Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 11232
Thành viên trực tuyến : 20
 
Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
22/11/2008 - 23:12
I. Sơ đồ tổ chức


II. Thông tin liên hệ Sở Tài chính Hải Phòng

Địa chỉ: Số 21, Điện Biên Phủ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại cơ quan: 031.3859971

Fax: 031.3826125

Hộp thư cơ quan: sotc@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sotc@haiphong.gov.vn


Lãnh đạo Sở

Giám đốc:                        Phạm Thanh Bình

ĐT:                                   031.3826626

Email:                              phamthanhbinh@haiphong.gov.vn

 

Phó Giám đốc:                 Phạm Thanh Dương

ĐT:                                   031.3550376

Email:                              phamthanhduong@haiphong.gov.vn

 

Phó Giám đốc:                 Lê Thị Thu Hương

ĐT:                                   031.3827276

Email:                              lethithuhuong@haiphong.gov.vn

 

Phó Giám đốc:                 Nguyễn Thị Thương Huyền

ĐT:                                   031.3551323

Email:                              nguyenthithuonghuyen@haiphong.gov.vn

 

Các Phòng, Ban, Chi cục thuộc Sở

1. Văn phòng

Chánh Văn phòng:            Trần Văn Dũng

ĐT:                                   031.3652480

Email:                              tranvandung@haiphong.gov.vn

 

2. Phòng Ngân sách

Trưởng phòng:                  Đặng Quang Kiền

ĐT:                                   031.3551223

Email:                              dangquangkien@haiphong.gov.vn

 

3. Phòng Giá – Công sản

Trưởng phòng:                  Nguyễn Văn Tuấn

ĐT:                                   031.3836406

Email:                               nguyenvantuan@haiphong.gov.vn

 

4. Phòng Ngân sách Huyện xã

Trưởng phòng:                  Lê Văn Tăng

ĐT:                                   031.3827614

Email:                              levantang@haiphong.gov.vn
 

5. Phòng Văn Xã

Trưởng phòng:                  Đõ Văn Bốn

ĐT:                                   031.3826627

Email:                              dovanbon@haiphong.gov.vn

 

6. Phòng Đầu tư

Trưởng phòng:                  Trần Thị Minh Hiền

ĐT:                                   031.3736906

Email:                              tranthiminhhien@haiphong.gov.vn

 

7. Ban Thanh tra

Chánh Thanh tra:               Trần Thanh Long

ĐT:                                   031.3920807

Email:                              tranthanhlong@haiphong.gov.vn

 

8. Chi cục Tài chính doanh nghiệp

Chi cục trưởng:       Vũ Hồng Lăng

ĐT:                                   031.3921380

Email:                              phamthenghiem@haiphong.gov.vn

 

 
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

d


Tin mới
Thông báo tuyển dụng Công chức năm 2014 tại thành phố Hải Phòng
Hướng dẫn triển khai việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP
Tập huấn an toàn bảo mật thông tin 6/11
Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp 2014
Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 192/2013/NĐ-CP
Toàn văn bản tóm tắt Hiệp định TPP bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Nghị định 87/2015/NĐ-CP về Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước
Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính Phủ và Thông tư 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính
Hội thao kỷ niệm 70 năm ngành Tài chính (28/8/1945 – 28/8/2015)
Kết quả phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng năm 2015
13. Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
12 Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính
11. TTHC Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính
10. TTHC Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính
9. TTHC Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp sở)