TIN TỨC-SỰ KIỆN
Ngày 09/6/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước...
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TP
Khí hậu mùa đông – xuân thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp và đường tiêu hóa, như các bệnh sởi, rubella, viêm màng não do não mô cầu.....
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 Chiều 22-9, Đoàn kiểm tra số 3 của UBND thành phố do đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu đơn vị tại Sở Y tế trong năm 2014...Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 208978
Khách trực tuyến : 2207
Thành viên trực tuyến : 5