Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 8806
Thành viên trực tuyến : 27
 

TIN TỨC-SỰ KIỆN
Kế hoạch thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2017
06/02/2017 - 08:07
Hội nghị tiếp xúc nguyên cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016 (19/01/2017 - 14:52)
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 ngành Tài nguyên và Môi trường (18/01/2017 - 15:54)
Hội nghị tiếp xúc cựu chiến binh (26/12/2016 - 08:59)
Xin ý kiến của các tổ chức, cá nhân tham gia dự thảo "Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng" (06/12/2016 - 16:28)
Khai trương Trung tâm điều khiển, tích hợp dữ liệu Quan trắc môi trường (01/12/2016 - 10:09)
TT HÀNH CHÍNH CÔNG
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
01/06/2015 - 14:57
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường (01/06/2015 - 14:56)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (01/06/2015 - 14:52)
Biểu mẫu Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (22/05/2015 - 14:44)
GIAO LƯU TRỰC TUYẾN
Câu hỏi và trả lời giao lưu trực tuyến ngày 04-6-2015
10/06/2015 - 09:08
Thông báo số 249/TB-STN&MT ngày 16/10/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Tổ chức giao lưu trực tuyến qua mạng Internet với tổ chức và công dân trên địa bàn thành phố (20/10/2014 - 08:48)
Sử dụng đúng Luật để bảo vệ môi trường (16/08/2008 - 16:05)
Thông tin nhận định tình hình hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2005 (16/08/2008 - 16:03)
Danh sách các tổ chức có GCN QSDĐ đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký. (16/08/2008 - 16:00)
Thông báo về việc làm việc ngày thứ bảy. (16/08/2008 - 15:58)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO
Quyết định 286/QĐ-STNMT ngày 26/11/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
02/12/2015 - 10:35
QUYẾT ĐỊNH SỐ 286/QĐ-STNMT NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 (01/12/2015 - 15:08)
BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC
QUYẾT ĐỊNH 1318/QĐ-UBND NGÀY 17/6/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
08/01/2016 - 14:39
Lễ Mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2015 (23/03/2015 - 15:38)
Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND về thông qua quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm hìn đến năm 2030 (16/01/2015 - 10:05)
Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương; kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2020 (16/01/2015 - 09:55)
Nguồn nước sạch từ "hoa trên đảo" (16/01/2015 - 08:51)
Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước (14/01/2015 - 10:23)
THÔNG BÁO XẢ THẢI
Thông báo việc thực hiện lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Công ty Cổ phần điện cơ Hải Phòng
19/12/2016 - 14:33
Thông báo việc thực hiện lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Công ty TNHH Chỉ Vĩnh Thái (19/12/2016 - 14:31)
Thông báo việc thực hiện lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Công ty TNHH thương mại quốc tế Hải Phòng (19/12/2016 - 14:29)
Hợp đồng quan trắc, phân tích môi trường và lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (08/12/2016 - 15:01)
Thông báo việc thực hiện lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Minh Khai (08/12/2016 - 14:59)
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Công ty Cổ phần Trường An (18/10/2016 - 09:17)

 

Tin mới
Kế hoạch thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2017
Hội nghị tiếp xúc nguyên cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016
Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 ngành Tài nguyên và Môi trường
Quyết định 2740/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành kế hoạch hành động quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2025
Kế hoạch 2964/KH-UBND ngày 01/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố
Quyết định 3002/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch hành động về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Hội nghị tiếp xúc cựu chiến binh
Thông báo việc thực hiện lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Công ty Cổ phần điện cơ Hải Phòng
Thông báo việc thực hiện lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Công ty TNHH Chỉ Vĩnh Thái
Thông báo việc thực hiện lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước Công ty TNHH thương mại quốc tế Hải Phòng
Hợp đồng quan trắc, phân tích môi trường và lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước
Thông báo việc thực hiện lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Minh Khai
Xin ý kiến của các tổ chức, cá nhân tham gia dự thảo "Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng"
Nghị định 158/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản
Khai trương Trung tâm điều khiển, tích hợp dữ liệu Quan trắc môi trường