W3Counter

Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 14/02/2017)
15/02/2017 - 14:25

Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 14/02/2017)

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

1. Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Biểu dương 65 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh năm 2016

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp vừa tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2017 và biểu dương tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2016.

Năm qua, Đảng ủy khối Doanh nghiệp và các cấp ủy cơ sở  đề ra và thực hiện các giải pháp lãnh đạo, điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực để trụ vững và phát triển. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt 16.043 tỷ đồng; có 64 đơn vị đạt và vượt kế hoạch năm; tổng lợi nhuận đạt hơn 1097 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 650,8 tỷ đồng, bảo đảm việc làm cho hơn 29.200 lao động… Đảng ủy khối thực hiện có hiệu quả nhiều chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ trong đảng bộ cơ sở; thực hiện  Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy…; triển khai các hoạt động về  công tác xây dựng Đảng theo đúng chỉ đạo của Thành ủy… Toàn Đảng bộ có 65 đơn vị đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 30 đơn vị đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Năm 2017, Đảng bộ khối đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu 70% trở lên các doanh nghiệp trong khối hoàn thành kế hoạch với mức cao nhất, nộp ngân sách lớn hơn, lợi nhuận cao hơn; 50% trở lên các tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; thành lập mới 3 tổ chức Đảng trở lên; kết nạp mới 200 đảng viên trở lên… Đảng ủy khối quán triệt và yêu cầu các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động quần chúng; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuát kinh doanh phát triển; thực hiện tốt các chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo dảm ASXH và đời sống người lao động; thiết thực lập thành tích kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ khối. (H.Thanh - Báo Hải Phòng 14/02/2017)

2.  Công tác đào tạo cán bộ: Gắn với yêu cầu công việc chuyên môn

Trong 2 năm gần đây, nhiều địa phương chủ động định hướng cho cán bộ đi học, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, giúp việc đào tạo đội ngũ cán bộ diện quy hoạch từng bước gắn chuyên môn với yêu cầu công việc.

Đào tạo phù hợp thực tế công việc

Trong 2 năm đầu thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy về công tác cán bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (ban hành ngày 22- 11-2011), các quận, huyện xuất hiện tình trạng nhiều cán bộ xin đi học để đạt tiêu chuẩn. Thậm chí, có cán bộ học trái với chuyên môn. Để chấn chỉnh hiện tượng này, Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Công văn số 1295 ngày 20-10-2014 về việc điều chỉnh tiêu chuẩn cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý và một số văn bản. Trong đó, xác định rõ: cán bộ đi học trên đại học phải được sự đồng ý của cấp quản lý có thẩm quyền; không học cùng thời điểm 2 chương trình dài hạn; xác định rõ trách nhiệm quản lý của người đứng đầu địa phương, đơn vị.

Quận Hồng Bàng là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện chỉ đạo của Thành ủy. Để chấn chỉnh thực tế cán bộ tự theo học những ngành, nghề không phù hợp vị trí công tác, chức danh được quy hoạch, Quận uỷ Hồng Bàng yêu cầu các cấp ủy chủ động định hướng cho cán bộ, công chức, viên chức đi học sát với chuyên môn. Cán bộ báo cáo trước khi thi đầu vào các chương trình đào tạo và đề tài luận văn, luận án tốt nghiệp. Đề tài phải có phạm vi nghiên cứu phù hợp lĩnh vực công tác của bản thân và gắn với quận. Cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện nghiêm sẽ bị phê bình, nhắc nhở và không công nhận trình độ đào tạo khi xem xét luân chuyển, bổ nhiệm... Từ năm 2014 đến nay, Quận uỷ cử 26 cán bộ đi đào tạo thạc sĩ.

Các Huyện ủy Kiến Thụy, Vĩnh Bảo đang xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo các cấp ủy Đảng rà soát, chấn chỉnh những trường hợp cán bộ không trong diện quy hoạch, đăng ký tham gia học thạc sĩ. Việc học tập cần bảo đảm chất lượng, không ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan, đơn vị. Theo đồng chí Nguyễn Văn Quyn, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo, cùng với việc đề xuất thành phố xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ được Thành ủy, Huyện ủy cử đi học, huyện xây dựng chế độ hỗ trợ riêng. Huyện ủy Vĩnh Bảo định hướng cán bộ đi học các lĩnh vực phù hợp thực tế công việc, vị trí quy hoạch; tăng cường đào tạo cán bộ trước khi luân chuyển. Huyện yêu cầu các cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ và cơ quan sử dụng cán bộ khắc phục tình trạng chạy theo bằng cấp và tuyệt đối hóa bằng cấp.

Đổi mới nội dung, hình thức đào tạo

Để bảo đảm việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đồng bộ giữa số lượng, chất lượng, sát quy hoạch, gắn với nhu cầu sử dụng cán bộ của cơ quan, đơn vị, Quận ủy Kiến An đề ra các giải pháp công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, kỹ năng quản lý, điều hành, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Trong năm 2016, quận trích ngân sách 1 tỷ đồng tổ chức 30 lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho nhiều lượt cán bộ, viên chức gấp 1,5 lần số lớp bồi dưỡng năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thủy Nguyên cho biết, huyện mở lớp đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt cấp ủy xã, thị trấn; phân công công tác phù hợp đối với 73 học viên. Huyện cũng có văn bản trình Thường trực Thành ủy phê duyệt đề án xây dựng lớp nguồn cán bộ chủ chốt cấp xã khóa 2. Các lớp đào tạo cán bộ nguồn xã, phường, thị trấn sát thực tiễn trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế, nhất là yêu cầu về ngành, lĩnh vực mà các xã, thị trấn đang thiếu và yếu.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, nhìn rõ những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đổi mới và chủ động trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thành ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài căn cứ yêu cầu và mô hình phát triển thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 để xác định ngành nghề đào tạo, lựa chọn cơ sở đào tạo. Người tham gia đào tạo phải trình bày đề án trước khi được chọn đi đào tạo. Thành ủy cũng xây dựng và triển khai đề án tạo nguồn các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch và kế hoạch; chú trọng hơn việc mở các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, trang bị kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm hằng năm; chỉ đạo xây dựng và ban hành quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và phát triển nguồn cán bộ chất lượng cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2025... Thành ủy yêu cầu Ban Tổ chức, Sở Nội vụ trong năm 2017 tăng cường phối hợp các trường, học viện mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, điều hành; bồi dưỡng kiến thức mới theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp.  (Hoàng Yên - Báo Hải Phòng 14/02/2017)

3. Triển khai nhiệm vụ Quỹ tín dụng nhân dân: Góp phần ổn định thị trường tiền tệ

Sáng 13-2, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng tổ chức triển khai nhiệm vụ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) năm 2017 trên địa bàn thành phố. Dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hải Phòng Lê Văn Cường; đại diện Ban thi đua khen thưởng thành phố, các QTDND, Bảo hiểm tiền gửi khu vực Đông Bắc bộ…

Hải Phòng hiện có 26 QTDND. Năm 2016, hệ thống QTDND đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, giữ hoạt động ổn định và tiếp tục tăng trưởng an toàn, có hiệu quả. Đến 31-12-2016, các QTDND thu hút được 27.304 thành viên là những hộ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ, buôn bán nhỏ. Tổng nguồn vốn hoạt động là 1.121 tỷ đồng, bình quân 43,1 tỷ đồng/quỹ, tăng 14,3%. Huy động tiền gửi tiết kiệm 1.014 tỷ đồng, tăng 15,5%.

Cũng trong năm 2016, các QTDND đã giải quyết cho 13.432 lượt thành viên vay vốn với tổng số tiền là 1.085 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng dư nợ cho vay đạt 821,5 tỷ đồng, bằng 73,3% tổng nguồn vốn QTDND, tăng 14,6% so với 31-12-2015.

Ngân hàng nhà nước thành phố yêu cầu trong năm 2017, các QTD cần làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ và của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; phục vụ ổn định và thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực tài chính, quản trị, bảo đảm an toàn hoạt động QTDND; tăng cường đổi mới trang thiết bị, phương tiện làm việc theo hướng hiện đại hóa; bảo đảm 100% cán bộ QTDND đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Ngân hàng nhà nước.

Tại hội nghị đã phát động và ký giao ước thi đua giữa các QTDND năm 2017. Nhân dịp này, 8 QTDND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016 được Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hải Phòng tặng Giấy khen. (Bùi Hạnh - An ninh Hải Phòng 14/02/2017)

4. CATP phát động thực hiện cuộc vận động: "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"

Chiều 10-2, CATP tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng Công an Hải Phòng. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP dự và chỉ đạo. Đại tá Đào Anh Tuấn, Phó giám đốc CATP chủ trì lễ phát động. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành uỷ, Ban thi đua - khen thưởng thành phố; lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Tại lễ phát động, CATP đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26-10-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an; Kế hoạch số 337/KH-BCA-X11 ngày 19-12-2016 của Bộ Công an và Kế hoạch số 71/KH-CAHP-PX15 của Giám đốc CATP Hải Phòng với 3 mục tiêu, 7 biện pháp thực hiện cụ thể về việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng Công an Hải Phòng.

Theo đó, lực lượng CATP tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp uỷ, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương và toàn thể CBCS đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị vững vàng; tư thế lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hoá, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của CBCS Công an Hải Phòng.

CATP Hải Phòng phát động sâu rộng cuộc vận động trong toàn lực lượng với khẩu hiệu: “Đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, CBCS vừa hồng vừa chuyên”, gắn với thực hiện chủ đề thi đua năm 2017: “Đoàn kết, kiên cường, kỷ cương, hiệu quả” của Công an thành phố.

Giám đốc CATP đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động trong CATP gồm 22 thành viên do Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Ủy viên BTV Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP làm Trưởng ban; đại tá Nguyễn Văn Sóng, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc CATP làm Phó trưởng ban thường trực; các đồng chí Phó giám đốc CATP làm Phó trưởng ban; lãnh đạo một số phòng ban, đơn vị nghiệp vụ CATP, trong đó có Tổng biên tập Báo ANHP làm thành viên Ban chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam đề nghị CATP nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động với 8 nhóm biện pháp cụ thể, trong đó chú trọng gắn cuộc vận động với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 4 (Khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, CATP cần làm tốt vai trò tham mưu cho Thành uỷ, UBND TP chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng lề lối tác phong làm việc của cán bộ, theo tinh thần vì nhân dân phục vụ; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt cuộc vận động, làm chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân thành phố ủng hộ, giám sát thực hiện cuộc vận động.

Đại tá Đào Anh Tuấn, Phó giám đốc CATP yêu cầu, ngay sau lễ phát động của CATP, công an các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, quán triệt đến từng CBCS về nội dung của cuộc vận động. Tuỳ theo đặc điểm nhiệm vụ, chức năng của mình, mỗi đơn vị cần có những biện pháp, việc làm cụ thể, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác XDLL ở các đơn vị, để cuộc vận động đạt được kết quả thiết thực, góp phần xây dựng ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân. (Thế Khoa - An ninh Hải Phòng 14/02/2017)

5.  Gặp mặt, tặng quà thanh niên chuẩn bị nhập ngũ

Hòa trong không khí tưng bừng trước ngày hội tòng quân, quận Hồng Bàng vừa tổ chức gặp mặt và tặng quà cho hơn 100 thanh niên lên đường nhập ngũ. Buổi gặp mặt đã góp phần động viên tinh thần, giáo dục lý tưởng cách mạng và khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, phát huy truyền thống của thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên quận Hồng Bàng nói riêng.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) quận, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, nên đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhằm bảo đảm chỉ tiêu, đủ số lượng, chất lượng.

Đợt giao quân này, toàn quận có hơn 100 thanh niên nhập ngũ, trong đó sức khỏe loại I đạt 26,8% so với chỉ tiêu, loại II đạt 65,5%, loại III đạt 21,8%. Để động viên thanh niên trước ngày tòng quân, quận đã tổ chức tặng quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng; 9 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp, mỗi suất 2 triệu đồng.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các thanh niên nhập ngũ bày tỏ niềm vinh dự được khoác lên mình màu xanh áo lính, thể hiện vai trò xung kích “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”; phát huy sức trẻ, nhiệt huyết của thanh niên; khắc phục mọi khó khăn gian khổ, tích cực tham gia phong trào của đơn vị; thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm, phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là người con ưu tú của quê hương anh hùng.

* Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tiên Lãng, đợt giao quân nhập ngũ năm nay, toàn huyện có 265 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tại thời điểm này, các địa phương trên địa bàn huyện đang tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm động viên thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Trong đó, xã Toàn Thắng là một trong số những địa phương tổ chức tốt, sớm các hoạt động tiếp xúc, thăm hỏi tặng quà cho các thanh niên nhập ngũ. Đợt giao quân năm nay xã có 9 thanh niên bảo đảm đủ sức khỏe và trình độ được tuyển chọn. Nhằm động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể xã tổ chức tặng quà, tặng sổ tiết kiệm với tổng trị giá 1,2 triệu đồng/1 thanh niên.

