Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 309188
Khách trực tuyến : 2254
Thành viên trực tuyến : 1
 
Hội thảo góp ý đề xuất xây dựng Luật Hành chính công
Thời gian: 24/11/2015 - 16:20
 Triển khai kế hoạch hoạt động của Dự án “Tăng cường cung cấp và trao đổi thông tin lập pháp giữa các cơ quan của Quốc hội Việt Nam” do Cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP tài trợ, ngày 21/11/2015 tại thành phố Hải Phòng, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Góp ý về đề xuất xây dựng Luật Hành chính công” do Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh trình sáng kiến
Tin nổi bật
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành
Tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người lao động tại Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Hải Phòng
Lễ ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và công tác hội nhập kinh tế quốc tế giữa Sở Tư pháp và Sở Công thương thành phố Hải Phòng
Thành phố Hải Phòng: Tổng kết trao giải cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp Quý III/2015
Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
 

VĂN BẢN QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
Nhằm đánh giá thực trạng, tình hình, kết quả tổ chức, hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố thời gian qua; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức, hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố; kịp thời biểu dương những đơn vị thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý đối với những sai phạm nhằm đảm bảo công tác công chứng ở thành phố thực hiện đúng quy định pháp luật, ngày 24/11/2015, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 689/KH-STP về việc kiểm tra tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng...
TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP
Thực hiện Kế hoạch của Trung ương và thành phố về tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của thành phố Hải Phòng và Quyết định số 685/QĐ-BTC ngày 03/4/2015 của Ban Tổ chức cuộc thi về việc thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi; Ban Giám khảo vừa tổ chức cuộc họp với Tổ Thư ký. ..
HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Hội thảo góp ý đề xuất xây dựng Luật Hành chính công
24/11/2015 - 16:20
Triển khai kế hoạch hoạt động của Dự án “Tăng cường cung cấp và trao đổi thông tin lập pháp giữa các cơ quan của Quốc hội Việt Nam” do Cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP tài trợ, ngày 21/11/2015 tại thành phố Hải Phòng, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Góp ý về đề xuất xây dựng Luật Hành chính công” do Đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh trình sáng kiến..
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành (18/11/2015 - 07:54)
Hội nghị Tổng kết thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh,thành phố Đồng bằng Bắc bộ (17/11/2015 - 10:58)
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (16/11/2015 - 14:20)
Tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người lao động tại Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Hải Phòng (11/11/2015 - 07:59)
Lễ ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và công tác hội nhập kinh tế quốc tế giữa Sở Tư pháp và Sở Công thương thành phố Hải Phòng (10/11/2015 - 08:26)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Thông báo Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng
06/11/2015 - 10:44
Thực hiện Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, ngày 27/10/2015, Ủy ban nhân dân thành phố có Thông báo số 284/TB-UBND về danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố Hải Phòng...
Hải Phòng ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (28/10/2015 - 07:53)
Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (04/08/2015 - 09:37)
Tập huấn pháp luật về hình sự, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác (24/07/2015 - 14:00)
Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ cải cách tư pháp (21/07/2015 - 09:51)
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (15/07/2015 - 09:10)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố
21/10/2015 - 10:50
Thực hiện Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố, ngày 19/10/2015, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với Dự thảo Quyết định và Dự thảo Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng...
Đánh giá tình hình thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (28/11/2014 - 10:26)
Hải Phòng: ban hành Quyết định Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đến hết ngày 31/12/2013 (26/11/2014 - 15:53)
Hải Phòng: ban hành Quyết định điều chỉnh Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 (11/11/2014 - 08:13)
Công văn về việc thực hiện Quyết định số 1922/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND thành phố về Quy chế xây dựng và ban hành văn bản QPPL (29/10/2014 - 15:07)
Hải Phòng: ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản QPPL (15/09/2014 - 14:07)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Sở Tư pháp Hải Phòng ban hành Kế hoạch kiểm tra tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố
25/11/2015 - 15:54
Nhằm đánh giá thực trạng, tình hình, kết quả tổ chức, hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố thời gian qua; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức, hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố; kịp thời biểu dương những đơn vị thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý đối với những sai phạm nhằm đảm bảo công tác công chứng ở thành phố thực hiện đúng quy định pháp luật, ngày 24/11/2015, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 689/KH-STP về việc kiểm tra tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng...
Thông báo về việc bổ nhiệm Công chứng viên (16/11/2015 - 16:09)
Thông báo về việc cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư (16/11/2015 - 16:08)
Bộ Tư pháp thông báo danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư tháng 11/2015 (16/11/2015 - 14:12)
Kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hải Phòng (06/11/2015 - 10:30)
Sở Tư pháp Hải Phòng thông báo về việc Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Thành Tô (04/11/2015 - 14:10)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Về việc đẩy mạnh thông tin, phổ biến về đăng ký nuôi con nuôi trên địa bàn thành phố
16/11/2015 - 14:18
Thực hiện Quyết định số 1985/QĐ-BTP ngày 13/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai đăng ký nuôi con nuôi thực tế trên phạm vi toàn quốc, trong 3 năm qua, công tác đăng ký nuôi con nuôi thực tế được đẩy mạnh thực hiện tốt trên địa bàn thành phố Hải Phòng...
Công văn về việc tham gia ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP (16/11/2015 - 14:15)
Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (04/11/2015 - 14:03)
Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2010/NĐ-CP họp lần thứ nhất (12/06/2015 - 09:10)
Các quy định mới của Luật Hộ tịch (12/12/2014 - 14:33)
Nghị định số 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ (27/10/2014 - 15:35)
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ BỘ LUẬT DÂN SỰ (Sửa đổi)
Kết quả lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
12/06/2015 - 09:17
Ngày 9/6/2015, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ tư pháp trình bày báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)...
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (01/04/2015 - 08:31)
Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Cần bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình (30/03/2015 - 17:39)
Quận Hải An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (30/03/2015 - 10:12)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (23/03/2015 - 09:55)
Nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (23/03/2015 - 09:43)
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ (sửa đổi)
Bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng
07/09/2015 - 08:34
Bộ luật Hình sự (BLHS) hiện hành quy định trường hợp trộm cắp tài sản dưới 2 triệu đồng mà gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì vẫn bị xử lý hình sự...
Bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh (07/09/2015 - 08:32)
Dự thảo Bộ luật Hình sự bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới (07/09/2015 - 08:30)
Thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế (07/09/2015 - 08:28)
Hình phạt Trục xuất (07/09/2015 - 08:27)
Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (07/09/2015 - 08:20)
Tin mới
Sở Tư pháp Hải Phòng ban hành Kế hoạch kiểm tra tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố
Hội thảo góp ý đề xuất xây dựng Luật Hành chính công
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành
Hội nghị Tổng kết thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh,thành phố Đồng bằng Bắc bộ
Thông báo về việc bổ nhiệm Công chứng viên
Thông báo về việc cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Về việc đẩy mạnh thông tin, phổ biến về đăng ký nuôi con nuôi trên địa bàn thành phố
Công văn về việc tham gia ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP
Bộ Tư pháp thông báo danh sách cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư tháng 11/2015
Tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người lao động tại Công ty TNHH Công nghiệp Giầy Aurora Hải Phòng
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xuất cảnh, nhập cảnh
Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch
Lễ ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và công tác hội nhập kinh tế quốc tế giữa Sở Tư pháp và Sở Công thương thành phố Hải Phòng
Thành phố Hải Phòng: Tổng kết trao giải cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"