cứ đua đòi đi mua rồi lại chết như mấy ông Quảng Ninh thì uổng, thật chẳng tin được nữa...”, ông Thành vừa nói vừa trút mẻ cùi vải khô vàng óng vào trong hũ rượu…

Đấy là tâm sự của ông Vũ Ngọc Thành, một người tôi quen ở xã Bát Trang (An Lão). Ông Thành ngoài làm ruộng, mấy năm trước còn có thêm nghề phụ là nấu rượu, bán cho người thân quen và lấy bã nuôi lợn tăng gia. Một thời gian, ông được nhiều nhà hàng trong huyện biết đến nhờ sở hữu nguồn rượu vải mà ông rất tâm đắc, cho rằng đấy là đặc sản truyền thống quê ông. Năm ngoái, khi có quy định về cấm bán rượu không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, thấy thủ tục đăng ký thương hiệu tốn kém mà phức tạp, ông Thành bỏ nghề, thi thoảng mới ủ vài mẹt gạo, nấu cho người nhà sử dụng.

Đúng vào dịp vừa qua, báo chí đưa rộ tin vụ ngộ độc rượu ở Quảng Ninh, ông Thành thẳng thắn: “Cứ bảo phải rõ nguồn, thì đấy rõ nguồn cũng chết, thật chẳng còn tin được bố con thằng nào nữa…”. Số là những ngày đầu tháng 12, cả nước xôn xao vì những vụ uống rượu dẫn đến chết người xảy ra liên tiếp trên địa bàn Quảng Ninh. Chuyện bắt đầu từ việc một nhóm công nhân hơn 10 người ở TP Cẩm Phả tổ chức liên hoan, trong lúc cao hứng uống hết tới 8 lít rượu. Hậu quả làm cho 2 nạn nhân Nguyễn Văn Trung (27 tuổi) và Trần Mạnh Linh, 26 tuổi tử vong…

Điều đáng nói, toàn bộ 6 nạn nhân bị tử vong trong chưa đầy nửa tháng tại Quảng Ninh đều uống cùng loại rượu mang nhãn hiệu “nếp Hà Nội”, do Cty cổ phần xuất nhập khẩu 29 Hà Nội, địa chỉ 40 Vũ Xuân Thiều (Sài Đồng - Hà Nội) sản xuất. Kết quả giám định cho thấy, lô rượu gây độc có hàm lượng methanol cao gấp gần 2.000 lần mức cho phép. Nhắc lại những chuyện này, ông Thành than thở: “Tôi nấu rượu nhiều năm tôi biết, một nồi 10kg gạo nếp mới lấy được gần 10 lít tạm ổn, bán ra phải từ 40 nghìn đồng trở lên mới có lãi, đằng này chỉ có 17 nghìn đồng/lít mà cũng treo mác rượu nếp, thế mà chẳng ai bảo sao mới lạ…” (Gia Lê, An ninh Hải Phòng Online 4/1)

42.    Quận Hồng Bàng: Trang trí, thông tin cổ động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2014

UBND quận Hồng Bàng vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong dịp này, quận đẩy mạnh các hoạt động thông tin cổ động khu vực trung tâm thành phố và các cửa ô; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đón giao thừa – xuân mới… (Báo Hải Phòng 4/1 Tr2)

43.    Sở Xây dựng: Tổ chức cuộc thi ứng dụng khoa học tư duy hệ thống

Sở Xây dựng vừa tổ chức cuộc thi ứng dụng khoa học tư duy hệ thống phục vụ phát triển bền vững. 8 đội đại diện các phòng, ban, đơn vị và chuyên viên thuộc Sở Xây dựng tham gia vòng chung kết… (Báo Hải Phòng 4/1 Tr2)

44.    Trung tâm vì người lao động nghèo thành phố: Cải thiện đời sống cho người lao động nghèo

Trong năm 2013, Trung tâm Vì người lao động nghèo thành phố tổ chức nhiều chương trình tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật lao động, kiến thức văn hóa xã hội; khám sức khỏe cho công nhân; hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn vay vốn sản xuất… (Báo Hải Phòng 4/1 Tr3)

45.    Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố: Vận động gần 5 tỷ dồng hỗ trợ hơn 14 nghìn lượt nạn nhân chất độc da cam

Trong năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố vận động gần 5 tỷ đồng hỗ trợ hơn 14 nghìn lượt nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố… (Báo Hải Phòng 4/1 Tr3)

46.    Huyện An Lão: Tập huấn sử dụng nước sạch cho 600 người dân

Huyện An Lão phối hợp Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường thành phố vừa tổ chức tập huấn về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho 600 người dân ở 6 xã: Tân Dân, An Thắng, Quang Hưng, Tân Viên, An Thái và An Thọ… (Báo Hải Phòng 5/1 Tr2)

47.    Giúp nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững

Trong hơn 7 năm qua, hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách – Xã hội (CSXH), chi nhánh Hải Phòng góp phần tích cực vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố từ 10,26% (năm 2005) xuống còn 4,21% (năm 2012)… (Báo Hải Phòng 6/1 Tr4)

48.    Dự án phòng, chống HIV/AIDS tại Hải Phòng: Góp phần giảm số người nhiễm HIV

Sau 8 năm triển khai, Dự án phòng  chống HIV/AIDS ở Hải Phòng do Ngân hàng Thế giới (WB) và chính phủ vương quốc Anh (DFID) tài trợ đóng góp tích cực vào công tác nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng và chính những đối tượng đích, có nguy cơ cao, góp phần thực hiện mục tiêu “không còn người nhiễm mới HIV/AIDS. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Phòng chống AIDS thành phố, năm 2004, Hải Phòng là “điểm nóng” về số người nhiễm mới HIV với hơn 764 người và người mới mắc AIDS là 534 người… Năm 2013, số người mới phát hiện nhiễm H. còn 278 người (giảm gần 70% so với thời điểm trước khi triển khai dự án)… (Báo Hải Phòng 6/1 Tr5)

49.    Ấm lòng bát cháo nghĩa tình

Khoảng 10 giờ trưa, căng tin Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên nhộn nhịp, người cầm bát, người cầm cặp lồng đứng chờ đến lượt mình được phát cháo. Hơn nửa năm nay, những bát cháo ấm nóng của nhóm từ thiện là sự động viên rất lớn đối với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, đang sống chung với bệnh tật… (Báo Hải Phòng 6/1 Tr5)

50.    Luôn có một Hải Phòng vươn tới tương lai

Một năm mới lại về. Thành phố đón những luồng gió mới thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Lạm phát, suy thoái kinh tế toàn cầu dường như lùi bước trước Hải Phòng, với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vượt qua khó khăn, đẩy lùi thách thức hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Năm 2014 gõ cửa, niềm tin mới với hy vọng mới. Để có một Hải Phòng vươn tới tương lai… (Thanh Hiệp, Hải Phòng cuối tuần 3/1 Tr8)

51.    Sức sống mới ở một làng nghề truyền thống

Trong khi nhiều làng nghề trên địa bàn thành phố thoi thóp do sản xuất kinh doanh khó khăn, một số làng mai một hẳn nghề truyền thống, ở xã An Tiến (huyện An Lão) nghề chế tác các sản phẩm từ đá ở thôn Khúc Giản hồi sinh nhờ hướng đi mới với những người tâm huyết duy trì và phát triển nghề truyền thống của quê hương… Để khẳng định uy tín chất lượng sản phẩm của làng nghề trên thị trường, thời gian qua, các cơ sở sản xuất ở làng nghề không chỉ chú trọng khuyến khích, tạo điều kiện để nâng cao tay nghề, mà còn không ngừng sáng tạo các mẫu mã sản phẩm mới, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng… (An Hương, Hải Phòng cuối tuần 3/1 Tr11)

52.    Hoạt động của các cấp công đoàn thành phố năm 2014: Xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 mục tiêu đột phá

Năm 2013, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thành phố trải qua nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; các cấp Công đoàn thành phố chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức thành công các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động… Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế để tiếp tục thi đua đạt nhiều thành tích hơn trong thời gian tới, LĐLĐ thành phố xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nội dung đột phá năm 2014. Đó là:Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án, thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết 13 Công đoàn thành phố song song cùng các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo; tuyên truyền phổ biến hiến pháp năm 2013 và Điều 10 của Hiến pháp, Luật Công đoàn năm 2012; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở, phấn đấu trong năm 2014 thành lập ít nhất 80 công đoàn cơ sở, phát triển mới 14.000 đoàn viên… (Đỗ Mạnh Hiến, Hải Phòng cuối tuần 3/1 Tr29)

53.    Phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở huyện An Dương: Hiệu quả thiết thực, tác động to lớn

An Dương là một huyện ven đô, có cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh, tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – thương mại dịch vụ… Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với UBND huyện quan tâm chỉ đạo, phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, lao động, thực sự đi vào cuộc sống, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực… (Nguyễn Văn Phong, Hải Phòng cuối tuần 3/1 Tr30+31)

54.    “Từ mẫu” của những người bệnh AIDS

Gặp lại chị Nguyễn Thị Hạnh, Phó trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh, cán bộ chuyên trách chương trình HIV/AIDS – Trung tâm y tế huyện Cát Hải vào một ngày gần đây… Không chỉ tuyên truyền, tư vấn, cảm hóa người bệnh AIDS, năm 2006 chị Hạnh còn khai thác hỗ trợ từ dự án thuốc kháng bệnh ARV để điều trị cho họ. Khi điều trị cho 10 ca nhiễm bệnh đầu tiên, các chuyên gia y tế cũng như bản thân chị Hạnh chỉ giám hy vọng cứu sống 5 người, nhưng nhờ sự tư vấn của chị, cả 10 người đều khỏe lên trông thấy… (Hoàng Thị Tản, Hải Phòng cuối tuần 3/1 Tr34,35)

55.    Kỹ sư trẻ trụ vững trong doanh nghiệp nước ngoài

Tốt nghiệp nghành tự động hóa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, anh Đinh Văn Toàn gắn bó với công việc tại doanh nghiệp sản xuất linh kiện máy in hiện ảnh của Nhật Bản trong khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng, công ty Synztec. Cường độ công việc cao, cùng với những công nghệ kỹ thuật cao áp dụng trong sản xuất ở đây đã cho anh nhiều kinh nghiệm để ngày càng vững vàng hơn về chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp… (An Hương, Hải Phòng cuối tuần 3/1 Tr36+37)

VĂN HÓA

56.    Nét xưa qua kiến trúc Pháp trong đô thị Hải Phòng

Những ngày này, người dân thành phố và du khách tìm về Trung tâm triển lãm và mỹ thuật thành phố để tham quan triển lãm một số hình ảnh kiến trúc Pháp trong hình thành và phát triển đô thị Hải Phòng. Không chỉ được chiêm ngưỡng những tấm ảnh tư liệu lịch sử có ý nghĩa, mỗi người tới triển lãm còn được sống lại với không gian đô thị Hải Phòng hàng thế kỷ trước đây…

180 bức ảnh tư liệu lịch sử cỡ lớn 40x60cm, 295 ảnh tư liệu cỡ nhỏ (16x19cm) cùng 60m2 tranh cổ động của nhiều tác giả tại triển lãm khái quát cơ bản quá trình hình thành, phát triển đô thị Hải Phòng với những nét kiến trúc Pháp cổ. Qua đó, một giai đoạn lịch sử của Hải Phòng được tái hiện. Đặc biệt giai đoạn từ cuối thứ kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20, cùng với việc tiến hành các chính sách khai thác thuộc địa ở Việt Nam cũng như với các thành phố lớn khác, chính quyền thực dân Pháp cùng nhà Nguyễn tiếp tục mở rộng đô thị Hải Phòng. Xây dựng nhiều công trình đường sá, cầu cống giao thông, kho tàng, bến bãi, công sở, ngân hàng, trường học, nhà thương và nhiều công trình văn hóa phục vụ việc phát triển một số lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Triển lãm là một phần trong bộ sưu tập ảnh tư liệu lịch sử về kiến trúc Pháp tại Hải Phòng của ông Phạm Tuệ (hiện trú tại số nhà 12/44 phố Nguyên Hồng, quận Lê Chân, Hải Phòng). Đây cũng là một trong những hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp và hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng 2013, do Hội hữu nghị Việt – Pháp thành phố phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật Hải Phòng cùng Hội Kiến trúc sư thành phố tổ chức. 

Theo tiến sĩ Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Pháp, người Pháp nhận thấy Hải Phòng- mảnh đất tập trung hạ lưu của các con sông đổ ra cửa biển ở vùng Đông Bắc Bộ có vị trí địa lý, chính trị, kinh tế, quốc phòng quan trọng. Hội tụ tiềm năng hình thành cửa ngõ duy nhất lúc bấy giờ của miền Bắc Việt Nam ra thế giới, việc đầu tư mở cảng biển, phát triển giao thương gắn với hình thành một đô thị tương xứng chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích. Bởi vậy, ngay từ cuối thế kỷ 19, người Pháp chọn vùng bãi bồi, làng chài, sông ngòi chằng chịt của Hải Phòng làm cảng biển. Sau đó, cho xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Tại Hải Phòng, những nét phác thảo quy hoạch từ năm 1874 cho thấy sự hình thành và phát triển đô thị thành phố theo hình thức ô bàn cờ. Những công sở, nhà băng, nhà ở, biệt thự được thiết kế và xây dựng theo kiến trúc Pháp phù hợp với cảnh quan, tràn ngập ánh sáng và không khí tự nhiên. Các công trình trường học, công trình văn hóa được mọc lên, trong đó có  Nhà hát trung tâm thành phố. Những dấu ấn kiến trúc Pháp ấy giờ đây trở thành một phần di sản văn hóa đô thị của Hải Phòng trong tiến trình phát triển.

Những dấu ấn lịch sử của đô thị Hải Phòng đều được lưu lại trong những tấm ảnh tư liệu lịch sử nhiều thông tin tại triển lãm này. Hơn 20 năm sưu tầm và tìm kiếm thông tin, tài liệu từ nhiều nguồn tiếng Pháp, bảo tàng lịch sử…, ông Phạm Tuệ - chủ nhân của bộ sưu tập ảnh này mong muốn lưu giữ lại những hình ảnh đô thị thành phố qua thời gian. Với mỗi tấm ảnh xưa, nhiều năm nay, ông đều cố gắng xác định vị trí của kiến trúc ấy bây giờ, để chụp lại hình ảnh của từng góc phố, con đường, tòa nhà của Hải Phòng xưa và nay. Như trụ sở Hải quan ở đầu phố Trần Phú gần Cảng Hải Phòng đã bị bom Mỹ phá hủy những năm 1966-1967, cây cầu Caron một thời bắc qua kênh đào Bonnal (nay một phần là hồ Tam Bạc), tòa công sứ là trụ sở quân lương, cây đa ở đầu phố Lê Đại Hành, trại lính Adour (nay là Xưởng 46 Hải quân)…

Dù là người Hà Nội, song ông Tuệ gắn bó với Hải Phòng từ năm 1949 đến nay. Và tình yêu trong ông với quê hương thứ hai được thể hiện bằng niềm đam mê sưu tầm những hình ảnh về dấu ấn Pháp trong đô thị Hải Phòng, qua hàng thế kỷ thời gian. (Phong Linh, Báo Hải Phòng Online 5/1)

57.    Công đoàn viên chức thành phố: 9 đơn vị tham gia liên hoan văn nghệ

Chiều 3/1, tại Nhà hát Thành phố, Công đoàn viên chức thành phố Hải Phòng tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan thành phố (27/1/1994 – 27/1/2014).

Tham dự hội diễn có 9 đơn vị công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn viên chức thành phố…  (Báo Hải Phòng 4/1 Tr2)

58.    Đoàn ca múa Hải phòng: Ra mắt chương trình Khúc Xuân ca

Khúc Xuân ca là chương trình nghệ thuật thứ hai của Đoàn Ca múa Hải Phòng được dàn dựng trong năm 2013. Khúc Xuân ca chính thức ra mắt vào mùa xuân năm 2014 này. Trưởng đoàn Chu Tâm Huy cho biết: “Đây là chương trình nghệ thuật theo đúng kế hoạch năm 2013 và đáp ứng kịp thời phục vụ xuân 2014”… (Báo Hải Phòng 5/1 Tr4)

DU LỊCH

59.    Chi nhánh Saigontourist Hải Phòng phục vụ hơn 7 nghìn khách du lịch quốc tế đến Hải Phòng

Năm 2013, Chi nhánh Saigontourist Hải Phòng triển khai nhiệm vụ kinh doanh và phục vụ hơn 15 nghìn khách du lịch trên địa bàn Hải Phòng. Trong đó, khách du lịch quốc tế (khách inbound) đến Hải Phòng là 7 nghìn người, bao gồm khách tàu biển cập bến cảng Hạ Long, khách quốc tế nhập cảnh qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài… đi tua tham quan, nghỉ dưỡng, khám phá vẻ đẹp Hải Phòng. Tổng doanh thu từ thị trường Hải Phòng của Saigontourist là 40,5 tỷ đồng và nộp ngân sách tại Hải Phòng là 360 triệu đồng. Ngoài ra, Saigontourist Hải Phòng phục vụ 6 nghìn khách du lịch trong nước và 2 nghìn khách du lịch nước ngoài.

Saigontourist Hải Phòng tạo ra các sản phẩm mới, cung ứng các gói dịch vụ đa dạng, từ tiết kiệm đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu của người dân Hải Phòng và khách quốc tế. Saigontourist Hải Phòng tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do thành phố, Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Hải Phòng phát động và tích cực hưởng ứng, tài trợ cho các phong trào xã hội, từ thiện tại địa phương. (Báo Hải Phòng Online 3/1)

60.    Năm 2013, hơn 1,3 triệu lượt khách du lịch đến Cát Bà

UBND huyện Cát Hải vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, triển khai kế hoạch năm 2014 của huyện với chủ đề “Thu ngân sách- Du lịch- Môi trường”.

Năm 2013, tổng số lượt khách du lịch đến Cát Bà đạt 1.324.000 lượt người; giá trị sản xuất thủy sản đạt 568.600 triệu đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; tổng sản lượng khai thác và NTTS đạt 8.617 tấn. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 70.600 triệu đồng, bằng 101% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ. Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ đạt 730 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt 42.940 triệu động bằng 52% kế hoạch thành phố giao, 50.3% kế hoạch huyện giao. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 299.100 triệu đồng, bằng 105% kế hoạch, tăng 52% so với cùng kỳ...

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm, chăm lo và đạt kết quả tích cực, giữ vững chất lượng hoạt động. Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa và chính trị trọng tâm của huyện. An ninh chính trị, an ninh biển đảo, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định. Công tác quốc phòng – quân sự địa phương thường xuyên được chú trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được quan tâm, cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo. (Báo Hải Phòng Online 3/1)

61.    Thành lập khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ

Thủ tướng vừa quyết định thành lập khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ với tổng diện tích hơn 27.000 ha, nhằm phát triển bền vững các loài sinh vật ở đây.

Theo quyết định, đây sẽ là khu dự trữ tài nguyên thiên nhiên thủy sinh. Đối tượng bảo tồn là hệ sinh thái rạn san hô, rong-cỏ biển, bãi giống, bãi đẻ và các loài thủy sinh vật sinh sống trong khu vực. Phạm vi khu bảo tồn là vùng đất liền trên đảo và ven bờ biển có ranh giới bên ngoài xác định theo đường nối các điểm lồi của đường đẳng sâu 30 m.

Khu vực trên có mục tiêu là bảo tồn và phát triển bền vững các loài động thực vật, các loài đặc hữu và quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, đặc biệt bào ngư, ốc hương, trai ngọc, tôm hùm đỏ... Đồng thời phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, tham qua, du lịch sinh thái, xây dựng và thực nghiệm các mô hình bảo tồn.

Chính phủ giao thành phố Hải Phòng thiết lập và xây dựng cơ sở hạ tầng của khu bảo tồn. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật đến cộng đồng ngư dân.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu cần đầu tư như hoàn thiện khu hành chính cho khu bảo tồn; cắm mốc, đặt phao, biển báo các phân khu chức năng, xây dựng các trạm bảo vệ, lựa chọn các địa điểm để xây dựng khu cứu hộ động vật thủy sinh hoang dã, quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. (An ninh Hải Phòng Online 6/1)

62.    Chi nhánh Vietravel Hải Phòng: Phục vụ hơn 15 nghìn lượt khách

Năm 2013, chi nhánh Vietravel Hải Phòng đưa, đón và phục vụ hơn 15.000 lượt khách đi khám phá các điểm đến du lịch trong và ngoài nước, trong đó có Hải Phòng. Tổng doanh thu của Vietravel Hải Phòng là 60 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 1 tỷ đồng… (Báo Hải Phòng 4/1 Tr2)

63.    Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch: Đẩy nhanh tiến độ 5 dự án hạ tầng phát triển du lịch

Năm 2013, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch triển khai và đẩy mạnh tiến độ 5 dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng phát triển du lịch trên địa bàn thành phố. Trong đó, 3 dự án hoàn thành, gồm: dự án cải tạo chợ Hàng; dự án khảo sát, thăm dò, tìm kiếm nguồn nước khu du lịch Cát Bà, huyện Cát Hải. … (Báo Hải Phòng 5/1 Tr1)

