Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Tăng cường đăng ký giao dịch bảo đảm
08/12/2010 - 17:03

Tăng cường đăng ký giao dịch bảo đảm

 

Vừa qua, UBND thành phố Hải Phòng ban hành kế hoạch số 7180/KH-UBND ngày 07/12/2010 về triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nội dung chính của kế hoạch trên là đẩy mạnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, đồng thời tăng cường công tác triển khai, tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Nghị định, đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, góp phần tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác đăng ký giao dịch bảo đảm, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố.

Song song với việc triển khai Nghị định, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát các quy định hiện hành, ban hành các quy định mới theo Nghị định; qua đó, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố…

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tăng cường thực hiện các biện pháp thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp(03/10/2016 - 15:35)
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản(22/09/2016 - 15:14)
Chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết(06/09/2016 - 16:17)
Tăng cường triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng(26/08/2016 - 15:49)
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng(26/08/2016 - 15:44)
Thành phố Hải Phòng chỉ đạo tạo điều kiện để tất cả trẻ em trên địa bàn thành phố được vui đón Tết Trung thu(19/08/2016 - 11:26)
Chỉ thị tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công(14/07/2016 - 11:23)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 29/3/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố(13/07/2016 - 09:36)
Hướng dẫn đổi tên Văn phòng UBND quận, huyện thành Văn phòng HĐND và UBND quận, huyện(07/07/2016 - 16:50)
Tăng cường quản lý về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước(05/07/2016 - 15:44)
Chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017(04/07/2016 - 14:42)
Thực hiện chỉ đạo về quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giản biên chế (28/06/2016 - 10:53)
Chuyển trang    
Trang số:  1/15
Số bản ghi trên trang: