Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 144082
Khách trực tuyến : 4643
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết website
   
Giám sát thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
30/07/2012 - 10:28

Giám sát thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong thời gian từ ngày 22/5/2012 đến ngày 12/7/2012, Bộ phận Giúp việc Ban Thường vụ Thành uỷ đã tiến hành giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở 10 đảng bộ: Khối các Cơ quan thành phố; Khối Doanh nghiệp thành phố (trực tiếp làm việc tại các đơn vị cơ sở: Công ty TNHH MTV môi trường đô thị, Công ty cổ phần Hàng Kênh), Quận Lê Chân, Ngô Quyền, Đồ Sơn; huyện Thuỷ Nguyên; Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Trường Đại học Hải Phòng, Thành đoàn Hải Phòng.

Nội dung tập trung giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ trong việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 ở đảng bộ về việc xây dựng kế hoạch toàn khoá, hằng năm; việc xây dựng, bổ sung tiêu chí đạo đức, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phấn đấu của tập thể và cá nhân thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai Nghị quyết HNTW 4 (khoá XI); nội dung, phương thức học tập, liên hệ thực hiện theo nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” - Đặc biệt lưu ý làm rõ các nội dung gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI); những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay của đơn vị.

Kết quả giám sát tại các đảng bộ cho thấy: việc thực hiện Chỉ thị đã được cấp uỷ nhiều đơn vị chỉ đạo nghiêm túc, bài bản và mang lại ấn tượng, ý nghĩa thiết thực từ triển khai điểm đến nhân ra diện rộng, tạo được ấn tượng sâu sắc. Hầu hết các đảng bộ đều đã thành lập Bộ phận giúp việc cấp uỷ, xây dựng quy chế làm việc bài bản, phân công, phân nhiệm rõ ràng. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của tập thể, kế hoạch phấn đấu của cá nhân được nhiều đơn vị thực hiện nghiêm túc thể hiện qua hệ thống văn bản khá chặt chẽ, hệ thống và qua kết quả thực hiện trên thực tế (Đảng bộ trường Đại học Hải Phòng, Thành Đoàn Hải Phòng, quận Lê Chân, Ngô Quyền, Thuỷ Nguyên, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố). Nhiều đơn vị duy trì được nền nếp việc giao ban, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị. Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị như quận Lê Chân, Ngô Quyền, Đồ Sơn, trường Đại học Hải Phòng, các Đảng bộ khối... Một số đơn vị thông qua Hội nghị tổng kết năm để đánh giá, rút kinh nghiệm về tình hình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị. Việc kiểm điểm, bình xét, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2011 được tiến hành nghiêm túc, đi vào thực chất hơn trên cơ sở đánh giá, kiểm điểm kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Việc học tập, nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được nhiều đơn vị quan tâm gắn với nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng. Việc học tập chuyên đề ‘‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị’’ đã được gắn với nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề hàng tháng tại các đơn vị. Đảng bộ trường Đại học Hải Phòng đã tổ chức học tập chuyên đề «Một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh» ; Thành đoàn Hải Phòng, đoàn Thanh niên quận Ngô Quyền tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong đoàn viên thanh niên.

Việc xây dựng, bổ sung tiêu chí đạo đức tiếp tục được coi trọng từ hướng dẫn đến tổ chức thực hiện ở từng chi bộ với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, sát với thực tiễn. Đến nay, hầu hết các đơn vị đều cơ bản hoàn thành việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí đạo đức theo hướng ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Nhiều mô hình hay, cách làm mới được xây dựng từ Cuộc vận động tiếp tục phát huy hiệu quả trong hiện tại. Việc thực hiện “làm theo” gây được ấn tượng tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phù hợp với tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị như chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ở Khoa khám bệnh Đa khoa Quốc tế - thuộc Công ty Cổ phần Hàng Kênh, Chi bộ cơ quan Viện Kiểm sát thành phố, thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, mô hình Hội đồng bệnh nhân ở Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp; Tủ sách tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Hải Phòng, tiêu chí rèn luyện đạo đức trong đoàn viên thanh niên, vai trò nêu gương của người đứng đầu trong ý thức, thái độ, hiệu suất công tác ở các cấp bộ Đoàn thành phố...

Công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã tiếp tục được quan tâm sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng việc phát hiện biểu dương, nhân rộng những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong làm theo tấm gương của Bác. Thành đoàn Hải Phòng đã tổ chức biểu dương đoàn viên tiến tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo được hiệu ứng lan toả sâu rộng, mạnh mẽ trong đoàn viên thanh niên và thế hệ trẻ thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03, qua giám sát cơ sở cũng cho thấy một s hạn chế trong triển khai thực hiện Ch th của B Chính tr: Một số cấp uỷ còn biểu hiện coi nhẹ, hình thức, chưa tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; chưa có kế hoạch chọn việc trọng tâm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn việc thực hiện làm theo tấm gương đạo đức của Bác với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI). Cá biệt có đơn vị chưa thành lập được Bộ phận giúp việc cấp uỷ...

Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo hiệu quả, đi vào chiều sâu, thực sự trở thành động lực hàng đầu thúc đẩy thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khoá XI) «Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay»; giải pháp có ý nghĩa quyết định hàng đầu hiện nay chính là nhận thức đúng đắn của cấp uỷ các cấp, ý thức trách nhiệm, vai trò tiền phong gương mẫu của Bí thư cấp uỷ, người đứng đầu đơn vị trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Đây chính là «điểm nút» có tính đột phá để tạo nên những chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Cần coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng, phát hiện, tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo để tạo hiệu ứng lan toả, kích thích xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương sáng theo Bác./.

Ngọc Mai

Ban Tuyên giáo Thành uỷ

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Mỗi ý kiến một tấm lòng với Đảng(22/01/2016 - 15:28)
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo(15/01/2016 - 08:57)
Hội nghị trực tuyến tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị(30/12/2015 - 16:06)
Hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 12 năm 2015(23/12/2015 - 15:59)
Hiệu quả từ chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy năm 2015(22/12/2015 - 15:51)
Hội nghị tổng kết phối hợp thực hiện công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương năm 2015(17/12/2015 - 10:43)
Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2015(09/12/2015 - 11:26)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giáo dục lý luận chính trị và Hội nghị Báo cáo viên tháng 11 năm 2015(30/11/2015 - 16:14)
Hội nghị Báo cáo viên thành phố tháng 10 năm 2015 (19/10/2015 - 14:35)
Giao ban công tác lý luận chính trị 9 tháng năm 2015(13/10/2015 - 08:32)
Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm 2015(13/10/2015 - 08:31)
Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2015(16/09/2015 - 09:27)
Chuyển trang    
Trang số:  1/9
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thường trực Thành ủy dự tiếp xúc Câu lạc bộ cán bộ hưu trí cơ quan Văn phòng Thành ủy nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2016
Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng, trao tặng Huy hiệu Đảng; Thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng
Huyện ủy An Dương triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thăm, tặng quà và chúc Tết các cá nhân tiêu biểu trên địa bàn
Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
Công tác kiểm tra, giám sát với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí
Huyện uỷ Cát Hải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2015
Câu lạc bộ Trung dũng - Quyết thắng tổ chức gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016
Tập trung giải quyết tố cáo, khiếu nại phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; biểu dương các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015
Mỗi ý kiến một tấm lòng với Đảng
Tiếp nhận và xử lý các kiến nghị của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ; Giải pháp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng tại Đảng bộ quận Kiến An
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016
Ban Dân vận Thành ủy tổng kết công tác Dân vận năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2016 và ký giao ước thi đua trong hệ thống dân vận thành phố