Ngoài ra, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện hoạt động sôi nổi giao lưu văn nghệ, tiếp xúc gặp mặt các tân binh, tổ chức cho các tân binh trồng cây lưu niệm tại địa phương. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các địa phương cũng đã tổ chức tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ với tổng trị giá trên 300 triệu đồng. ( An ninh Hải Phòng 14/02/2017)

GIAO THÔNG

6.  Đường Hà Nội-Hải Phòng giảm năm thu phí: Tính tiền cẩu thả

"Việc quyết toán đầu tư vừa chậm, vừa cẩu thả. Tiêu đồng tiền của nhân dân đóng góp một cách thiếu trách nhiệm".

Đó là khẳng định của TS Nguyễn Xuân Thủy - Nguyên Giám đốc NXB giao thông với Đất Việt.

Giảm được hơn nghìn tỷ đồng

PV:- Sau khi Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh một số thông số đầu vào của phương án tài chính theo số liệu kiểm toán tại thời điểm 30/9/2016, thời gian hoàn vốn của dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã rút lại giảm hơn 1 năm so với phương án tài chính điều chỉnh của dự án đang trình Bộ GTVT thẩm định. Cụ thể, tổng mức đầu tư điều chỉnh từ 45.487 tỷ đồng thành 44.818; chi phí hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư tăng 370 tỷ đồng; lãi vay VND trong thời gian vận hành giảm từ 11%/năm xuống 10%/năm từ 1/7/2016.

Ông có bất ngờ trước thông tin này hay không? Bản thân ông đánh giá và nhìn nhận ra sao về vấn đề này?

TS Nguyễn Xuân Thủy: - Qua các con số Kiểm toán Nhà nước đưa ra thì có thể thấy việc quyết toán của công trình này theo tôi là chậm vì tuyến đường đã khai thác lâu rồi.

Cùng với đó, nếu quyết toán mà để thừa ra hàng nghìn tỷ đồng thì theo tôi đấy là một việc làm rất thiếu khoa học và cẩu thả. Trong đó, việc tính toán, sử dụng đồng tiền khi xây dựng tuyến đường thiếu tránh nhiệm, không đảm bảo theo đúng tiến độ và độ chính xác cần phải xem xét lại.

Hiện nay, chúng ta mở quá nhiều đường cao tốc nên vấn đề giám sát quản lý dường như càng lỏng lẻo, để cho chủ đầu tư thoải mái tính toán theo cách của mình. Riêng tuyến đường Hải Phòng đã có đường sắt, đã có đường quốc lộ, giờ lại mở thêm đường cao tốc.

Con số 45.000 tỷ đồng là không hề nhỏ cho nên đó là sự tính toán đầu tư không được hợp lý, không phù hợp với điều kiện kinh tế thực tiễn.

Thêm nữa, đoạn đường cao tốc này thu phí BOT quá cao, mà thu cao sẽ gây xôn xao trong xã hội, người dân bất bình, cũng như các phương tiện tránh đường cao tốc để hạn chế phí, nhưng đường QL5 cũ cũng đã thu phí BOT.

Việc thu ngân sách cho nhà nước là cần thiết, nhưng mục tiêu cuối cùng của ngân sách là gì? Đó là nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao phúc lợi xã hội, nâng cao phát triển công cộng. Một tuyến đường quan trọng là nối 2 trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa là Hà Nội và Hải Phòng mà biến thành BOT toàn bộ là một tư tưởng sai cần phải xem lại.

Và việc thu phí BOT cũng quá nhiều bất cập. Thời gian đầu những năm 2014, 2015 sau khi tính toán các chủ đầu tư bắt đầu tăng vốn lên, cứ như coi BOT là nơi rút tiền của người dân một cách rất nhanh chóng và đơn giản.

Chỉ sau khi chuyên gia và các người dân phản ánh thì Bộ GTVT mới chỉ đạo Tổng cục đường bộ đi kiểm tra và phát hiện có độ chênh lệch với thực tế thu được, nên yêu cầu giảm giá phí BOT xuống.

Trong khi đó, nhiều nhà khoa học đã đề nghị sử dụng trạm thu phí điện tử theo công nghệ ETC, nhưng Bộ GTVT làm rất chậm, cả nước có trên 80 trạm BOT, chỉ thí nghiệm vài tuyến đường mà mấy năm chưa xong. Người dân hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi có phải đang có sự cố tình trốn chạy, thích duy trì kiểu thu phí mập mờ để ăn chia lợi ích nhóm hay không.

PV:- Thực sự nếu chênh 1 năm thu phí thì khoản tiền mà doanh nghiệp sẽ hưởng nếu kiểm toán không phát hiện ra có lớn không, thưa ông? Để người dân thiệt hại như vậy, vấn đề trách nhiệm cần phải xem xét cụ thể thế nào?

TS Nguyễn Xuân Thủy: -Tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng nối hai cái trung tâm kinh tế của đất nước, giữa một cảng lớn nhất phía Bắc, mỗi năm hàng trục triệu tấn hàng nhập khẩu ở đó và một nơi trung chuyển hàng hóa đi cả nước, nên phương tiện di chuyển sẽ rất nhiều.

Trước đây, tôi có thấy bên VIDIFI thống kê, 1 ngày có khoảng 17.000-18.000 lượt xe đi qua cao tốc, mức phí bình quân 1,7-1,8 tỷ đồng; Quốc lộ 5 thì khoảng 11.000 lượt xe, tiền phí thu về khoảng 1 tỷ đồng. Tổng mức thu phí của cả 2 tuyến đường do VIDIFI quản lý là 2,8 tỷ đồng/ngày.

Cứ cho con số này là tương đối, thì chỉ cần tính đơn giản, cũng có thể thấy như vậy nếu giảm được 1 năm 3 tháng thu phí thì số tiền lên tới hơn 1.500 tỷ đồng, một con số không hề nhỏ.

Điều này, chứng minh thời gian đầu tính toán BOT thiếu trách nhiệm, có sự gian lận với đồng tiền của dân. Từ đó, phải gắn trách nhiệm với những cá nhân, tổ chức liên quan.

Cụ thể đó là cơ quan trực tiếp tính toán, đề xuất với Bộ GTVT, Bộ Tài chính về thời gian thu phí, phải chịu trách nhiệm. Đó là là trách nhiệm của từng cá nhân chứ không trách nhiệm chung tập thể.

Theo tôi, Bộ GTVT, kể cả Bộ trưởng cũng phải chịu trách nhiệm. Chức năng của Bộ trưởng là phải bao quát, nắm bắt được các điểm cốt yếu của mạng lưới giao thông và khi các cơ quan tính toán ra thì phải có chất vấn, có phản biện để họ điều chỉnh, làm đúng đắn.

Ngay cả cả trạm thu phí ở đường bắc Thăng Long – Nội Bài, Bộ GTVT hứa trước đây 5-7 năm sẽ bỏ trạm đó, nhưng bây giờ vẫn tồn tại. Đó là trách nhiệm của ai?

Một vấn đề khác, theo tôi, nên giảm bớt phí BOT với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và đường QL5. Như vậy sẽ công bằng hơn với người dân. ( Đất Việt 14/02/2017)

7. Ngành Giao thông vận tải: Vận chuyển an toàn hành khách trong dịp Tết

Theo tin từ Sở Giao thông vận tải Hải Phòng, trong 7 ngày phục vụ tết, từ 26-1 (29 tháng Chạp) đến ngày 1-2-2017 (mùng 5 tháng Giêng), toàn ngành đã thực hiện 4.765 chuyến xe khách liên tỉnh (trong đó số chuyến tăng cường là 160 chuyến), đưa đón vận chuyển 78.142 lượt hành khách, tăng gần 0,5% so với kế hoạch.

Về vận chuyển hành khách đường thủy nội địa, toàn ngành thực hiện 656 chuyến tàu khách, vận chuyển 40.087 hành khách và 524 chuyến phà đưa đón gồm: 1.205 lượt xe ô tô, 8.457 xe máy, 1076 xe đạp và 9.236 người đi bộ.

Theo đánh giá của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), vận tải khách dịp Tết Đinh Dậu của thành phố đạt kết quả tốt, không xảy ra hiện tượng ùn khách tại các bến xe, bến tàu, đặc biệt bảo đảm an toàn tuyệt đối an ninh trong vận tải. Các tuyến xe thực hiện đúng giá cước vận tải đã đăng ký với Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải, không có phụ thu giá cước. (Đoàn Lanh - An ninh Hải Phòng 14/02/2017)

8.  Giảm thu phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng 1 năm

Sau khi Kiểm toán nhà nước kiểm toán, thời gian thu phí của cao tốc Hà Nội – Hải Phòng giảm tới hơn 1 năm.

Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa có báo cáo kiểm toán tại dự án cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, do Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) làm chủ đầu tư.

Báo cáo kiểm toán của KTNN đã chỉ ra hàng loạt thiếu sót tại dự án này.

Theo đó, tiến độ thực hiện nhiều gói thầu tại dự án bị chậm so với tiến độ cam kết trong hợp đồng, dẫn đến phải gia hạn bổ sung thời gian thực hiện từ 7 đến 45 tháng.

Trong công tác nghiệm thu thanh toán còn tồn tại, sai sót trong tính toán khối lượng, áp dụng sai đơn giá, sai sót khác dẫn tới sai lệch về chi phí với số tiền giảm trừ gần 34 tỉ đồng.

Sau khi công trình đã đưa vào khai thác, sử dụng ngày 5-12-2015, đơn vị vẫn hạch toán chi phí lãi vay trong khoảng thời gian 6 tháng tiếp theo vào chi phí đầu tư, giá trị giảm trừ chi phí đầu tư 186 tỉ đồng.

Đáng chú ý, báo cáo kiểm toán cho thấy phương án tài chính của dự án được lập năm 2008 nhưng đến năm 2014, do tổng mức đầu tư và một số chỉ tiêu làm cơ sở lập phương án tài chính thay đổi so với ban đầu nên VIDIFI đã lập phương án tài chính điều chỉnh.

Phương án tài chính xác định nợ gốc phải trả chưa chính xác theo giá trị thực tế được đối chiếu giữa VDB và VIDIFI. Thực tế nợ gốc tại thời điểm 31-12-2015 là 27.558 tỉ đồng nhưng trên phương án tài chính xác định là 32.123 tỉ đồng.

Phương án tài chính cũng chưa có ý kiến thẩm định của Bộ GTVT sau khi cập nhật, điều chỉnh một số chỉ tiêu như: tổng mức đầu tư điều chỉnh từ 45.487 tỉ đồng thành 44.818 tỉ đồng; chi phí hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư tăng 370 tỉ đồng; lãi vay VND trong thời gian vận hành giảm từ 11%/năm xuống 10%/năm từ 1-7-2016.

Sau khi điều chỉnh một số thông số đầu vào của phương án tài chính theo số liệu kiểm toán tại thời điểm 30-9-2016, thời gian hoàn vốn của dự án là 28 năm 8 tháng 27 ngày (giảm 1 năm 3 tháng 3 ngày so với phương án tài chính điều chỉnh của dự án đang trình Bộ GTVT thẩm định).

Cụ thể, KTNN đã giảm chi phí vốn đầu tư thực hiện 34 tỉ đồng, giảm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng và tăng chi phí lãi vay trong thời gian vận hành khai thác 187 tỉ đồng theo kết quả kiểm toán, làm giảm thời gian thu phí hoàn vốn 1 tháng 18 ngày.

Ngoài ra, phía kiểm toán xác định lại nợ gốc phải trả theo số liệu thực tế trên sổ kế toán của VIDIFI tại thời điểm 31-12-2015 làm giảm thời gian thu phí hoàn vốn 1 năm 1 tháng 15 ngày.

Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT và áp dụng một số cơ chế, chính sách thí điểm tại Quyết định 1621 năm 2007.

Tổng chiều dài tuyến đường 105,5km đi qua thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng. Đường ô tô cao tốc loại A gồm 6 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h. Diện tích sử dụng đất cho tuyến đường cao tốc khoảng 1.400ha. Tống mức đầu tư theo Nghị quyết số 141210.01/NQ-HĐQT ngày 10-12-2014 của VIDIFI là 45.587 tỉ đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án được khởi công vào tháng 9-2008 và hoàn thành vào tháng 4-2012. Tuy nhiên, trên thực tế, dự án được khởi công sớm hơn vào ngày 19-5-2008 nhưng hoàn thành vào ngày 5-12-2015. (Pháp luật Việt Nam 14/02/2017;Tuyết Hạnh - Xây dựng 14/02/2017)

GIÁO DUC - ĐÀO TẠO

9.  Lịch thi THPT quốc gia 2017

Thí sinh thi THPT quốc gia từ ngày 22/6 đến sáng 24/6, đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12. Thí sinh tự do đăng ký tại nơi do sở GD&ĐT quy định.

- Bạn Minh Thư hỏi: Năm nay, kỳ thi THPT quốc gia diễn ra vào thời gian nào và thí sinh dự thi ở đâu?

- Trả lời: Kỳ thi THPT quốc gia 2017 diễn ra trong 2,5 ngày, gồm 22, 23 và sáng 24/6.

Lịch thi cụ thể như sau:

Thí sinh thi THPT quốc gia từ ngày 22/6 đến sáng 24/6, đăng ký dự thi tại trường phổ thông nơi học lớp 12. Thí sinh tự do đăng ký tại nơi do sở GD&ĐT quy định.

Năm nay, Bộ GD&ĐT tổ chức 5 bài thi, gồm 3 bài độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 2 bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) đối với thí sinh học chương trình THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Để xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh học chương trình THPT phải dự thi 4 bài, gồm 3 bài thi độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài do thí sinh tự chọn trong số Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên phải làm 3 bài thi, gồm hai bài độc lập Toán, Ngữ văn và một bài do thí sinh tự chọn trong số 2 tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.

Thí sinh được chọn dự thi cả hai bài thi tổ hợp, điểm bài nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể dự thi cả bài Ngoại ngữ để xét tuyển sinh ĐH, CĐ (không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT).

Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường.

Theo quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT ban hành, thí sinh học hết chương trình THPT hoặc chương trình giáo dục thường xuyên trong năm tổ chức kỳ thi, đăng ký dự thi tại nơi học lớp 12.

Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT được chọn địa điểm nộp hồ sơ ĐKDT tại một trong những đơn vị do các sở GD&ĐT quy định.

Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 1/4 đến ngày 20/4. Sau ngày 20/4, thí sinh không được thay đổi điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký. ( An ninh Hải Phòng 14/02/2017)

10. Đề thi, đáp án các môn thi THPT quốc gia là "tối mật"

Đề thi, hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm chưa công bố thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “tối mật”. Riêng đề thi dự bị môn tự luận chưa sử dụng được giải mật sau khi kết thúc kỳ thi.

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia 2017 mà Bộ GD - ĐT đã ban hành. 

Theo đó, Bộ GD-ĐT nêu rõ việc ra đề thi, in sao đề thi (gọi chung là làm đề thi) phải được thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian làm đề thi cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy.

Các thành viên tham gia làm đề thi đều phải cách ly triệt để với bên ngoài. Trong trường hợp cần thiết và được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặc Trưởng ban In sao đề thi thì các thành viên mới được phép liên hệ với bên ngoài bằng điện thoại cố định, có loa ngoài, có ghi âm dưới sự giám sát của cán bộ bảo vệ, công an.

Danh sách những người tham gia làm đề thi phải được giữ bí mật trước, trong và sau kỳ thi. Người làm việc trong khu vực cách ly phải đeo phù hiệu và chỉ hoạt động trong phạm vi cho phép, chỉ được ra khỏi khu vực cách ly sau thời gian thi môn cuối cùng. Trong trường hợp đặc biệt, được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặc Trưởng ban In sao đề thi, các thành viên mới được phép ra khỏi khu vực cách ly dưới sự giám sát của công an.

Bộ GD - ĐT cũng quy định, toàn bộ quá trình giao nhận, vận chuyển đề thi phải được công an giám sát; các phong bì chứa đề thi phải được đựng an toàn trong các thùng có khoá và được niêm phong trong quá trình giao nhận, vận chuyển. (An ninh Hải Phòng 14/02/2017)

11. Thi THPT quốc gia 2017: Thí sinh được cung cấp tài khoản riêng

Ngày 13-2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017.

Theo đó, năm 2017, các thí sinh sau khi nộp phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) được đơn vị ĐKDT cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm quản lý thi của Bộ qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn .

Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào phần mềm quản lý thi từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu và bảo mật tài khoản của mình. Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị ĐKDT để xin cấp lại.

Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào phần mềm quản lý thi, thí sinh có thể biết được các thông tin như: Thông tin ĐKDT (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 25-4-2017); thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 25-5-2017); giấy báo dự thi; địa điểm thi; kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT; kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

Cũng theo công văn hướng dẫn thực hiện quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia khi làm thủ tục dự thi phải có chứng minh nhân dân. Các sở GDĐT, các trường phổ thông hướng dẫn học sinh có chứng minh nhân dân trước khi nộp phiếu ĐKDT.

Trong trường hợp thí sinh không có chứng minh nhân dân, phần mềm quản lý thi gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý. Những thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ thì phải đăng ký số điện thoại, email khi đăng ký dự thi.

Lưu ý thí sinh đăng ký sơ tuyển phải dùng chứng minh nhân dân thống nhất khi ĐKDT và đăng ký sơ tuyển.  (Báo Hải Phòng 14/02/2017)

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

12. Làng Vân Đoài chung sức xây dựng nông thôn mới

Làng cổ Vân Đô xưa, nay là Vân Đoài thuộc xã Nam Hưng (huyện Tiên Lãng) có bề dầy truyền thống lịch sử, văn hóa. Từ bao đời nay, các thế hệ dân làng truyền nhau gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa miếu thờ Thần Đông Hải Đại Vương, miếu thờ Thần Bút Nghiên là điểm tựa tinh thần cho dân làng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Trước cách mạng tháng Tám, dân làng Vân Đoài phải sống kiếp nô lệ, lầm than, đói cơm, rách áo. Từ ngày có Đảng lãnh đạo, dân làng Vân Đoài đoàn kết đứng lên cùng với nhân dân các địa phương đồng khởi nổi dậy cướp chính quyền dành độc lập, tự do, xây dựng đời sống mới.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, dân làng Vân Đoài ra sức thi đua phát triển kinh tế nông nghiệp xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện sức người, sức của cho kháng chiến. Tổng kết hai cuộc kháng chiến làng có 18 liệt sĩ, 5 thương bệnh binh. Dân làng được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương kháng chiến các loại.

Trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, dân làng Vân Đoài luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Hiện làng Vân Đoài có 162 hộ, 541 nhân khẩu với hơn 25 ha đất nông nghiệp. Chi bộ Đảng làng Vân Đoài lãnh đạo dân làng thay đổi tư duy tự cấp, tự túc, đưa khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, thực hiện chủ trương của Đảng về dồn điền, đổi thửa, khắc phục tình trạng manh mún đất canh tác. Từng bước, làng quy hoạch vùng sản xuất tập trung, tiếp thu giống mới, tiến bộ KHKT vào sản xuất, đưa năng suất lúa từ thấp lên cao. Vụ vừa qua, năng suất lúa của làng đạt 62,7 tạ/ha. Cây trồng vụ đông, vụ xuân phát triển, tăng giá trị sử dụng đất nông nghiệp.

Đến thăm làng Vân Đoài hôm nay, bộ mặt của làng vẫn là làng quê Việt Nam điển hình với những cánh đồng thẳng cánh cò bay nhưng những nếp nhà tranh, tre ngày xưa không còn, thay vào đó là những nhà xây khang trang, đẹp đẽ. Phong trào xây dựng nông thôn mới tạo ra những con đường vào làng, ra cánh đồng được bê tông hóa sạch đẹp. Trong làng có những khu vườn cây ăn trái trĩu cành, những trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm rộng lớn. Làng có 7 trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung cho thu nhập cao. Người dân được sử dụng điện, nước sạch, công trình sinh hoạt hợp vệ sinh, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống. Thu nhập bình quân đầu người trong làng đạt 29 triệu đồng/người/năm.

Truyền thống hiếu học, khuyến tài của làng vẫn vẹn nguyên như xưa. Dân làng luôn đóng góp xây dựng quỹ khuyến học. Hàng năm, làng tổ chức khen thưởng học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó hay học sinh đỗ đạt cao, giành được các giải thưởng học sinh giỏi tại miếu thờ thần Bút Nghiên.

Ông Phạm Văn Trình, trưởng làng Vân Đoài cho biết: trước Tết Nguyên đán năm nay, làng phát động xã hội hóa, tạo nguồn kinh phí xây mới 2 cổng làng (cổng tiền và cổng hậu) mở rộng đường trục chính của làng, lắp thêm đèn điện chiếu sáng nâng cao đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Làng Vân Đoài phấn đấu đạt danh hiệu làng văn hóa lần 2 trong năm 2017. Với những giá trị văn hóa, di tích lịch sử lâu đời, làng văn hóa Vân Đoài có thể trở thành điểm đến của khách tham quan, du lịch trong những “tua” du khảo đồng quê.  (Phạm Văn Đáo - Báo Hải Phòng 14/02/2017)

KINH TẾ

13.  Mở hai đường bay từ Đồng Hới đi Hải Phòng và đi Chiềng Mai (Thái-lan)

Tại TP Đồng Hới, chiều 13-2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài làm việc lãnh đạo Công ty CP Hàng không Jetstar Pacific Airlines về việc chuẩn bị mở đường bay Đồng Hới - Hải Phòng và Đồng Hới - Chiềng Mai (Thái-lan).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh và Jetstar Pacific Airlines đã thống nhất xúc tiến mở đường bay Đồng Hới - Hải Phòng vào cuối tháng 5-2017, tần suất hai chuyến/tuần.

Riêng đường bay Đồng Hới - Chiềng Mai (Thái-lan), hai đơn vị tiếp tục nghiên cứu và tìm phương án tối ưu để triển khai mở bay trong tháng 7-2017, tần suất hai chuyến/tuần.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cho biết, hiện tại, Cảng hàng không Đồng Hới đã được đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại, đáp ứng nhu cầu, năng lực khai thác của các hãng hàng không 24/24 giờ. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cam kết tạo mọi điều kiện về các thủ tục pháp lý cũng như kêu gọi các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn hỗ trợ kinh phí và tuyên truyền quảng bá hai đường bay này của Jetstar Pacific Airlines trên các phương tiện truyền thông.

Việc Jetstar Pacific Airlines mở hai đường bay Đồng Hới - Hải Phòng và Đồng Hới - Chiềng Mai (Thái-lan) sẽ tạo điều kiện đi lại nhanh chóng thuận tiện cho người dân các tỉnh miền trung đến thành phố Hải Phòng và các tỉnh phía bắc Việt Nam cũng như đến vùng đông bắc Thái-lan và đặc biệt thu hút khách du lịch đến với Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha- Kẻ Bàng. ( Nhân dân 14/02/2017)

14.  Cát Bà và Đồ Sơn là điểm du lịch chính của Hải Phòng

Tổng số khách du lịch đến Hải Phòng năm 2016 đạt khoảng 6 triệu lượt (trong đó 759.000 lượt khách quốc tế), tăng 6% so với năm trước. Khách du lịch vẫn tập trung vào hai trọng điểm du lịch chính là Cát Bà và Đồ Sơn, trong đó Cát Bà đã bứt phá trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Trong năm 2017, ngành Du lịch Hải Phòng tiếp tục liên kết với các tỉnh, thành phố trong nước, mở rộng hợp tác quốc tế để thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng xanh và bền vững, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng Lê Trung Sơn cho biết.

Theo đó, Sở Du lịch Hải Phòng phối hợp tuyên truyền, quảng bá nhằm thu hút khách du lịch và kêu gọi đầu tư phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố của Việt Nam và một số thị trường du lịch trọng điểm trên thế giới.

Sở nghiên cứu xây dựng cẩm nang du lịch giới thiệu văn hóa, du lịch chung của các địa phương trong khuôn khổ hợp tác với Hải Phòng bằng nhiều thứ tiếng, cam kết và tạo điều kiện quảng bá thông tin về các sự kiện du lịch trên website du lịch của thành phố (www.dulichhaiphong.gov.vn) và của các tỉnh, thành phố ký kết liên kết.

Sở Du lịch thành phố tích cực tham gia hơn nữa các sự kiện du lịch, tổ chức, trao đổi các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư giữa các tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch Hải Phòng nghiên cứu, xây dựng đề án hợp tác, phát triển các sản phẩm du lịch mới trong tuyến du lịch liên vùng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Hải Phòng - Hải Dương - Bắc Ninh; Hà Nội - Hưng Yên - Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Ngành phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa gắn với văn minh sông Hồng; du lịch tâm linh, lễ hội, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch biển đảo.

Đồng thời, ngành Du lịch thành phố khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp liên kết đầu tư phát triển du lịch và hợp tác khai thác các sản phẩm, tuyến du lịch liên vùng; hợp tác chặt chẽ trong quản lý nhà nước về du lịch, xây dựng và ký kết quy chế phối hợp kiểm tra, quản lý các hoạt động đầu tư, khai thác phát triển du lịch ở các vùng giáp ranh.

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của quy hoạch, đề án, các địa phương phối hợp thiết lập kênh trao đổi thông tin thường xuyên giữa các cấp quản lý để thống nhất phương án chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch, các nhà đầu tư triển khai, thực hiện.

Năm 2016, Hải Phòng đã đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng, một số tỉnh phía Nam như Cần Thơ, Khánh Hòa.

Do Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi đi vào hoạt động, có đường bay thẳng đến các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan nên khách du lịch khu vực Đông Bắc Á đến Hải Phòng tăng cao so với những năm trước.

Ông Bùi Trung Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Cát Hải cho biết: "Để giới thiệu được hình ảnh Cát Bà đến với du khách, trong 3 năm trở lại đây, huyện Cát Hải liên tục tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá giới thiệu những điểm đến hấp dẫn tại quần đảo Cát Bà như: du lịch rừng, biển tại các vịnh Lan Hạ, Cái Bèo, vườn Quốc gia Cát Bà.

Cát Bà đang hướng tới xây dựng thương hiệu Cát Bà Xanh với mục tiêu cụ thể là tạo cảm giác thân thiện, an toàn cho du khách, thí điểm đưa xe bus sử dụng pin năng lượng mặt trời vào hoạt động để gìn giữ cảnh quan môi trường, hướng tới việc không cho xe ô tô lưu thông trong các tuyến phố trung tâm của thị trấn Cát Bà”.

Trong 2 năm trở lại đây, Thành ủy Hải Phòng đã xác định du lịch sẽ là một trong những lĩnh vực mũi nhọn thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng đã ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó xác định Cát Bà sẽ trở thành khu du lịch quốc gia, đến năm 2030, Hải Phòng sẽ trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước. (Minh Thu - Tiền Phong 14/02/2017)

15.  Phong trào khởi nghiệp tại Hải Phòng: "Ấn nút" khởi động

Chưa bao giờ khái niệm “khởi nghiệp sáng tạo” hay “startup” lại lan tỏa mạnh mẽ như hiện nay. Tại Hải Phòng, phong trào “startup” được kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Sôi nổi khởi nghiệp

18 giờ, ngày 8-2, câu lạc bộ (CLB) khởi nghiệp Hải Phòng (VCCI Startup) họp mặt theo thông lệ. Đây là buổi giao lưu thường kỳ của câu lạc bộ trong gần 8 tháng qua. Nhiệt huyết và tràn đầy khí thế là không khí bao trùm buổi giao lưu. “Thay đổi bản thân” là cụm từ được các bạn nhắc đến nhiều. Bạn Nguyễn Thị Nhất Nam, sinh viên năm thứ 2 Trường đại học Dân lập Hải Phòng chia sẻ: “Khởi nghiệp sáng tạo là điều nhiều sinh viên hướng đến. Song em và nhiều bạn khác loay hoay không biết bắt đầu từ đâu để biến sáng kiến, ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm thực tế. CLB VCCI Startup chính là môi trường thực tế để sinh viên hiểu rõ hơn về vấn đề khởi nghiệp.”

Hiện VCCI Startup có hơn 32 thành viên, độ tuổi từ 20 đến 35. Có bạn là sinh viên, bạn đã có việc làm. Mỗi người đều có những dự án khởi nghiệp riêng về lĩnh vực thương mại điện tử, bất động sản, kinh doanh đặc sản các vùng miền… Có thành viên thất bại, thành viên thành công. Tuy nhiên, tất cả thành viên CLB đều chung tinh thần giúp đỡ, tương tác, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của mỗi người. Chánh Văn phòng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng (VCCI Hải Phòng) Phạm Ngọc Mỹ- Chủ tịch CLB VCCI Start up cho biết, được sự chỉ đạo Ban lãnh đạo VCCI Hải Phòng, tháng 4-2016, VCCI Startup thành lập nhằm thúc đẩy, duy trì tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của giới trẻ thành phố. CLB hướng dẫn các thành viên xây dựng, phát triển các dự án kinh doanh, thực tập kinh doanh; chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nhân thành đạt; kết nối các nhà đầu tư với dự án có tính khả thi cao. CLB hiện thực hóa những ý tưởng kinh doanh của các thành viên thành công việc cụ thể, tạo điều kiện cho các dự án khởi nghiệp thành công.

Tháng 7-2016, cộng đồng khởi nghiệp Việt tại Hải Phòng (Vstartup) ở tầng 10 tòa nhà Akashi đường Lê Hồng Phong thành lập nhằm tìm kiếm hỗ trợ và phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của các bạn trẻ thành phố Cảng. Ngay sau khi thành lập, Vstartup tổ chức nhiều cuộc hội thảo về khởi nghiệp, tìm kiếm và hỗ trợ nhiều dự án, trong đó có dự án Fire Blue - thanh trấu của bạn khiếm thị Phạm Nguyên Lượng ở xã Trấn Dương (huyện Vĩnh Bảo) . Trước đó, tháng 3-2016, CLB hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) thành lập với nhiều thành viên là chủ các doanh nghiệp tư nhân. Bước đầu CLB hỗ trợ, tư vấn, tạo việc làm cho nhiều thanh niên tại địa phương. 

Có thể nói, năm 2016 đánh dấu bước khởi động tích cực của phong trào startup tại thành phố Cảng. Cùng với hàng trăm CLB thanh niên làm kinh tế giỏi khắp các xã, phường trên địa bàn như CLB Thanh niên sống tích cực ở phường Anh Dũng (quận Dương Kinh), CLB Làn sóng mới ở phường Lê Lợi (quận Ngô Quyền), CLB Thanh niên lập thân, lập nghiệp làng văn hóa Hội Am, xã Cao Minh (huyện Vĩnh Bảo)…lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng, tạo niềm tin khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm để các bạn trẻ mạnh dạn bứt phá, khởi nghiệp.

Con đường không bằng phẳng

Theo các chuyên gia, startup là cụm từ nói dễ nhưng làm khó và tỷ lệ thành công dưới 10%. Đặc biệt, startup không thể theo phong trào.

Anh Vũ Tiệp (sinh năm 1985), cử nhân luật Trường đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh hiện là Phó giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển SBL ở số 2 phố Trà Khê, phường Anh Dũng (quận Dương Kinh). Công ty của anh thành lập tháng 8-2016 chuyên cung cấp giải pháp xây dựng phát triển thương hiệu trực tuyến. Đây là một trong số ít những dự án khởi nghiệp được hiện thực hóa với sự giúp đỡ hỗ trợ của VCCI Startup. Anh Tiệp tâm sự, khi còn là sinh viên, anh nhận thấy lĩnh vực bảo hộ bản quyền, xây dựng thương hiệu của Việt Nam ít được quan tâm, chú trọng. Vốn đam mê ngành công nghệ thông tin, anh ấp ủ dự án về công ty chuyên cung cấp giải pháp xây dựng phát triển thương hiệu trực tuyến. Song từ ý tưởng đến việc thành lập công ty mất hơn 8 năm. Nói về những khó khăn trong việc khởi nghiệp, anh Tiệp cho rằng khó khăn về vốn, ý tưởng chưa phải yếu tố quyết định, mà là kỹ năng quản trị. Các bạn sinh viên trẻ hiện nay năng động, nhiều ý tưởng, dám nghĩ dám làm, nhưng thiếu kiến thức về quản lý doanh nghiệp. Nhiều bạn còn mơ hồ, thậm chí ảo tưởng, nóng vội khởi nghiệp khi chưa trang bị đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết. Không ít bạn khởi nghiệp theo kiểu phong trào. Như vậy, tỷ lệ thành công không cao.

Tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng phong trào khởi nghiệp thực sự bùng nổ và gặt hái nhiều thành công. Tại Hải Phòng, startup không quá mới mẻ, nhưng chưa thực sự phát triển. Một phần do các dự án start up hiện nay chủ yếu rơi vào lĩnh vực công nghệ. Theo thống kê của VCCI Việt Nam, hiện cả nước có 1500 startup lĩnh vực công nghệ chiếm phần lớn bởi đáp ứng nhu cầu xã hội và số vốn đầu tư thấp. Trong khi đó, việc đào tạo ngành nghề công nghệ tại Hải Phòng chưa mạnh. Sức ỳ và tư tưởng “an toàn, an nhàn” còn nhiều trong bộ phận lớn giởi trẻ thành phố. Việc thành phố thiếu những sân chơi, thiếu môi trường cho những ý tưởng mới mẻ của các bạn trẻ cũng là nguyên nhiên khiến startup Hải Phòng chưa thực sự bùng nổ. (Tuệ Minh - Báo Hải Phòng 14/02/2017)

XÃ HỘI

16. Sinh viên làm thêm: Cần lựa chọn công việc phù hợp

Ngoài rằm tháng Giêng là thời điểm nhiều cửa hàng, quán cà phê, quán ăn tuyển nhân viên làm ca. Đây là công việc được nhiều bạn sinh viên lựa chọn, bởi không yêu cầu cao về kỹ năng và phù hợp thời gian học tập. Hiện một ca làm thêm từ 4-6 giờ tại quán ăn, quán cà phê, cửa hàng bán quần áo có mức lương phổ biến 1,5 - 2 triệu đồng/tháng. Nhà hàng chay Loving Hut số 308 phố Văn Cao thường xuyên tuyển nhân viên phục vụ là sinh viên. Chủ quán ăn này cho biết, các bạn sinh viên có ưu điểm là năng động, nhanh nhẹn. Để phù hợp lịch học của sinh viên, quán chia làm 2 ca sáng, chiều, mỗi ca 6 tiếng. Ngoài bữa ăn miễn phí, mỗi bạn sinh viên được trả 2,1 triệu đồng/tháng. Tương tự, quán ăn Minh Châu ở số 2 phố Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền với ca làm từ 16 giờ đến 22 giờ, mỗi sinh viên được trả 2 triệu đồng/tháng.

Việc làm thêm giúp các bạn sinh viên tích lũy những kiến thức sống, kiến thức xã hội quý giá mà trên giảng đường không thể có. Các bạn sinh viên có thể rèn luyện những kỹ năng được học trên giảng đường, nhưng chưa có dịp thực hành trong thực tiễn xã hội. Bạn Hoàng Văn Thắng sinh viên năm thứ hai Trường đại học Hàng hải Việt Nam đang làm nhân viên phục vụ tại quán ăn Texas BBQ ở 111 phố Văn Cao chia sẻ: “Quán ăn có đông người nước ngoài. Vì thế em có điều kiện giao tiếp với họ, giúp việc học tiếng Anh của em tốt lên rất nhiều.” 

Bên cạnh đó, khi đi làm thêm, sinh viên có khoản thu nhập nho nhỏ. Ngoài việc phụ giúp gia đình, mỗi bạn sẽ ý thức trân trọng hơn khi tiêu những đồng tiền do mồ hôi công sức của mình làm ra. “Mình làm thêm tại quán cafe vào các buổi chiều, lương không cao nhưng thấy vui vì đó là khoản tiền tự làm ra, không phải xin của bố mẹ. Đồng thời, tránh tình trạng "nhàn cư vi bất thiện"”, Bùi Thị Nga, sinh viên năm thứ ba, Trường đại học Dân lập Hải Phòng chia sẻ.

Tuy nhiên, việc làm thêm có thể là con dao hai lưỡi mà các bạn sinh viên cần cân nhắc kỹ lưỡng. Khi đi làm thêm, sinh viên có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc giờ giấc sinh hoạt. Với những công việc làm thêm có cường độ lao động cao, gây mệt mỏi, không ít bạn sinh viên đi làm về lăn ra ngủ, thời gian dành cho học tập không bảo đảm. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều sinh viên phải thi lại, học lại. Song, nguy hiểm nhất chính là những cám dỗ từ các công việc làm thêm, mà không phải bạn sinh viên nào cũng đủ bản lĩnh vượt qua. Không ít bạn bị cuốn vào cám dỗ vật chất mà bỏ bê học tập, thậm chí bỏ học giữa chừng. Nguyễn Trọng Chính, sinh viên năm thứ 3 Trường đại học Dân Lập Hải Phòng chia sẻ, em làm thêm tại quán Karaoke trên đường Lạch Tray (quận Ngô Quyền). Có những thời điểm, do mải mê kiếm tiền, Chính bỏ học 3 tháng rồi phải học lại 1 kỳ. "So với tiền đóng cho những môn học lại, cùng với thời gian, công sức bỏ ra thì số tiền kiếm được từ làm thêm chẳng thấm vào đâu"- Chính tâm sự. Hậu quả nghiêm trọng và đáng tiếc hơn là trường hợp của nam sinh viên lớp 06-CĐ1 Trường cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng. Khi đi làm thêm phu hồ, trong quá trình điều hành máy tời, em bị điện giật dẫn đến tử vong. Hay các trường hợp nữ sinh viên làm thêm tại các quán bar, quán karaoke, rồi dấn thân vào con đường bán dâm cũng không phải là câu chuyện hiếm.

Mỗi sinh viên cần biết rõ năng lực của bản thân và đủ tỉnh táo để có thể tìm kiếm những công việc phù hợp cho riêng mình. Dù làm bất cứ công việc nào cũng cần ghi nhớ nhiệm vụ chính của sinh viên là học tập. Việc làm thêm chỉ là những trải nghiệm, giúp các em thêm những kỹ năng xã hội, để hoàn thiện bản thân.  (Mộc Nhi - Báo Hải Phòng 14/02/2017)

17. Mỗi đảng viên trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn

Ngày 15-5, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua nghiên cứu nội dung chỉ thị, tôi rất tâm đắc với việc Bộ Chính trị chỉ rõ, không chỉ dừng ở học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Người mà phải học “phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hoá kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày”.

Tôi thấy, học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ, phù hợp khả năng của mình là điều không quá khó với mỗi cán bộ, đảng viên. Chúng ta thường nghe về phong cách sinh hoạt của Bác Hồ: “Đó là sự giản dị, thanh đạm, thanh cao trong sinh hoạt hằng ngày. Đó là cách sống chừng mực, điều độ, ngăn nắp, yêu lao động, quý trọng thời gian... Đó là tình yêu thương con người, quyện với tình yêu thiên nhiên... Cách sống của Người xuất phát từ triết lý nhân sinh lấy khiêm tốn, giản dị làm nền, lấy chuẩn mực, điều độ làm chuấn, lấy trong sạch, thanh cao làm vui, lấy gắn bó với con người, với thiên nhiên làm niềm say mê vô tận”... Xuyên suốt trong những điều Bác nói và làm là sống và làm việc sao có tình đồng chí, đồng bào yêu thương nhau. Làm tốt trách nhiệm với nhân dân, biết yêu thương, san sẻ với những người chung quanh chính là học tập, noi gương Bác. Học và làm theo Bác là từ những việc nhỏ hằng ngày, là những hành động quan tâm, giúp đỡ, yêu thương mỗi người chung quanh.

Là đảng viên, bí thư chi bộ, tôi luôn tự nhủ phải khiêm tốn, giản dị, gương mẫu trong sinh hoạt hằng ngày, trong công việc và hỗ trợ mọi người chung quanh bằng những việc vừa sức mình. Hiện nay, nhiều địa phương còn hộ nghèo, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Các địa phương nên phân công những đồng chí đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn như Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch mặt trận… trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn từ 1 đến 2 gia đình vượt khó, thoát nghèo. Việc giúp đỡ phải rất cụ thể, từ định hướng làm gì, kế hoạch làm như thế nào; trao đổi, hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn, đến tạo điều kiện về vốn, giống… Các đảng viên là người đứng đầu ở cơ sở giúp đỡ hộ nghèo, không chỉ có thêm kinh nghiệm, tạo được mô hình lãnh đạo xoá đói, giảm nghèo ở địa phương, thực hiện có hiệu quả cao chủ trương xoá đói, giảm nghèo của Đảng, mà còn góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, sinh động, dễ thực hiện. Qua đó, uy tín của cán bộ lãnh đạo các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở sẽ được nâng lên, nhân dân càng thêm tin tưởng; mối quan hệ giữa Đảng với dân thêm gắn bó. Mỗi đảng viên cũng có thể tự nguyện giúp đỡ những hộ nghèo, người có khó khăn trong cuộc sống ở cơ quan, đơn vị, khu dân cư mình sinh sống.  (Nguyễn Xuân Kiêm - Báo Hải Phòng 14/02/2017)

18.  Thầy giáo dạy Toán cực điển trai khiến học sinh mê mẩn

Thầy giáo đang khiến cư dân mạng xôn xao không chỉ sở hữu đôi mắt to, sống mũi cao, gương mặt thanh tú như sao Hàn Quốc mà còn có làn da trắng mịn khiến nhiều cô gái cũng phải ghen tỵ.

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau hình ảnh một thầy giáo đứng trên bục giảng, mặc áo sơ mi trắng đang cắt bánh sinh nhật. Mặc dù bức ảnh chụp không rõ nét, nhưng nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra vẻ ngoài cực điển trai của thầy giáo.

Ngay lập tức, cư dân mạng đã truy lùng danh tính của thầy giáo gây xôn xao mạng xã hội này. Được biết, thầy giáo xuất hiện trong hình ảnh tên Trần Khắc Việt (SN 1994), hiện đang là giáo viên dạy môn Toán tại trường THCS Thủy Đường (xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng).

Không những thế, cư dân mạng còn ‘khai quật’ thêm nhiều hình ảnh đời thường khác của thầy giáo Việt càng khiến cư dân mạng bất ngờ. Thầy Khắc Việt không chỉ sở hữu đôi mắt to, sống mũi cao, gương mặt thanh tú như sao Hàn Quốc mà còn có làn da trắng mịn khiến nhiều cô gái cũng phải ghen tỵ.

Chia sẻ về nghề nghiệp của mình, thầy Khắc Việt cho biết, để đến được với nghề và đứng trên bục giảng, anh đã phải trải qua nhiều thử thách:

"Mình đam mê với nghề nhà giáo từ khi còn rất nhỏ. Lúc đó thấy cô giáo đứng trên bục giảng, mình đã có khao khát cháy bỏng là cũng được đứng dạy học như thế. Lên đến cấp II thì mình học trội nhất môn Toán và tiếng Anh nên mình đã nghĩ là sau này nếu làm giáo viên thì mình sẽ dạy một trong hai môn này.

Lên đến cấp III thì mình đã thi đỗ vào ban A của trường THPT Lý Thuờng Kiệt và từ đó mình quyết tâm theo đuổi môn Toán. Sau khi học xong lớp 11 mình đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc ôn thi Đại học và mục tiêu của mình là thi vào Sư phạm Toán.

Lúc đó bố mẹ mình không đồng ý vì cho rằng nghề giáo rất vất vả. Sau khi dành nhiều thời gian thuyết phục thì cuối cùng thì bố mẹ cũng phải chiều theo ý muốn của mình".

Trong quá trình dạy học, thầy Việt cũng trải qua rất nhiều câu chuyện thú vị. Việt kể, lúc mới ra trường chưa xin được đi dạy Toán thì anh đi dạy kỹ năng sống ở các trường cấp I và cấp II.

Mỗi lần đến trường là các em học sinh đều chào đón, tung hô làm anh cảm thấy vô cùng choáng ngợp và hạnh phúc với những tình cảm của các em.

Thầy Việt tâm sự rằng, trong những tiết học anh thường dạy với một tâm trạng rất thoải mái và thân thiện, luôn nở nụ cười và kể xen kẽ những câu chuyện vui hài hước vào bài giảng để tiết học trở nên thú vị, bớt căng thẳng nhàm chán hơn.

Đặc biệt, quan điểm của thầy giáo trẻ là không nên quát mắng học sinh quá gay gắt làm các em cảm thấy sợ, áp lực, như thế sẽ tạo không khí xa cách giữa thầy và trò. (Minh Tâm - Gia đình Việt Nam 14/02/2017)

19.  Khảo sát PCCC tại 6.000 cơ sở

Thời gian qua, Cảnh sát PCCC thành phố đã triển khai, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra về PCCC. Đơn vị đã khảo sát, đánh giá trên 6.000 cơ sở để báo cáo với thành phố 1.144 cơ sở không bảo đảm an toàn về PCCC; báo cáo thành phố về tình hình các khu chung cư, nhà tập thể cũ mất an toàn PCCC...

Cảnh sát PCCC thành phố cũng tham mưu UBND thành phố thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra công tác PCCC 13 cơ sở tồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng và 17 cơ sở trọng điểm theo Công điện số 1926 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tham gia đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra một số lĩnh vực theo đề nghị của các ngành, địa phương; tổ chức thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC đối với khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ở 9 đơn vị, địa phương...

Song song với đó, Cảnh sát PCCC thành phố đã kiểm tra 9 chuyên đề về PCCC trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, văn hóa, xã hội và dân cư; tiến hành kiểm tra về PCCC 17.818 lượt cơ sở; ban hành 500 công văn kiến nghị PCCC; cấp 1.406 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy, nổ; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 1.186 trường hợp; tạm đình chỉ hoạt động 3 cơ sở, đình chỉ hoạt động 6 cơ sở không bảo đảm yêu cầu PCCC, phục hồi hoạt động 1 cơ sở.

Tính từ khi Thủ tướng Chính phủ có Công điện 1926 ngày 2-11-2016, Cảnh sát PCCC thành phố đã tạm đình chỉ 64 cơ sở và đình chỉ 30 cơ sở; xử phạt 215 trường hợp; tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân 62 vụ cháy, nổ. ( An ninh Hải Phòng 14/02/2017)

20.  Hải Phòng: Giữ nguyên nội dung Quyết định số 1339

157 hộ dân thuộc tổ dân phố số 15, 17 phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng phản ánh liên quan đến việc thực hiện dự án (D.A) công viên cây xanh từ Bến xe Tam Bạc đến chân cầu đường bộ Tam Bạc chưa công khai minh bạch việc thực hiện D.A; quyết định phê duyệt quy hoạch khi chưa lấy ý kiến cộng đồng dân cư; thực hiện D.A ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và hoạt động của các tổ chức trong khu vực thực hiện D.A…

Theo UBND TP Hải Phòng, D.A công viên Tam Bạc là D.A xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nhằm chỉnh trang đô thị, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế tai nạn giao thông; D.A đầu tư xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư có giá trị và ý nghĩa lâu dài.

D.A được thực hiện phù hợp, nhất quán với mục đích sử dụng đất đã được quy hoạch do các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Việc di chuyển trụ sở các cơ quan tổ chức và đền bù, bố trí tái định cư cho các hộ dân được TP thực hiện theo đúng quy hoạch và phù hợp với chế độ chính sách. Nguồn lực để thực hiện D.A được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Các kiến nghị của người dân liên quan đến D.A sẽ tiếp tục được TP ghi nhận lắng nghe, giải thích, tuyên truyền, vận động giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người dân, tổ chức và sự phát triển chung của TP.

Từ những căn cứ trên, UBND TP Hải Phòng ban hành quyết định giữ nguyên nội dung Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND TP Hải Phòng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên cây xanh từ Bến xe Tam Bạc đến chân cầu đường bộ Tam Bạc và Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 5/10/2015 của UBND TP Hải Phòng về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên cây xanh từ Bến xe Tam Bạc đến chân cầu đường bộ Tam Bạc. (Thanh tra 14/02/2017)

21. Huyện Tiên Lãng: 15/17 nhà máy nước ký hợp đồng cung cấp nước thô

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng cho biết: Thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ ngày 10-9-2012 về Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, ngay từ đầu năm 2017, huyện đã có 15/17 nhà máy nước mi-ni ký hợp đồng cung cấp nước thô với đơn vị. Ngoài những doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện việc ký hợp đồng khai thác nước thì còn doanh nghiệp vẫn trốn tránh nghĩa vụ.

Cụ thể, Công ty CP phát triển nước sạch Hưng Đạo (trụ sở tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh) hiện quản lý 2 nhà máy nước mi-ni tại xã Tiên Thanh và Khởi Nghĩa (huyện Tiên Lãng) với số hộ dùng là 2.400 hộ nhưng doanh nghiệp chưa chấp hành việc ký hợp đồng cung cấp với đơn vị. Đơn vị đang xem xét ngưng cung cấp nước thô cho doanh nghiệp này nếu doanh nghiệp vẫn cố tình “chây ỳ”. 

Huyện Tiên Lãng có 17 nhà máy nước mi-ni sử dụng nước mặt do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi quản lý. Tại nhiều địa phương, các công ty khai thác công trình thủy lợi đều ký hợp đồng cung cấp nước thô cho các doanh nghiệp kinh doanh nước từ lâu. Tuy nhiên, huyện Tiên Lãng mới triển khai bán nước cho các nhà máy nước mi-ni từ năm nay. (Trung Kiên - An ninh Hải Phòng 14/02/2017)

22. CAP Thượng Lý (Hồng Bàng): Vận động thành công người đi cai nghiện

Ngày 3-2, nhờ làm tốt công tác rà soát, nắm chắc địa bàn, CAP Thượng Lý (Hồng Bàng) đã lập hồ sơ, phối hợp với gia đình vận động đối tượng N.N.H., sinh 1970, ở đường Hùng Duệ Vương (Thượng Lý) tự nguyện đi cai nghiện tập trung.

Được biết, N.N.H là đối tượng nghiện ma túy đã hơn 4 năm nay. Năm 2012, H. bị Tòa án nhân dân thành phố xử 15 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đã có gia đình với 2 đứa con nhưng ra tù H. không chịu tu chí làm ăn mà tiếp tục sa vào “cái chết trắng”.

Để giúp cho H. có cơ hội làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội, được sự ủng hộ của người thân, gia đình H., CAP Thượng Lý đã kiên trì vận động, đưa H. đi cai nghiện tại Trung tâm GDLĐXH Hải Phòng (Gia Minh). (An ninh Hải Phòng 14/02/2017)

23.  Xuất khẩu lao động sang Nhật Bản: Cơ hội cho sinh viên ngành Y tế

Thời gian qua, Trường Cao đẳng y tế Hải Phòng liên tục mời đối tác là các trường đại học, cao đẳng của Nhật Bản sang khảo sát và tư vấn trực tiếp cho sinh viên nhà trường về cơ hội xuất khẩu lao động sang thị trường tiềm năng này. Tại các buổi tư vấn, đa số ý kiến của lãnh đạo các tập đoàn y tế, trường đại học Nhật Bản đều cho rằng, nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành điều dưỡng, y tá, hộ lý làm việc tại Nhật hiện rất cao.

Theo ông Hasegawa Hiroshi - Trưởng ban điều hành Tập đoàn Sano, Nhật Bản đang thiếu khoảng 40.000 điều dưỡng viên. Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là hiện dân số Nhật Bản đang ngày càng “già hóa”. Theo số liệu thống kê của các tổ chức y tế Nhật, hiện độ tuổi từ 65 trở lên tại Nhật chiếm tới hơn 40% dân số; tỷ lệ dân số trẻ (0-14 tuổi) chỉ chiếm 13% nên không chỉ lao động trong ngành y tế mà hầu hết các ngành nghề khác.

Hiện chính phủ Nhật Bản đã có những điều chỉnh chính sách, nới lỏng các điều khoản để tiếp nhận lao động ngành y tế từ nước ngoài, đặc biệt là các nước Đông Nam Á. Do đó, cơ hội dành cho xuất khẩu lao động Nhật Bản của sinh viên điều dưỡng, hộ lý, y tá… ở nước ta đang rất rộng mở.

Bên cạnh đó, theo ông Hiroshi Nakagawa - Chủ tịch Tập đoàn y tế Nakagawa, ngành Y tế luôn là lĩnh vực có nhiều cơ hội cho các bạn sinh viên sau khi làm việc tại Nhật, trở về cống hiến cho đất nước. Hầu hết sinh viên sau khi tới Nhật Bản đều phải trải qua một khóa đào tạo nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng làm việc trong các cơ sở y tế hiện đại, cũng như tiếp thu văn hóa ứng xử phù hợp để thích nghi với môi trường làm việc mới.

Hàng năm tại Hải Phòng có khoảng 400 sinh viên ngành điều dưỡng của 2 trường: CĐ Y tế Hải Phòng và ĐH Y dược Hải Phòng tốt nghiệp, chưa kể lượng sinh viên điều dưỡng, y tá, hộ lý… từ các địa phương khác về Hải Phòng làm việc. PGS.TS Vũ Đức Long, Hiệu trưởng Trường cao đẳng y tế Hải Phòng cho rằng, nếu không có những chính sách hỗ trợ “dài hơi”, đội ngũ nhân lực này sẽ khó có cơ hội tìm kiếm được việc làm tại các cơ sở y tế của thành phố, gây lãng phí lớn cho xã hội và mỗi gia đình, cũng như ảnh hưởng không nhỏ tới tương lai của chính các em.

Chính vì vậy, trong các buổi làm việc với đối tác, nhà trường luôn nhấn mạnh cơ hội hợp tác về việc tiếp nhận sinh viên điều dưỡng sang thị trường nước ngoài làm việc.

Cũng theo PGS.TS Vũ Đức Long, thời gian tới nhà trường sẽ có định hướng cụ thể về hướng nghiệp, trước mắt sẽ đưa sinh viên điều dưỡng sang Nhật Bản học tập và làm việc. Theo đó, sau khi hoàn tất thời gian học tại Việt Nam, sinh viên phải tiếp tục học tiếng Nhật để đạt trình độ N2. Khi sang Nhật Bản, các em tiếp tục học bổ sung, hoàn thiện các kỹ năng, kiến thức cần thiết để làm việc trong môi trường y tế hiện đại của Nhật Bản.

Cùng với Nhật Bản, hiện Trường CĐ Y tế Hải Phòng đã gặp gỡ đại diện các cơ sở y tế của Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Czech… tiến tới sẽ xúc tiến, mở rộng cơ hội xuất khẩu nhân lực điều dưỡng, y tá… sang những nước này.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là kinh phí ban đầu cho sinh viên để hoàn thiện hồ sơ du học và xuất khẩu lao động. Do đó, trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đàm phán với đối tác để có những chính sách hỗ trợ kinh phí, giảm bớt khó khăn cho những sinh viên nghèo. Dự kiến trong năm 2017, các chương trình sẽ bắt đầu triển khai tại trường, mở ra cơ hội việc làm mới cho sinh viên ngành y tế sau khi tốt nghiệp. (Vân Anh - Báo Hải Phòng 14/02/2017)

24.  Phát triển nhà ở cho công nhân: Quá chậm so với nhu cầu

Theo báo cáo của ngành chức năng, Hải Phòng hiện có hơn 60.000 công nhân làm việc trong các khu, cụm công nghiệp tập trung. Trong đó, chỉ khoảng 60% công nhân tự lo được nhà ở, còn khoảng 40%, chủ yếu là lao động nhập cư có nhu cầu thuê nhà ở, nhà trọ. Hiện hầu hết công nhân phải thuê phòng trọ gần nơi làm việc, chưa bảo đảm chất lượng cuộc sống...

Vẫn chủ yếu là... dự án

Tình trạng chung của các phòng trọ là nhà cấp 4 hoặc nhà tạm, không gian chật hẹp với diện tích sử dụng bình quân chỉ xấp xỉ 2-3m2/người, chưa kể tiện nghi sinh hoạt cũng như điều kiện về vui chơi, giải trí, thể thao, nghỉ ngơi... là rất hạn chế.

Trong khi đó, theo dự báo của ngành LĐTB&XH thành phố, với việc phát triển 17 khu kinh tế, khu công nghiệp và 15 cụm công nghiệp, giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo, Hải Phòng tiếp tục là địa phương có mật độ tập trung công nghiệp cao trong cả nước, thu hút vốn đầu tư lớn, số lượng doanh nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động lên đến hơn 250.000 người, kể cả lao động từ các địa phương khác tiếp tục gia tăng.

Chỉ riêng ngành dệt may và da giày Hải Phòng hiện tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, chủ yếu là nữ. Trong số này có khoảng 30% lao động đến từ ngoại tỉnh và các vùng lân cận có nhu cầu thuê nhà.

Được biết, nhằm tạo điều kiện chăm lo cho người lao động Chính phủ ban hành quyết định số 66 về cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân thuê, có hiệu lực từ tháng 6-2009. Theo đó, doanh nghiệp đầu tư xây nhà ở cho công nhân thuê được hưởng các chính sách như: miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong phạm vi dự án; được ưu đãi thuế giá trị gia tăng, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp... Tại Hải Phòng, thành phố đã phê duyệt triển khai 7 dự án xây dựng nhà ở cho công nhân do các doanh nghiệp đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách, với tổng quy mô hơn 4.555 căn hộ, diện tích sàn hơn 353.000m2, tổng diện tích đất hơn 20,7 ha.

Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 2 dự án thành hiện thực gồm: Dự án khu nhà ở cho công nhân thuê do Công ty TNHH Đỉnh Vàng làm chủ đầu tư tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh đã xây dựng xong 9 nhà ở 2 tầng, bố trí chỗ ở cho gần 1.000 công nhân, 13 nhà 2 tầng còn lại đang triển khai. Dự án của Cty CP Hóa dầu và xơ sợi dầu khí tại Khu công nghiệp Đình Vũ đã hoàn thành giai đoạn 1 (xong phần thô, diện tích sàn 10.800m2), với tổng số 154 căn đã xây dựng xong phần thô. 5 dự án còn lại vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện trên địa bàn các quận, huyện như: Dương Kinh, Kiến An, Đồ Sơn, An Dương, An Lão, Thủy Nguyên có khá nhiều khu, cụm công nghiệp tập trung, nhưng việc bố trí quỹ nhà ở dành cho công nhân lao động chưa được quan tâm hoặc có bố trí nhưng vẫn chỉ là... dự án theo quy hoạch.

Chẳng hạn, tại KCN Vsip Hải Phòng (Thủy Nguyên), đã thu hút hàng chục nghìn lao động, trong đó có doanh nghiệp sử dụng tới 13.000 lao động song vẫn chưa xây dựng nhà ở tập trung cho công nhân. Hầu hết các doanh nghiệp thực hiện chế độ hỗ trợ cho công nhân nhập cư mỗi tháng số tiền từ 100-300 nghìn đồng, gọi là… “trợ cấp nhà trọ”. Tại KCN Nomura, BQL nhiều năm qua dành quỹ đất xây dựng nhà ở cho công nhân và kêu gọi đầu tư nhưng cũng chưa có doanh nghiệp nào mặn mà.

Cần thêm những cơ chế đầu tư

Doanh nghiệp thiếu mặn mà với việc xây dựng nhà ở cho công nhân nên không chủ động, ngay cả với doanh nghiệp có vốn nhà nước cũng gặp khó khăn. Đại diện Cty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà, đơn vị chủ lực thực hiện các dự án phát triển nhà cho công nhân và người thu nhập thấp cho biết, nhiều dự án gặp khó khăn trong việc huy động về vốn, GPMB.

Điển hình là dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho công nhân nhà máy phân bón DAP tại khu T2, phường Thành Tô, với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2011-2013 với 84 căn hộ, song hiện dự án mới chỉ hoàn thiện các thủ tục đầu tư và GPMB. Các dự án còn lại công ty đang triển khai như nhà ở cho công nhân địa bàn các phường Hải Thành, Tân Thành (Dương Kinh) hiện cũng mới chỉ dừng phê duyệt quy hoạch và GPMB…

Trao đổi với phóng viên, đại diện một doanh nghiệp cho rằng, đầu tư nhà ở cho công nhân thật sự chưa thu hút được doanh nghiệp bởi cần số vốn lớn trong khi chính sách cho doanh nghiệp vay vốn để xây nhà lưu trú hiện nay còn nhiều điểm chưa sát thực tế.

Đơn cử như cơ chế Ngân hàng chính sách cho vay tiền để xây nhà lưu trú tối đa trong vòng 7 năm, nhưng nhà lưu trú phải cần tới 10-20 năm mới có thể thu hồi được vốn, chưa kể kèm theo đó là hàng loạt các thủ tục. Hoạt động này đòi hỏi vốn lớn nhưng vòng quay vốn chậm, lợi nhuận thấp. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn phải thuê đất để sản xuất, kinh doanh và đóng thuế nên họ ngần ngại. Bất cập này khiến thị trường nhà ở cho công nhân gần như bị “bỏ trống”.

Phát triển nhà ở cho công nhân trong các KCN ở khu vực đô thị là một chủ trương đúng đắn trong giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở hiện nay. Tuy nhiên, một khi đã có cơ chế, chính sách, để chủ trương này đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thì cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, cơ chế ưu đãi...

Đặc biệt doanh nghiệp phải đóng vai trò quan trọng, tích cực hơn nữa trong việc tạo cơ hội về nhà ở cho các đối tượng trên, cũng là yếu tố đầu tư để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của bản thân doanh nghiệp. Trong đó, bài học thành công của Công ty TNHH Đỉnh Vàng có thể coi là kinh nghiệm quý. Có “an cư mới lạc nghiệp”, đó cũng là chăm lo cho người lao động bởi xét cho cùng, con người mới chính là “vốn” quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp. (Đỗ Hiếu - Báo Hải Phòng 14/02/2017)

25. Valentine đỏ và những món quà ý nghĩa

Ngày lễ tình nhân truyền thống (14-2)) còn được gọi với tên gọi khác là ngày valentine đỏ. Đây là ngày mà các bạn nữ bày tỏ tình cảm của mình với bạn trai và dĩ nhiên các bạn nam là người được tặng quà. Tuy nhiên, còn có ngày Valentine trắng (14-3) các bạn nam sẽ đáp trả tình cảm của bạn nữ. Ở đất nước Hàn Quốc có thêm ngày Valentine đen (14-4), là ngày lễ của những người độc thân.

Sô cô la, hoa hồng, rượu vang… là những món quà quá đỗi quen thuộc trong ngày lễ tình nhân 14-2. Trong suy nghĩ và thói quen của nhiều người. thì ngày này các bạn nam là người tặng quà các bạn nữ để thể hiện tình cảm của mình. Với những người chưa yêu thì đây là dịp để tỏ tình, còn với những cặp đôi yêu nhau thì đó như biểu tượng của tình yêu ngọt ngào, mãnh liệt.

Cứ đến ngày lễ tình nhân là bạn Trần Phương Thảo, ở số 228 Ngô Gia Tự, phường Cát Bi (quận Hải An) lại tìm mua những món quà ý nghĩa, đặc biệt tặng bạn trai mình. Sau khi lên mạng tìm hiểu thị trường quà tặng và xu hướng quà tặng năm nay, Thảo quyết định mua tặng người yêu lọ nước hoa của Pháp thương hiệu Lancome. Thảo chia sẻ Tặng nước hoa cũng là lựa chọn phù hợp cho các bạn nam bởi họ có thể dùng trong khi đi làm, đi chơi”.

Tuy nhiên không phải ai cũng rành về nước hoa để có thể chọn cho nửa kia của mình những sản phẩm uy tín, chất lượng. Vừa qua, trên facebook có du học sinh tại Ôxtraylia “bóc phốt” một người chuyên bán nước hoa trên mạng. Theo lời giới thiệu của người này, các sản phẩm thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đang được giảm giá 50% và được xách tay từ Ôxtraylia về. Các sản phẩm có giá từ 399.000 đồng đến 599.000 đồng. Tuy nhiên, theo du học sinh Ôxtraylia này, các thương hiệu nước hoa nổi tiếng khi giảm giá cũng không hề có giá như trên, 1 lọ nước hoa nhỏ 150ml cũng có “bèo” gần 3 triệu đồng. Vì thế, không cần quá cầu kỳ trong việc lựa chọn quà tặng gì, cốt sao thể hiện được tình cảm chân thành của mình.

Khác lúc lãng mạn, nồng nàn khi mới yêu, đến ngày lễ tình nhân vợ chồng chị Phạm Thu Hường, ở phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng) lại thu xếp công việc về sớm hơn mọi ngày để cùng nhau chuẩn bị bữa cơm thật đặc biệt. 2 người cùng nhau nấu những món yêu thích của cả gia đình, bày biện, trang trí thật đẹp mắt và cùng nhau thưởng thức giây phút yên bình, hạnh phúc bên nhau. Không chỉ quây quần bên bữa cơm gia đình, mỗi người có cách thể hiện yêu thương khác nhau trong ngày lễ tình nhân. Có nhiều bạn nữ làm món quà handmade ý nghĩa, dễ thương tặng người yêu, có cặp đôi lên kế hoạch cùng nhau đi phượt, đi du lịch, lưu giữ kỷ niệm đẹp lúc mới yêu; có người tạo sự bất ngờ cho nửa kia bằng bữa tiệc nhỏ hay một chiếc nhẫn kết hôn…

Cho dù bạn là nam hay nữ, là người được tặng quà hay không thì ngày lễ tình nhân luôn có ý nghĩa đặc biệt, có thể đó là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, để những mảnh ghép yêu thương thêm sâu sắc và hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn hơn. (Hoàng Xuân - Báo Hải Phòng 14/02/2017)

26.  Hải Phòng: Doanh nghiệp tự ý lập barie chắn đường dân sinh

Được cấp phép hoạt động tại khu vực núi Thần Vi (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), song doanh nghiệp lại tự ý lập barie chắn đường vào khu vực này gây bức xúc trong nhân dân.

Sự việc xảy ra vào ngày 13/2. Vào thời điểm này, Công ty xi măng Chinfon và Cty cổ phần xây dựng số 9 Hải Phòng đã lập 2 barie, không cho người dân và công ty Toàn Thắng vào khu vực núi Thần Vi (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), khiến hàng chục phương tiện của người dân và các phương tiện khác phải dừng trước barie cả ngày.

Trong số các phương tiện bị ngăn lại có nhiều xe tải chở chất thải của Cty TNHH thương mại dịch vụ Toàn Thắng (Doanh nghiệp chuyên thu gom, xử lý rác thải nguy hại). Các xe này không thể vào được khu vực xử lý rác của mình.

Được biết, con đường vào khu vực núi Thần Vi là đường dân sinh, tồn tại mấy chục năm, phục vụ người dân và các doanh nghiệp khai thác đá trong khu vực. Công ty Toàn Thắng và Công ty cổ phần xây dựng số 9 Hải Phòng là những đơn vị sớm hoạt động tại khu vực này. Tới năm 2008, Cty xi măng Chinfon được cấp giấy phép khai thác mỏ đá tại khu vực này.

Trao đổi với Người Đưa Tin về vụ việc, ông Nguyễn Văn Rực - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thủy Nguyên cho biết: "Đoạn đường nói trên vốn là đường dân sinh. Khi Công ty xi măng Chinfon và một số đơn vị khác đi vào hoạt động đã thỏa thuận làm cho dân con đường khác để sử dụng con đường này, nhưng đến nay con đường mới chưa làm mà đã chắn đường không cho dân đi là không được".

Cũng theo ông Rực, ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của UBND huyện Thủy Nguyên, phòng này đã cử người xuống làm việc với UBND thị trấn Minh Đức và các đơn vị liên quan để đưa ra phương án giải quyết sớm nhất.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc. (Lã Tiến - Người đưa tin 14/02/2017)

27.  Hội nghị trực tuyến ngành NN&PTNT: Bảo đảm VSATTP để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại

Thực hiện “Năm cao điểm hành động về VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp”, năm qua, cả nước có 50 tỉnh/thành xây dựng thành công 444 mô hình điểm chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc. Trong năm, tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đạt yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP đạt 91,68%, tăng 12,4%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Tại Hải Phòng, năm 2016, qua tổ chức kiểm tra, xếp loại chất lượng nông lâm thủy sản đối với 157 cơ sở, tỷ lệ cơ sở xếp loại A đạt 7,64%, loại B đạt 84,72%...

Năm 2017, ngành nông nghiệp cả nước phấn đấu 100% các tỉnh/thành phát triển, nhân rộng chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn và tổ chức kiểm tra, giám sát, cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn, công khai nơi bày bán cho người tiêu dùng. Đến cuối năm, phấn đấu tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại A, B tăng 10% so với năm 2016...Để đạt được mục tiêu đề ra, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị: Bộ NN&PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai nhiệm vụ cụ thể, bám vào nhóm giải pháp đã ban hành. Bộ trưởng nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Đặc biệt là chăm lo phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới. Để làm được điều đó, phải xác định bảo đảm VSATTP là nhiệm vụ, giải pháp xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại. (An ninh Hải Phòng 14/02/2017)

VĂN HÓA

28. Khai mạc lễ hội Núi Voi

Nối tiếp thành công của “Năm du lịch lễ hội hoa phượng đỏ Hải Phòng 2016”, ngày 10/2, lễ hội truyền thống Núi Voi và hội chợ xuân An Lão 2017 đã được khai mạc tại xã An Tiến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch, nghỉ dưỡng của Núi Voi, mảnh đất huyền thoại, vùng non nước hữu tình… Nơi đây sẽ là điểm đến đầy hứa hẹn, thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân quanh vùng tới thăm quan, du xuân.

Để chuẩn bị cho lễ hội năm nay, nhiều công trình đã được huyện An Lão đầu tư, xây dựng, phục vụ cho lễ hội như: Khánh thành nhà truyền thống Núi Voi, xây dựng cổng chào Chi Lai xã Trường Thành …

Đặc biệt, lần đầu tiên huyện tổ chức Lễ hội truyền thống Núi Voi, kết hợp với Hội chợ xuân An Lão 2017.

Tại Lễ hội, ngoài các chương trình nghệ thuật đặc sắc còn có các hoạt động thể thao sôi động như vật tự do, bóng chuyền, kéo co, hội thi kéo lửa thổi cơm, các trò chơi dân gian khác.

Bên cạnh đó, hàng trăm gian hàng thương mại tổng hợp, với qui mô lớn, được thiết kế khoa học, hiện đại, do các doanh nghiệp trong cả nước giới thiệu các sản phẩm triển lãm, lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, một số đặc sản vùng miền… phục vụ du khách. ( Thông tấn xã Việt Nam 14/02/2017)

29.  Vì sao 'nhà ngoại cảm' và các nhà khoa học khẳng định tìm thấy mộ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm?

Sau sự việc lan truyền rằng, tìm thấy mộ cụ Trạng trong nhà bà Hiền, thì khách thập phương tìm đến ngày một đông.

Dựa trên những chứng cứ mà chúng tôi đã thu thập được, đủ thấy câu chuyện khả năng tìm thấy mộ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở xã Cộng Hiền (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đang lan truyền ầm ỹ gần đây trên các trang mạng rõ ràng là không có thật, được một số người dựng lên. Xã Cộng Hiền không có bất cứ một mối liên quan nào đến thân thế cũng như cuộc đời của Trạng.

Một mặt khác, người dân Trung Am nói riêng và Hải Phòng nói chung, tất cả đều chỉ chấp nhận việc tìm thấy mộ Trạng nếu như có cơ sở khoa học, chứ không phải việc chỉ thông qua phương pháp ngoại cảm, hay báo mộng, áp vong tìm mộ.

Ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan ở Hải Phòng đã có, thực tế đã chứng minh, nhưng tại sao những kẻ tung tin này vẫn bất chấp, cố sống cố chết để khẳng định sự việc này là đúng, thậm chí còn vẽ ra rất nhiều câu chuyện ma mị, huyền bí nhằm làm cho một số người dân chưa rõ thông tin lại tin sái cổ, gây ra dư luận ầm ỹ ở Hải Phòng như hiện nay?

Có thể khẳng định, đó là những hành vi có dấu hiệu lợi ích nhóm, thông qua việc lợi dụng tên tuổi của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, buôn thần bán thánh, nhằm trục lợi cá nhân. Nhóm PV đã tìm đến xã Cộng Hiền và phơi bày toàn bộ sự việc này.

Cũng phải nói qua về nhân vật trung tâm trong câu chuyện này là bà Bùi Thị Hiền ở thôn Hạ Đồng, xã Cộng Hiền, mà người dân Vĩnh Bảo không ai là không biết.

Cách đây vài năm, bà Hiền vốn hành nghề bán xăng ven đường. Chuyện đồn rằng, một ngày đẹp trời, “ngài” bỗng hiện lên và bảo với bà Hiền: “Từ nay trở đi con không phải bán xăng nữa, mà phải cứu nhân độ thế, giúp dân”. Kể từ đó, bà Hiền kiếm sống bằng việc xem bói, ngoại cảm.

“Bụt chùa nhà không thiêng”, những người dân xung quanh mới đầu cũng qua xem, nhưng họ đều chỉ đến có 1 lần duy nhất, rồi không bao giờ quay trở lại, bởi những gì bà Hiền nói đều trật lất. Thế nhưng, sự việc diễn ra hồi cuối năm 2016, khiến “danh tiếng” của nhà ngoại cảm này bỗng nổi lên như cồn.

Chuyện là, trong gia đình ông Phạm Văn Nhuế ở khu dân cư Lam Sơn, thị trấn Vĩnh Bảo, vốn có 1 người con cả là liệt sĩ cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy mộ, dù gia đình từ lâu đã bỏ bao công sức tìm kiếm. Đến cuối năm 2016, một người con trong gia đình quyết định đặt cược niềm tin vào bà Hiền thông qua phương pháp áp vong, ai ngờ lại tìm được sau mấy ngày.

Lần đó, chiếc tiểu sành được niêm phong cẩn thận đưa về thị trấn, nhưng ban quản lý nghĩa trang không chấp nhận cho vào, với lý do chưa có căn cứ khoa học chắc chắn và kết quả giám định ADN chứng minh đó đúng là liệt sĩ mà gia đình ông Nhuế bao năm nay tìm kiếm.

Mọi người tranh cãi kịch liệt, rồi quyết định mở tiểu quách trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng. Tất nhiên, “nhà ngoại cảm” kiên quyết phản đối, với lý do được liệt sĩ báo rằng nếu ai dám mở, người đó sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Cuối cùng, bà vợ của ông Nhuế quyết định tuyên bố: “Năm nay tao cũng gần 80 rồi, có chết cũng không hối tiếc, nhưng tao phải hoàn thành tâm nguyện tìm được người thân trở về”…

Chiếc tiểu sành mở ra toàn là đất đá, chả có dấu hiệu hài cốt liệt sĩ cả. Kết quả giám định sau đó mấy ngày cũng chứng minh điều đó. "Nhà ngoại cảm” Bùi Thị Hiền lặng lẽ lẩn đi mất.

Nhiều người dân thôn Hạ Đồng cho chúng tôi biết, thời gian gần đây sau sự việc lan truyền rằng trong nhà bà Hiền tìm thấy mộ cụ Trạng, thì khách thập phương tìm đến nhà bà ngày một đông. Mới đây nhất, “nhà ngoại cảm” xây căn nhà 2 tầng hoành tráng giữa thôn Hạ Đồng, mua thêm ô tô tiền tỷ.

Bên cạnh việc bà Hiền ngày càng nổi, thì những người xung quanh có liên quan, không ít kẻ được lợi trong sự việc này.

