CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  Chiều 13/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu địa phương, đơn vị tại thành phố Hải Phòng năm 2016, đến làm việc tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. ..Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...