64.    Đình Quán Khái: Điểm hẹn du lịch đồng quê

Quán Khái 6 là một làng cổ của xã Vĩnh Phong huyện Vĩnh Bảo. Tương truyền hơn 40 năm trước, ngài Tản Viên Sơn Thánh Bùi Thiên Quý xây đồn lập trại, bảo vệ nước Văn Lang. Từ thuở khai đất lập làng, người dân nơi đây chỉ sống bằng nghề trồng lúa nước, hạn hán, thiên tai, giặc giã nhiều phen làm cho cuộc sống của người dân nơi đây điêu đứng. Tuy nhiên, ở miền quê này vẫn luôn duy trì cuộc sống tình làng, nghĩa xóm đầm ấm, nghĩa tình “No đói có nhau, ốm đau thăm hỏi, trên kính dưới nhường”. Vì thế năm 1940, vua Bảo Đại tặng làng Quán Khái bức đại tự in 4 chữ “Mỹ tục thuần phong”, là phần thưởng rất cao quý dưới thời chế độ phong kiến. Tại Hải Phòng hiện nay chỉ còn 2 bức tự như thế. Bức đại tự của làng Quán Khái hiện lưu giữ tại đình làng, mộ di tích văn hóa cấp quốc gia… (Minh Duyên, Hải Phòng cuối tuần 3/1 Tr17)

THỂ THAO

65.    Không có thầy nội nào nhận lời, đội Hải Phòng bất ngờ đưa chuyên gia thể lực Dylan Kerr dẫn dắt đội bóng đầu mùa V-League 2014.

Việc "trảm" chiến lược gia Hoàng Anh Tuấn trước khi V-League 2014 khởi tranh 1 tuần, khiến đội bóng Hải Phòng rơi vào cảnh khó khăn tìm người thay thế. Dù đã ngỏ lời cùng một số huấn luyện viên, như Đinh Thế Nam, Nguyễn Đình Hưng, Lê Thụy Hải, song chủ tịch Trần Mạnh Hùng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối.

Cuối cùng, đội chủ sân Lạch Tray đưa chuyên gia thể lực Dylan Kerr, vốn là trợ lý cho ông Hoàng Anh Tuấn từ thời còn dẫn dắt K.Khánh Hòa đến lúc ra Hải Phòng, ngồi vào "ghế" nóng. Trước đó, ông Dylan Kerr cũng là chuyên gia thể lực được huấn luyện viên Phan Thanh Hùng mời hỗ trợ khi tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2012.

Dù là người có nghề trong khâu chuẩn bị thể lực, song thầy ngoại Dylan Kerr vẫn có quá ít kinh nghiệm, hiểu biết về bóng đá Việt Nam. Điều ông Kerr được đánh giá cao nhất là hiểu tình hình nội bộ đội bóng, có thể xoa dịu sự bức bối số cầu thủ người Khánh Hòa đang là trụ cột trong màu áo đội Hải Phòng.

Ngoài ra, cựu cầu thủ Trịnh Xuân Thành vào ban huấn luyện trong vai trò trợ lý cho tân huấn luyện viên Dylan Kerr. Việc bổ sung cựu cầu thủ Xuân Thành cũng nằm trong dụng ý tăng cường 'chất' Hải Phòng trong đội bóng thời hậu Hoàng Anh Tuấn. Ngoài ra, lãnh đạo đội bóng đưa cầu thủ cũ Đổng Đức Thắng trở lại sân Lạch Tray, trong khi hậu vệ Trọng Nghĩa đã ký hợp đồng với Than Quảng Ninh.

Hiện tại, đội Hải Phòng còn một số cầu thủ gốc địa phương như Xuân Việt, Tiến Thành, Văn Nam, nên việc mời thêm cầu thủ gốc Hải Phòng là ý định chủ tịch Trần Mạnh Hùng. Ngoài việc giữ bộ ba tuyển thủ Quảng Hải, Văn Phong, Tấn Tài ở lại, Hải Phòng bổ sung tiền đạo Lucas, sau khi đã có được Fagan, Justice trong danh sách ngoại binh trước trận mở màn Thanh Hóa trên sân nhà vào ngày 12/1/2014. (Đức Thọ, vnmedia.vn 4/1; Bóng đá Online 4/1)

66.    CLB Hải Phòng: Giữ trụ cột, gây dựng chất Hải Phòng

Ngay sau khi đưa ra quyết định “trảm” HLV Hoàng Anh Tuấn, BLĐ CLB Hải Phòng đã có những động thái nhằm làm yên lòng quân sĩ cũng như xoa dịu dư luận bằng cách giữ lại các trụ cột vốn là “học trò ruột” của HLV họ Hoàng kèm theo đó là kế hoạch mời về những cầu thủ gốc Hải Phòng.

