Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 308891
Khách trực tuyến : 2269
Thành viên trực tuyến : 0
 
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2014
03/03/2014 - 15:50

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2014

 

Triển khai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố, ngày 28/02/2014, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Ngành Tư pháp Hải Phòng với trọng tâm là cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính.

Kế hoạch đã cụ thể hóa nội dung các hoạt động cải cách hành chính và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các phòng nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở và tiến độ thực hiện. Một trong những yêu cầu của Kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở; đặc biệt là sử dụng Cổng thông tin điện tử Thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở trong việc công khai các thủ tục hành chính, công khai việc tiếp nhận và giải quyết phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Kế hoạch cải cách hành chính là mục tiêu, nhiệm vụ cho các hoạt động cải cách hành chính của Sở, đồng thời là các biện pháp đảm bảo để công tác này được triển khai một cách bài bản, hiệu quả trong năm 2014.

                                                                                            TH

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Về việc báo cáo tình hình theo dõi thi hành pháp luật và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015(02/10/2015 - 08:21)
Hướng dẫn về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích đăng ký kết hôn(28/09/2015 - 14:58)
Đổi tên một số phòng nghiệp vụ của Sở Tư pháp(17/09/2015 - 15:55)
Sở Tư pháp hướng dẫn việc tổng kết phong trào thi đua và bình xét, đề nghị các hình thức khen thưởng năm 2015(17/09/2015 - 15:50)
Công văn về việc báo cáo về công tác bồi thường nhà nước năm 2015(17/09/2015 - 15:48)
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện truyền thông của Sở Tư pháp(15/09/2015 - 08:38)
Hướng dẫn mới về tuyển dụng viên chức(11/09/2015 - 14:06)
Thông báo: Về việc đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng(11/09/2015 - 14:02)
Triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025(07/09/2015 - 15:34)
Hải Phòng: Kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng(07/09/2015 - 08:04)
Về việc cử cán bộ làm Báo cáo viên pháp luật thành phố(01/09/2015 - 14:26)
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng(10/08/2015 - 15:34)
Chuyển trang    
Trang số:  1/10
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Kiểm tra văn bản QPPL chuyên đề về thuế, hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư tháng 9/2015
Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2015/NĐ-CP về công tác trợ giúp pháp lý
Đẩy mạnh hiệu quả việc đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản
Quận Lê Chân tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật
Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện truyền thông
Sở Tư pháp Hải Phòng công bố các Quyết định về công tác cán bộ
Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng
Bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh
Dự thảo Bộ luật Hình sự bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới
Thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế
Hình phạt Trục xuất
Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)