CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả, thống nhất, đồng bộ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2015; kịp thời phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, đề xuất việc đình chỉnh thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới..Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...