Việc bổ nhiệm HLV Dylan Kerr vào chiếc ghế HLV trưởng thay cho ông Tuấn được coi là hành động nhằm yên lòng các cầu thủ đến từ Khánh Hòa. Cựu cầu thủ của CLB Leeds United này chính là trợ lý cho ông Tuấn “con” từ thời còn ở K.Khánh Hòa. Ông Dylan Kerr cũng là HLV trưởng của ĐT U.21 Hải Phòng thi đấu giải U.21 Quốc gia vừa qua, thế nên theo BLĐ đội bóng thì vị HLV này là người vừa hiểu được nội tình của đội, vừa là người có chuyên môn.

Ngoài ra, ông Trần Mạnh Hùng – tân chủ tịch CLB – cũng khẳng định sẽ không có chuyện những cầu thủ trụ cột như Quang Hải, Tấn Tài sẽ ra đi chỉ vì không có HLV Hoàng Anh Tuấn. Ông Hùng cho biết: “Việc Quang Hải bày tỏ thái độ là quyền của các cầu thủ, nhưng điều quan trọng là họ vẫn đang còn 2 năm hợp đồng với đội bóng và tôi hy vọng các cầu thủ sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, thi đấu vì đội bóng chứ không vì cá nhân nào cả”. Hiên nay, Tấn Tài vẫn đang bị chấn thương và chưa thể tập luyện cùng toàn đội.Trong khi đó, ngay từ khi mới chuyển giao, phía Hải Phòng đã chạy đôn, chạy đáo để tìm kiếm những cầu thủ gốc Hải Phòng quay trở lại quê hương thi đấu. Tuy nhiên, họ đã thất bại trong việc chiêu mộ Đặng Văn Thành và Trọng Nghĩa vì 2 cầu thủ này mới ký hợp đồng với B.Bình Dương và Than Quảng Ninh. Đến hôm qua, phía Hải Phòng mới có được cầu thủ gốc Hải Phòng đầu tiên trở lại là Đồng Đức Thắng. Với Đức Thắng cùng việc giữ chân được Đinh Tiến Thành, Hải Phòng cũng có những cầu thủ bản địa như Văn Nam, Xuân Việt… hay những cầu thủ cũ là Đình Tùng, Minh Châu.

Dẫu vậy, chất lượng nội binh của CLB Hải Phòng vẫn chưa thực sự tốt bởi những tân binh mới chiêu mộ đều không phải những cầu thủ có tiếng và đa phần là những người đã qua thời kỳ đỉnh cao. Ngay cả lực lượng ngoại binh của đội bóng này gồm 3 cầu thủ Justice, Fargan và Lucas cũng không được đánh giá cao với. (thethaovietnam.vn 4/1)

67.    Trung tâm TDTT quận Lê Chân: Tìm hướng đi mới

Với Trung tâm TDTT quận Lê Chân, năm 2013 có nhiều thay đổi. Đội ngũ lãnh đạo của Trung tâm lần lượt nghỉ theo chế độ, những người mới về thay thế nhưng thể thao Lê Chân vẫn giữ được mạch hoạt động thường niên và hướng hoạt động TDTT theo con đường xã hội hóa.

Năm 2013, thể thao thành tích cao Hải Phòng có sự chia tay của 2 HLV tên tuổi, từng là HLV đội tuyển quốc gia. Đó là Trưởng bộ môn bắn cung về làm Trưởng phòng văn hóa thể thao quận Kiến  An và cựu trưởng bộ môn đua thuyền Ngô Kim Thọ về là Giám đốc Trung tâm TDTT quận Lê Chân. Trước ngày khai mạc giải Taekwondo Đại hội TDTT thành phố lần thứ 7, gặp anh Thọ ở Trung tâm TDTT Ngô Quyền, anh cho biết: “Quận Lê Chân cho phép Trung tâm đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, mình đến Trung tâm TDTT Ngô Quyền để xem, học tập kinh nghiệm về  mô hình xã hội hóa các hoạt động TDTT đang rất thành công. Tuy nhiên, điều kiện của TDTT Ngô Quyền thuận lợi hơn Lê Chân nên chúng tôi còn phải tính sao cho phù hợp, trước mắt sẽ cố gắng tổ chức một số giải thể thao theo hướng xã hội hóa”. 

