Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259402
Khách trực tuyến : 2545
Thành viên trực tuyến : 2
 
Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
19/08/2008 - 14:11
Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy

UBND huyện Tiên Lãng ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 45 năm Ban hành Pháp lệnh PCCC và sơ kết 5 năm thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy

 

       

 

 Chỉ thị

V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn

huyện tiên lãng, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 45 năm Ban hành Pháp lệnh PCCC và  sơ kết 5 năm thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy

 

Thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001. Thực hiện Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày 23/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy; Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND ngày 05/4/2006 của UBND thành phố Hải Phòng về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC).

UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, xí nghiệp, trường học, đơn vị quân đội... và các chủ hộ kinh doanh trên địa bàn huyện triển khai thực hiện một số hoạt động cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính Phủ; Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công An; Chỉ thị số: 02/2006/CT-TTg ngày 23/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy; Chỉ thị số: 10/2006/CT-UBND ngày 05/4/2006 của UBND thành phố Hải Phòng về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và các quy định về đảm bảo an toàn PCCC ở các đơn vị cơ sở với những nội dung, hình thức phong phú, có ý nghĩa thiết thực nhằm làm chuyển biến tích cực công tác PCCC ở các cơ sở trên địa bàn. Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công nhân viên đang công tác tại các cơ quan, xí nghiệp; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh các trường học và nhân dân trên địa bàn huyện nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành những nội quy, quy định về PCCC.

 (Đài Phát thanh huyện thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền về công tác PCCC; Kết hợp với các lực lượng Công an, quân đội trên địa bàn mở đợt tuyên truyền trọng tâm về công tác PCCC, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các khu dân cư)

2. Tổ chức sơ kết 5 năm thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy. Tập huấn công tác PCCC cho cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn, Trưởng công an, lực lượng dân phòng xã, thị trấn, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện, Công an huyện ... Đồng thời, tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy giữa các xã, thị trấn.

(Công an huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng báo cáo theo hướng dẫn, gửi về VP HĐND&UBND huyện trong tháng 7/2006 để tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết của huyện và chuẩn bị các nội dung tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy trong tháng 8/2006.)

3. Tổ chức đợt kiểm tra, chấn chỉnh công tác PCCC ở các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Chia ra các đợt cụ thể, tập trung vào các cơ quan: Đảng, Đoàn thể, các cơ quan hành chính nhà nước; các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng quán KARAOKE; Hiệu cầm đồ, đại lý INTERNET; các khu dân cư tập trung, chợ; các cơ sở kinh doanh bán lẻ xăng dầu, khí GAS hoá lỏng ...

(Công an huyện hướng dẫn phối hợp cùng các phòng chức năng của huyện và PC23-CATP tổ chức thực hiện từ nay đến hết 31/12/2006)

4. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trang bị các phương tiện, dụng cụ chữa cháy cần thiết cho lực lượng dân phòng mới được thành lập để phát huy tác dụng trong việc phòng ngừa và chữa cháy tại chỗ. (Công an huyện phối hợp  PC23-CATP hướng dẫn thực hiện - hoàn thành trong tháng 6/2006)

 5. Tổ chức hướng dẫn Câu lạc bộ Chiến sĩ công an nhỏ tuổi trong công tác PCCC kết hợp sinh hoạt trong dịp hè 2006 đạt kết quả và yêu cầu đề ra của BCĐ hoạt động hè Thành phố.

  (Công an huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo hoạt động hè của huyện hướng dẫn các cơ sở thực hiện).

6. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng mới, hoàn thiện các phương án chữa cháy, xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra tại các cơ sở và địa bàn khu dân cư, chợ có nhiều nguy hiểm về cháy, nổ. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thành phố.

(Các cơ sở chủ động tổ chức thực hiện dưới sự hướng dẫn Công an huyện và PC23-CATP từ nay đến hết 31/12/2006)

7. Tổ chức hội thao kỹ thuật chữa cháy lực lượng dân phòng huyện và tham gia hội thao của thành phố đạt kết quả tốt. (Công an huyện phối hợp cùng Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện lập kế hoạch và tổ chức thực hiện theo hướng dẫn CATP)

8. Trung tâm Văn hoá thông tin, Đài phát thanh tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực quan trong thời gian diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy, hội thao kỹ thuật chữa cháy quần chúng của huyện và kỷ niệm 04/10/2006.

       9. Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, xí nghiệp, trường học, đơn vị quân đội... và các chủ hộ kinh doanh trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện.

10. Giao cho Công an huyện phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC - Công an  thành phố Hải phòng tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Công văn về việc nghiêm túc thực hiện không uống rượu bia trong thời gian làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc(13/03/2015 - 10:43)
Công văn điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014(02/03/2015 - 14:54)
Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Tiên Lãng năm 2014(30/01/2015 - 14:32)
Tài liệu lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện(23/01/2015 - 10:59)
Thông báo số 40/TB-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng về việc thi tuyển công chức cấp xã năm 2014(23/01/2015 - 10:18)
Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Tiên Lãng năm 2015(22/01/2015 - 16:48)
Quyết định số 178/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại UBND huyện Tiên Lãng(14/01/2015 - 10:33)
Công điện số 02/CĐ-CT ngày 09/01/2015 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt Tết Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội xuân 2015.(14/01/2015 - 10:31)
Báo cáo số 320/BC-UBND ngày 15/12/2014 báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện năm 2015 của huyện Tiên Lãng(09/01/2015 - 15:22)
Thông báo số 09/TB-UBND ngày 09/01/2015 của UBND huyện Tiên Lãng về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao và Phó Trưởng phòng Tư pháp(09/01/2015 - 14:08)
Điểm thi đua năm 2014 - khối xã, thị trấn(09/01/2015 - 13:56)
Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 quyết định về việc thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu hồ Hương Sen, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng(08/01/2015 - 10:17)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:

Tin mới
Đảng bộ xã Kiến Thiết tiến hành đại hội điểm của Đảng bộ huyện Tiên Lãng
Huyện đoàn Tiên Lãng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn và tổng kết phong trào thi đua khen thưởng 5 năm (2010 - 2015)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức giám sát việc thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo
HUYỆN TIÊN LÃNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (Sửa đổi)
Huyện ủy Tiên Lãng tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (khóa XI)
Khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang huyện học tập chuyên đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trên địa bàn huyện
Đảng bộ xã Kiến Thiết: Gắn xây dựng Đảng với thực hiện nông thôn mới
Công an thành phố Hải Phòng biểu dương khen thưởng Công an huyện
Tiên Lãng: Triển khai kế hoạch vận động xây dựng nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh
UBND huyện tổ chức tiếp xúc các vận động viên dự giải vô địch vật tự do
Công văn về việc nghiêm túc thực hiện không uống rượu bia trong thời gian làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc
Huyện Tiên Lãng hiệu quả từ trồng khoai tây
Tiên Lãng sức bật nông thôn mới
Tiên Lãng: Phấn đấu giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 12%