Trở lại câu chuyện nhóm PV đi thực tế tại thôn Hạ Đồng. Thật trùng hợp, hôm đó căn nhà của “nhà ngoại cảm” thật đông đúc. Bên cạnh nhóm người xúm đông xúm đỏ quanh bà Hiền cầm bộ bài tây và phán lia lịa, chúng tôi còn gặp cả 1 nhóm người đang ngồi bàn tán rôm rả, bao gồm mấy cán bộ của Viện Nghiên cứu ứng dụng tiềm năng con người, nhà Hán học Hoàng Phan, ông Nguyễn Đình Minh… cùng một số người khác.

Khu vườn nhà bà Bùi Thị Hiền được quây kín bởi hàng rào, giữa vườn là một ụ đất to được lợp cỏ nhựa màu xanh, đề 2 hàng chữ to tướng: “Việt Nam tên Người”, và “Phần mộ cụ thầy nho”. Ngay cạnh đó là 16 ngôi mộ khói hương nghi ngút, la liệt đồ lễ bày biện, mà chả biết đâu là mộ thật, đâu là mộ giả.

Người đàn ông trong nhóm bảo chúng tôi bảo phải đi thắp hương trước, rồi dẫn PV ra một đống đất to nhất trong quần thể đó, bảo là mộ của “ngài thống lãnh”, to thế này là vì...mả phát, chính “ngài” là người đưa đường chỉ lối cho “người được chọn” là bà Hiền, mới có được ngày hôm nay.

Vừa thắp hương xong, biết chúng tôi là nhà báo, cả nhóm người đang ngồi bàn tán liền xúm vào, ai cũng chỉ vào cái ụ nổi lợp cỏ nhựa màu xanh giữa vườn bảo đó là phần mộ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên của Viện Nghiên cứu, ứng dụng tiềm năng con người ngay lập tức mở Ipad cho PV xem những hình ảnh lưu trữ và giới thiệu về việc các nhà khoa học, nhà ngoại cảm đã nghiên cứu và xác định được phần mộ được cho là của Trạng Trình trong nhà bà Hiền. Chưa hết, ông Hoàng Phan còn tự hào tặng chúng tôi 1 tập tài liệu phô tô, bảo đó là một công trình dày công nghiên cứu của mình về phần mộ cụ Trạng và nó rất chính xác.

Ngồi được một lúc, đến lượt ông Nguyễn Đình Minh chỉ cho PV, bắt chúng tôi phải ra quay lại cái ao bèo đen ngòm cạnh đó. Người này bảo rằng đó là “Ao Dương”, nơi được nhắc tới trong truyền thuyết dân gian huyện Vĩnh Bảo từ xa xưa về nơi yên nghỉ của Trạng Trình: “Ba Rá trông sang, Ba Đồng ngoảnh lại, táng tại Ao Dương”.

Suốt cả buổi chúng tôi ở nhà bà Hiền, có thể thấy, không biết do chủ ý của bà Hiền hay có ai xúi giục, nên cái ụ đất lợp cỏ nhựa màu xanh giữa vườn chỉ dám đề chữ: “Phần mộ cụ thầy nho”, và “Việt Nam tên người”. Trong khi những nhân vật khác hàng ngày túc trực ở nhà bà Hiền thì gặp ai vào cũng luôn ra rả rằng đó là phần mộ của Trạng Trình như những thông tin đang lan truyền ầm ỹ trên mạng hiện nay. Chỉ biết rằng, “nhà ngoại cảm” Bùi Thị Hiền thì ngày càng nổi tiếng.

Chúng tôi không khỏi đặt ra nhiều câu hỏi, vì sao một người đàn bà và một số người có ‘chức sắc’ đang làm những trò ma mị, mê tín dị đoan giữa thanh thiên bạch nhật, nhất là dám tự cho mình cái quyền khẳng định và tuyên truyền nhảm nhí về mộ phần của Trạng Trình – Danh nhân Văn hóa, một bậc thánh nhân như người đời đã tôn kính?

Sự việc đã rõ ràng ngay trước mắt, rất cần sự vào cuộc khẩn trương của các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng, sớm dẹp yên dư luận, ổn định tình hình trật tự tại địa phương.

Nhóm PV sẽ tiếp tục theo sát diễn biến của câu chuyện này và sẽ kịp thời có những thông tin mới nhất cập nhật đến độc giả. (Phununews.vn 14/02/2017)

30.   Hàng nghìn người tham dự lễ hội đình Cựu Đôi

Lễ hội đình Cựu Đôi năm 2017 được tổ chức từ ngày 9-2 đến 12-2 (tức 14-16 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Đây là lễ hội truyền thống của người dân thị trấn Tiên Lãng. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, du khách được thưởng thức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao hấp dẫn như cờ người, kéo co, hát chèo… thu hút đông đảo nhân dân địa phương du khách thập phương về tham dự.

Đình Cựu Đôi thờ tướng Đào Quang, một danh tướng nổi tiếng, người có công trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đánh đuổi Tô Định. Đình Cựu Đôi là công trình kiến trúc nghệ thuật văn hoá tâm linh khá độc đáo của huyện Tiên Lãng được thiết kế hình chữ đinh gồm 5 gian tiền đường, 3 gian hậu cung.

Hiện, đình Cựu Đôi còn lưu giữ nhiều kỷ vật có giá trị như quả chuông đồng cao tới 2,2 mét, đúc đời Cảnh Thịnh thứ 7 (1799) triều Tây Sơn và một số đồ thờ tự khác. (Trung Kiên - An ninh Hải Phòng 14/02/2017)

31. Thơ nhạc bên dòng sông Giá

Hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam (11-2), Trung tâm văn hóa thông tin huyện Thủy Nguyên vừa phối hợp với UBND xã Kênh Giang tổ chức chương trình thơ nhạc mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu 2017 tại khu di tích lịch sử đền Chợ Giá (Làng văn hóa Mỹ Giang, xã Kênh Giang).

Tham gia giao lưu có các nhà thơ trong 7 câu lạc bộ thơ trên địa bàn thành phố. Mở đầu là các tiết mục văn hóa văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc. Trong buổi chiều thơ, giữa không gian linh thiêng cổ kính, những vần thơ ngọt ngào sâu lắng thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tin vào Đảng được ngân vang, hòa cùng sóng nước êm đềm bên dòng sông Giá thơ mộng.

Chương trình giao lưu thơ nhạc mừng Đảng, mừng xuân góp phần tôn vinh những giá trị của thơ ca Việt Nam, đồng thời là hoạt động gắn kết những câu lạc bộ thơ và động lực để những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thơ ca phát huy tinh thần sáng tạo, tiếp tục mang lại những vần thơ hay, khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước. (An ninh Hải Phòng 14/02/2017; Xuân Hạ - An ninh Hải Phòng 14/02/2017)

32.  Nguy cơ thất truyền làng nghề Dưỡng Động

Những năm 50 thuộc thế kỷ hai mươi, làng nghề gốm sứ Dưỡng Động, xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên) trong giai đoạn phát triển hoàng kim gồm hợp tác xã với gần 1000 xã viên. Sản phẩm của làng nghề nổi tiếng miền Bắc, sánh ngang gốm sứ Bát Tràng. Các thuyền buôn đậu tấp nập ở bến sông Giá để nhập gốm sứ Dưỡng Động. Thế nhưng, trải qua thăng trầm của thời gian và cạnh tranh khốc liệt của kinh tế thị trường, người già không đủ sức làm, người trẻ không mặn mà. Hiện nay, làng nghề còn duy nhất hộ anh Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1972, ở xóm Lò) còn níu giữ nghề gốm sứ.

Con đường đeo đuổi nghề truyền thống của anh Huy đầy gian nan, có giai đoạn tưởng như có thể phục dựng thành công làng nghề. Nhiều bậc cao niên làng Dưỡng Động mừng thầm vì có người nối dõi nghề tổ tiên. Đấy là vào năm 2003, anh Huy vốn đang làm nghề gốm sứ ở làng nghề Bát Tràng (Hà Nội) cùng anh Đỗ Văn Long, người xóm Lò nung nấu ý tưởng lập xưởng, phục dựng làng nghề. Ý tưởng của các anh được chính quyền địa phương ủng hộ, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng rộng 6000m2 trên nền đất làng nghề cũ. Để có thể cạnh tranh với gốm sứ tỉnh, thành phố khác, Sở Khoa học- Công nghệ Hải Phòng hỗ trợ 2 anh thực hiện dự án tiết kiệm năng lượng với kinh phí gần 6 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm. Song, các sản phẩm làm ra như bát, đĩa gốm sứ Dưỡng Động không bóng, đẹp bằng những sản phẩm gốm sứ khác bán trên thị trường. Ngoài ra, một số sản phẩm truyền thống một thời của làng nghề như nồi đất, chậu đất không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại. Cứ thế, đơn hàng thưa dần và lò nung sứ tắt lửa. Xưởng gốm sứ rộng hàng nghìn mét vuông đành chuyển đổi thành xưởng làm gạch không nung từ năm 2013 do người khác làm chủ.

Vẫn nuối tiếc làng nghề, anh Huy mang tất cả kinh nghiệm, tài hoa về nhà để duy trì sản xuất gốm sứ. Không làm bát, đĩa gốm, anh Huy cùng vài ba người khác chuyển sang làm tranh gốm đắp tường cho các gia đình có nhu cầu và làm chậu, lọ hoa phục vụ các làng nghề trồng cây cảnh. Tuy nhiên, nhu cầu đắp tranh tường cũng chỉ những gia đình có điều kiện đặt nên thưa thớt đơn hàng. Chậu, lọ cây cảnh không còn bán chạy vì nghề trồng cây cảnh không đắt khách. Không thể duy trì và nuôi 4-5 thợ làm nghề gốm sứ, anh Huy tạm đóng cửa lò. Giờ đây, anh vào dạy nghề ở Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội Hải Phòng, ở xã Gia Minh (huyện Thủy Nguyên) vì trung tâm có xưởng gốm sứ. Tại đây, anh vẫn được thỏa miền đam mê làm nghề và có cơ hội truyền nghề tới những học viên.

Phó chủ tịch UBND xã Minh Tân Đỗ Đức Thanh trầm lắng cho biết,   chính quyền địa phương đã rất nỗ lực để phục dựng làng nghề gốm, nhưng do thiếu đầu ra cho sản phẩm nên rất khó duy trì làng nghề. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa làng nghề gốm sứ Dưỡng Động, chỉ là “vang bóng một thời”. Đây cũng là trăn trở chung của những người làm nghề ở nhiều làng nghề khác trên địa bàn thành phố…

Để làng nghề gốm sứ Dưỡng Động phục hồi và phát triển, hiện nay,  anh Huy cùng vài người tâm huyết đang liên hệ mở rộng, liên kết với một số làng nghề gốm sứ Bát Tràng, Hải Dương để mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, thời gian gần tới, anh Huy cùng người bạn vào tỉnh Kiên Giang mời gọi hợp tác và mở hướng làm tranh tường cho các dự án du lịch. Đây là hướng đi mới có thể bảo tồn, phát triển làng nghề. Bên cạnh đó, chính quyền xã Minh Tân đang vẫn nỗ lực kêu gọi các nhà đầu tư vốn để tiếp tục phục dựng làng nghề. Khi có nhà đầu tư, địa phương sẵn sàng chuyển xưởng làm gạch không nung thành xưởng gốm sứ ban đầu. Để thực hiện được việc này đòi hỏi chính quyền địa phương, huyện Thủy Nguyên, thành phố quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư, phục dựng làng nghề gốm sứ nổi tiếng một thời của Hải Phòng.  (Bùi Hương - Báo Hải Phòng 14/02/2017)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
 Tin mới
Xây dựng mô hình thành phố thông minh đạt chuẩn các chỉ số thành phố thế giới
Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Hải Phòng năm 2016
Hàng nghìn lượt du khách về dự khai hội đảo Dấu năm 2017
Phát triển Hải Phòng trở thành Trung tâm y tế của vùng duyên hải Bắc Bộ
Hàng nghìn sinh viên trên địa bàn thành phố có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu việc làm tại các doanh nghiệp Nhật Bản
Hợp tác phát triển du lịch, mở đường bay giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Bình
Gia đình Thượng tướng Nguyễn Văn Thành tặng Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp máy siêu âm Aloka Arietta V60
Phấn đấu bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trên địa bàn thành phố trong năm 2017
Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế huyện An Dương khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Dự án điều chỉnh Quy hoạch Phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phải đảm bảo hiệu quả khi triển khai
Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố tổ chức chương trình Xuân yêu thương tại tỉnh Điện Biên
Quyết liệt thực hiện kế hoạch về nước sạch và xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn
Đoàn công tác của Quốc hội giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm tại Hải Phòng
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố
Hải Phòng tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2106, triển khai nhiệm vụ năm 2017Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4394849
Khách trực tuyến : 7714
Thành viên trực tuyến : 10