W3Counter

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2011
01/08/2011 - 17:21

BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu
năm 2011


I. Kết quả kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2011

1. Về phát triển kinh tế

 Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 tăng 11,48% so với cùng tháng năm trước, 7 tháng đầu năm tăng 9,39% so với cùng kỳ, trong đó: công nghiệp khai thác mỏ giảm 22,4%; công nghiệp chế biến tăng 7%; sản xuất, phân phối điện, ga, nước tăng 57,1%. Có 13/21 ngành kinh tế cấp 4 có sự tăng trưởng, một số ngành có tốc độ tăng trưởng khá như: sản xuất sản phẩm từ plastic (+12%), sản xuất hóa chất, phân bón (+49%), sản xuất và phân phối điện (+67%); 8/21 ngành giảm so với cùng kỳ, trong đó ngành sản xuất xi măng giảm 7,8% so với cùng kỳ. Công ty cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) đã tổ chức Lễ công bố đón lô sản phẩm đầu tiên của Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ; tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy kéo sợi PVTEX – Phú Bài có quy mô 14.000 cọc sợi.

Sản xuất nông nghiệp: Diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm vụ đông xuân 2011 thực hiện 56.879,8 ha giảm 0,9% so với cùng kỳ, trong đó diện tích lúa vụ đông xuân đạt 38.507 ha giảm 1,8%; năng suất lúa vụ đông xuân ước đạt 67,3 tạ/ha tăng 5,5% so với cùng kỳ. Chăn nuôi: tổng đàn trâu ước giảm 2,7%, đàn bò giảm 0,9%, đàn lợn tăng 3,8%, đàn gia cầm tăng 12,2% so với cùng kỳ. Thủy sản: tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thuỷ sản ước tăng 3,5% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng khai thác tăng 3,6%, nuôi trồng thủy sản tăng 3,4%; giá trị sản xuất ước đạt 670,9 tỷ đồng tăng 8,8% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước tăng 22,5%; 7 tháng ước tăng 24% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 so với tháng trước tăng 1,32%; so với tháng 12/2010 tăng 15,24%; so với tháng cùng kỳ tăng 22,47%; chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng đầu năm 2011 tăng 17,01% so với cùng kỳ năm 2010. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 7 ước tăng 20,5% 7 tháng  ước tăng 18,1% so với cùng kỳ, trong đó tốc độ tăng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã bắt đầu khá lên, đạt 714,3 triệu USD tăng 17% so với cùng kỳ. Trong tháng đã xuất khẩu 2 tàu với trị giá 28 triệu USD. Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 7 ước tăng 24,9%; 7 tháng ước tăng 17,3% so với cùng kỳ.

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố tháng 7 ước tăng 26,1%, 7 tháng ước đạt 24,4 triệu tấn tăng 17,5% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 7 ước tăng 17,6% về tấn và tăng 0,1% về tấn km; 7 tháng ước tăng 14,4% về tấn và tăng 7,2% về tấn km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách tháng 7 ước tăng 10,7% về người và tăng 16% về người km; 7 tháng ước tăng 11,6% về người và tăng 11,2% về người km so với cùng kỳ. Bưu chính viễn thông: số thuê bao điện thoại phát triển mới trong tháng 7 ước đạt 34.000 thuê bao, thuê bao Internet ước tăng thêm 750 thuê bao.

Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng tháng 7 ước tăng 16,2%, trong đó khách quốc tế tăng 5,8%; 7 tháng ước tăng 0,2% trong đó khách quốc tế tăng 2,4% so cùng kỳ. Doanh thu khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ 7 tháng ước tăng 29,2% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7 ước 4.153,3 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 552,8 tỷ đồng; 7 tháng ước 28.338,9 tỷ đồng tăng 29,9% so với cùng kỳ, trong đó: thu nội địa 4.337,1 tỷ đồng tăng 23,1%, thu hải quan 23.620,7 tỷ đồng tăng 31,2%. Chi ngân sách địa phương tháng 7 ước 540,9 tỷ đồng, 7 tháng ước 3.794,0 tỷ đồng tăng 17,1% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản tăng 16,8%, chi thường xuyên tăng 17,2%.

Tín dụng: Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 7 ước tăng 10%; tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 7 tăng 27% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay hộ nông dân phục vụ sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi đến cuối tháng 6/2011 đạt 5.954 tỷ đồng; hỗ trợ lãi suất đạt 1.607 tỷ đồng.

