Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 11135
Thành viên trực tuyến : 23
 
Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
22/11/2008 - 23:12
I. Sơ đồ tổ chức


II. Thông tin liên hệ Sở Tài chính Hải Phòng

Địa chỉ: Số 21, Điện Biên Phủ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại cơ quan: 031.3859971

Fax: 031.3826125

Hộp thư cơ quan: sotc@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sotc@haiphong.gov.vn


Lãnh đạo Sở

Giám đốc:                        Nguyễn Văn Thành

ĐT:                                   031.3826626

Email:                              nguyenvanthanh@haiphong.gov.vn

 

Phó Giám đốc:                 Lê Thị Thu Hương

ĐT:                                   031.3827276

Email:                              lethithuhuong@haiphong.gov.vn

Phó Giám đốc:                 Trần Thanh Long
 ĐT:                                   031.3920807
     Email:                              tranthanhlong@haiphong.gov.vn

Các Phòng, Ban, Chi cục thuộc Sở

1. Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng:            Cáp Trọng Tuấn

ĐT:                                   031.3652480

Email:                              captrongtuan@haiphong.gov.vn

 

2. Phòng Quản lý ngân sách - Tin học thống kê

Trưởng phòng:                  Đặng Quang Kiền

ĐT:                                   031.3551223

Email:                              dangquangkien@haiphong.gov.vn

3. Phòng Quản lý Giá - Công sản

Trưởng phòng:                  Trần Văn Dũng

ĐT:                                   031.3836406

Email:                               tranvandung@haiphong.gov.vn

 

4. Phòng Quản lý nguồn thu ngân sách

Trưởng phòng:                  Lê Văn Tăng

ĐT:                                   031.3827614

Email:                              levantang@haiphong.gov.vn
 

5. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

Trưởng phòng:                  Nguyễn Xuân Khoa

ĐT:                                   031.3826627

Email:                              nguyenxuankhoa@haiphong.gov.vn

 

6. Phòng Tài chính Đầu tư

Trưởng phòng:                  Trần Thị Minh Hiền

ĐT:                                   031.3736906

Email:                              tranthiminhhien@haiphong.gov.vn

 

7. Ban Thanh tra

Chánh Thanh tra:               Nguyễn Văn Tuấn

ĐT:                                   031.3920807

Email:                              nguyenvantuan@haiphong.gov.vn

 

8. Phòng Tài chính doanh nghiệp

Chi cục trưởng:       Vũ Hồng Lăng

ĐT:                                   031.3921380

Email:                              vuhonglang@haiphong.gov.vn

 

 
 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

d


Tin mới
ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH SỞ TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ 2017-2022
So sánh sự thay đổi về BHXH, BHYT, BHTN trước và từ sau ngày 01/01/2018
Thông tư 338/2016/TT-BTC: Quy định mới về kinh phí xây dựng VBQPPL
Thông tư số 300/2016/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng và Chi bộ Phòng Tài chính đầu tư
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
Thông báo: Chuyển trụ sở làm việc của Sở Tài chính Hải Phòng
Những nội dung mới trong hướng dẫn số 01 "Một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng"
Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2016
Luật Phí và Lệ phí ngày 25/11/2015, có hiệu lực từ 01/01/2017
Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính
Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phí và Lệ phí, Luật Kế toán (sửa đổi) số 1155/KH-UBND ngày 19/7/2016 của UBND thành phố
Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và khen thưởng
05 văn bản nổi bật liên quan đến tiền lương, tiền thưởng (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/8/2016) vừa được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 13 - 18/6/2016)
Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn cách tính mức lương và phụ cấp của cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ ngày 01/5/2016