Liên kết website
   
Xã luận: HUYỆN THUỶ NGUYÊN PHÁT HUY TINH THẦN QUẬT KHỞI, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP
23/10/2011 - 13:59
 Xã luận:

HUYỆN THUỶ NGUYÊN: PHÁT HUY TINH THẦN QUẬT KHỞI, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

        (ĐTN): Cách đây 63 năm, trong kháng chiến chống thực dân Pháp - Cuộc tổng tiến công và nổi dậy ngày 25/10/1948 của quân và dân Thủy Nguyên đã giáng một đòn bất ngờ làm kẻ thù choáng váng, hoảng loạn. Ngày 25/10 năm ấy đã đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng và trở thành ngày truyền thống “Thủy Nguyên quật khởi”.

        Đêm 24, rạng sáng ngày 25/10/1948, cuộc tổng phá tề chính thức bắt đầu, bộ đội, dân quân du kích làm nòng cốt, phối hợp với nhân dân toàn Huyện nổi dậy. Đại đội Lê Lợi, Đại đội 34 cùng du kích đột nhập bốt Phi Liệt, Cầu Giá, Thanh Lãng, Trịnh Xá, Núi Đèo kêu gọi binh lính địch ra hàng và đem theo súng. Nhân dân Thủy Nguyên làm chủ suốt 3 ngày đêm, đưa hàng trăm con trâu bò về cày cấy, nhân dân thực sự được sống trong không khí tự do, công khai hội họp, mít tinh...Cuộc tổng phá tề trừ gian bằng vũ trang kết hợp với quần chúng nổi dậy, đánh địch trên các mặt trận chính trị quân sự, địch vận ở huyện Thuỷ Nguyên đã giành thắng lợi to lớn, làm cho kẻ thù choáng váng, khiến chúng hoang mang, lo sợ; thể hiện sự tài tình trong chỉ đạo chiến tranh và tinh thần quật khởi của Đảng bộ quân và dân Thuỷ Nguyên. Đây cũng là những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn, mở hướng cho quân và dân ta phát triển hoạt động kháng chiến chống thực dân Pháp. Với thắng lợi này, quân và dân Thủy Nguyên đã được đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh gửi phần thưởng và khen tặng, được Báo Cứu Quốc (ngày 6/12/1948) biểu dương trong cả nước. Chiến thắng ấy có ý nghĩa to lớn, làm thất bại ý đồ “đánh nhanh thắng nhanh” của địch ra vùng căn cứ kháng chiến của ta, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Thu Đông năm 1948. Từ đó, ngày 25/10 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện Thủy Nguyên.

        Năm nay, chúng ta kỷ niệm ngày Thủy Nguyên quật khởi 25/10 trong không khí tràn đầy phấn khởi và niềm tin vào thành công của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Tinh thần đó đã và đang cổ vũ, thôi thúc quân và dân Thủy Nguyên quyết tâm thi đua hoàn thành, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2011; nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và quyết tâm xây dựng Thuỷ Nguyên giàu đẹp, phát triển, trở thành một vùng kinh tế động lực của Thành phố Hải Phòng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

        Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thủy Nguyên luôn giữ gìn, phát huy truyền thống Thủy Nguyên quật khởi, đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, thử thách trong diễn biến phức tạp của nền kinh tế trước giá cả nguyên liệu, lạm phát tăng cao, thiên tai, dịch bệnh... phấn đấu xây dựng quê hương Thủy Nguyên phát triển toàn diện và vững chắc. Chúng ta có quyền tự hào với những thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, tổng vốn đầu tư vào nền kinh tế tăng nhanh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng CNH-HĐH. Hoạt động văn hoá, xã hội, du lịch có bước tiến bộ vượt bậc. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và Đoàn thể được chú trọng, hệ thống chính trị từ Huyện đến cơ sở được kiện toàn, niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng được củng cố vững chắc.

