CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014
Để nắm bắt tình hình triển khai công tác kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố trong triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính..
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 208978
Khách trực tuyến : 10514
Thành viên trực tuyến : 19