Đầu tư xây dựng cơ bản: Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 7 ước giảm 18,6%, 7 tháng ước giảm 14,7% so với cùng kỳ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Trong tháng 7 có 03 dự án được cấp mới với số vốn đầu tư 68 triệu USD, 01 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng 7 triệu USD; 7 tháng đầu năm có 14 dự án được cấp mới với tổng mức đầu tư 227,5 triệu USD, 12 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng 253,6 triệu USD, tổng số vốn thu hút trên địa bàn đạt khoảng 481,1 triệu USD gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm 2010. Thẩm định dự án đầu tư: 7 tháng đầu năm đã phê duyệt 43 dự án đầu tư, trong đó: 25 dự án phê duyệt mới với tổng mức đầu tư là 1.094.769 triệu đồng; 18 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn điều chỉnh tăng 221.075 triệu đồng. Đăng kí kinh doanh: 7 tháng đầu năm ước cấp đăng ký thành lập mới 1.563 doanh nghiệp, 125 chi nhánh, văn phòng đại diện. Tiến hành làm thủ tục giải thể cho 67 đơn vị hoạt động không có hiệu quả và chủ sở hữu doanh nghiệp tự nguyện làm thủ tục giải thể theo trình tự của Luật Doanh nghiệp 2005.

2. Công tác quản lý và phát triển đô thị, quản lý tài nguyên môi trường

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị: Cấp chứng chỉ quy hoạch cho 13 hồ sơ khối cơ quan; cấp giấy phép xây dựng cho 24 hồ sơ. Thẩm định 348 hồ sơ mua bán nhà theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở. Khởi công xây dựng dự án khu đô thị ven sông Lạch Tray. Tập trung hoàn thiện tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành uỷ (khoá XII) về phát triển và quản lý đô thị đến năm 2010 và xây dựng Đề án quản lý và phát triển đô thị Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050; đã trình Hội đồng nhân dân thành phố quy hoạch phát triển điện lực đến 2015 và tầm nhìn đến 2020. Thanh tra công tác quản lý chất lượng công trình, các biện pháp an toàn trong thi công xây dựng; điều kiện, năng lực hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, nhà thầu tư vấn và nhà thầu thi công tại 03 dự án. Kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn thành phố với 13 trường hợp, lập biên bản hành chính và ra quyết định xử phạt với số tiền là 157 triệu đồng.

Công tác giao thông vận tải: Tiếp tục triển khai sơn kẻ vỉa hè, lòng đường thực hiện Quyết định số 1611/QĐ-UB ngày 19/8/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố “quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng”. Tăng cường kiểm tra xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác trật tự đường hè, hành lang an toàn giao thông đường thủy, đường bộ. Tiếp tục xây dựng Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2010-2012; xây dựng quy hoạch các điểm đỗ xe của thành phố.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường: Thông báo thu hồi 68,8 ha đất phục vụ việc giao đất, cho thuê đất đối với 08 dự án đầu tư. Thẩm định bản đồ địa chính trích đo để phục vụ cho việc giao đất, thuê đất, thu hồi đất đối với 10 dự án. Cấp 3.057 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân. Phối hợp kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của 02 đơn vị, lập kế hoạch kiểm tra nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật Đất đai đối với 14 tổ chức, tổng hợp kết quả và hoàn thành báo cáo về thanh tra sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố; triển khai kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và Luật tài nguyên nước đối với 24 tổ chức đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp Vĩnh Niệm.

3. Văn hoá - Xã hội:

Công tác giáo dục và đào tạo: Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm 2011. Hoàn thành công tác chấm thi, công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012. Học sinh Phạm Đăng Huy Trường THPT chuyên Trần Phú đạt huy chương Bạc Olympic quốc tế Hóa học, đến nay Hải Phòng trở thành địa phương duy nhất trong cả nước 16 năm liền có học sinh đạt giải quốc tế.

Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dân số, gia đình và trẻ em: Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt các bệnh nguy hiểm như tả, sốt xuất huyết… Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm các trung tâm y tế quận, huyện; thực hiện chuyển giao trạm y tế xã, phường, thị trấn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện về trực thuộc trung tâm y tế quận, huyện quản lý theo Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tổng kết tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công tác văn hoá, thể thao và du lịch: Tổ chức Hội nghị quán triệt “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức kiểm tra hoạt động thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố. Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố năm 2010. Thể dục - thể thao: Tham gia giải thể thao người Khuyết tật toàn quốc năm 2011, đoàn vận động người Khuyết tật thành phố giành được 09 huy chương các loại, trong đó có 02 huy chương Vàng. Tham gia thi đấu 41 giải thể thao quốc gia, quốc tế, đoàn vận động viên Hải Phòng đã giành được 177 huy chương các loại trong đó có 47 huy chương Vàng. Hoàn thành Đề án tổ chức Năm du lịch quốc gia 2013 tại Hải Phòng, trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Công tác thông tin và truyền thông: Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2011; hoàn thành việc điều tra bưu chính công ích và xác định sản lượng viễn thông công ích tại các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố năm 2010. Tiếp tục triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015.

Công tác lao động thương binh và xã hội: Tiến hành điều tra tình hình thực hiện Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và lao động tiền lương năm 2011 tại 120 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tổ chức tập huấn cải thiện điều kiện làm việc cho người sử dụng lao động là lao động của 21 doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức 02 lớp tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động tại 02 đơn vị. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố và 4 Trung tâm có nhiều thương bệnh binh nặng của Hải Phòng đang điều trị nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày thương binh liệt sỹ với số tiền 9,2 tỷ đồng; tổ chức đoàn lãnh đạo thành phố đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.  Trong tháng xảy ra 01 cuộc đình công với 30 lao động tham gia, 7 tháng đầu năm đã xảy ra 19 cuộc đình công  với 14.952 lao động tham gia, tăng 9 vụ so với cùng kỳ năm 2010.

Bảo hiểm xã hội: Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc trong tháng 7 ước đạt 174,4 tỷ đồng, 7 tháng đầu năm ước đạt 1.215,6 tỷ đồng. Chi các chế độ bảo hiểm xã hội trong tháng với số tiền 265,9 tỷ đồng, 7 tháng đầu năm ước chi với số tiền 1.763,1 tỷ đồng. Trong tháng xét duyệt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 10.404 hồ sơ các loại, 7 tháng đầu năm xét duyệt 57.919 hồ sơ. Tập trung đôn đốc các đơn vị chậm nộp, nợ đọng bảo hiểm xã hội, đặc biệt các đơn vị có số nợ lớn, kéo dài.

Khoa học và công nghệ: Triển khai kiểm tra tiến độ thực hiện, tổ chức tư vấn xét duyệt, đánh giá nghiệm thu 15 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, cấp cơ sở. Tổ chức thẩm định công nghệ cho 05 dự án đầu tư; hỗ trợ kinh phí xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO cho 14 đơn vị. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh đo lường về xăng dầu, kinh doanh điện, hoạt động của tổ chức được công nhận khả năng kiểm định tại 08 cơ sở.

4. Công tác nội chính

Công tác nội vụ và cải cách hành chính: Tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách hành chính của thành phố năm 2011. Nghiên cứu xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố khóa XIV nhiệm kỳ 2011-2016. Tổ chức khảo sát mô hình Tổ quản lý đô thị ở một số phường tại quận Lê Chân, Hải An và xây dựng Đề án thành lập Tổ quản lý đô thị phường. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ; quyết định phân công công tác đối với 75 học viên lớp đào tạo cán bộ nguồn các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn khóa I. Ban hành Quyết định thành lập Chi cục Biển và hải đảo, kiện toàn tổ chức Trung tâm Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng giám định y khoa thành phố, Ban chỉ đạo thực hiện dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng. Hoạt động thi đua – khen thưởng: Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 03 đơn vị, tặng bằng khen cho 78 tập thể, 91 cá nhân, tặng 01 Kỷ niệm chương cho cá nhân người nước ngoài. Công tác tôn giáo: Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành.

Hoạt động đối ngoại và viện trợ phi chính phủ: Đón tiếp 16 đoàn khách quốc tế đến làm việc, triển khai các dự án viện trợ nhân đạo, đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư, giao lưu văn hóa. Tổ chức đoàn công tác của lãnh đạo thành phố đi Singapore và Hồng Kông tham dự Diễn đàn Thị trưởng các thành phố trên thế giới năm 2011, Tuần lễ Nước quốc tế và nghiên cứu khảo sát về mô hình phát triển cảng tại Singapore và Hồng Kông.

Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội: Thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội. Tổ chức khai giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp năm 2011. Tổ chức sơ kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy. Xây dựng kế hoạch công tác Công an thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội trong khuôn khổ hợp tác “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” Việt Nam – Trung Quốc đến năm 2020. Trong tháng xảy ra 83 vụ phạm pháp hình sự, giảm 9 vụ so với tháng trước, đã điều tra khám phá 45 vụ đạt tỷ lệ 54%; bắt giữ 49 vụ tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy. Xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 14 người, bị thương 07 người, tăng 3 vụ, 3 người chết và 4 người bị thương so với tháng trước; xảy ra 01 vụ tai nạn đường thủy, 3 vụ cháy trên địa bàn thành phố.

Công tác quân sự địa phương: Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn địa bàn, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn theo kế hoạch. Phối hợp với các lực lượng khắc phục nhanh hậu quả cơn bão số 2 trên địa bàn xã An Lư, Trung Hà huyện Thủy Nguyên và sạt lở đê kè tại thị trấn Cát Hải. Hoàn thành chương trình huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ, dân quân tự vệ cơ động và lực lượng dự bị động viên của thành phố. Tổ chức tốt hội thi tuyên truyền phổ biến Luật dân quân tự vệ; mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 3 và khai giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị của thành phố. Tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đợt 2/2011. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiếp tục triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình biển, tăng cường tuần tra kiểm soát các hoạt động trên sông, biển đặc biệt là các phương tiện du lịch, tàu cá xa bờ. Trong tháng đã phối hợp và trực tiếp bắt giữ, xử lý 19 vụ vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển; đấu tranh thành công chuyên án 026b về ma túy.

Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp dân: Trong tháng 7 thanh tra thành phố và thanh tra các quận, huyện, sở ngành đã thực hiện 36 cuộc thanh tra, kiểm tra; qua thanh tra đã phát hiện các sai phạm về kinh tế đề nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2,5 tỷ đồng. Đã tiếp 254 lượt công dân, nhận và xử lý 163 đơn thư các loại. Kết thúc bước thanh tra trực tiếp về công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý, sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp tại 5 quận, huyện: Hải An, Dương Kinh, An Dương, An Lão, Thủy Nguyên; qua thanh tra đã phát hiện kiến nghị thu hồi 2,511 tỷ đồng tiền sai phạm. Tổ chức kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Luật phòng chống tham nhũng tại 04 sở: Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch.  

II. Kết quả thực hiện chủ đề năm “Đô thị và bảo đảm an sinh xã hội”

  1. Đô thị

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2306/KH-UBND ngày 04/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng nếp sống văn minh đô thị thực hiện Chủ đề năm 2011 về “Đô thị và bảo đảm an sinh xã hội”; Kế hoạch số 3364/KH-UBND ngày 16/6/20011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát động và triển khai Phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp. Hoàn thành việc nghiên cứu quy hoạch lõi dải trung tâm thành phố; quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố; triển khai lập dự án chỉnh trang hè, hàng rào, cây xanh, điện chiến sáng dải Trung tâm thành phố từ đập Tam Kỳ đến cổng Cảng. Tiến hành khảo sát lập quy hoạch chỉnh trang, mở rộng hè đường tại 03 trục đường Tô Hiệu, Đà Nẵng, Trần Nguyên Hãn.

Tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển tổng thể các khu đô thị mới trên địa bàn thành phố; hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của 2 quận Dương Kinh và Đồ Sơn, điều chỉnh quy hoạch 03 quận Lê Chân Ngô Quyền và Hồng Bàng. Lập kế hoạch triển khai đề án khảo sát hiện trạng, đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất hướng cải tạo sửa chữa khắc phục nhà chung cư cũ xuống cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện lập chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2011-2015.

2. Bảo đảm an sinh xã hội

Trong tháng 7 ước giải quyết việc làm cho 4.123 lượt lao động, 7 tháng đầu năm ước giải quyết việc làm cho 28.467 lao động, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Giải quyết cho 324 đối tượng hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với kinh phí là 358,4 triệu đồng. Khai giảng 76 lớp cho 2.628 học viên theo Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Hải Phòng đến năm 2020”. Quyết định cho 110 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP của Chính phủ; giám định cho 463 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày thương binh liệt sỹ.

Tổ chức chi trả kịp thời, đầy đủ lương hưu, trợ cấp cho các đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 7/2011. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai mở rộng các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người có thẻ bảo hiểm y tế. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt các bệnh nguy hiểm như tả, sốt xuất huyết…

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2011:

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

ƯTH tháng 7 năm 2011

ƯTH 7 tháng đầu năm 2011

Tháng 7/
cùng kỳ (%)

7 tháng/
cùng kỳ (%)

7 tháng/
kế hoạch (%)

1

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP)

%

-

-

11,48

9,39

-

2

Giá trị sản xuất thủy sản (giá CĐ 1994)

Tỷ đồng

118,8

670,9

108,0

108,8

60,8

3

Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý

Tỷ đồng

163,7

1.034,3

81,4

85,3

54,0

4

Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng

Triệu tấn

3,57

24,37

126,1

117,5

64,1

5

Tổng kim ngạch
xuất khẩu

Triệu  USD

207,0

1.241,9

120,5

118,1

54,5

6

Tổng kim ngạch
nhập khẩu

Triệu  USD

214,7

1.272,8

124,9

117,3

55,0

7

Thu nội địa

Tỷ đồng

552,8

4.337,1

-

123,1

63,3

8

Số lượng khách du lịch

1.000 lượt

584,1

2.516,0

116,2

100,2

55,9

 

- Khách quốc tế

1.000 lượt

46,0

339,3

105,8

102,4

37,7

9

Số lao động được giải quyết việc làm

Người

4.123

28.467

-

103,9

58,1

Đánh giá chung:

Kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển, một số ngành, lĩnh vực tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (+24%), xuất khẩu (+18,1%), sản lượng hàng hóa qua cảng (+17,5%), thu nội địa (+23,1%). Đã xuất hiện một số nhân tố mới thúc đẩy tăng trưởng: Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ đã xuất xưởng lô sản phẩm đầu tiên; công nghiệp đóng tàu có nhiều tín hiệu phát triển tích cực (Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu khởi động lại dự án đóng tàu chở 6.900 ô tô cho Na Uy thông qua việc ký kết hợp đồng mới); 2 tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng đã đi vào hoạt động góp phần làm cho ngành sản xuất và phân phối điện đạt mức tăng trưởng cao (+67%). Thu hút khách du lịch trong tháng 7 có sự tăng trưởng vượt bậc (+16,2%) tạo đà số lượng khách du lịch trong 7 tháng đầu năm đã có sự tăng trưởng dương so với cùng kỳ (+0,2%), trong đó khách quốc tế tăng 2,4% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng đang giảm dần, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 có mức tăng thấp nhất trong 7 tháng đầu năm 2011. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá, năng suất lúa đạt cao nhất từ trước đến nay 67,3 tạ/ha.

Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Công nghệ Kyocera Mita Việt Nam thuộc Tập đoàn Kyocera Mita Nhật Bản với tổng vốn 187,5 triệu USD đầu tư vào Khu đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP Hải Phòng; đây là dự án cấp mới giấy chứng nhận đầu tư có quy mô lớn nhất tại thành phố trong 5 năm gần đây trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và là dự án FDI đầu tiên vào VSIP Hải Phòng tạo ra những tín hiệu đáng mừng cho đầu tư nước ngoài vào Hải Phòng đặc biệt là đầu tư từ Nhật Bản. Tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy kéo sợi PVTEX – Phú Bài tại khu công nghiệp Đình Vũ.

Lĩnh vực văn hóa xã hội được tập trung quan tâm chỉ đạo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công; triển khai tốt việc hỗ trợ tiền điện cho người nghèo, trợ cấp khó khăn cho các đối tượng có thu nhập thấp, đời sống khó khăn. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố đã tiệm cận dần đến kế hoạch đề ra nhưng vẫn còn gặp một số khó khăn: tốc độ tăng trưởng ngành sản xuất sắt thép chững lại do nhu cầu tiêu thụ giảm, ngành sản xuất xi măng giảm so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp tiếp tục chịu sức ép, khó khăn do thiếu vốn, giá nguyên liệu đầu vào tăng.

Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng chậm lại nhưng vẫn còn khá cao so với cùng kỳ. Một số dự án vẫn đang gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng như dự án khu đô thị mới Ngã Năm – sân bay Cát Bi, dự án tuyến đường 100m Lạch Tray – Hồ Đông ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Tình hình an toàn giao thông trên địa bàn thành phố tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tai nạn giao thông đường bộ tăng cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương so với tháng trước.

III. Một số công việc trọng tâm trong tháng 8 và các tháng tiếp theo:

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của thành phố, các sở, ngành và các địa phương cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tập trung cao cho sản xuất công nghiệp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn để mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực hoạt động, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất công nghiệp lớn trên địa bàn thành phố: Nhà máy xơ sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ, giai đoạn 2 Nhà máy Bia Hà Nội tại huyện An Lão, nhà máy sản xuất máy in, máy photocopy đa chức năng của Công ty TNHH Công nghệ Kyocera Mita Việt Nam, dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2, nhà máy chế biến thuốc lá xuất khẩu tại huyện Tiên Lãng. Triển khai chương trình “Tháng khuyến mại – Hải Phòng năm 2011”. Tiếp tục triển khai lập đề án Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp thành phố đến năm 2020; định hướng đến năm 2025.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác; kiểm tra việc đo lường hàng hóa, chất lượng hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa của các cơ sở sản xuất và kinh doanh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cung ứng điện hợp lý, bảo đảm ổn định sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện.

2. Tập trung triển khai thực hiện Công điện số 11/CĐ-CT ngày 15/7/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tập trung chỉ đạo sản xuất lúa mùa năm 2011. Tiếp tục thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển trang trại chăn nuôi trên địa bàn thành phố; tăng cường giám sát dịch bệnh ở các cơ sở chăn nuôi, đảm bảo phát hiện nhanh, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan ra diện rộng. Hoàn thành kế hoạch trồng rừng phòng hộ ven biển, rừng đặc dụng và cây phân tán năm 2011.

Làm tốt công tác phòng chống úng lụt, triển khai công tác phòng chống nhiễm mặn vụ Đông Xuân 2011-2012; thực hiện tốt công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất và dân sinh. Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo 100% số xã trên địa bàn thành phố hoàn thành việc xây dựng quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã; lựa chọn các công trình hạ tầng thiết yếu để tập trung đầu tư tại 08 xã điểm đã được phê duyệt.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác thu nợ đọng thuế, hạn chế thấp nhất số nợ đọng phát sinh. Rà soát các nguồn thu có tiềm năng, đẩy mạnh đấu giá đất tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Phấn đấu tăng thu để đảm bảo nguồn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2011.

Đẩy mạnh các biện pháp huy động vốn, khai thác tối đa nguồn vốn ODA và vốn trong dân cư. Kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và cơ cấu nguồn vốn. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung đầu tư cho lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, nhất là sản xuất nông nghiệp, nông thôn; hạn chế đầu tư những lĩnh vực phi sản xuất; tăng cường cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tăng cường công tác quản lý ngoại hối.

4. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của các dự án ODA; tạo điều kiện để các dự án FDI đẩy nhanh tiến độ và nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư. Tiếp tục rà soát, điều chuyển vốn các dự án chậm tiến độ, tập trung vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2011, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm như: đường 356, đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng, VSIP, dự án nút giao thông Quán Mau, đường Đông Khê 2, đường và cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng… Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư mới.

5. Tiếp tục thực hiện Chủ đề năm 2011 về nội dung chỉnh trang và phát triển đô thị, trong đó tập trung cao cho cải tạo, chỉnh trang dải trung tâm thành phố. Đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở, tổ chức thực hiện Đề án nhà ở xã hội, nhà ở công vụ đến năm 2015; đề án tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ nhà công. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/5/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách để chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố. Tăng cường quản lý và xử lý chất thải rắn; cải tạo và xử lý môi trường trên các hồ điều hòa, kênh thoát nước bị ô nhiễm để chủ động điều tiết hạn chế úng ngập trong các khu dân cư đô thị.

6. Tập trung triển khai các hoạt động thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động năm 2011. Chủ động nắm bắt tình hình, ngăn chặn và giải quyết nhanh, hiệu quả các cuộc đình công, ngừng việc tập thể theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 15/3/2011 của Ủy ban nhân thành phố. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Hải Phòng đến năm 2020”. Khai thác sử dụng có hiệu quả Sàn giao dịch việc làm.

Hoàn thành công tác tuyển sinh năm học 2011-2012, chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phát triển giáo dục mầm non đến năm 2015.

7. Tiếp tục thực hiện Đề án 1816 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến dưới. Thanh tra, kiểm tra, quản lý giá thuốc tại các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn thành phố, chấn chỉnh việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, xử lý nghiêm các vi phạm. Đẩy mạnh các hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình; tiếp tục triển khai Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển.

Tổ chức có hiệu quả các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước diễn ra trong các tháng cuối năm, đặc biệt là kỷ niệm 66 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 50 năm đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Hoàn thiện Đề án đề nghị UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà và Vịnh Lan Hạ là di sản thiên nhiên thế giới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch; triển khai thực hiện Đề án tổ chức năm Du lịch quốc gia 2013 tại Hải Phòng.

8. Đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2011; thành lập Đoàn kiểm tra thành phố kiểm tra kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở một số sở, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Xây dựng quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố khóa XIV nhiệm kỳ 2011-2016; xây dựng Đề án thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2016. Triển khai xây dựng Đề án sắp xếp các Ban quản lý dự án; hoàn thiện Đề án Tổ quản lý đô thị phường. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để thực hiện Kết luận số 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2011; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng ở các cụm, khối thi đua.

Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Hải Phòng giai đoạn 2007-2010. Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch thanh tra năm 2011; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc xử lý sau thanh tra các cuộc thanh tra đã có kết luận và có quyết định xử lý.

9. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động, mục tiêu chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố; nắm chắc tình hình tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tình hình liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở. Tập trung triển khai kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tổng truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố. Tiếp tục lập quy hoạch xây dựng thế trận quân sự, khu vực phòng thủ thành phố Hải Phòng. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch; mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 2 của thành phố. Tổ chức xét duyệt chính trị, đạo đức, hiệp đồng thâm nhập và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đợt 2/2011. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 773/CT-BQP của Bộ quốc phòng về “đẩy mạnh công tác dân vận của lực lượng Dân quân tự vệ trong tình hình mới”.

10. Nâng cao chất lượng dự báo và triển khai tốt việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015./.

                                                   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

                                              KT. CHỦ TỊCH

                                           PHÓ CHỦ TỊCH

                                         (đã ký)

                                                                                Đan Đức Hiệp

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2017(08/02/2017 - 15:56)
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016; Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017(02/12/2016 - 15:02)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2016(11/11/2016 - 16:02)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ và giải pháp quý IV năm 2016(10/10/2016 - 10:05)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2016(13/09/2016 - 09:05)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2016(09/08/2016 - 15:48)
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016(27/06/2016 - 15:15)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016(06/06/2016 - 15:18)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2016(08/05/2016 - 16:10)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý II năm 2016(08/04/2016 - 16:12)
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016(21/12/2015 - 11:08)
Báo cáo Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015; Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016(04/12/2015 - 10:44)
Chuyển trang    
Trang số:  1/6
Số bản ghi trên trang:
 Tin mới
Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị góp phần vào sự phát triển thành phố
Quan tâm tới các đối tượng học viên cai nghiện để đạt hiệu quả tốt nhất
Khơi dậy nguồn lực trong xã hội, thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ
Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành tuyên giáo thành phố
Tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ, nguy hiểm
Quan tâm giải quyết dứt điểm các hồ sơ thương binh, liệt sỹ tồn đọng trong năm 2017
Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố: Biểu dương 16 TCCS Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu
Thành đoàn Hải Phòng: Hội nghị Báo cáo viên Quý I năm 2017
Thu phí hạ tầng cảng biển tại Hải Phòng: Tiếp tục lắng nghe và xử lý các vấn đề phát sinh
Khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm
Đến hết năm 2017 phải đạt 100% chỉ tiêu do Chính phủ giao về điều trị Methadone cho các đối tượng nghiện
Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đôn đốc thu hồi nợ thuế
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 14/02/2017)
Đẩy nhanh tiến độ GPMB phục vụ thi công công trình cầu Hoàng Văn ThụLiên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4388322
Khách trực tuyến : 21162
Thành viên trực tuyến : 4