        Thành tựu đó được thể hiện trong kết quả của 9 tháng đầu năm 2011 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hải Phòng lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXIII: Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt trên 2.000 tỷ đồng tăng gần 16% so với cùng kỳ; trong đó ngành công nghiệp – xây dựng tăng 19,3%, dịch vụ tăng 19,0%; thu hút đầu tư xã hội đạt gần 800 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần về công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, đồng thời dành quỹ đất cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cho phát triển đô thị. Các lĩnh vực văn hoá – xã hội của Huyện cũng đã được tập trung làm tốt: Thực hiện tốt công tác giáo dục để cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành kinh tế, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, chăm sóc các gia đình có công với nước, phấn đấu giảm dần và không có hộ nghèo, xây dựng cuộc sống văn hoá tinh thần và và vật chất ngày một tiến bộ; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững, quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng, tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, với đường lối đổi mới và hội nhập...

        Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta vẫn còn những tồn tại, đó là: Tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên khoáng sản và nội lực chưa được phát huy và khai thác triệt để; công tác lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền ở một số địa phương, đơn vị, một số bàn ngành còn thiếu chủ động; trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ chưa cao, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh.

        Trong thời kỳ mở cửa hội nhập kinh tế, quốc tế hiện nay có nhiều thuận lợi những cũng có không ít khó khăn, trở ngại đòi hỏi mỗi chúng ta cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới xây dựng, hội nhập để phát triển; huy động tối đa các nguồn lực, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, trong đó công nghiệp – xây dựng – thương mại – dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn...

        Với truyền thống anh hùng quật khởi, Đảng bộ và nhân dân Thủy Nguyên tiếp tục phát huy tinh thần quật cường quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trước mắt, trong năm 2011 phấn đấu hoàn thành đề án xây dựng nông thôn mới và hoàn thiện quy hoạch nông thôn mới cho 33 xã, để phấn đấu đến năm 2015 toàn huyện có 25% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giải quyết tốt những vấn đề bức xúc xã hội, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa với những người có công với nước, khưyến khích các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Thường xuyên chăm lo cuộc sống cho toàn dân, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Thủy Nguyên giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống và tinh thần quật khởi của quê hương anh hùng.

        Kỷ niệm 63 năm ngày Thủy Nguyên quật khởi (25/10/1948 – 25/10/2011), Đảng bộ và nhân dân huyện Thủy Nguyên càng thêm tự hào về truyền thống cách mạng, nêu cao quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra để xây dựng Thủy Nguyên giàu đẹp, trở thành vùng kinh tế động lực của Thành phố Hải Phòng, xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng quật khởi.(Đài TN thực hiện)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Lễ giao nhận quân năm 2017(15/02/2017 - 09:50)
Lời chúc tết xuân Đinh Dậu 2017 của đồng chí Bùi Văn Vi - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng(26/01/2017 - 16:36)
HĐND huyện Thủy Nguyên khai mạc kỳ họp thứ 3 khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021(27/12/2016 - 15:19)
Huyện Thủy Nguyên tổ chức Hội nghị đối thoại và lắng nghe ý iến giữa chủ tịch UBND huyện với nhân dân(26/12/2016 - 15:34)
Huyện ủy Thủy Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 7 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016(26/12/2016 - 14:23)
Sở Thông tin và truyền thông kỷ niệm 10 năm thành lập(17/12/2016 - 16:22)
Trung ương Đảng nhận diện những biểu hiện suy thoái, "tự chuyển hoá"(01/11/2016 - 07:29)
Nhận diện nguy cơ 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục(31/10/2016 - 15:07)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hải Phòng:(20/09/2016 - 11:06)
Thủ tướng nhấn nút khởi công tòa tháp cao nhất duyên hải Bắc bộ(19/09/2016 - 06:56)
Tinh thần bất khuất trong ba bản Tuyên ngôn Độc lập của dân tộc(02/09/2016 - 18:26)
Quốc hội khóa XIV quyết định nhân sự Nhà nước(20/07/2016 - 08:31)
Chuyển trang    
Trang số:  1/25
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 115988
Khách trực tuyến : 8830
Thành viên trực tuyến : 27