Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 309843
Khách trực tuyến : 1359
Thành viên trực tuyến : 0
 
Sở Tư pháp tổ chức tập huấn Hệ thống quản lý và đánh giá kiểm soát thủ tục hành chính
Thời gian: 26/05/2016 - 10:26
 Thực hiện Quyết định số 1654/QĐ-BTP ngày 15/9/2015 của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016, ngày 24/5/2016, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng đã tổ chức tập huấn hệ thống quản lý và đánh giá kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các sở, ban, ngành thành phố...
Tin nổi bật
Sở Tư pháp và Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban công chứng Quý I/2016
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2016
Hải Phòng: Khối Nội chính ký kết giao ước thi đua năm 2016
Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố nhiệm kỳ 2016-2021
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thăm và chúc tết tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
 


HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề
13/05/2016 - 07:55
Nhằm tạo động lực mạnh mẽ, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan tư pháp địa phương; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong các cơ quan tư pháp tại các khu vực thi đua và trong toàn ngành, ngày 06/5/2016, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1039/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương chủ động, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2016”...
Sở Tư pháp Hải Phòng hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính (26/04/2016 - 14:26)
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính (25/04/2016 - 14:33)
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTP về công tác thống kê ngành Tư pháp (19/04/2016 - 07:55)
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2016 (05/04/2016 - 14:47)
Sở Tư pháp Hải Phòng giao ban công tác quý I/2016 (31/03/2016 - 07:42)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp và Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học
20/05/2016 - 10:52
Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 26/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố, ngày 17/5/2016, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong trường học...
Bộ Tư pháp hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (20/05/2016 - 07:51)
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 (20/05/2016 - 07:46)
Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015: Bổ sung 02 trường hợp Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự (18/05/2016 - 14:50)
Ban hành án lệ -bước tiến dài trong hoạt động cải cách tư pháp (18/05/2016 - 14:46)
Thông báo về việc tham dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (17/05/2016 - 09:38)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Công văn về việc thực hiện điều tra, khảo sát về nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật
26/05/2016 - 09:22
Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 12/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn thành phố; Để chuẩn bị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn bản quy phạm pháp luật đạt hiệu quả, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của cán bộ được tập huấn, ngày 20/5/2016 Sở Tư pháp có Công văn số 316/STP-XD&KTVB về việc thực hiện điều tra, khảo sát về nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật...
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức họp thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (26/05/2016 - 09:17)
Thành phố Hải Phòng ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (18/05/2016 - 14:48)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 (11/05/2016 - 14:12)
Sở Nội vụ, Sở Tài chính Hải Phòng đề xuất rút nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình bàn hành văn bản QPPL năm 2016 (11/05/2016 - 14:09)
Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 (28/04/2016 - 13:59)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Một số quy định về Quản tài viên
20/05/2016 - 07:48
Sau khi ra quyết định mở thủ tục phá ản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản có trách nhiệm chỉ định quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phụ trách vụ việc phá sản...
Quyền và nghĩa vụ của Quản tài viên (20/05/2016 - 07:44)
Quy định pháp luật về điều kiện hành nghề Quản tài viên (13/05/2016 - 07:53)
Công văn về việc phối hợp thực hiện đợt thi hành án dân sự cao điểm năm 2016 (26/04/2016 - 14:28)
Sở Tư pháp Hải Phòng thông báo tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ nhất (21/04/2016 - 14:08)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban công chứng Quý I/2016 (12/04/2016 - 07:48)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp
11/05/2016 - 14:21
Ngày 6/5/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp...
Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính (21/04/2016 - 14:06)
Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2016 (15/04/2016 - 08:00)
Một số nội dung về Phiếu Lý lịch tư pháp (12/04/2016 - 07:39)
Công văn hướng dẫn về tình hình công dân Việt Nam tại Malaysia của Sở Tư pháp Hải Phòng (08/12/2015 - 14:31)
Về việc đẩy mạnh thông tin, phổ biến về đăng ký nuôi con nuôi trên địa bàn thành phố (16/11/2015 - 14:18)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT DÂN SỰ (Sửa đổi)
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
15/03/2016 - 08:13
Để kịp thời hướng dẫnBộ luật tố tụng Dân sự 2015sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết hướng dẫn số 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 về việc thi hành Bộ luật tố tụng Dân sự...
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (11/03/2016 - 14:27)
Một số nội dung, chính sách mới, chủ yếu của Bộ luật Dân sự (07/03/2016 - 14:30)
Mục tiêu, quan điểm xây dựng Bộ luật Dân sự (04/03/2016 - 09:09)
Kết quả lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) (12/06/2015 - 09:17)
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (01/04/2015 - 08:31)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (sửa đổi)
Bộ luật Hình sự năm 2015 - nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế và nâng cao tính minh bạch trong các quy định
04/03/2016 - 09:08
Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS) đã có những sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm nội luật hóa các qui định có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm..
Bộ luật Hình sự năm 2015 tạo cơ chế bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (18/02/2016 - 08:27)
Bộ luật Hình sự năm 2015 góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm (18/02/2016 - 08:21)
Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp, thực thi quyền con người, quyền công dân (18/02/2016 - 08:20)
Bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng (07/09/2015 - 08:34)
Bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh (07/09/2015 - 08:32)
Đại Biểu Quốc Hội
Luật tổ chức chính quyền địa phương – văn bản pháp lý cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới
11/05/2016 - 14:16
Ngày 19/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016...
Công bố danh sách chính thức 870 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV (27/04/2016 - 09:20)
Công văn về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (28/03/2016 - 14:56)
Tin mới
Sở Tư pháp tổ chức tập huấn Hệ thống quản lý và đánh giá kiểm soát thủ tục hành chính
Thông báo dự tập huấn về Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính
Công văn về việc thực hiện điều tra, khảo sát về nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức họp thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Sở Tư pháp và Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học
Thông báo tập huấn về Hệ thống quản lý về kiểm soát thủ tục hành chính
Bộ Tư pháp hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Một số quy định về Quản tài viên
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016
Quyền và nghĩa vụ của Quản tài viên
Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015: Bổ sung 02 trường hợp Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự
Thành phố Hải Phòng ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Ban hành án lệ -bước tiến dài trong hoạt động cải cách tư pháp
Thông báo về việc tham dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề