Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 119941
Khách trực tuyến : 3554
Thành viên trực tuyến : 0
 
Giới thiệu Sở Giao thông vận tải
27/06/2009 - 10:08

Giới thiệu Sở Giao thông vận tải

Địa chỉ: Số 01 Cù Chính Lan – Hồng Bàng – Hải Phòng

Điện thoai: 031.3.842.931

Số Fax: 031.3.842.286

Tóm tắt chức năng:

Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, tham mưu,giúpUBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động giao thông vận tải, bao gồm đường bộ,đường đô thị, đường thủy nội địa, vận tải và an toàn giao thông; Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,đường thủy và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở trên địa bàn thành phố; Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giao thông vận tải, tham mưu UBND Thành phố và Bộ Giao thông vận tải veefquy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải ( đường bộ, đường sông, đường biển) trên địa bàn thành phố Hải phòng.

Sở Giao thông vận tải thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo qui định của Nhà nước.

Sở Giao thông vận tải chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng.

Các Quyết định:

Quyết định 704/QĐ-UBND v/v Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Sở GTCC thành Sở GTVT Hải Phòng
Quyết định 52/QĐ-UBND v/v Điều chỉnh chức năng nhiệm vụ đối với Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải Hải Phòng
Quyết định 1032/QĐ-UBND v/v Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưaTin mới
Quyết định phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chấn chỉnh hoạt động phương tiện 04 bánh chạy bằng động cơ điện và động cơ xăng vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định
Thông báo triển khai sử dụng phần mềm Dịch vụ công trực tuyến: Cấp giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu phù hiệu xe ô tô
Quyết định v/v xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, thu hồi phù hiệu 01 tháng đối với 79 phương tiện của 72 đơn vị vận tải do vi phạm tốc độ, thời gian làm việc trong tháng 10/2016
Quyết định v/v xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải Cảnh cáo lần thứ nhất đối với 1.476 phương tiện của 856 đơn vị vận tải do vi phạm tốc độ, thời gian làm việc trong tháng 10/2016
Quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải
Thông báo v/v thực hiện nghiêm quy định về thông báo thông tin chuyến đi trước khi thực hiện hợp đồng vận chuyển khách
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tăng số chuyến xe và điều chỉnh giờ xuất bến khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Cầu Rào (Hải Phòng) đi bến xe Việt Trì (Phú Thọ) và ngược lại
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Cầu Rào (Hải Phòng) đi bến xe phía tây Thanh Hóa (Thanh Hóa) và ngược lại
Thông báo danh sách bổ sung các đơn vị vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng thực hiện đăng ký biểu trưng logo trên phương tiện taxi.
Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 11/2016
Quyết định phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Công bố Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 09 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình