top-banner
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 44397
Khách trực tuyến : 1395
Thành viên trực tuyến : 5
 
Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của Công chức Tư pháp - Hộ tịch
23/11/2008 - 01:27
Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của Công chức Tư pháp - Hộ tịch

1. Nhiệm vụ:
+ Giúp Uỷ ban nhân dân phường soạn thảo, ban hành các văn bản quản lý theo quy định của pháp luật; giúp Uỷ ban nhân dân phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự án luật, pháp lệnh theo kế hoạch của Uỷ ban nhân dân phường và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên; giúp Uỷ ban nhân dân phường phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân phường.
+ Giúp UBND phường chỉ đạo cộng đồng dân cư tự quản xây dựng hương ước, quy ước, kiểm tra việc thực hiện hương ước, quy ước; thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; phối hợp hướng dẫn hoạt động đối với tổ hoà giải. Phối hợp với khu trưởng, tổ trưởng dân phố sơ, tổng kết công tác hoà giải, báo cáo với UBND phường và cơ quan tư pháp cấp trên.
+ Thực hiện các chuyên môn nghiệp vụ theo phân cấp quản lý, đúng thẩm quyền được giao, đúng quy định của pháp luật và theo các quy định về cải cách hành chính TCVN ISO 9001: 2000, cụ thể: về quản lý hộ tịch; quốc tịch; quản lý lý lịch tư pháp, thống kê tư pháp ở phường; công tác thi hành ánh theo nhiệm vụ cụ thể được phân cấp; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan quyết định việc giáo dục tại phường; thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất, bất động sản gắn liền với đất.
+ Chấp hành quy chế làm việc của cơ quan, các chế độ quản lý hồ sơ tài liệu, chế độ báo cáo công tác theo quy định.
+ Thực hiện trình ký các giao dịch hành chính trực tiếp với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường (hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường trong phạm vi nội dung được uỷ quyền); riêng việc công chứng các văn bản không liên quan đến yếu tố người nước ngoài có thể trình ký trực tiếp với các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường.
+ Thực hiện các nhiệm vụ Tư pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Tiêu chuẩn:
+ Tuổi đời: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông.
+ Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên.
+ Chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ trung cấp Luật trở lên và phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp phường sau khi được tuyển dụng. Phải sử dụng được kỹ thuật tin học trong công tác chuyên môn.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Trung tâm học tập cộng đồng phường tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2014
Lễ khánh thành nhà "Mái ấm tình thương" - hộ bà Nguyễn Thị Khiếu thuộc diện hộ khó khăn Tổ dân phố số 13 phường An Dương
Lễ khánh thành nhà "Mái ấm tình thương" - hộ bà Nguyễn Thị Khiếu thuộc diện hộ khó khăn Tổ dân phố số 13 phường An Dương
Lễ khánh thành nhà "Mái ấm tình thương" - hộ bà Nguyễn Thị Khiếu thuộc diện hộ khó khăn Tổ dân phố số 13 phường An Dương
Lễ dâng hương Đức Thánh Hóa Phạm Tử Nghi Đình An Dương - Năm 2014
Lễ dâng hương Đức Thánh Hóa Phạm Tử Nghi Đình An Dương - Năm 2014
Hội nghị giao ban, triển khai công tác tháng 10/2014 phường An Dương
Chương trình công tác tháng 10/2014
Hội nghị quán triệt, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, kết luận Trung ương 9 (Khóa XI)
Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu phường An Dương - Năm 2014
Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu phường An Dương - Năm 2014
Tổ chức hội thi Mâm cỗ Trung thu cấp quận năm 2014
Tổ chức hội thi Mâm cỗ Trung thu cấp quận năm 2014
Tổ chức lớp học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2014
Tổ chức giải Cờ tướng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Lê Chân năm 2014