Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 144537
Khách trực tuyến : 8705
Thành viên trực tuyến : 27
 
Báo cáo tổng kết 2005 và phương hướng nhiệm vụ 2006
25/08/2008 - 09:50

 

Báo cáo tổng kết 2005 và phương hướng nhiệm vụ 2006

I - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM CÔNG TÁC NĂM 2005: Năm 2005 là năm cuối cùng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương, là năm có vị trí rất quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2001-2005. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2005 trong tình hình chung của cả nước; Ngành Xây dựng Hải Phòng có nhiều thuận lợi hết sức cơ bản, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức:

* Thuận lợi:

Cơ chế chính sách của Nhà nước và thành phố ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là luật Đất đai, luật Xây dựng và một số chính sách mới ban hành đã tạo khung pháp lý, điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước nói chung và quản lý xây dựng nói riêng. Đối với Thành phố, năm 2005 kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định và tăng cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước 1,5 lần; tình hình đầu tư trong và ngoài nước tại địa phương tiếp tục tăng.

 Năm 2005 được Thành phố xác định là năm Kỷ cương và Hiệu quả; Công tác chỉ đạo, điều hành từ Thành phố tới các ngành, địa phương tiếp tục có nhiều đổi mới và được tăng cường, đặc biệt là công tác kiểm tra, đôn đốc và điều hành của UBND thành phố duy trì thường xuyên, cụ thể và kiên quyết.Chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của các cấp, ngành trong quá trình giải quyết công việc đã dần được làm rõ hơnnnn tạo khung pháp lý đầy đủ hơn cho công tác quản lý nói chung và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp.Các doanh nghiệp sau cổ phần hoá đã được xử lý tồn đọng về lao động và được lành mạnh hoá về tài chính, cùng với cơ chế quản lý theo mô hình hoạt động mới đã tạo cho các doanh nghiệp một lợi thế trong cạnh tranh và phát triển.

* Khó khăn:

Nhiều cơ chế chính sách Nhà nước liên tục thay đổi, song việc hướng dẫn thực hiện thường chậm được triển khai. Tình hình lũ lụt, hạn hán xẩy ra ở nhiều vùng trong cả nước kéo theo giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu nhất là giá xăng dầu, vật liệu xây dựng trên thị trường tăng đột biến, thị trường nhà đất đóng băngggg có tác động bất lợi đến hoạt động đầu tư, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động xây dựng và làm chậm tiến độ thực hiện nhiều công trình xây dựng cơ bản và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của CNVC LĐ.

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Thành phố với chủ đề: Năm kỷ cương và hiệu quả 2005555; năm 2005 CBCNVC ngành Xây dựng Hải Phòng đoàn kết nhất trí, năng động, sáng tạo khắc phục khó khăn phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cụ thể như sau:

1- Công tác tổ chức và cán bộ:

- Tiếp tục triển khai qúa trình chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ngành quản lý; trong năm đã hoàn thành kế hoạch cổ phần hoá theo quyết định của thành phố giao với tổng số 12 doanh nghiệp, trong đó có 11 doanh nghiệp đã chính thức chuyển sang hoạt động theo luật doanh nghiệp ; 01 doanh nghiệp đã có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hoá, bán xong cổ phần, đang chẩn bị đại hội cổ đông thành lập doanh nghiệp. Như vậy tính đến nay toàn Ngành chỉ còn 02 doanh nghiệp hoạt động theo loại hình doanh nghiệp Nhà nước.

- Dự thảo xong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở và các phòng, ban trực thuộc đã trình thành phố phê chuẩn.

- Đã trình Thành phố phương án thành lập Tổng Công ty xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng(Thành phố đang xem xét) ;

- Dự thảo xong phương án kiện toàn Thanh tra Xây dựng, phương án thành lập trung tâm kiểm định chất lượng; Hoàn thiện quy chế hoạt động và ban hành quyết định thành lập Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng và giám sát công trình.

- Tiến hành thủ tục bổ nhiệm 01 phó giám đốc Sở, 05 cán bộ lãnh đạo cho một số doanh nghiệp và phòng thuộc sở, đồng thời rà soát và trình Thành phố danh sách  quy hoạch cán bộ cho chức danh giám đốc và phó giám đốc Sở.

- Thực hiện ký cam kết giữa giám đốc Sở với UBND thành phố; giữa Giám đốc Sở với các trưởng phòng nghiệp vụ của Sở về trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao, theo chỉ đạo của thành phố;

- Tổ chức tổng kết giai đoạn I thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính ;

 - Tổ chức mở lớp học bồi dưỡng kiến thức quản lý dự án đầu tư cho 91 người, lớp bồi dưỡng Tư vấn giám sát công trình cho 95 người, lớp phổ biến Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn thực hiện cho trên 250 cán bộ quản lý ở các ngành và cơ sở trong thành phố.

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và cử cán bộ theo học các lớp quản lý nhà nước, tin học, cao học, trung cấp chính trị, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quốc phòng và nghiệp vụ chuyên môn khác cho trên 30 cán bộ trong cơ quan Sở;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai cuộc vận động xây dựng và phát triển lực lượng công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 08 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ; tiến hành sơ kết và tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ...

- Công tác đào tạo nghề xây dựng:Trong năm 2005 Trường Đào tạo nghề xây dựng đã tổ chức tuyển sinh được 1049 /chỉ tiêu 600 học sinh đạt 174,8% so với kế hoạch được giao, trong đó hệ trung cấp kỹ thuật 120 học sinh, hệ công nhân dài hạn 853 học sinh. Số học sinh tốt nhiệp ra trừơng 469 học sinh, trong đó Hệ trung cấp kỹ thuật 42 học sinh, hệ công nhân dài hạn 351 học sinh và hệ ngắn hạn 76 học sinh.

2- Công tác Quản lý đầu tư và xây dựng:

a- Tham gia soạn thảo và hướng dẫn thực hiện các văn bản quản lý:

- Đã dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 209/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình, các Thông tư hướng dẫn thực hiện và các Quyết định của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng để triển khai tại Hải Phòng;

- Dự thảo trình UBND Thành phố quyết định về phân cấp, uỷ quyền duyệt dự toán các chi phí chuẩn bị đầu tư, đã được UBND thành phố ký quyết định ban hành số 2157/2005/QĐ-UB, ngày 15/9/2005  quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

- Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn số 12/HD-SXD, ngày 25/3/2005 về điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công theo Thông tư 03/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng để lập điều chỉnh dự toán và thanh quyết toán cho khối lượng xây lắp công trình tư, áp dụng từ 01/10/2004.

- Trình UBND Thành phố quyết định ban hành tập đơn giá đền bù vật kiến trúc và văn bản hướng dẫn áp dụng cho 356 đơn giá chi tiết ( tại Quyết định số 444/QĐ-UB ngày 23/05/2005); Đơn giá đền bù vật kiến trúc bổ xung cho 92 đơn giá chi tiết (tại Quyết định số 2235/2005/QĐ-UB, ngày 26/9/2005);

  - Tham gia thẩm định giá trị vật kiến trúc đáp ứng kịp thời nhu cầu về đền bù, giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm của Thành phố như: Cảng Hải Phòng, dự án đường Lạch Tray- Hồ sen- Cầu rào II, khu công nghiệp Tràng Duệ, dự án phát triển nhà, các dự án đầu tư của các doanh nghiệp và đơn vị trong Thành phố...với kinh phí trên 70 tỷ đồng và phục vụ tốt cho công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp, công tác bán nhà ở của Thành phố.

  - Khảo sát và thông báo giá VLXD ở nội thành hàng quý kịp thời theo quy định, với trên 500 chủng loại.

b- Công việc cụ thể:        

- Tham gia thẩm định 128 dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư 9.333,37 tỷ đồng.

  - Duyệt thiết kế, tổng dự toán cho 42 công trình với tổng giá trị 26,192 tỷ đồng ( giá trị duyệt giảm so với thiết kế 0,539 tỷ đồng ); duyệt 25 dự án sửa chữa cải tạo nhà công với tổng kinh phí là 2,806 tỷ đồng.

  - Tiếp nhận, thẩm định và trình UBND Thành phố phê duyệt 80 công trình với tổng giá trị là 1.868,227 tỷ đồng ( giá trị duyệt giảm so với thiết kế 36,775 tỷ đồng ).

  - Thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình nguồn vốn ngoài ngân sách cho 19 dự án, công trình:

  +) Trong nước 12 dự án với tổng giá trị là 30,527 tỷ đồng.

  +) Công trình có vốn đầu tư nước ngoài 07 dự án với tổng giá trị là 66.860.000 USD.

  - Thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công cho 214 dự án.

   3- Hoạt động của Ban quản lý công trình Xây dựng phát triển đô thị:

Năm 2005 Ban Quản lý công trình Xây dựng phát triển đô thị được UBND thành phố giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư 06 dự án và quản lý vốn quy hoạch. Ban Quản lý đã tập trung giải quyết có hiệu quả 2 nhiệm vụ trên:

- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

+ Quy hoạch mở rộng trụ sở làm việc của Văn phòng HĐND và UBND Thành phố cho giai đoạn I là xây dựng Trung tâm Hội nghị Thành phố; Ban quản lý đã triển khai xong các thủ tục XDCB. Hiện nay đã giao mặt bằng để khởi công vào đầu tháng 2/2006.

+ Dự án nhà chung cư 9 tầng thuộc đô thị Nam sông Lạch Tray: Đã hoàn thành quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc và đã được UBND thành phố phê duyệt; đã thẩm định thiết kế cơ sở và đang trình duyệt dự án đầu tư.

+ Dự án Khu chung cư tái định cư 3 tầng Anh Dũng 4: Đã hoàn thiện thiết kế cơ sở và trình duyệt.

+ Dự án khu nhà công sở cao tầng tại khu đô thị Ngã 5- sân bay Cát Bi: Đã hoàn thành quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc để trình UBND thành phố xin chủ trương về địa điểm và cho phép lập dự án đầu tư;

+ Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất: Đã hoàn tất thủ tục XDCB, tổ chức đấu thầu thành công và đã khởi công vào ngày 28/10/2005. Tổ chức nghiệm thu ngày 17 tháng 1 năm 2006.

- Quản lý vốn quy hoạch:

Năm 2005 thực hiện hoàn thành 15 đồ án quy hoạch, giải ngân kịp thời đạt 100% kế hoạch vốn XDCB Thành phố giao; đồng thời triển khai thực hiện hợp đồng 18 đồ án quy hoạch mới với các cơ quan nghiên cứu ở Trung ương và địa phương. Xây dựng kế hoạch vốn và lập quy hoạch năm 2006 đáp ứng tiến độ của Thành phố.

4- Công tác quy hoach và quản lý quy hoạch:

a. Công tác thiết kế quy hoạch:

*) Năm 2005 đã hoàn chỉnh và được Thành phố phê duyệt 15 đồ án quy hoạch:

- QHCT quận Hải An tỷ lệ 1/2000 ( QĐ số 322/QĐ-UB ngày 28/2/0225 ).

- QHCT nút giao thông ngã 6 - Máy Tơ tỷ lệ 1/500 ( QĐ số 273/QQĐ-UB ngày 18/2/2005 ).

- QHCT khu công nghiệp Tràng Duệ tỷ lệ 1/2000 ( QĐ số 533/QĐ-UB ngày 08/4/2005 ).

- QHCT thị trấn Minh Đức tỷ lệ 1/2000 (QĐ số 1028/QĐ-UB ngày 23/5/2005 ).

- QHCT khu công nghiệp tổng hợp Cầu Kiền tỷ lệ 1/2000 ( QĐ số 418/QĐ-UB ngày 18/2/2005 ).

- QHCT cảng hành khách đường thuỷ Cửa Cấm tỷ lệ 1/2000        ( QĐ số 564/QQĐ-UB ngày 13/4/2005 ).

- QHCT thị trấn An Dương (QĐ số 1590/QĐ-UB ngày 20/7/2005).

- QHCT 8 điểm dân cư và công nghiệp dọc trục đường 10.

*) Các đồ án đã báo cáo trình UBND Thành phố phê duyệt 02 đồ án:

- QHCT nút giao thông ngã 5 Quán Mau ( Hồ Sen Cầu Rào 2 ).

- QH chung dọc tuyến quốc lộ 10.

*) Các đồ án đã báo cáo UBND Thành phố 02 đồ án (để báo cáo Thường vụ Thành uỷ ):

- Thiết kế khu du lịch nghỉ mát Đồ Sơn (sẽ tổ chức báo cáo vào chiều ngày 16/1/2006).

- Quy hoạch chi tiết khu liên hợp thể dục thể thao Thành phố.

*) Các đồ án đang triển khai nghiên cứu 17 đồ án:

- Lập nghiệm vụ thiết kế quy hoạch, điều tra hiện trạng và phát động cuộc thi tìm ý tưởng kiến trúc cảnh quan 2 bên sông Lạch Tray.

  - Nghiên cứu quy hoạch chi tiết các thị tứ Ngũ Lão, Quảng Thanh huyện Thuỷ Nguyên.

  - Quy hoạch kiến trúc cảnh quan 2 bên sông Giá

  - QHCT khu công nghiệp Đò Nống - huyện An Dương.

  - QHCT Đảo Cát Hải.

  - QHCT khu công nghiệp Bến Rừng.

  - QHCT 3 phường, các thị trấn, thị tứ.

  *) Các đồ án phối hợp với TEDI đang nghiên cứu:

  - Điều chỉnh quy hoạch giao thông sắt bộ đến năm 2020,đã báo cáo giữa kỳ.

  - Quy hoạch giao thông thuỷ Thành phố đến năm 2020, đã báo cáo đầu kỳ.

b. Công tác quản lý quy hoạch:

Ngành chủ động đề xuất, trình Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu quy hoạch năm 2005; đã hoàn chỉnh quy định quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch Hải Phòng đến năm 2020 ( đã trình UBND thành phố từ ngày 15/7/2005 để phê duyệt), tham mưu cho UBND thành phố ban hành quyết định số 1756/QĐ-UB ngày 01/8/2005 về phân cấp cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hải An.

 Trong quá trình triển khai nghiên cứu quy hoạch, thường xuyên duy trì các hội nghị thông qua đồ án, nên những vướng mắc của từng đồ án đã được giải quyết kịp thời. Trong năm đã tổ chức thành công hội thảo chuyên đề về quy hoạch phát triển đô thị Hải Phòng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước; Tổ chức công bố kịp thời các quy hoạch được duyệt tại quận Hải An, Khu Công nghiệp Tràng Duệ,  Nút giao thông Ngã 6- Máy Tơ, QHCT thị trấn An Dương... Kết hợp với chính quyền địa phương ở các quận và Thị xã Đồ Sơn thường xuyên kiểm tra các công trình xây dựng trên các tuyến đường phố theo Quyết định số 1934/QĐ-UB của UBND Thành phố, đề xuất với chính quyền địa phương xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch.Vì vậy công tác quản lý quy hoạch năm 2005 đã có nhiều chuyển biến tích cực và chất lượng đồ án quy hoạch được nâng lên rõ rệt.

-   Công việc cụ thể:

Năm 2005 cơ quan Sở Xây dựng đã thực hiện như sau:

+ Giới thiệu địa điểm cho 110 dự án;

+ Cấp Chứng chỉ quy hoạch được 150 hồ sơ cho khối cơ quan, với diện tích  12.622.747 m2, cấp 10 hồ sơ cho dân, với diện tích 658,18 m2.     

+ Cấp Giấy phép xây dựng cho 321 hồ sơ, bằng 172,6% so với năm 2004.

Trong đó khối cơ quan 52 hồ sơ với diện tích 161.906 m2; khối dân 269 hồ sơ với diện tích 21.412 m2.

5- Công tác quản lý và phát triển nhà:

a- Thực hiện Nghị định 60/CP:

- Trong năm đã cấp được 600 giấy chứng nhận QSHN và QSDĐ ( kể cả các dự án bán nhà đã có giấy gốc giao dịch qua công chứng ).

b- Thực hiện Nghị định 61/CP:

Trình Thành phố kế hoạch triển khai công tác bán nhà theo Nghị định 61/CP trong giai đoạn mới theo tinh thần Công văn 1388/TTg- CN, ngày 16/9/2005, đồng thời kiện toàn tổ thẩm định để đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ bán nhà. Đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ bán nhà đã nhận trong năm 2004 và tiếp tục giải quyết bán nhà sau khi có ý kiến của Chính phủ. Do phải chờ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, đến cuối tháng 9/2005 công tác bán nhà mới được triển khai, song Ngành đã tổ chức tốt việc tiếp nhận và tập trung triển khai đo vẽ, thẩm định, trình  Thành phố duyệt. Kết quả năm 2005 tiếp nhận được 1.660 hồ sơ, đã tiến hành đo vẽ và hoàn chỉnh thủ tục cho 641 hồ sơ; trình thành phố duyệt bán cho 339 hộ với giá bán 15 tỷ đồng , trong năm đã có 486 hộ nộp tiền mua nhà với số tiền thu được 17,201 tỷ đồng.

 c- Công tác phát triển nhà:

- Phối hợp với các ngành chỉ đạo Ban quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị lập và trình duyệt dự án chung cư cao tầng trên phần diện tích đất 10% trích theo Nghị quyết 47 của HĐND Thành phố và tổ chức tiếp nhận quỹ đất này từ các dự án kinh doanh nhà ở của các đơn vị.

- Kiểm tra đôn đốc tiến độ dự án chung cư tái định cư luân chuyển 07 tầng Vĩnh Niệm, đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng ngày 13/5/2005, đồng thời đã dự thảo xong cơ chế quản lý đang trình UBND Thành phố quyết định ban hành;

d- Quản lý nhà:

- Trình UBND Thành phố điều chỉnh giá cho thuê nhà kinh doanh, dịch vụ ( gồm cả quỹ nhà cho nước ngoài thuê ), chi phí chuyển dịch Hợp đồng thuê nhà.

- Trình UBND Thành phố quy định về việc giao nhận, quản lý quỹ nhà tự quản, đã được UBND Thành phố ra Quyết định (số 1074/QĐ-UB ngày 30/5/2005 )và Sở đã triển khai hướng dẫn tới các đơn vị và chính quyền địa phương có liên quan.

- Nghiên cứu, dự thảo kế hoạch triển khai và đã phổ biến, hướng dẫn các đơn vị có nhà tự quản  phối hợp với Công ty Kinh doanh nhà kiểm kê để bàn giao, quản lý quỹ nhà tự quản theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.Đến nay các địa phương cơ bản đã kiểm kê xong.

- Phối hợp với các quận phê duyệt hồ sơ đánh số nhà cho 23 phường, đồng thời đôn đốc các quận và Công ty Kinh doanh nhà triển khai kế hoạch đánh và gắn biển số nhà ; hiện nay đã cơ bản xong cho các đường phố chính.

- Thẩm định và thị thực hợp đồng được 500 hợp đồng thuê nhà.

- Đã trình UBND Thành phố duyệt 63 trường hợp con Lão thành cách mạng ( diện III ).

6- Công tác thanh tra:

- Hoạt động của Thanh tra Sở:

Năm 2005 công tác thanh tra có nhiều tiến bộ; Thanh tra Sở đã giải quyết tốt các vụ việc được UBND thành phố giao trực tiếp, tham gia có hiệu quả vào các đoàn thanh tra liên ngành của Thành phố, về thu hồi đất của các dự án vi phạm, đôn đốc thu tiền sử dụng đất, sử lý các vụ sai phạm trọng điểm về quản lý sử dụng đất, khai thác cát đáááá; giải quyết tốt đơn thư kiến nghị và công tác tiếp dân; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành ở địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đề xuất phương án xử lý các hành vi vi phạm quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý nhà.

- Tham gia với các quận và thị xã kiểm tra công tác quản lý vệ sinh đô thị ở các tuyến đường kiểu mẫu của Thành phố theo Kế hoạch số 6065/KH-UB, ngày 16/12/2004 của UBND Thành phố;

- Kiểm tra giải quyết và báo cáo kịp thời 10 vụ việc theo yêu cầu của UBND Thành phố;

- Giải quyết các đơn thư, khiếu nại về nhà ở và chính sách với người thuê nhà 5 năm 2001-2005 và báo cáo kịp thời về Bộ Xây dựng.

 - Công tác tiếp dân: Đã tiếp 174 lượt đơn kiến nghị của công dân và tổ chức về tiện, bất tiện trong xây dựng ( không có đơn khiếu nại, tố cáo ), đã giải thích, hướng dẫn, kiểm tra và giải quyết xong không để tồn đọng.

- Công tác Thanh tra chuyên ngành:

+ Thành lập đoàn kiểm tra và hướng dẫn để triển khai thực hiện việc kiểm tra cấp giấy phép xây dựng tại các quận Hải An, Kiến An, thị xã Đồ Sơn và các huyện An Dương, An Lão, Kiến Thuỵ.

7- Kết quả quản lý chuyên ngành tại các quận, huyện, thị xã:

Từ năm 2003 Thành phố đã có nhiều quyết định phân cấp quản lý cho chính quyền địa phương về cấp phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, về quản lý đô thịịịị; để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về chuyên ngành tại các địa phương; Sở Xây dựng đã tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn các văn bản pháp quy về chuyên ngành, đồng thời với việc tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn cho các cán bộ nghiệp vụ ở các quận, huyện xã, phường trong Thành phố. Mặt khác các quận, thị xã đã xác định quản lý đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; các địa phương đã tăng cường công tác quản lý và phát triển đô thị; tiến hành cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy trình tiếp nhận và giải quyết việc cấp phép xây dựng theo cơ chế một cửa; số lượng cấp phép xây dựng ngày càng tăng, năm 2005 cấp được 1.124 giấy phép, với diện tích sàn là 82.943,80 m2, tỷ lệ các vụ vi phạm có chiều hướng giảm dần; công tác thanh kiểm tra được lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả, nhất là ở các quận; trong năm các địa phương đã tiến hành kiểm tra lập biên bản và xử phạt được 2.501 vụ với tổng số tiền phạt là 620.250.000 đồng. Năm 2005 công tác quản lý và phát triển đô thị ở các địa phương nhìn chung có nhiều chuyển biến tích cực và đi vào hoạt động nề nếp, trình độ quản lý của cán bộ về chuyên môn và nghiệp vụ được nâng lên một bước; trong đó tiêu biểu là quận Hồng Bàng và huyện Kiến Thuỵ, Ngành sẽ hiệp y đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố xét khen thưởng.

8- Kết quả SXKD năm 2005 của các doanh nghiệp xây dựng:

- Giá trị sản xuất xây lắp toàn Thành phố thực hiện 6.050 tỷ đồng đạt 105,0% kế hoạch trong đó: ngoài quốc doanh thực hiện 2.800 tỷ đồng.

- Giá trị sản xuất vật liệu xây dựng toàn Thành phố thực hiện 4.995 tỷ đồng đạt 100,5% kế hoạch trong đó: ngoài quốc doanh thực hiện 1.650 tỷ đồng.

- Giá trị Tư vấn xây dựng toàn Thành phố thực hiện 66 tỷ đồng đạt 125,5% kế hoạch trong đó: ngoài quốc doanh thực hiện 1 tỷ đồng (có biểu chi tiết kèm theo).

*Kết quả SXKD năm 2005 của các doanh nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng:

- Giá trị sản xuất toàn ngành đạt 435,6 tỷ đồng đạt 104,3 % so KH năm. Doanh thu đạt: 331.350 triệu đồng, đạt 102,6% so KH năm. Nộp ngân sách đạt: 42,5 tỷ đồng, đạt 100,1% KH; lãi toàn ngành 4,6 tỷ đồng, đạt 124,32% kế hoạch năm. Năm 2005 toàn Ngành có 6 đơn vị  hoàn thành và về trước kế hoạch đã được Chủ tịch UBND thành phố gửi thư khen đó là: Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng, Công ty Cổ phần Xây dựng số 9, Công ty Cổ phần Tư vấn TKCT Xây dựng, Công ty XD và ĐT hạ tầng, Công ty Xây dựng nhà ở, Công ty Xây dựng và phát triển nhà.

9- Phong trào thi đua và các hoạt động xã hội khác:

Năm 2005, Giám đốc Sở đã phối hợp với Công đoàn Ngành tổ chức phát động các phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân, mừng công cuộc đổi mới, lấp thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2005. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm, công trình chất lượng vàng. Đăng ký với Thành phố nhiều công trình chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2005, đặc biệt là công trình chào mừng ngày 50 năm Giải phóng Hải Phòng 13/5/1955 13/5/2005 đã được UBND Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố đến thăm động viên gắn biển chào mừng và tặng 02 Bằng khen cho tập thể và 07 Bằng khen cho cá nhân. Năm 2005 CBCNV lao động toàn ngành đã tích cực ủng hộ các quỹ của Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố phát động  với tổng số tiền tới gần 70 triệu đồng.

Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Bộ Xây dựng, Thành uỷ, HĐND và UBND thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các địa phương trong và ngoài thành phố; Phát huy truyền thống 5 năm liên tục Ngành Xây dựng Hải Phòng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao; năm 2005 CBCNVC ngành Xây dựng Hải Phòng đoàn kết nhất trí, năng động, sáng tạo khắc phục khó khăn phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ.Với kết quả phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2005 của toàn ngành, thành tích phấn đấu của các đơn vị, Hội đồng TĐKT Sở xét đề nghị và đã được Bộ Xây dựng tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Cán bộ CNVC Lao động ngành Xây dựng Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 5; tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 16 cá nhân; UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 đơn vị, tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 10 cá nhân.Với kết quả đạt được năm 2005, đã nối dài thành tích và các danh hiệu thi đua của Ngành trong suốt 6 năm qua đó là:

- 6 năm liền, từ năm 2000 đến 2005 tập thể CBCNVC Sở Xây dựng được Bộ Xây dựng tặng Cờ thi đua xuất sắc, đặc biệt năm 2003 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

10- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2005:

Năm 2005, Ngành Xây dựng đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm được UBND Thành phố giao và chức năng quản lý của Ngành, chỉ đạo triển khai có hiệu quả trên các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng, quy hoạch, quản lý quy hoạch, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, quản lý nhà, công tác thanh, kiểm tra... Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong các khâu giải quyết công việc, nhất là ở khâu cấp phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở. Triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Nhà nước nói chung, tham mưu cho thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể hoá trong quá trình thực hiện các chế độ chính sách về chuyên ngành tại Hải Phòng.

- Công tác chuyên môn: Do có sự sắp xếp củng cố lại bộ máy, cải tiến quy trình giải quyết công việc và tăng cường, đổi mới công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; thường xuyên duy trì chế độ báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện công tác giữa các phòng nghiệp vụ với lãnh đạo Sở trên cơ sở cam kết đã ký, nên chất lượng công tác quản lý nhà nước đã được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, phục vụ tốt cho các công trình trọng điểm, đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách trong đầu tư xây dựng, quản lý, phát triển đô thị và cho sự nghiệp phát triển chung của Thành phố.

Điểm nổi bật trong năm 2005 là:

- Công tác nghiên cứu quy hoạch được đẩy mạnh, tập trung vào các nhiệm vụ trọng điểm của thành phố như: Điều chỉnh mạng lưới giao thông sắt, bộ, giao thông thuỷ nội địa, các khu công nghiệp, các tuyến quốc lộ, các nút giao thông quan trọng. Số lượng đồ án quy hoạch nghiên cứu, hoàn thành và được phê duyệt tăng 187% so với năm 2004; mặt khác Hải Phòng còn là một trong 2 thành phố trong cả nước đang tiến hành thí điểm công tác thiết kế đô thị tại khu 2 thị xã Đồ Sơn.

- Tham mưu để UBND thành phố ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và pháp luật có liên quan. Công tác phổ biến chính sách, pháp luật về các lĩnh vực chuyên ngành, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ được quan tâm chỉ đạo và triển khai kịp thời tới cán bộ quản lý chuyên môn ở địa phương; Trong năm đã phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức tốt 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý xây dựng, tư vấn giám sát và phổ biến Luật Xây dựng cho 436 cán bộ cơ sở và đơn vị tư vấn trong thành phố.

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng: Tiếp nhận và thẩm định kịp thời cho các dự án, công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm, có ý nghĩa về kinh tế xã hội quan trọng của Thành phố, không để tồn đọng hồ sơ.

- Công tác quản lý nhà và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, mặc dù phải chờ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, đến cuối tháng 9/2005 công tác bán nhà mới được triển khai, song chỉ trong một quý Ngành đã tổ chức tốt việc tiếp nhận, triển khai đo vẽ, thẩm định và trình thành phố duyệt với số lượng hồ sơ bằng 50% so với cả năm 2004. Đề xuất với thành phố lập và thực hiện tốt dự án đầu tư xây dựng khu nhà 7 tầng phục vụ công tác tái định cư luân chuyển, đáp ứng nhu cầu cải tạo, chỉnh trang đô thị và xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp của thành phố cho các năm tiếp theo

- Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2005, Sở đã tập trung và chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành  phố và các ngành phổ biến các chủ trương của Đảng và Nhà nước, quy trình tiến hành Cổ phần hoá, chế độ, chính sách đối với người lao động và tổ chức thực hiện tốt ở các doanh nghiệp, năm 2005 Ngành đã hoàn thành đúng tiến độ thành phố đề ra. Trong quá trình chuyển đổi sở hữu, do làm tốt công tác phổ biến chính sách và kiểm tra chặt chẽ nên việc giải quyết chế độ cho  người lao động (850 người) đảm bảo đúng chế độ, không để xẩy ra khiếu kiện.

