Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 309777
Khách trực tuyến : 4358
Thành viên trực tuyến : 2
 
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban công chứng Quý I/2016
Thời gian: 12/04/2016 - 07:48
 Thực hiện Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình công tác Tư pháp năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố,ngày 07/4/2016, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị giao ban công chứng quý I năm 2016 với sự tham dự của đại diện Hội công chứng thành phố, các công chứng viên, Trung tâm thông tin công chứng và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở...
Tin nổi bật
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2016
Hải Phòng: Khối Nội chính ký kết giao ước thi đua năm 2016
Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố nhiệm kỳ 2016-2021
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thăm và chúc tết tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2015, triển khai công tác tư pháp năm 2016
 

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Sở Tư pháp Hải Phòng hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính
26/04/2016 - 14:26
Thực hiện Luật Lý lịch tư pháp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Quyết định số 19/QĐ – TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”;..
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính (25/04/2016 - 14:33)
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTP về công tác thống kê ngành Tư pháp (19/04/2016 - 07:55)
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2016 (05/04/2016 - 14:47)
Sở Tư pháp Hải Phòng giao ban công tác quý I/2016 (31/03/2016 - 07:42)
Hải Phòng: Khối Nội chính ký kết giao ước thi đua năm 2016 (29/03/2016 - 14:02)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Bộ Tư pháp hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII
26/04/2016 - 14:30
Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 07 dự án luật bao gồm: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật Trẻ em; Luật Dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)...
Kế hoạch kiểm tra thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở (21/04/2016 - 14:13)
Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016” năm 2016 (21/04/2016 - 14:04)
Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016” năm 2016 (19/04/2016 - 07:51)
Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016 (15/04/2016 - 08:03)
Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2016 (15/04/2016 - 07:57)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016
28/04/2016 - 13:59
Ngày 26/4/2016, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị về việc thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016...
Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 (12/04/2016 - 07:45)
Công văn về việc thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2016 (12/04/2016 - 07:42)
Hải Phòng ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 (29/03/2016 - 13:56)
Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố (21/10/2015 - 10:50)
Đánh giá tình hình thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (28/11/2014 - 10:26)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Công văn về việc phối hợp thực hiện đợt thi hành án dân sự cao điểm năm 2016
26/04/2016 - 14:28
Thực hiện chỉ đạo của thành phố và Bộ Tư pháp về tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm từ ngày 01/02/2016 đến hết ngày 30/9/2016 và đề nghị phối hợp của Cục Thi hành án dân sự thành phố; ngày 22/4/2016, Sở Tư pháp có Công văn số 232/STP-BTTP đề nghị Uỷ ban nhân dân quận, huyện, Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn, các tổ chức bổ trợ tư pháp như sau:..
Sở Tư pháp Hải Phòng thông báo tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ nhất (21/04/2016 - 14:08)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban công chứng Quý I/2016 (12/04/2016 - 07:48)
Hải Phòng đi đầu trong việc nghiên cứu, thí điểm, xây dựng và ban hành Quy chế thông tin công chứng - một văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức, hoạt động công chứng các hợp đồng, giao dịch (01/04/2016 - 14:40)
Danh sách những người tại Hải Phòng đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ nhất (28/03/2016 - 15:06)
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư tháng 2/2016 (24/02/2016 - 13:59)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính
21/04/2016 - 14:06
Ngày 18/3/2016, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 117/TTLLTPQG-TTrC đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lưu ý một số vấn đề khi triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử (trong đó Bộ Tư pháp có trách nhiệm xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện trên toàn quốc đối với việc cấp lý lịch tư pháp) như sau:..
Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2016 (15/04/2016 - 08:00)
Một số nội dung về Phiếu Lý lịch tư pháp (12/04/2016 - 07:39)
Công văn hướng dẫn về tình hình công dân Việt Nam tại Malaysia của Sở Tư pháp Hải Phòng (08/12/2015 - 14:31)
Về việc đẩy mạnh thông tin, phổ biến về đăng ký nuôi con nuôi trên địa bàn thành phố (16/11/2015 - 14:18)
Công văn về việc tham gia ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP (16/11/2015 - 14:15)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT DÂN SỰ (Sửa đổi)
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
15/03/2016 - 08:13
Để kịp thời hướng dẫnBộ luật tố tụng Dân sự 2015sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết hướng dẫn số 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 về việc thi hành Bộ luật tố tụng Dân sự...
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (11/03/2016 - 14:27)
Một số nội dung, chính sách mới, chủ yếu của Bộ luật Dân sự (07/03/2016 - 14:30)
Mục tiêu, quan điểm xây dựng Bộ luật Dân sự (04/03/2016 - 09:09)
Kết quả lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) (12/06/2015 - 09:17)
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (01/04/2015 - 08:31)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (sửa đổi)
Bộ luật Hình sự năm 2015 - nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế và nâng cao tính minh bạch trong các quy định
04/03/2016 - 09:08
Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS) đã có những sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm nội luật hóa các qui định có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm..
Bộ luật Hình sự năm 2015 tạo cơ chế bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (18/02/2016 - 08:27)
Bộ luật Hình sự năm 2015 góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm (18/02/2016 - 08:21)
Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp, thực thi quyền con người, quyền công dân (18/02/2016 - 08:20)
Bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng (07/09/2015 - 08:34)
Bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh (07/09/2015 - 08:32)
Đại Biểu Quốc Hội
Công bố danh sách chính thức 870 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV
27/04/2016 - 09:20
Chiều 26/4, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì cuộc họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước...
Công văn về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (28/03/2016 - 14:56)
Tin mới
Sở Tư pháp Hải Phòng đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2016
Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016
Công bố danh sách chính thức 870 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV
Bộ Tư pháp hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII
Công văn về việc phối hợp thực hiện đợt thi hành án dân sự cao điểm năm 2016
Sở Tư pháp Hải Phòng hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính
Sở Tư pháp Hải Phòng hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính
Kế hoạch kiểm tra thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở
Quyết định về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2018
Sở Tư pháp Hải Phòng thông báo tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ nhất
Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính
Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016” năm 2016
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTP về công tác thống kê ngành Tư pháp
Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016” năm 2016