Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259402
Khách trực tuyến : 4674
Thành viên trực tuyến : 0
 
Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
19/08/2008 - 14:11
Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy

UBND huyện Tiên Lãng ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 45 năm Ban hành Pháp lệnh PCCC và sơ kết 5 năm thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy

 

       

 

 Chỉ thị

V/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn

huyện tiên lãng, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 45 năm Ban hành Pháp lệnh PCCC và  sơ kết 5 năm thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy

 

Thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001. Thực hiện Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày 23/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy; Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND ngày 05/4/2006 của UBND thành phố Hải Phòng về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC).

UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, xí nghiệp, trường học, đơn vị quân đội... và các chủ hộ kinh doanh trên địa bàn huyện triển khai thực hiện một số hoạt động cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính Phủ; Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công An; Chỉ thị số: 02/2006/CT-TTg ngày 23/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy; Chỉ thị số: 10/2006/CT-UBND ngày 05/4/2006 của UBND thành phố Hải Phòng về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và các quy định về đảm bảo an toàn PCCC ở các đơn vị cơ sở với những nội dung, hình thức phong phú, có ý nghĩa thiết thực nhằm làm chuyển biến tích cực công tác PCCC ở các cơ sở trên địa bàn. Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công nhân viên đang công tác tại các cơ quan, xí nghiệp; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh các trường học và nhân dân trên địa bàn huyện nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành những nội quy, quy định về PCCC.

 (Đài Phát thanh huyện thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền về công tác PCCC; Kết hợp với các lực lượng Công an, quân đội trên địa bàn mở đợt tuyên truyền trọng tâm về công tác PCCC, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các khu dân cư)

2. Tổ chức sơ kết 5 năm thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy. Tập huấn công tác PCCC cho cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn, Trưởng công an, lực lượng dân phòng xã, thị trấn, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện, Công an huyện ... Đồng thời, tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy giữa các xã, thị trấn.

(Công an huyện hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng báo cáo theo hướng dẫn, gửi về VP HĐND&UBND huyện trong tháng 7/2006 để tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết của huyện và chuẩn bị các nội dung tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy trong tháng 8/2006.)

3. Tổ chức đợt kiểm tra, chấn chỉnh công tác PCCC ở các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Chia ra các đợt cụ thể, tập trung vào các cơ quan: Đảng, Đoàn thể, các cơ quan hành chính nhà nước; các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng quán KARAOKE; Hiệu cầm đồ, đại lý INTERNET; các khu dân cư tập trung, chợ; các cơ sở kinh doanh bán lẻ xăng dầu, khí GAS hoá lỏng ...

(Công an huyện hướng dẫn phối hợp cùng các phòng chức năng của huyện và PC23-CATP tổ chức thực hiện từ nay đến hết 31/12/2006)

4. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trang bị các phương tiện, dụng cụ chữa cháy cần thiết cho lực lượng dân phòng mới được thành lập để phát huy tác dụng trong việc phòng ngừa và chữa cháy tại chỗ. (Công an huyện phối hợp  PC23-CATP hướng dẫn thực hiện - hoàn thành trong tháng 6/2006)

 5. Tổ chức hướng dẫn Câu lạc bộ Chiến sĩ công an nhỏ tuổi trong công tác PCCC kết hợp sinh hoạt trong dịp hè 2006 đạt kết quả và yêu cầu đề ra của BCĐ hoạt động hè Thành phố.

  (Công an huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo hoạt động hè của huyện hướng dẫn các cơ sở thực hiện).

6. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng mới, hoàn thiện các phương án chữa cháy, xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra tại các cơ sở và địa bàn khu dân cư, chợ có nhiều nguy hiểm về cháy, nổ. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thành phố.

(Các cơ sở chủ động tổ chức thực hiện dưới sự hướng dẫn Công an huyện và PC23-CATP từ nay đến hết 31/12/2006)

7. Tổ chức hội thao kỹ thuật chữa cháy lực lượng dân phòng huyện và tham gia hội thao của thành phố đạt kết quả tốt. (Công an huyện phối hợp cùng Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện lập kế hoạch và tổ chức thực hiện theo hướng dẫn CATP)

8. Trung tâm Văn hoá thông tin, Đài phát thanh tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực quan trong thời gian diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy, hội thao kỹ thuật chữa cháy quần chúng của huyện và kỷ niệm 04/10/2006.

       9. Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, xí nghiệp, trường học, đơn vị quân đội... và các chủ hộ kinh doanh trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện.

10. Giao cho Công an huyện phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC - Công an  thành phố Hải phòng tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Tiên Lãng năm 2014(30/01/2015 - 14:32)
Tài liệu lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện(23/01/2015 - 10:59)
Thông báo số 40/TB-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng về việc thi tuyển công chức cấp xã năm 2014(23/01/2015 - 10:18)
Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Tiên Lãng năm 2015(22/01/2015 - 16:48)
Quyết định số 178/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại UBND huyện Tiên Lãng(14/01/2015 - 10:33)
Công điện số 02/CĐ-CT ngày 09/01/2015 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt Tết Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội xuân 2015.(14/01/2015 - 10:31)
Báo cáo số 320/BC-UBND ngày 15/12/2014 báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện năm 2015 của huyện Tiên Lãng(09/01/2015 - 15:22)
Thông báo số 09/TB-UBND ngày 09/01/2015 của UBND huyện Tiên Lãng về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao và Phó Trưởng phòng Tư pháp(09/01/2015 - 14:08)
Điểm thi đua năm 2014 - khối xã, thị trấn(09/01/2015 - 13:56)
Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 quyết định về việc thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu hồ Hương Sen, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng(08/01/2015 - 10:17)
Công văn số 1771/BHXH-PT ngày 31/12/2014 của Bảo hiểm xã hội thành phố về việc triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế từ 01/01/2015(08/01/2015 - 10:16)
Công văn của UBND thành phố về việc chủ động phòng, chống bệnh dịch hạch(12/12/2014 - 15:04)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:

Tin mới
Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã huyện Tiên Lãng năm 2014
Đại hội điểm Chi bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ (2015-2017).
Kỳ họp thứ 3 khóa 22 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Lãng
Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức tổng kết hoạt động 2014, triển khai nhiệm vụ 2015
Xã Tiên Hưng: Tổng giá trị sản xuất đạt 96,8 tỷ đồng
Huyện Tiên Lãng: Tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa
Công an huyện tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai nhiệm vụ năm 2015
Thế mạnh trong sản xuất vụ Đông ở xã Đông Hưng
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm xã Đoàn Lập
Bộ câu hỏi và gợi ý trả lời cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
Công văn số 64/HĐPHPBGDPL-TP
Kế hoạch số 153/KH_UBND: Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013" trên địa bàn huyện Tiên Lãng
Kế hoạch số 8071: Tổ chức Cuộc thi: "Tim hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013" trên địa bàn thành phố
Tài liệu lấy ý kiến về kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện
Phát huy dân chủ xây dựng nông thôn mới