Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 244043
Khách trực tuyến : 21220
Thành viên trực tuyến : 4
 
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
03/07/2012 - 08:16

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai

 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng

 

Ngày 27/6/2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng. Đồng chí Bùi Trọng Tuấn – Thành ủy viên – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị.

Năng suất lúa bình quân ước đạt 69,42 tạ/ha

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gặp một số khó khăn: Ngay từ đầu vụ xuân, rét đậm trùng vào thời điểm gieo cấy lúa và cây rau màu; giữa vụ nắng nóng gay gắt, kéo dài; cuối vụ sâu bệnh phát sinh, phát triển nhiều. Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, dịch cúm gia cầm tái xuất hiện ở một số địa phương; giá cả vật tư phục vụ sản xuất tăng…Được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Ngành thành lập các đoàn công tác phối hợp với chính quyền các địa phương kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản; bám sát cơ sở, hướng dẫn nông dân triển khai các biện pháp khắc phục khó khăn do thời tiết bất thuận, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, khống chế nhanh dịch cúm gia cầm, ổn định sản xuất; đề xuất kịp thời với Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản… đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao:

Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thuỷ sản toàn thành phố 6 tháng đầu năm (giá cố định năm 1994) ước thực hiện 2.208,2 tỷ đồng, đạt 50,78% kế hoạch năm, tăng 5,01% so với cùng kỳ 2011.

Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân năm 2012 là 56.466,9 ha, đạt 52% kế hoạch năm. Trong đó: Lúa xuân 38.510,4 ha, đạt 101,34% kế hoạch; năng suất bình quân ước 69,42 tạ/ha, bằng 102,29% so với vụ xuân năm 2011; sản lượng 267.336 tấn, bằng 102,3%. Ngô 1.525,7 ha; sản lượng 7.535,4 tấn.

Đàn bò ước 15.973 con, bằng 96,86% so với cùng kỳ năm 2011; đàn trâu ước 8.267 con, bằng 95,79%; đàn lợn ước 500,99 nghìn con, bằng 97,39% (trong đó đàn lợn nái 79,8 nghìn con, bằng 97,98%); đàn gia cầm ước 6,5 triệu con, bằng 105,66%. Sản lượng thịt hơi các loại sản xuất 6 tháng đầu năm ước thực hiện 55.264 tấn, tăng 2,94% so với cùng kỳ năm 2011 (thịt gia súc 40.222 tấn, bằng 98,88% so với cùng kỳ; thịt gia cầm 15.042 tấn, tăng 15,63%). Sản lượng trứng đạt 124,73 triệu quả, bằng 100,067% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2012 ước 51.114 tấn, đạt 52,19% kế hoạch và tăng 3,45% so với cùng kỳ năm 2011 (khai thác 26.430 tấn, tăng 3,68% so với cùng kỳ năm 2011; nuôi trồng 24.684 tấn, tăng 3,16%).

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được triển khai thực hiện đạt kết quả; quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: thú y, bảo vệ thực vật, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, quản lý đê điều, quản lý hệ thống thuỷ nông, quản lý bảo vệ rừng… được tăng cường; góp phần bảo vệ nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và phát triển nông thôn. Công tác đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nhìn chung đã bám sát các quy hoạch được duyệt; triển khai thi công đảm bảo yêu cầu tiến độ và chất lượng công trình; vốn đầu tư giải ngân kịp thời....

Để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 được Ủy ban nhân dân thành phố giao; 6 tháng cuối năm 2012, phấn đấu: Sản lượng lương thực quy thóc 221.737 tấn; rau các loại 62.000 tấn; đàn lợn 535.000 con; đàn trâu, bò 24.000 con; đàn gia cầm 6,64 triệu con; thịt hơi các loại 71.100 tấn; trứng gia cầm 132,37 triệu quả; nuôi trồng thuỷ sản đạt 25.256 tấn; khai thác thuỷ sản đạt 21.570 tấn. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thuỷ sản (giá cố định năm 1994) đạt 2.140,1 tỷ đồng (nông nghiệp 1.523,1 tỷ đồng, thủy sản 605 tỷ đồng, lâm nghiệp 12 tỷ đồng). Đồng chí Bùi Trọng Tuấn – Thành ủy viên – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai các giải pháp trong báo cáo sơ kết của ngành đưa ra và nhấn mạnh: phải làm tốt công tác tham mưu cho thành phố về các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất; bám sát cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn nông dân sản xuất nông nghiệp, thủy sản; xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn”, sản xuất nấm trái vụ...Chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống bão lụt năm 2012...

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào