Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 310442
Khách trực tuyến : 8693
Thành viên trực tuyến : 27
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới lề lối làm việc của cán bộ công chức
24/08/2008 - 16:36

 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới lề lối làm việc của cán bộ công chức
 

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, người cán bộ công chức không có phận sự nào khác ngoài phận sự phục vụ nhân dân vì dân mà làm các việc và cũng phụ trách trước nhân dân. 
 
Lề lối làm việc của cán bộ công chức là vấn đề Bác Hồ luôn quan tâm. Bác đã viết một cuốn sách có tựa đề Sửa đổi lối làm việc vào năm 1947 để nói về lối làm việc của cán bộ. Ngoài tác phẩm trên, vấn đề lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên luôn được Bác Hồ nhắc đến trong nhiều bài viết, lời nói của Bác. Thậm chí, trước khi đi xa, trong bản Di chúc của mình, Bác cũng không quên dặn lại một cách tâm huyết: Mỗi đảng viên, cán bộ phải thực sự thấm thuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư  phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Nói về người cán bộ công chức, Bác luôn dùng các từ đầy tớ, đầy tớ của dân, công bộc. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, người cán bộ công chức không có phận sự nào khác ngoài phận sự phục vụ nhân dân vì dân mà làm các việc và cũng phụ trách trước nhân dân. Tư tưởng phục vụ nhân dân là tư tưởng cốt lõi trong đạo đức, nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với địa vị là công bộc của dân, Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở người cán bộ công chức phải yêu dân, kính dân. Người nói: Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta. Người kịch liệt lên án những cán bộ công chức miệng thì nói dân chủ nhưng làm việc thì theo lối quan chủ, miệng thì nói phụng sự quần chúng nhưng họ lại làm trái ngược với lợi ích của quần chúng.

Trong điều kiện cải cách hành chính ở nước ta hiện nay, việc nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về lối làm việc là vô cùng quan trọng. Quát triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới lề lối làm việc vào cải cách hành chính trong ngành tư pháp, trước hết chúng ta cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Từ trước tới nay, khi nói đến cải cách thủ tục hành chính chúng ta thường chỉ quan tâm đến vấn đề thể chế trong khi đó đội ngũ cán bộ công chức áp dụng thủ tục hành chính lại ít được chúng ta quan tâm. Có thể nói, cách qui định về thủ tục hành chính của ta cụ thể, chi tiết đến mức cầm tay chỉ việc cho người cán bộ công chức, biến họ thành cái máy áp dụng thủ tục. Để nâng cao đạo đức, phẩm chất của người cán bộ, công chức, trong tình hình hiện nay, chúng ta cần chú ý chống các căn bệnh sau:

Một là tình trạng xa rời thực tiễn của đội ngũ cán bộ công chức: Ngày nay, khi đánh giá cán bộ công chức, chúng ta thường nhấn mạnh các tiêu chuẩn như trình độ học vấn, ngoại ngữ, tin học. Các tiêu chuẩn này rất cần thiết, tuy nhiên, một yếu tố cũng rất quan trọng khác đó là năng lực thực tiễn giải quyết công việc của cán bộ công chức đặc biệt là cán bộ công chức trẻ hiện nay còn ít được quan tâm. Để khắc phục tình trạng này, cần có quy chế bắt buộc những cán bộ công chức công tác tại Bộ ít nhất phải có một thời gian tối thiểu (có thể là 3 hoặc 5 năm) công tác ở các địa phương (cấp tỉnh hoặc cấp huyện); đối với công chức cấp tỉnh phải có thời gian công tác tối thiểu tại cấp huyện hoặc cấp xã.

Hai là, bệnh lãnh cảm của cán bộ công chức trước người dân: Nói đến bệnh lãnh cảm tức là nói đến thái độ vô cảm, lạnh lùng thiếu trách nhiệm của người cán bộ công chức trước những yêu cầu của người dân. Căn bệnh lãnh cảm của người cán bộ công chức trước người dân được biểu hiện ở nhiều trạng thái cấp độ khác nhau như: thực hiện nguyên tắc một cách cứng nhắc, không  quan tâm đến những đề xuất chính đáng của người dân; Chỉ quan tâm đến việc bảo vệ vị trí công tác của cá nhân mình, không quan tâm đến quyền lợi chính đáng của người dân; Bàng quan, lãnh đạm trước những bức xúc của người dân khi yêu cầu của họ không được giải quyết vì thủ tục hành chính rườm rà phức tập mà họ không thể đáp ứng được.

Ngoài những căn bệnh trên, có thể nói, bệnh quan liêu giấy tờ, xa rời quần chúng, bệnh hình thức coi trọng thủ tục hơn hiệu quả cũng đang có nguy cơ lan rộng trong cán bộ công chức. Những căn bệnh nêu trên của cán bộ công chức trước hết bắt nguồn từ sự yếu kém trong nhận thức chính trị của họ. Điều đáng ngạc nhiên là hầu như lâu nay trong các cuộc họp của cơ quan, tổ chức ít có những cuộc kiểm điểm về tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức trong quan hệ đối với dân. Chỉ khi nào báo chí hoặc cấp trên phát hiện được khuyết điểm của đơn vị thì lúc đó cơ quan mới họp để rút kinh nghiệm, nhắc nhở.

Trở lại tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ, Người luôn cho rằng: Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong, Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là chân lý nhất định. Có thể nói, những luận điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề sửa đổi lối làm việc của cán bộ công chức và những tiêu chuẩn đạo đức của người cán bộ công chức trong bộ máy nhà nước là những nguyên lý bất di bất dịch cần phải được quán triệt trong quá trình cải cách hành chính ở nước ta nói chung và trong cải cách hành chính của ngành tư pháp nói riêng.

Thu Huyền (st)
 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Thông tư Quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác Thừa phát lại
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức họp thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2017
Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tháng 01/2017
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiệnhương ước, quy ước năm 2017
Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam ký kết quy chế phối hợp về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư
Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
Công văn về việc đăng ký kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động năm 2017
Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016
Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2016, triển khai công tác tư pháp năm 2017
Bộ Tư pháp ban hành Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình