VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TP
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, ngành du lịch đã có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, tạo nhiều việc làm, xóa đói giảm nghèo..Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...