Tin mới
Hội nghị Triển khai Quyết định số 309/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng
Lịch trực Tết Đinh Dậu 2017
Thông báo về việc phân công cán bộ, công chức trực bảo vệ cơ quan các ngày nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu - 2017
KHUNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghệ cao
Chú trọng phương thức canh tác an toàn
Cây vụ đông cho hiệu quả cao
Gọi đất sinh sôi những mùa vàng…
Sử dụng quá nhiều giống lúa trong canh tác Khó đạt hiệu quả, năng suất cao
Trường Thành - Hải Phòng: Niềm vui trên đường về đích nông thôn mới
Công điện về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất và phòng chống rét cho cây trồng con vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2016-2017
Chuẩn bị thực phẩm phục vụ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, phát triển sản xuất chăn nuôi sau Tết Nguyên đán
Hội thảo về sản phẩm chủ lực thủy sản của Hải Phòng giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030
Phát huy vai trò chủ thể của người dân
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 244047
Khách trực tuyến : 11241
Thành viên trực tuyến : 23
 
Chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng.
28/12/2010 - 15:31

Chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng. 

Ngày 23/12/2010, Sở  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng; ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của Ngành trong 65 năm xây dựng, phát triển, góp phần vào sự nghiệp phát triển thành phố, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

                          


Tới dự buổi lễ, có đồng chí Dương Anh Điền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Bùi Bá Bổng Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,..

Cách đây 65 năm, ngày 14/11/1945 - chỉ 2 tháng sau khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ra đời, Hồ Chủ Tịch đã ký Quyết nghị thành lập Bộ Canh nông và giao nhiệm vụ chăm lo, chỉ đạo phát triển nông - lâm nghiệp nước nhà. Thành phố Hải Phòng, ngay sau ngày giải phóng (13 tháng 5 năm 1955) tỉnh Kiến An (cũ) và thành phố Hải Phòng đã thành lập phòng Nông nghiệp trực thuộc Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố.

Đầu năm 1956 Ty Nông lâm Kiến An (cũ) và Sở Nông lâm Hải Phòng được thành lập. Năm 1963 tỉnh Kiến An hợp nhất với thành phố Hải Phòng, Ty Nông lâm Kiến An cũng được hợp nhất với Sở Nông lâm Hải Phòng thành Sở Nông lâm Hải Phòng.

Cùng với sự phát triển của sự nghiệp cách mạng cả nước, tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi thời kỳ: thời kỳ 1963 - 1967 là Uỷ ban Nông nghiệp Hải Phòng, 1967 - 1970 là Ty Nông nghiệp, 1970 - 1971 là Sở Nông nghiệp, 1971 - 1977 là Uỷ ban Nông nghiệp, 1977 - 1983 là Sở Nông nghiệp, 1983 - 1996 là Sở Nông lâm nghiệp.

Ngày 11/10/1996 Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng có Quyết định số 2383/QĐ-TTCQ thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất Sở Thuỷ lợi với Sở Nông lâm nghiệp. Ngày 04/4/2008 Uỷ ban nhân dân thành phố có Quyết định số 543/QĐ-UBND hợp nhất Sở Thuỷ sản với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng.

Chặng đường hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, sự hỗ trợ giúp đỡ của các các cơ quan trung ương, các ban, ngành, đoàn thể thành phố; sự phối hợp chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền các địa phương; Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ thành phố.

Sau khi tiếp quản thành phố chưa đầy 5 tháng, trận bão lớn tháng 9/1955 đổ bộ vào Hải Phòng - Kiến An gây thiệt hại nghiêm trọng: hàng chục km đê biển bị vỡ, trên 3 vạn mẫu lúa bị ngập mặn không được thu hoạch, gần 500 người chết, hàng ngàn gia đình bị nước cuốn trôi nhà cửa.

Trong hoàn cảnh ấy, thành phố đã tập trung khôi phục và phát triển kinh tế, trong đó khôi phục và phát triển nông nghiệp được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; thành phố chỉ đạo các địa phương làm thuỷ lợi, thau chua, rửa mặn, khai hoang phục hoá, cải tiến nông cụ, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất. Tiến hành cải cách ruộng đất, thành lập các hợp tác xã nông nghiệp bậc thấp; đến năm 1960 cơ bản hoàn thành việc đưa nông dân vào hợp tác xã nông nghiệp.

Thành phố tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi: mương An-Kim-Hải dài trên 20km, cống Rỗ (Tiên Lãng), cống Cầu Thượng (An Lão), cống Cái Tắt (An Dương)… Xây dựng các trạm giống cây trồng, gia súc, giống thuỷ sản và cơ sở vật chất kỹ thuật cho các hợp tác xã nông nghiệp.

Sau 10 năm khôi phục và phát triển, nông nghiệp Hải Phòng đã có bước phát triển đáng kể: năng suất lúa từ 18,7 tạ/ha năm 1955 đã vượt lên đạt 39,3 tạ/ha năm 1965. Mức lương thực huy động cho nhà nước đạt 39 nghìn tấn (tăng 20 lần so với năm 1955). Đời sống vật chất, văn hoá ở nông thôn đã bước đầu được cải thiện.

Từ năm 1965 đến năm 1975 là thời kỳ vừa xây dựng kinh tế, vừa trực tiếp đánh trả cuộc chiến tranh leo thang phá hoại của Đế quốc Mỹ, vừa chi viện cho đồng bào miền Nam đấu tranh thống nhất Nước nhà: Hải Phòng là một trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ; thành phố vẫn tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi đầu mối, các nông trường, trạm trại quốc doanh phục vụ sản xuất nông nghiệp…

Sau khi đất nước thống nhất, giai đoạn 1976 - 1980 nông nghiệp của cả nước nói chung và của Hải Phòng nói riêng lâm vào tình trạng trì trệ, đời sống của nhân dân, đặc biệt là nông dân gặp nhiều khó khăn.

Tháng 6/1980 trên cơ sở nghiên cứu và tổng kết  thực tiễn, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã ra Nghị quyết số 24-NQ/TU; tháng 1/1981 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 100-CT/TW; ngày 05/4/1988 Bộ Chính trị có Nghị quyết số 10-BCT về cải tiến quản lý trong nông nghiệp; thực hiện “khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động” đã tạo ra  động lực mới trong sản xuất nông nghiệp.

Do được tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp Hải Phòng đã giành được kết quả rất đáng phấn khởi. Năm 1981 năng suất lúa đã vượt qua “cửa ải 5 tấn”; năm 1983 năng suất lúa đạt 63,3 tạ/hạ; sản lương lương thực đạt gần 30 vạn tấn. Mức lương thực Nhà nước huy động đạt trên 10 vạn tấn, tăng  3 ÷ 4 lần so với những năm trước.

Thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, được sự quan tâm đầu tư đúng hướng, sản xuất nông nghiệp của Hải Phòng giai đoạn 1988 - 1998 đã có sự tiến bộ vượt bậc; năng suất lúa bình quân chung toàn thành phố đạt 62 ÷ 65 tạ/ha những năm cuối thập kỷ 80, đã đạt trên 83 tạ/ha (1993 - 1994).

Sau 10 năm thực hiện đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp thực hiện Nghị quyết số 10-BCT của Bộ Chính trị; ngày 08/4/1999 Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng ra Nghị quyết số 15-NQ/TU “về một số vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn”, hướng: tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Sau 3 năm thực hiện, ngày 28/10/2002 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XII ra Nghị quyết số 11-NQ/TU về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010.

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Thành uỷ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các ngành, các địa phương tập trung tổ chức thực hiện tạo ra bước phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp. Năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất tăng lên rõ rệt, đặc biệt là từ năm 2005 trở lại đây.

Sản xuất nông nghiệp, có bước phát triển mới, đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo ra sản phẩm hàng hoá lớn. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất; tập trung vào các khâu then chốt như: sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, giống thuỷ sản có năng suất, chất lượng cao; chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại như: thiết bị tưới nước, máy sản xuất, máy sấy, máy sàng, nhà lưới, kho lạnh bảo quản, luân chuyển và lưu giữ nông sản…

Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phát triển nhanh theo hướng công nghiệp, quy mô trang trại, gia trại, tăng cường thâm canh tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Giá trị sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản liên tục tăng; năm 2010 giá trị nông nghiệp (giá cố định năm 1994) đạt 2.381,8 tỷ đồng, tăng 114,2 tỷ đồng so với năm 2005 (tăng 10,5%). Bình quân lương thực đầu người năm 2010 thành phố đạt trên 400 kg; bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao.

Từ năm 2005 đến nay trong điều kiện sản xuất nông nghiệp có nhiều khó khăn, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, môi trường ô nhiễm; tổ chức bộ máy của Ngành Nông nghiệp và Phát riển nông thôn có sự biến động. Song tập thể lãnh đạo Sở, cán bộ, công chức, viên chức, lao động toàn Ngành đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới công tác quản lý, tích cực thực hiện cải cách hành chính; thực hiện phân công nhiệm vụ và quy định trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Từ năm 2005 đến năm 2010 Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên tục hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ công tác được giao. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các nghị quyết, cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Có thể nói, quá trình 65 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng là quá trình liên tục phát triển đi lên từng bước vững chắc, giành được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước và thành phố.

Với những kết quả và thành tích đã đạt được, hàng nghìn đơn vị, cá nhân của Ngành đã được Chính phủ, thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen, danh hiệu Chiến sỹ thi đua, Huân chương lao động. Đặc biệt đã có 2 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, đó là anh hùng lao động Lương Thị Mái và anh hùng lao động Nguyễn Văn Hợi; 01 doanh nghiệp được tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới là Công ty cổ phần Dịch vụ chế biến thuỷ sản Cát Hải. Năm 2009 Chủ tịch Nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng.

Cùng với cả nước và thành phố, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 14; phát triển nông nghiệp - thuỷ sản theo định hướng: ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao, nâng cao hiệu quả; xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, phát triển toàn diện, bền vững./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào