Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154525
Khách trực tuyến : 6757
Thành viên trực tuyến : 8
 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đối thoại với các tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Sở.
23/07/2012 - 11:12

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 26/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập tổ công tác chuyên trách tiếp nhận, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do đồng chí Giám đốc Sở làm tổ trưởng; thiết lập và công bố công khai đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết kiến nghị trên trang Cổng thông tin điện tử của Sở và niêm yết tại bộ phận nhận và trả kết quả.

Ngày 12/7/2012, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với 17 tổ chức/doanh nghiệp để giải quyết, trả lời doanh nghiệp về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tổ chức/doanh nghiệp trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất để các tổ chức/doanh nghiệp thực hiện vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng tham dự cuộc đối thoại có đại diện các Sở : Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tư pháp là các ngành trực tiếp phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết thủ tục hành chính.

Qua đối thoại, cơ bản các vướng mắc đã được Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện. Các nội dung thuộc trách nhiệm thực hiện của tổ chức, doanh nghiệp cũng được hướng dẫn cụ thể để các tổ chức/doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng giải quyết, tạo điều kiện để các tổ chức/doanh nghiệp nhận được kết quả trong thời gian sớm nhất.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Kế hoạch Số 23/KH-STN&MT ngày 13-8-2014 về việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường(15/08/2014 - 11:00)
Quyết định Số 129/QĐ-STN&MT ngày 12-8-2014 về việc thành lập Tủ sách pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường(15/08/2014 - 10:57)
BỘ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG CAMPUCHIA THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG(14/08/2014 - 16:13)
Văn bản số 5384/UBND-ĐC1, ngày 23-7-2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Hướng dẫn số 8583/HD-UBND, ngày 18-11-2013(30/07/2014 - 08:43)
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất(16/07/2014 - 15:04)
Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11-4-2014 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường(09/07/2014 - 16:53)
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN MỚI QUI ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG(13/06/2014 - 15:40)
MÍT TINH KỶ NIỆM NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI(09/06/2014 - 08:52)
Công văn Số 970/STN&MT-TTr ngày 5/6/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng(06/06/2014 - 15:35)
TẬP HUẤN LUẬT ĐẤT ĐAI CHO CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN(05/06/2014 - 10:17)
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013(20/05/2014 - 17:33)
Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Quan trắc môi trường(19/05/2014 - 08:51)
Chuyển trang    
Trang số:  1/10
Số bản ghi trên trang:

 

Tin mới
Kế hoạch Số 23/KH-STN&MT ngày 13-8-2014 về việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Số 129/QĐ-STN&MT ngày 12-8-2014 về việc thành lập Tủ sách pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường
BỘ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG CAMPUCHIA THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Văn bản số 5384/UBND-ĐC1, ngày 23-7-2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Hướng dẫn số 8583/HD-UBND, ngày 18-11-2013
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất
Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11-4-2014 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN MỚI QUI ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Quyết định Số 554/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của UBND thành phố Hải Phòng
Thông tư Số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 về việc ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
Nghị định Số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ
Quyết định Số 1287/QĐ-TTg ngày 2/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Chỉ thị Số 32/CT-UBND ngày 7/11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Nghị Định 35/ND-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ
MÍT TINH KỶ NIỆM NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI
Công văn Số 970/STN&MT-TTr ngày 5/6/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng