CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Sáng 26/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2014...Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...