Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 798389
Khách trực tuyến : 21349
Thành viên trực tuyến : 4
 
HỘI NGHỊ Tập huấn công tác chuyên môn cho các phó Hiệu trưởng trường THPT và cốt cán chuyên môn các phòng GD&ĐT
17/09/2013 - 20:28

HỘI NGHỊ

 Tập huấn công tác chuyên môn cho các phó Hiệu trưởng trường THPT

và cốt cán chuyên môn các phòng GD&ĐT

 

          Quán triệt nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục trung học năm học 2013-2014, nhằm giúp  đội ngũ các cán bộ quản lý chuyên môn nắm vững các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Sở GD&ĐT, trong 2 ngày 11 và 13 tháng 9 năm 2013, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuyên môn cho các phó Hiệu trưởng trường THPT và cốt cán chuyên môn các phòng GD&ĐT. Hội nghị diễn ra trong bầu không khí cởi mở, là dịp để các cán bộ trực tiếp làm công tác chuyên môn được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý chuyên môn. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường- Đại biểu Quốc hội khóa 13, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đã có bài phát biểu quán triệt và chỉ đạo công tác chuyên môn cho toàn ngành. TS. Phạm Tuấn Hùng - Trưởng phòng GDTrH trình bày phần hướng dẫn công tác lập kế hoạch chuyên môn và những nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục trung học năm học 2013-2014. Các đồng chí Lãnh đạo và chuyên viên phòng GDTrH trình bày những vấn đề chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực quản lý.

          Nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục trung học thành phố Hải Phòng năm học 2013-2014 là:

1. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy 

1.1. Thực hiện phân phối chương trình:

- Đúng quy định

- Chú ý các bài có nhiều tiết, việc phân tiết, ngắt nội dung phải được thống nhất trong tổ, nhóm chuyên môn, (có ghi biên bản họp thống nhất).

 - Trường hợp nhà trường không thực hiện được đúng theo quy định phân phối chương trình và kế hoạch giảng dạy, có phương án khác phải báo cáo bằng văn bản về Sở GD&ĐT, được phê duyệt mới thực hiện. Tuyệt đối không dạy dồn, cắt xén chương trình.

1.2. Dạy học các môn chuyên thuộc trường THPT chuyên Trần Phú:

1.3. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông;

1.4. Tích hợp giáo dục:

 - Giáo dục pháp luật;

 - Giáo dục phòng chống tham nhũng;

 - Giáo dục về chủ quyền biển, đảo;

 - Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Giáo dục bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên;

- Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai;

2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

2.1. Đổi mới PP dạy học

- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.

- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông.

- Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ;

- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em;

* Một số vấn đề người CBQL chú ý khi chỉ đạo đổi mới PP dạy học

1. Thường xuyên cập nhật thông tin, nắm chắc nội dung, bản chất của đổi mới pp dạy học.

VD: pp “ bàn tay nặn bột”; kĩ thuật dạy học dùng sơ đồ tư duy; kĩ thuật “công não”… Sinh hoạt chuyên môn theo hướng “ nghiên cứu bài học”

2. Có biện pháp thúc đẩy GV tích cực đổi mới pp dạy học: Đánh giá giờ dạy khách quan, công bằng, người làm tốt được động viên, khen thưởng người làm chưa tốt được phê bình, nhắc nhở.

3. Đổi mới pp dạy học phải đi vào chiều sâu,thực chất, không hình thức, GV thấy đổi mới pp dạy học là nhu cầu, là quyền lợi, là tồn tại hay bị đào thải.

2.1. Đổi mới KT-ĐG

- Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào?

- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành. Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra. Khi chấm bài kiểm tra GV phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh.

- Chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn như trước đây;

3. Công tác bồi dưỡng chuyên môn

3.1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

 Tổ chức tốt việc tập huấn tại các nhà trường về nội dung: Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh; Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật; Tổ trưởng chuyên môn trường trung học chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tổ chức các hoạt động chuyên môn và một số nội dung thuộc về nghiệp vụ của người GV như xây dựng kế hoạch; phương pháp đánh giá giờ dạy của đồng nghiệp; thực hiện quy chế chuyên môn: soạn bài, lên lớp; chấm, trả bài ; vào điểm...

3.2. Nâng cao chất lượng  hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, và giáo viên

- Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học. Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; tăng cường tổ chức hội thảo từ cấp trường, cụm trường, Sở GDĐT. Triển khai thực hiện quy định mới về đánh giá giờ dạy của giáo viên trung học .

. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học các chủ đề tích hợp theo Công văn số 5111/BGDĐT ngày 23/7/2013 của Bộ GDĐT.

4. Tăng cường bổ sung và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học;

- Cần  yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, thiết bị dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.

