Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154525
Khách trực tuyến : 10209
Thành viên trực tuyến : 18
 
TIN TỨC-SỰ KIỆN
Kế hoạch Số 23/KH-STN&MT ngày 13-8-2014 về việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường
15/08/2014 - 11:00
Quyết định Số 129/QĐ-STN&MT ngày 12-8-2014 về việc thành lập Tủ sách pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường (15/08/2014 - 10:57)
BỘ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG CAMPUCHIA THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (14/08/2014 - 16:13)
Văn bản số 5384/UBND-ĐC1, ngày 23-7-2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Hướng dẫn số 8583/HD-UBND, ngày 18-11-2013 (30/07/2014 - 08:43)
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất (16/07/2014 - 15:04)
Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11-4-2014 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường (09/07/2014 - 16:53)
TT HÀNH CHÍNH CÔNG
Danh mục các Dịch vụ hành chính công
28/10/2008 - 07:57
A...
Đề nghị xác định nguồn gốc tiền sử dụng đất đối với công ty TNHH một thành viên thương mại Quốc tế Hải Phòng. (13/06/2008 - 15:00)
Nộp lệ phí trước bạ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (13/06/2008 - 14:53)
Đề nghị xử lý vướng mắc về lệ phí trước bạ đất thuê (13/06/2008 - 14:51)
Chính trị - Xã hội
LƯỢC KHẢO ĐƯỜNG PHỐ BẠCH ĐẰNG
19/11/2013 - 10:50
Cùng chung sức chúng ta có sức mạnh (22/07/2013 - 18:17)
Dự án đầu tư xây dựng khu bay - CHK quốc tế Cát Bi triển khai thực hiện nhanh và đồng bộ các công việc (15/07/2013 - 10:19)
Khai mạc Tuần văn hóa - thể thao - du lịch và lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 2 (12/07/2013 - 11:50)
Hải Phòng đang có những bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc, diện mạo (11/07/2013 - 16:26)
TÁC ĐỘNG TỪ VIỆC MỞ RỘNG DIỆN TÍCH ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - THỰC TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ (17/05/2013 - 16:50)
Hoạt động của Ngành
KẾ HOẠCH QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ VÙNG BIỂN HẢI PHÒNG 5 NĂM (2013-2017)
09/12/2013 - 11:02
CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, TIẾP CÔNG DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN THƯ (09/12/2013 - 10:59)
CUỘC THI "ỨNG DỤNG KHOA HỌC TƯ DUY HỆ THỐNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG" TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (09/12/2013 - 10:54)
TÁC ĐỘNG CỦA TRÀN DẦU VÀ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (03/12/2013 - 15:23)
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (03/12/2013 - 15:20)
KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIẾN VỚI ĐẤT (03/12/2013 - 15:16)
Cơ chế chính sách
ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
09/12/2013 - 10:47
TÌM HIỂU PHÁP LUẬT (03/12/2013 - 15:33)
Đề án tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng (15/07/2013 - 10:42)
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT (23/05/2013 - 10:35)
ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (14/05/2013 - 10:33)
LUẬT HÓA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ (29/01/2013 - 08:53)
Khoa học công nghệ
PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030
03/12/2013 - 15:36
NVREDSAT-1: Vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam (22/07/2013 - 18:26)
Hướng dẫn triển khai sử dụng dịch vụ kết nối từ xa vào mạng chuyên dùng (15/07/2013 - 10:09)
Ứng dụng sinh học trong xử lý nước thải nhiễm dầu mỡ khoáng (30/01/2013 - 13:37)
Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên môi trường (27/08/2012 - 11:07)
BỘ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG CAMPUCHIA THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Thời gian: 14/08/2014 - 16:13
Sáng ngày 14/8/2014, Đoàn cán bộ Bộ Quản lý đất đai, Quy hoạch hạ tầng và Xây dựng Campuchia thăm và làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng, Đoàn công tác do ông TepThorn làm Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn.

 

 

Tin mới
Kế hoạch Số 23/KH-STN&MT ngày 13-8-2014 về việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Số 129/QĐ-STN&MT ngày 12-8-2014 về việc thành lập Tủ sách pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường
BỘ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, QUY HOẠCH HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG CAMPUCHIA THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Văn bản số 5384/UBND-ĐC1, ngày 23-7-2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Hướng dẫn số 8583/HD-UBND, ngày 18-11-2013
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất
Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11-4-2014 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN MỚI QUI ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Quyết định Số 554/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của UBND thành phố Hải Phòng
Thông tư Số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 về việc ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
Nghị định Số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ
Quyết định Số 1287/QĐ-TTg ngày 2/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Chỉ thị Số 32/CT-UBND ngày 7/11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Nghị Định 35/ND-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ
MÍT TINH KỶ NIỆM NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI
Công văn Số 970/STN&MT-TTr ngày 5/6/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng