Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 91440
Khách trực tuyến : 8072
Thành viên trực tuyến : 27
 
Kế hoạch số 02/KH-VH&TT ngày 02/02/2012 về triển khai công tác gia đình năm 2012
12/03/2012 - 15:46

                                                            Kế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2012

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-SVHTTDL ngày 10/01/2012 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc triển khai công tác gia đình thành phố Hải Phòng năm 2012, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thuỷ Nguyên xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác gia đình năm 2012 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA

Thông qua các hoạt động về công tác gia đình nhằm giữ gìn và tôn vinh các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam, từ đó nâng cao trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng gia đình Việt Nam “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững” trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

II. CHỦ ĐỀ NĂM 2012

“Xây dựng gia đình là vấn đề lớn, hết sức hệ trọng của dân tộc và cả của thời đại”

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TẦM

1. Tổ chức quán triệt nội dung và triển khai các hoạt động thực hiện Kết luận của Ban Bí thư (khóa XI) tại Thông báo số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 về việc sơ kết Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”.

2. Triển khai thực hiện luật pháp, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương công tác về lĩnh vực gia đình.

3. Tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển gia đình thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sau khi đã được phê duyệt.

4. Triển khai nhiệm vụ xây dựng gia đình văn hóa trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

5. Thu thập, xử lý, lưu trữ và báo cáo số liệu, thông tin cơ bản về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Tăng cường triển khai các nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình. Thực hiện Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg ngày 30 tháng 05 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 3674/KH-UBND ngày 28/6/2010 của UBND thành phố về tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

6.1. Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình.

6.2. Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình:

- Tiếp tục phối hợp triển khai xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp duy trì, nâng cao hiệu quả của các mô hình Câu lạc bộ đã thành lập.

6.3. Tổ chức Chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình.

7. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6:

7.1. Tổ chức thăm, tặng quà các gia đình tiêu biểu.

7.2. Tổ chức Liên hoan văn nghệ gia đình.

7.3. Tổ chức Hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu.

8. Hoạt động nhằm giảm thiểu tiêu cực của tình trạng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài.

8.1. Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình CLB đã thành lập.

8.2. Nhân rộng và phát triển các mô hình CLB giảm tiêu cực của tình trạng phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài, lồng ghép các nội dung giáo dục đời sống gia đình, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình “Ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” trong hoạt động của các CLB.

9. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2009 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án.

10. Tổ chức các hoạt động truyền thông về gia đình:

10.1. Tuyền truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình dưới nhiều hình thức:

- Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh.

- Tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ, thể thao, du lịch về gia đình.

10.2. Tổ chức các hoạt động truyền thông theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

10.3. Cấp phát tài liệu giáo dục đời sống gia đình; các ấn phẩm truyền thông cung cấp những kiến thức kỹ năng làm cha mẹ, vợ chồng, văn hóa ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình.

11. Thực hiện các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình theo Chương trình hành động số 8321/CTr-UBND ngày 29/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về bình đẳng giới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

12. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động về công tác gia đình theo phạm vi trách nhiệm được giao.

13. Triển khai phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện về đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức lối sống trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình cho công chức, viên chức, người lao động.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hoá và Thông tin

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác gia đình năm 2012 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên; triển khai công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động về công tác gia đình tại các xã, thị trấn.

- Phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác gia đình.

- Tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm.

2. Các xã, thị trấn

Các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch của Phòng Văn hoá và Thông tin tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả hoạt động về công tác gia đình năm 2012 về Phòng Văn hoá và Thông tin./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân 2016 được tổ chức trên địa bàn huyện Thủy Nguyên(06/02/2016 - 22:17)
Các hoạt động, giải thi đấu thể thao mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân 2016 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên(05/02/2016 - 22:16)
Các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian trong các lễ hội huyện Thủy Nguyên năm Bính Thân 2016(04/02/2016 - 22:15)
Công tác chuẩn bị Hội thi Hát đúm huyện Thủy Nguyên lần thứ III - Năm 2015(30/01/2015 - 21:01)
Thông báo chiêu sinh các lớp năng khiếu nghệ thuật năm 2014(17/04/2014 - 09:39)
Thể lệ cuộc thi tìm hiểu, sưu tầm văn hóa dân gian huyện Thủy Nguyên(11/04/2014 - 16:25)
Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 26/12/2013 của UBND huyện về việc tổ chức kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Giáp Ngọ - 2014(08/01/2014 - 14:39)
Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014(08/01/2014 - 14:37)
Hướng dẫn số 05/HD-VH&TT ngày 19/12/2013 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện về công tác tổ chức lễ hội năm 2014(24/12/2013 - 16:29)
Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể thao đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(20/12/2013 - 14:41)
Công văn số 1092/UBND-VH&TT ngày 07/11/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên về việc kiểm tra xét công nhận, công nhận lại danh hiệu Làng, Tổ dân phố Văn hóa(07/11/2013 - 10:03)
Công văn số 975/UBND-VH&TT ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, trùng tu, tôn tạo, bảo quản, phục hồi công trình tôn giáo tín ngưỡng(10/10/2013 - 10:16)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:

Tin mới
Khai mạc giải Bóng đá cúp luân lưu các Câu lạc bộ huyện Thủy Nguyên năm 2016
Ra mắt CLB Guitar huyện Thủy Nguyên
Thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Gia đình
Chung kết liên hoan ca – múa – nhạc thiếu nhi huyện Thủy Nguyên hè 2016
Chung kết Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2016 – Trường THCS Liên Khê đạt giải Xuất sắc
23 tiết mục đặc sắc tham gia Chung kết liên hoan Ca - Múa - Nhạc dân tộc huyện Thủy Nguyên năm 2016
Khai mạc giải Cầu lông huyện Thủy Nguyên chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2016
Quần thể di tích đền thờ Trần Quốc Bảo - đền Tràng Kênh được công nhận là một trong tám điểm du lịch của thành phố Hải Phòng
Tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã huyện Thủy Nguyên năm 2016
Chung kết hội thi hát đúm huyện Thủy Nguyên lần thứ 4: Câu lạc bộ xã Phục Lễ đạt giải Xuất sắc
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân 2016 được tổ chức trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
Các hoạt động, giải thi đấu thể thao mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân 2016 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên
Các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian trong các lễ hội huyện Thủy Nguyên năm Bính Thân 2016
Trường THCS Lại Xuân nhất toàn đoàn giải Việt dã học sinh năm học 2015 - 2016