VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TP
Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2015 với chủ đề “Nâng cao chất lượng nước và vệ sinh nông thôn”...
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Sáng 26/3, tại Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Lê Văn Thành –  Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo Sở, ngành đã tham dự hội nghị trực tuyến về cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì...Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...