Và thời điểm cuối năm 2013, Trung tâm TDTT Lê Chân đã tổ chức được các giải đấu như vậy, mà điểm nhấn là giải bóng đá công nhân, viên chức quận Lê Chân 2013 chào năm mới 2014. Cũng theo anh Thọ, Trung tâm TDTT Lê Chân là đơn vị sự nghiệp, vì thế Trung tâm luôn xác định, hoạt động thể thao là giúp quần chúng nâng cao sức khỏe, thông qua hoạt động xây dựng tình đoàn kết, gắn bó, giao lưu ở mọi đối tượng. Từ mục tiêu chung đó, Trung tâm chủ động tham mưu với UBND quận trong xây dựng kế hoạch hoạt động.

Các hoạt động TDTT năm 2013 được Trung tâm chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. 15 phường của quận tổ chức lễ khai mạc trang trọng, đúng kế hoạch và tổ chức đủ các môn thể thao trong chương trình đại hội của phường theo đúng quy định. Đại hội TDTT cấp cơ sở nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các phường, thu hút hàng chục nghìn lượt quần chúng nhân dân tham gia, tạo không khí đua tranh sôi nổi. Tiêu biểu là các phường An Biên, An Dương, Cát Dài… và qua đại hội phất hiện, lựa chọn, bổ sung lực lượng lớn để tham gia Lễ hội Đền Nghè –lễ hội của Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013.

Giai đoạn hai của thể thao Lê Chân với điểm nhấn là Lễ khai mạc Đại hội TDTT quận lần thứ 7 và hoạt động hè cho thanh thiếu nhi. Lễ khai mạc Đại hội TDTT quận Lê Chân lần thứ 7 năm 2013 được tổ chức ngày  26-5 tại SVĐ Hồ Sen, tạo không khí hồ hởi, phấn khởi cho quần chúng với hàng nghìn lượt người tham dự. Đại hội tạo ấn tượng sâu sắc với nhân dân, đánh dấu sự trưởng thành trong xây dựng kế hoạch, phối hợp và tổ chức thực hiện Lễ khai mạc của cán bộ, HLV Trung tâm TDTT Lê Chân. Với hoạt động hè dành cho các em, Trung tâm TDTT Lê Chân mở 4 lớp năng khiếu tại Trung tâm và 6 lớp phối hợp với các Trường  tiểu học: Trần Hưng Đạo, Trưng Vương, Lê Văn Tám và THCS Ngô Quyền… Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức các giải cờ Vua, bơi lội đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Qua đó, cung cấp 18 VĐV năng khiếu cho thành phố.

Giai đoạn 3 tham gia thi đấu các môn chương trình Đại hội TDTT thành phố lần thứ 7 năm 2013. Các môn thi đấu Đại hội TDTT thành phố lần thứ 7 diễn ra từ 17-10-2013 đến 20-5-2014, với 12 môn thi đấu, tranh 139 bộ huy chương, gấp 1,5 lần kỳ Đại hội 6, vì thế Trung tâm TDTT Lê Chân chủ động triển khai từ rất sớm, phấn đấu đoạt từ 18 đến 20 HCV. Và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, qua 5 giải của Đại hội, Đoàn VĐV quận Lê Chân giành 12HCV, 8HCB, 10HCĐ, hiện dẫn đầu thành phố về số huy chương Đại hội.

Bước vào năm 2014, Trung tâm TDTT Lê Chân sẽ cố gắng vượt khó để tạo bước chuyển mới và mục tiêu quan trọng là phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu HCV tại Đại hội TDTT thành phố lần thứ 7 năm 2013. (Đỗ Hân, Báo Hải Phòng 4/1 Tr5)./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
 Tin mới
Ủy quyền một số nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường
Về việc Hải Phòng thực hiện thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu cảng biển
Góp phần minh bạch quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động chỉ đạo, điều hành
Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị góp phần vào sự phát triển thành phố
Quan tâm tới các đối tượng học viên cai nghiện để đạt hiệu quả tốt nhất
Khơi dậy nguồn lực trong xã hội, thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ
Đồn Biên phòng Đồ Sơn cứu hộ, cứu nạn thành công 10 thuyền viên tàu chở cát bị chìm
Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành tuyên giáo thành phố
Tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ, nguy hiểm
Quan tâm giải quyết dứt điểm các hồ sơ thương binh, liệt sỹ tồn đọng trong năm 2017
Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố: Biểu dương 16 TCCS Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu
Thành đoàn Hải Phòng: Hội nghị Báo cáo viên Quý I năm 2017
Thu phí hạ tầng cảng biển tại Hải Phòng: Tiếp tục lắng nghe và xử lý các vấn đề phát sinh
Khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểmLiên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4389038
Khách trực tuyến : 8797
Thành viên trực tuyến : 27