Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 5116
Thành viên trực tuyến : 3
 
Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
22/11/2008 - 23:12
I. Sơ đồ tổ chức


II. Thông tin liên hệ Sở Tài chính Hải Phòng

Địa chỉ: Số 21, Điện Biên Phủ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại cơ quan: 031.3859971

Fax: 031.3826125

Hộp thư cơ quan: sotc@haiphong.gov.vn

Hộp thư tiếp dân: tiepdan_sotc@haiphong.gov.vn


Lãnh đạo Sở

Giám đốc:                        Phạm Thanh Bình

ĐT:                                   031.3826626

Email:                              phamthanhbinh@haiphong.gov.vn

 

Phó Giám đốc:                 Phạm Thanh Dương

ĐT:                                   031.3550376

Email:                              phamthanhduong@haiphong.gov.vn

 

Phó Giám đốc:                 Lê Thị Thu Hương

ĐT:                                   031.3827276

Email:                              lethithuhuong@haiphong.gov.vn

 

Phó Giám đốc:                 Nguyễn Thị Thương Huyền

ĐT:                                   031.3551323

Email:                              nguyenthithuonghuyen@haiphong.gov.vn

 

Các Phòng, Ban, Chi cục thuộc Sở

1. Văn phòng

Chánh Văn phòng:            Trần Văn Dũng

ĐT:                                   031.3652480

Email:                              tranvandung@haiphong.gov.vn

 

2. Phòng Ngân sách

Trưởng phòng:                  Đặng Quang Kiền

ĐT:                                   031.3551223

Email:                              dangquangkien@haiphong.gov.vn

3. Phòng Giá – Công sản

Trưởng phòng:                  Nguyễn Văn Tuấn

ĐT:                                   031.3836406

Email:                               nguyenvantuan@haiphong.gov.vn

 

4. Phòng Ngân sách Huyện xã

Trưởng phòng:                  Lê Văn Tăng

ĐT:                                   031.3827614

Email:                              levantang@haiphong.gov.vn
 

5. Phòng Văn Xã

Trưởng phòng:                  Đõ Văn Bốn

ĐT:                                   031.3826627

Email:                              dovanbon@haiphong.gov.vn

 

6. Phòng Đầu tư

Trưởng phòng:                  Trần Thị Minh Hiền

ĐT:                                   031.3736906

Email:                              tranthiminhhien@haiphong.gov.vn

 

7. Ban Thanh tra

Chánh Thanh tra:               Trần Thanh Long

ĐT:                                   031.3920807

Email:                              tranthanhlong@haiphong.gov.vn

 

8. Chi cục Tài chính doanh nghiệp

Chi cục trưởng:       Vũ Hồng Lăng

ĐT:                                   031.3921380

Email:                              vuhonglang@haiphong.gov.vn

 

 
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

d


Tin mới
Tạm dừng hệ thống TABMIS từ ngày 05/02/2016 đến ngày 14/02/2016
Hội nghị Tổng kết công tác ngân sách năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
Một số văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2015
Thông báo danh sách tổ chức kê khai giá tại Sở Tài chính Hải Phòng
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI
Tổ chức Lớp tập huấn chế độ, chính sách về tài chính cho các doanh nghiệp và hợp tác xã 2015
Các văn bản, quy định, hướng dẫn về thực hiện chính sách tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Thông báo tuyển dụng Công chức năm 2014 tại thành phố Hải Phòng
Hướng dẫn triển khai việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP
Tập huấn an toàn bảo mật thông tin 6/11
Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp 2014
Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 192/2013/NĐ-CP
Toàn văn bản tóm tắt Hiệp định TPP bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Nghị định 87/2015/NĐ-CP về Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước
Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính Phủ và Thông tư 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính