Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 308963
Khách trực tuyến : 3945
Thành viên trực tuyến : 6
 
Xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"
30/08/2010 - 14:52

Xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

Thực hiện Luật Thi đua Khen thưởng, Nghị định số 42/ 2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng; Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngay 19/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Để kịp thời bình xét và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” đợt năm 2010 cho các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Ngành Tư pháp thành phố. Sở Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các Phòng nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở; Phòng Tư pháp các quận, huyện tiến hành rà soát các cá nhân có thành tích xuất sắc, có đủ tiêu chuẩn theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngay 19/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đề nghị Thủ trưởng các Phòng nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở, các Phòng Tư pháp quận. huyện phổ biến nội dung công văn này đến toàn thể cán bộ, công chứ, viên chức của đơn vị và thực hiện việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương đối với các cá nhân có đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Trong quá thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với Bộ phận tổ chức -Thi đua (Văn phòng Sở -số ĐT: 3640.039) để được hướng dẫn thực hiện./.

Tài liệu đính kèm:

1- Công văn số 299/STP-TĐKT ngày 24/8/2010 của Sở Tư pháp.

2- Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Về việc báo cáo tình hình theo dõi thi hành pháp luật và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015(02/10/2015 - 08:21)
Hướng dẫn về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích đăng ký kết hôn(28/09/2015 - 14:58)
Đổi tên một số phòng nghiệp vụ của Sở Tư pháp(17/09/2015 - 15:55)
Sở Tư pháp hướng dẫn việc tổng kết phong trào thi đua và bình xét, đề nghị các hình thức khen thưởng năm 2015(17/09/2015 - 15:50)
Công văn về việc báo cáo về công tác bồi thường nhà nước năm 2015(17/09/2015 - 15:48)
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện truyền thông của Sở Tư pháp(15/09/2015 - 08:38)
Hướng dẫn mới về tuyển dụng viên chức(11/09/2015 - 14:06)
Thông báo: Về việc đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng(11/09/2015 - 14:02)
Triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025(07/09/2015 - 15:34)
Hải Phòng: Kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng(07/09/2015 - 08:04)
Về việc cử cán bộ làm Báo cáo viên pháp luật thành phố(01/09/2015 - 14:26)
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng(10/08/2015 - 15:34)
Chuyển trang    
Trang số:  1/10
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Tăng cường hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật tại Hải Phòng
Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Kiểm tra văn bản QPPL chuyên đề về thuế, hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư tháng 9/2015
Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2015/NĐ-CP về công tác trợ giúp pháp lý
Đẩy mạnh hiệu quả việc đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản
Quận Lê Chân tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật
Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện truyền thông
Sở Tư pháp Hải Phòng công bố các Quyết định về công tác cán bộ
Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng
Bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh
Dự thảo Bộ luật Hình sự bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới