Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154525
Khách trực tuyến : 6284
Thành viên trực tuyến : 12
 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đối thoại với các tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Sở.
23/07/2012 - 11:12

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 26/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập tổ công tác chuyên trách tiếp nhận, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do đồng chí Giám đốc Sở làm tổ trưởng; thiết lập và công bố công khai đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết kiến nghị trên trang Cổng thông tin điện tử của Sở và niêm yết tại bộ phận nhận và trả kết quả.

Ngày 12/7/2012, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với 17 tổ chức/doanh nghiệp để giải quyết, trả lời doanh nghiệp về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tổ chức/doanh nghiệp trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất để các tổ chức/doanh nghiệp thực hiện vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng tham dự cuộc đối thoại có đại diện các Sở : Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tư pháp là các ngành trực tiếp phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết thủ tục hành chính.

Qua đối thoại, cơ bản các vướng mắc đã được Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện. Các nội dung thuộc trách nhiệm thực hiện của tổ chức, doanh nghiệp cũng được hướng dẫn cụ thể để các tổ chức/doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng giải quyết, tạo điều kiện để các tổ chức/doanh nghiệp nhận được kết quả trong thời gian sớm nhất.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Công điện số 21/CĐ-TW hồi 16h00 ngày 14/9/2014 của Ban chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN(15/09/2014 - 16:00)
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO NĂM 2014(09/09/2014 - 16:07)
BÀN GIAO SẢN PHẨM BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH (GIAI ĐOẠN I)(06/09/2014 - 09:45)
MẪU DANH MỤC DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NỘP LƯU NĂM 2014(04/09/2014 - 15:26)
Kịch tính, đầy bất ngờ từ Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2014(03/09/2014 - 10:37)
Báo cáo về cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Đã build được theo kiểu mới(03/09/2014 - 10:30)
Bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tại Hội nghị về công tác cải cách hành chính Ngành Tài nguyên Môi trường ngày 19/5/2014(03/09/2014 - 10:23)
Chế biến rác thải thành năng lượng(03/09/2014 - 10:11)
Kế hoạch thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường(25/08/2014 - 15:46)
Kế hoạch Số 23/KH-STN&MT ngày 13-8-2014 về việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường(15/08/2014 - 11:00)
Quyết định Số 129/QĐ-STN&MT ngày 12-8-2014 về việc thành lập Tủ sách pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường(15/08/2014 - 10:57)
BỘ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG CAMPUCHIA THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG(14/08/2014 - 16:13)
Chuyển trang    
Trang số:  1/10
Số bản ghi trên trang:

 

Tin mới
SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ (HẢI PHÒNG)
Công điện số 21/CĐ-TW hồi 16h00 ngày 14/9/2014 của Ban chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN
Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT ngày 1/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT ngày 1/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO NĂM 2014
BÀN GIAO SẢN PHẨM BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH (GIAI ĐOẠN I)
MẪU DANH MỤC DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NỘP LƯU NĂM 2014
Kịch tính, đầy bất ngờ từ Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2014
Báo cáo về cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Đã build được theo kiểu mới
Bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tại Hội nghị về công tác cải cách hành chính Ngành Tài nguyên Môi trường ngày 19/5/2014
Chế biến rác thải thành năng lượng
Kế hoạch thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Kế hoạch Số 23/KH-STN&MT ngày 13-8-2014 về việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Số 129/QĐ-STN&MT ngày 12-8-2014 về việc thành lập Tủ sách pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường