Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154528
Khách trực tuyến : 1484
Thành viên trực tuyến : 0
 
Việt Nam đặt mục tiêu quản lý được 70% các nguồn thải
13/06/2008 - 15:20

Việt Nam đặt mục tiêu quản lý được 70% các nguồn thải 

 
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 328/2005/QĐ - TTg phê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010 với mục tiêu quản lý được 70% các nguồn thải, loại chất thải và lượng chất thải nói chung trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu điều tra, thống kê, xử lý và quản lý 70% các nguồn thải, loại chất thải và lượng chất thải nói chung trên phạm vi toàn quốc. 
 
Về xử lý chất thải, 90% tổng lượng chất thải rắn phát sinh tại các đô thị và khu công nghiệp được thu gom, vận chuyển và xử lý . 10% chất thải rắn y tế nguy hại và trên 60% chất thải nguy hại công nghiệp được xử lý bằng công nghệ phù hợp. 

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu kiểm soát được cơ bản tình hình ô nhiễm môi trường ở một số lĩnh vực thường xuyên xảy ra ô nhiễm trong các ngành hoá chất; dệt, nhuộm, giày da, giấy, chế biến thực phẩm; các vùng có chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh...

Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường cũng nêu rõ, sẽ thể chế hoá và thực thi có hiệu quả các điều ước quốc tế liên quan đến kiểm soát ô nhiễm môi trường mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.
 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

 

Tin mới
Gặp gỡ báo chí: Tuyên truyền Chương trình “Vì Môi trường xanh Quốc gia năm 2015”
Quỹ Bảo vệ môi trường: Hỗ trợ tài chính hiệu quả cho các dự án bảo vệ môi trường
Sẽ tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2015 tại Quảng Ngãi
Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin
Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020
Bộ TN&MT: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI
Tháo gỡ các vấn đề phát sinh từ thực tiễn thi hành Luật Đất đai
Hội nghị tập huấn các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014
Tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường
Đại hội Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Triển khai công tác thanh, kiểm tra TN&MT năm 2015
Khẩn trương ban hành Thông tư liên tịch về Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất
Công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp