Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154525
Khách trực tuyến : 2714
Thành viên trực tuyến : 0
 
Việt Nam đặt mục tiêu quản lý được 70% các nguồn thải
13/06/2008 - 15:20

Việt Nam đặt mục tiêu quản lý được 70% các nguồn thải 

 
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 328/2005/QĐ - TTg phê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010 với mục tiêu quản lý được 70% các nguồn thải, loại chất thải và lượng chất thải nói chung trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu điều tra, thống kê, xử lý và quản lý 70% các nguồn thải, loại chất thải và lượng chất thải nói chung trên phạm vi toàn quốc. 
 
Về xử lý chất thải, 90% tổng lượng chất thải rắn phát sinh tại các đô thị và khu công nghiệp được thu gom, vận chuyển và xử lý . 10% chất thải rắn y tế nguy hại và trên 60% chất thải nguy hại công nghiệp được xử lý bằng công nghệ phù hợp. 

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu kiểm soát được cơ bản tình hình ô nhiễm môi trường ở một số lĩnh vực thường xuyên xảy ra ô nhiễm trong các ngành hoá chất; dệt, nhuộm, giày da, giấy, chế biến thực phẩm; các vùng có chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh...

Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường cũng nêu rõ, sẽ thể chế hoá và thực thi có hiệu quả các điều ước quốc tế liên quan đến kiểm soát ô nhiễm môi trường mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.
 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

 

Tin mới
Kế hoạch thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Kế hoạch Số 23/KH-STN&MT ngày 13-8-2014 về việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Số 129/QĐ-STN&MT ngày 12-8-2014 về việc thành lập Tủ sách pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường
BỘ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG CAMPUCHIA THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Văn bản số 5384/UBND-ĐC1, ngày 23-7-2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Hướng dẫn số 8583/HD-UBND, ngày 18-11-2013
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất
Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11-4-2014 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN MỚI QUI ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Quyết định Số 554/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của UBND thành phố Hải Phòng
Thông tư Số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 về việc ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
Nghị định Số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ
Quyết định Số 1287/QĐ-TTg ngày 2/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Chỉ thị Số 32/CT-UBND ngày 7/11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Nghị Định 35/ND-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ
MÍT TINH KỶ NIỆM NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI