Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 307247
Khách trực tuyến : 2467
Thành viên trực tuyến : 12
 

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Trợ giúp pháp lý lưu động tại huyện đảo Bạch Long Vỹ
03/04/2014 - 15:03
Nhằm tăng cường công tác trợ giúp pháp lý ở cơ sở và thực hiện kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động năm 2014, ngày 26/3/2014, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Bạch Long Vỹ tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân trên đảo...
Giấy mời số 194/GM-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (03/04/2014 - 07:55)
Hải Phòng ban hành Quy chế phối hợp trong việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành (02/04/2014 - 16:26)
Hải Phòng ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai Thủ tục hành chính (02/04/2014 - 16:22)
Hải Phòng ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố (02/04/2014 - 15:58)
UBND huyện Tiên Lãng triển khai công tác tư pháp - pháp luật năm 2014 (25/03/2014 - 15:13)
TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm năm 2013
16/10/2013 - 14:14
Ngày 15/10/2013, tại Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, Sở Tư pháp thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm cho trên 300 đại biểu gồm Tổ trưởng Tổ hòa giải và cán bộ Ngành Tư pháp địa phương gồm các đơn vị quận, huyện: Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, Hải An, Cát Hải, Kiến Thụy và Bạch Long Vỹ...
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ cải cách hành chính (27/03/2012 - 14:41)
Tham gia phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của Ngành Tư pháp thành phố Hải Phòng (04/03/2011 - 10:44)
Tập huấn về công tác hộ tịch – quốc tịch (11/08/2010 - 08:38)
Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí (14/01/2010 - 15:15)
THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
09/01/2013 - 08:45
Thực hiện Kế hoạch số 6999/KH-UBND ngày 18/10/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai Nghị định 59/2012/NĐ-CP; ngày 26/12/2012, Sở Tư pháp thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật..
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án " Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật". (15/01/2010 - 09:16)
Ngành Tư pháp Hải phòng: Triển khai nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật (14/01/2010 - 14:13)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Kế hoạch Trợ giúp pháp lý lưu động trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014
24/03/2014 - 14:17
Nhằm đảm bảo mọi đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố đều được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước khi có vướng mắc pháp luật; Nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân nhất là đối tượng được trợ giúp pháp lý; Thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quyền con người, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội...
Hải Phòng: Khai trương Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên (24/03/2014 - 14:09)
Thông báo Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại tại Hải Phòng (14/03/2014 - 15:39)
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Hải Phòng năm 2014 (14/03/2014 - 15:37)
Triển khai Thông tư số 19/2013/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư. (12/03/2014 - 16:11)
Thông báo về việc cho phép đăng ký tập sự hành nghề công chứng (10/03/2014 - 15:35)
THÔNG TƯ 20/2013/TT-BTP
Quy định mới về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
15/04/2014 - 09:55
Ngày 03/12/2013, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/01/2014 và thay thế Thông tư số 08/2011/T-BTP ngày 05/04/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp...
Tin mới
Quy định mới về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Trợ giúp pháp lý lưu động tại huyện đảo Bạch Long Vỹ
Giấy mời số 194/GM-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Hải Phòng ban hành Quy chế phối hợp trong việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành
Hải Phòng ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai Thủ tục hành chính
Hải Phòng ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố
UBND huyện Tiên Lãng triển khai công tác tư pháp - pháp luật năm 2014
Kế hoạch Trợ giúp pháp lý lưu động trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014
Hải Phòng: Khai trương Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên
Khảo sát thi hành Luật Công chứng tại Sở Tư pháp
UBND quận Dương Kinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc
Lập danh mục tự kiểm tra văn bản QPPL quy định về kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh
Thông báo của Bộ Tư pháp về Cuộc thi sáng tác biểu trưng của Ngành Tư pháp
Thông báo Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại tại Hải Phòng
Thông báo Quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại tại Hải Phòng