Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2011
30/12/2011 - 15:59
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2011 

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Số lượng, vị trí tuyển dụng xem ở file đính kèm

Nhu cau tuyen dung cong chuc.xls

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung

a. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b. Đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp: Có trình độ chuyên môn và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển; Có trình độ ngoại ngữ B đối với ngạch Chuyên viên, Chuyên viên (cao đẳng); trình độ A đối với ngạch Cán sự (01 trong 5 thứ tiếng thông dụng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí công tác); Có trình độ tin học văn phòng.

đ. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

* Đối với người dự tuyển công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc huyện Cát Hải và Bạch Long Vỹ, ngoài điều kiện chung trên đây, phải cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên tại đơn vị đăng ký dự tuyển.

2. Một số điều kiện riêng phù hợp với từng vị trí dự tuyển

Ngoài điều kiện chung ở trên, một số vị trí tuyển dụng có tính chất đặc thù và yêu cầu chuyên môn sâu thì ưu tiên đối với các trường hợp sau:

1. Tốt nghiệp trên đại học;

2. Tốt nghiệp hệ chính quy; Tốt nghiệp loại khá, giỏi trở lên;

3. Có kinh nghiệm công tác hoặc có chứng chỉ quản lý nhà nước chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Riêng đối với các vị trí tuyển dụng vào Sở Ngoại vụ phải qua sơ tuyển ngoại ngữ.

(Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí dự tuyển theo bảng dưới đây).

III. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

* Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại mục II Thông báo này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển hoặc kết quả xét tuyển.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu);

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu), có dán ảnh, đóng dấu giáp lai vào ảnh và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Thẻ dự thi công chức có ký của người dự thi và dán ảnh.

7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 03/01/2012 đến hết ngày 03/02/2012.

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng công chức. Các hồ sơ đủ điều kiện nếu không được các cơ quan tiếp nhận, các cá nhân nộp về Sở Nội vụ.

3. Lệ phí xét tuyển và thi tuyển: 200.000đ/người, nộp khi đi ôn thi. Hội đồng Tuyển dụng công chức Thành phố chỉ thu lệ phí đối với những người được thông báo đủ điều kiện xét tuyển hoặc thi tuyển.

4. Mẫu hồ sơ được bán tại Sở Nội vụ, số 12 phố Lê Đại Hành: 20.000đ/bộ hồ sơ.

VI. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng công chức hành chính thông qua 2 hình thức:

A. XÉT TUYỂN: Áp dụng đối với các vị trí công tác tại cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân huyện Cát Hải và Bạch Long Vỹ.

1. Nội dung xét tuyển công chức, bao gồm

- Xét kết quả học tập của người dự tuyển.

- Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Cách tính điểm, xác định người trúng tuyển

- Điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.

- Tổng điểm xét tuyển = Điểm học tập x 2 (nhân 2) + Điểm tốt nghiệp + Điểm phỏng vấn + Điểm ưu tiên

3. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có tổng điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

* Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm xét tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm học tập bằng nhau thì người có điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

4. Nội dung, thời gian, địa điểm phỏng vấn

- Nội dung phỏng vấn: Các văn bản của Trung ương và thành phố Hải Phòng quy định về chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành tương ứng với các vị trí đăng ký dự tuyển.

Thí sinh tự sưu tầm và nghiên cứu tài liệu.

Danh mục tài liệu đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ www.haiphong.gov.vn/sonoivu.

- Thời gian và địa điểm phỏng vấn:

+ Thời gian, địa điểm hướng dẫn nội dung phỏng vấn: Sẽ có thông báo sau

+ Thời gian phỏng vấn: dự kiến 01 ngày 24/02/2012 (thứ 6).

+ Địa điểm phỏng vấn: Sở Nội vụ, số 12 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng.

B. THI TUYỂN: Áp dụng đối với tất cả các vị trí trừ các vị trí công tác tại cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân huyện Cát Hải và Bạch Long Vỹ.

* Các môn thi, bao gồm 4 môn thi:

1. Môn kiến thức chung: Gồm 01 bài thi

- Hình thức: Thi viết

- Nội dung: Về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội; quản lý hành chính nhà nước.

- Thời gian làm bài 180 phút đối với ngạch chuyên viên và tương đương, 120 phút đối với ngạch cán sự và tương đương (không kể thời gian chép hoặc phát đề).

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Gồm 02 bài thi

- Hình thức: 01 bài thi viết, 01 bài thi trắc nghiệm

- Nội dung: Các văn bản của Trung ương và thành phố Hải Phòng quy định về chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành tương ứng với các vị trí đăng ký dự tuyển.

- Thời gian làm bài:

+ Thi viết: 180 phút đối với ngạch chuyên viên và tương đương, 120 phút đối với ngạch cán sự và tương đương.

+ Thi trắc nghiệm: 45 phút đối với ngạch chuyên viên và tương đương, 30 phút đối với ngạch cán sự và tương đương

3. Môn Ngoại ngữ: Môn điều kiện

- Hình thức: Thi viết một trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung , Đức (do thí sinh đăng ký)

- Nội dung: Trình độ chứng chỉ B đối với ngạch chuyên viên và tương đương; trình độ chứng chỉ A đối với ngạch cán sự và tương đương.

- Thời gian: 90 phút đối với ngạch chuyên viên và tương đương, 60 phút đối với ngạch cán sự và tương đương.

4. Môn Tin học văn phòng: Môn điều kiện

- Hình thức: Thi trắc nghiệm

- Nội dung: Tin học văn phòng

- Thời gian: 45 phút đối với ngạch chuyên viên và tương đương, 30 phút đối với ngạch cán sự và tương đương.

* Điều kiện miễn thi một số môn thi

a. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b. Miễn thi môn Tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp thứ 2 là tin học trình độ từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

* Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

1. Cách tính điểm

- Bài thi chấm theo thang điểm 100

- Tổng điểm thi tuyển = Điểm bài thi môn kiến thức chung + Điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành x 2 (nhân 2) + Điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành + Điểm ưu tiên.

2. Xác định người trúng tuyển

- Thi đủ các bài thi của các môn thi (5 bài thi), điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên. Điểm bài thi môn Ngoại ngữ và Tin học là môn điều kiện không tính vào tổng điểm thi tuyển.

- Có tổng điểm thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì quyền quyết định người trúng tuyển là Ủy ban nhân dân thành phố.

* Thời gian, địa điểm ôn tập và thi

1. Ôn tập

- Tổ chức ôn tập môn Kiến thức chung, Ngoại ngữ và Tin học.

- Hội đồng phát hành tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung.

- Riêng môn Nghiệp vụ chuyên ngành các thí sinh tự sưu tầm và nghiên cứu tài liệu. Danh mục tài liệu đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ www.haiphong.gov.vn/sonoivu.

- Thời gian ôn tập: 2 ngày 18 và 19/02/2012 (thứ 7 và Chủ nhật).

- Địa điểm: Chính thức sẽ có thông báo trên trang Web của Sở Nội vụ.

2. Thời gian và địa điểm thi

- Thời gian thi: dự kiến 2 ngày 03 và 04/3/2012 (thứ 7 và Chủ nhật).

- Địa điểm thi: Trường THPT Thăng Long, Số 49 ngõ 201 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí tuyển dụng

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, các cá nhân có nhu cầu liên hệ với cơ quan thường trực Hội đồng Tuyển dụng công chức, Sở Nội vụ, số 12 phố Lê Đại Hành, số điện thoại 0313.747567 trong giờ làm việc.


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo các quyết định của UBND thành phố phê duyệt kết quả thi tuyển công chức kết quả phúc khảo điểm thi tuyển công chức năm 2014 và Mẫu dự kiến xếp lương công chức (13/02/2017 - 11:24)
Thông báo về việc tuyển dụng công chức kiểm ngư vào Cục Kiểm ngư, thuộc Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(06/02/2017 - 10:01)
Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo(12/01/2017 - 14:03)
Thông báo đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2016(06/12/2016 - 14:14)
Thông báo Kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014(24/11/2016 - 10:22)
Thông báo thời gian, địa điểm phỏng vấn đối với những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện Cát Hải, Bạch Long Vĩ(09/11/2016 - 07:54)
Danh mục tài liệu phục vụ thi tuyển công chức cấp xã và tài liệu môn kiến thức chung(05/10/2016 - 08:31)
Sơ đồ phòng thi tuyển công chức năm 2014(06/09/2016 - 22:07)
Danh sách các ca thi tuyển công chức năm 2014(06/09/2016 - 09:18)
Sở Nội vụ thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014(24/08/2016 - 10:15)
Sở Nội vụ thông báo lùi thời gian tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố (09/06/2016 - 14:40)
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và dự kiến thời gian, địa điểm thi tuyển(31/05/2016 - 03:00)
Chuyển trang    
Trang số:  1/9
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo thời gian, địa điểm, nội dung tài liệu tham khảo phục vụ tuyển dụng công chức không qua thi và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức
Thông báo đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2016
Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện thành phố Hải Phòng
Đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC; bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo cấp phòng
Sơ đồ phòng thi tuyển công chức năm 2014
Danh sách các ca thi tuyển công chức năm 2014
Báo cáo kết quả công tác tháng 5/2016
Kế hoạch số 185/KH-UBBC ngày 30/5/2016 về Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và dự kiến thời gian, địa điểm thi tuyển
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung Quyết định ban hành Nội quy thi trắc nghiệm trên máy vi tính kỳ thi tuyển công chức tại thành phố Hải Phòng
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn ngoại ngữ (tiếng Anh) và tin học phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 để thí sinh tham khảo
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn thi viết kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 (Môn thi viết chuyên ngành ).
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 (Môn thi trắc nghiệm chuyên ngành ).
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014.