- Việc kết phối hợp giữa Sở với các ngành, địa phương trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Thành phố giao ngày một chặt chẽ và hiệu quả hơn.

II- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2006:

Để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Thành uỷ; Nghị quyết kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá 13 về các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 32 ngày 5/8/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và để thực hiện có hiệu quả chủ đề Năm cải cách hành chính - 2006666 của thành phố; căn cứ vào Chương trình công tác của UBND thành phố, Sở Xây dựng đề ra phương hướng nhiệm vụ 2006 của Ngành với nội dung trọng tâm và một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành, đề xuất quy chế phối hợp và tăng cường mối quan hệ với các ngành, địa phương, tránh chồng chéo trong quá trình giải quyết; tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các quy chế, quy trình giải quyết công việc có liên quan của Sở; tăng cường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ thực hiện chế độ một cửa trong giải quyết công việc chuyên môn ở các khâu giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch, cấp phép xây dựng, giấy chứng nhận QSH công trình kiến trúc, chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng và giám sát công trình theo quy chế mới, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu, nhằm giải quyết tốt nhu cầu của các đơn vị và công dân. Tổ chức đào tạo và đào tạo lại nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức của ngành có tâm huyết với nghề nghiệp, đạo đức tốt và tinh thông nghiệp vụ.

- Tổ chức phổ biến tới từng cán bộ công chức, viên chức trong sở và triển khai thực hiện tốt luật Chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Chủ động tham mưu để thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách và pháp luật của Nhà nước về xây dựng cơ bản tại Hải Phòng.

- Tích cực tham gia cùng các ngành và địa phương, phối kết hợp hiệu quả trong quá trình giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của thành phố.

- Tiếp tục mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về cấp phép xây dựng, thanh tra chuyên ngànhhhh

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu quy hoạch; chú trọng nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch; tập trung hoàn chỉnh thiết kế đô thị khu du lịch Đồ Sơn và nghiên cứu đề xuất triển khai thiết kế đô thị cho một số khu vực khác. Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra và xử lý các vi phạm về quy hoạch, đầu tư xây dựng, trong quản lý nhà...

* Một số nhiệm vụ trọng tâm :

- Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch:

- Chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ:

+ Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch không gian đô thị Thành phố đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị.

+ Rà soát các quy hoạch chi tiết đường 353, đường 10, Khu đô thị ngã 5 sân bay Cát Bi, Đồ Sơn, Cát Bà... đề xuất các biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch đã được duyệt.

+ Hoàn thành quy hoạch chi tiết các khu vực: Nam sông Cấm từ mom thuỷ đội đến đường Nguyễn Trãi kéo dài; các phường: Vĩnh Niệm, Nam Hải, Dư Hàng Kênh, bãi tắm Cát Cò 2.

+ Thực hiện việc mời chuyên gia nước ngoài để thực hiện các dự án quy hoạch khu đô thị bắc Sông Cấm và các khu nghỉ mát tại Đồ Sơn. Tổ chức tốt cuộc thi tuyển lập quy hoạch chi tiết và ý tưởng thiết kế đô thị hai bên sông Lạch Tray.

+ Hoàn chỉnh, trình duyệt đồ án quy hoạch phát triển giao thông sắt, bộ, giao thông đường thuỷ trên địa bàn Hải Phòng đến năm 2020.

+ Hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo UBND Thành phố và trình Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết và Điều lệ quản lý khu công nghiệp Đình Vũ.

+ Tham gia với Bộ Xây dựng nghiên cứu thiết kế quy hoạch vùng Duyên Hải Bắc bộ.

+Thực hiện các quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị đối với một số trục đường trong dự án cải tạo chỉnh trang đô thị cũ, phát triển nhà chung cư và khu tái định cư theo danh mục các đồ án nghiên cứu quy hoạch năm 2006 được giao.

 + Tiếp tục thực hiện các đồ án quy hoạch còn đang nghiên cứu, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Phối hợp với các ngành liên quan cụ thể hoá các chương trình, dự án đã được xác định trong Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị vào các quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước giai đoạn 2006 2010; điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hải Phòng đến năm 2010.

-Triển khai thực hiện Nghị định 08/2005/NĐ-CP, ngày 21/01/2005 của Chính phủ về lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.

- Hoàn chỉnh Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố đến năm 2020.

- Thực hiện công bố và cắm mốc các quy hoạch đã được duyệt.

- Quản lý đầu tư xây dựng:

+ Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình và giá vật liệu xây dựng ở nội, ngoại thành, các loại đơn giá xây dựng liên quan đến nhiệm vụ của Sở Xây dựng.

+ Xây dựng các tập đơn giá ca máy và thiết bị xây dựng, tập đơn giá dự toán xây dựng công trình, đơn giá lắp đặt hệ thống điện, bảo ôn đường ống, khai thác nước ngầmmmm theo quy định của Bộ Xây dựng.

. Quản lý và Phát triển nhà:

- Chủ trì và tham gia triển khai các nhiệm vụ được UBND Thành phố giao thực hiện Nghị quyết 47 về quản lý và phát triển nhà ở: Tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế quản lý, chính sách và các biện pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án phát triển nhà. Khảo sát quỹ nhà cho thuê theo tiến độ đã duyệt, phục vụ công tác bán nhà và lập kế hoạch cải tạo, chỉnh trang đô thị... :

+ Rà soát lập danh sách các nhà chung cư của Thành phố đã bị xuống cấp và xây dựng kế hoạch cải tạo sửa chữa, đồng thời đề xuất cơ chế chính sách xây dựng quỹ nhà ở cho người có thu nhập thấp.

+ Rà soát quỹ nhà của Nhà nước hiện đang cho các tổ chức và cá nhân thuê, nhưng sủ dụng không hiệu quả, hoặc không đúng mục đích, đề xuất biện pháp thu hồi, chuyển đổi hoặc cho thuê lại đảm bảo hiệu quả và tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố.

+ Triển khai hướng dẫn Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, các Nghị định hướng dẫn thực hiện và tổ chức thực hiện.

+Tiếp tục đẩy nhanh công tác bán nhà ở theo Nghị định 61/CP; cơ bản hoàn thành bán nhà trong năm 2006, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

+ Hướng dẫn các quận, chỉ đạo Công ty Kinh doanh nhà cơ bản hoàn thành công tác đánh số và gắn biển số nhà.

+ Phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh công việc tiếp nhận quỹ nhà tự quản theo Quyết định 1074/QĐ-UB của UBND Thành phố.

- Triển khai các dự án đầu tư:

+ Khởi công xây dựng Trung tâm Hội nghị Thành phố trong quý I/2006.

+ Lập và duyệt xong dự án, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán dự án khu nhà chung cư 9 tầng Nam Sông Lạch Tray và 3 tầng Anh Dũng 4, dự án xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh.

+ Lập dự án khu nhà công sở cao tầng tại dự án Ngã 5- Sân bay Cát Bi.

- Công tác thanh tra chuyên ngành:

+Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2005/TTLT/BXD-BNV ngày 22/6/2005 của Liên Bộ Xây dựng - Nội vụ về hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thành tra xây dựng ở địa phương: Hoàn chỉnh đề án tổ chức hoạt động của hệ thống Thanh tra Xây dựng Hải Phòng và thực hiện tốt công tác thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

-  Một số chỉ tiêu kinh tế năm 2006 do UBND thành phố giao:

- Giá trị sản xuất xây lắp toàn Thành phố    6.650 tỷ đồng

   Trong đó:+ Kinh tế nhà nước (TW + ĐP) 1.650 tỷ đồng

                   + Kinh tế ngoài quốc doanh      5.000 tỷ đồng.

- Giá trị sản xuất VLXD toàn Thành phố    5.600 tỷ đồng

   Trong đó:+ Kinh tế nhà nước (TW + ĐP)    500 tỷ đồng

                   + Kinh tế ngoài quốc doanh      2.600 tỷ đồng.

                   + Kinh tế có vốn ĐTNN            2.500 tỷ đồng

- Giá trị Tư vấn xây dựng toàn Thành phố       60 tỷ đồng

  Trong đó: + Kinh tế nhà nước (TW + ĐP)      25 tỷ đồng

                   + Ngoài quốc doanh thực hiện       35 tỷ đồng.

*Kế hoạch SXKD năm 2006 của các doanh nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng:

- Giá trị sản xuất toàn ngành 227,2 tỷ đồng.

- Doanh thu                            211,3 tỷ đồng

- Nộp ngân sách giao:              44,5 tỷ đồng.

 

Năm 2006 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ thành phố lần thứ XIII và kế hoạch 5 năm 2006-2010; phát huy kết quả đã đạt được năm 2005 toàn ngành quyết tâm thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật, đoàn kết, năng động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2006 với chất lượng và hiệu quả cao, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Báo cáo tình hình triển khai công tác trang trí hoa, cây cảnh do Công ty Cổ phần Công viên cây xanh thực hiện
Kết luận v/v kiểm định chất lượng chung cư cũ Đ56 Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Chỉ thị tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng lai chung cư cũ U19 Lam Sơn, quận Lê Chân
Thông báo mời thầu: Gói thầu số 2 - Khảo sát, đánh giá sơ bộ chất lượng chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Khảo sát, đánh giá sơ bộ chất lượng hiện trạng (giai đoạn 1) các nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Hướng dẫn thí điểm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
Quyết định số 2118/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn quận Kiến An
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ Đ52, Đ54, Đ56 và Đ58 Đổng Quốc Bình
Kết luận v/v kiểm định chất lượng các chung cư cũ trên địa bàn quận Kiến An, Hải Phòng
Kết luận v/v kiểm định chất lượng các chung cư cũ Đ52, Đ54 và Đ58 Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà làm việc với Sở Xây dựng Hải Phòng
“Đêm hội trăng rằm” tại Sở Xây dựng Hải Phòng
Bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Xây dựng