-  Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường theo hướng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh thuộc khu vực vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

5. Một số vấn đề quản lý  hoạt động chuyên môn trong trường phổ thông

5.1. Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng. Kiên quyết khắc phục tình trạng thực hiện không đúng quy chế chuyên môn.

5.2. Quản lý hồ sơ, sổ sách chuyên môn trong nhà tường, đảm bảo:

- Đủ  ( Đủ theo quy định, kk có sáng tạo trong đề xuất hồ sơ sổ sách mới)

- Đúng ( Đảm bảo tính pháp lý, có dấu tích của nhà quản lý. Ghi chép, bảo quản cẩn thận)

- Đẹp ( sắp xếp khoa học dễ thấy, dễ sử dụng, dễ kiểm tra…)

5.2. Kiểm tra, rà soát và tăng cường quản lý việc dạy học ngoại ngữ có yếu tố người nước ngoài, các chương trình giảng dạy kĩ năng sống và một số các hoạt động giáo dục ngoài chương trình được các nhà trường phối hợp, liên kết với các cơ sở ngoài nhà trường.

5.3. Thực hiện nghiêm túc nội dung GDQP; Hướng nghiệp; Giáo dục địa phương

5.4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

6. Thông tin báo cáo

- Thực hiện phương châm: “ Không biết thì hỏi, Không giỏi thì học”. Thực hiện nghiêm túc báo cáo định kì và báo cáo đột xuất khi có vấn đề nảy sinh trong quản lý hoạt động chuyên môn.

- Thường xuyên vào trang Website của ngành và Email của trường để cập nhật thông tin chỉ đạo và phản hồi thông tin.

(Phòng GDTrH - Sở GD&ĐT Hải Phòng)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị tập huấn chuyên môn cấp thành phố(29/09/2014 - 09:37)
Kết quả các kì thi học sinh giỏi năm học 2013-2014(26/04/2014 - 21:31)
Đề mở và việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng mở đối với môn địa lí trong các nhà trường phổ thông hiện nay(02/04/2014 - 08:11)
Một số nhận định từ kết quả cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp – môn địa lí cấp THCS và THPT(05/03/2014 - 08:41)
HỘI NGHỊ Tập huấn công tác chuyên môn cho các phó Hiệu trưởng trường THPT và cốt cán chuyên môn các phòng GD&ĐT(17/09/2013 - 20:28)
Hội nghị tập huấn đổi mới Phương pháp Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng Nghiên cứu bài học và Hướng dẫn thực hiện Chuyên môn môn Địa lí cấp THCS năm học 2013 – 2014(16/09/2013 - 07:35)
Hội nghị tập huấn nâng cao Chất lượng Dạy học bộ môn Lịch sử cấp THCS(16/09/2013 - 07:16)
Hải phòng tiếp tục có học sinh trong đội tuyển thi Olympic Quốc tế năm 2013(07/06/2013 - 09:04)
Hoạt động hưởng ứng "Tuần văn hóa - Thể thao - Du lịch Quốc gia đồng bằng Sông Hồng năm 2013 và lễ hội hoa phượng đỏ lần 2" của giáo viên bộ môn lịch sử(17/05/2013 - 15:55)
Chia sẻ kinh nghiệm đổi mới phương pháp học tập(22/04/2013 - 14:25)
Bộ GD-ĐT công bố các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013(22/04/2013 - 14:23)
Hà Nội tiếp tục dẫn đầu kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia (31/01/2013 - 07:57)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội thảo xây dựng mô hình điểm chuyên đề "Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non"
Về việc báo cáo kết quả tuyển sinh TCCN năm 2014 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2015;Công văn và lịch kiểm tra Liên kết đào tạo
Về việc sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015 đối với ngành học giáo dục thường xuyên
Báo cáo hoạt động Trung tâm đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech Hải Phòng.
Phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục không chính quy trên địa bàn thành phố Hải Phòng
V/v thông báo cho học sinh các trường THPT,TT DN&GDTX tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2015
Tập huấn dạy học mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch cho giáo viên tiểu học Hải Phòng
Tập huấn chuyên môn cho chủ trường, chủ nhóm lớp mầm non tư thục
Hội thảo Phát hiện sớm trẻ mầm non tự kỷ và các nguồn hỗ trợ trong cộng đồng
Tín hiệu đáng mừng từ Hội thảo giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên
( Khẩn)Thống kê bổ sung gửi các trường ĐH, CĐ, CĐN, TCCN
CÔNG VĂN KHẨN GỬI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ, CĐN, TCCN VÈ VIỆC BC SỐ LIỆU
( KHẨN) Công văn về việc tổ chức tập huấn cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp gửi các trường ĐH,CĐ,TCCN
THÔNG BÁO (Thay đổi thời gian họp)
Hội nghị tập huấn chuyên môn cấp thành phố