Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 310393
Khách trực tuyến : 8538
Thành viên trực tuyến : 15
 
Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2016, triển khai công tác tư pháp năm 2017
Thời gian: 18/01/2017 - 09:11
 Ngày 12/01/2017, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2017 với sự tham gia của các sở, ngành có liên quan, các tổ chức pháp chế, tổ chức bổ trợ, Phòng Tư pháp quận,huyện và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở Tư pháp...
Tin nổi bật
Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017
Hội nghị tổng kết Cụm thi đua Khối các cơ quan nội chính thành phố Hải Phòng năm 2016
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ
Tọa đàm "Đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động”
Hội nghị trù bị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng Khối thi đua các cơ quan nội chính thành phố Hải Phòng
Lễ Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân của thành phố Hải Phòng có thành tích xuất sắc tại Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố phối hợp với Trường THPT Thái Phiên tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Thanh niên với pháp luật”
Chung kết Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III
 

VĂN BẢN CHÍNH SÁCH MỚI - THÔNG BÁO
Ngày 06/01/2017, Sở Tư pháp có Giấy mời số 19/GM-STP tổ chức họp lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia về việc thẩm định 03 dự thảo: Quyết định quy định một số nội dung về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố; Quyết định quy định một số nội dung về thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; Quyết định quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố trước khi báo cáo thẩm định với Ủy ban nhân dân thành phố...
HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2016, triển khai công tác tư pháp năm 2017
18/01/2017 - 09:11
Ngày 12/01/2017, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2017 với sự tham gia của các sở, ngành có liên quan, các tổ chức pháp chế, tổ chức bổ trợ, Phòng Tư pháp quận,huyện và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở Tư pháp...
Bộ Tư pháp phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2016 của ngành Tư pháp (11/01/2017 - 09:59)
Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2017 (04/01/2017 - 07:29)
Hội nghị tổng kết Cụm thi đua Khối các cơ quan nội chính thành phố Hải Phòng năm 2016 (04/01/2017 - 07:23)
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ (28/12/2016 - 08:24)
Hội nghị trù bị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng Khối thi đua các cơ quan nội chính thành phố Hải Phòng (05/12/2016 - 09:22)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiệnhương ước, quy ước năm 2017
18/01/2017 - 09:24
Ngày 30/12/ 2016, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2694/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017...
Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam ký kết quy chế phối hợp về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư (18/01/2017 - 09:21)
Công văn về việc đăng ký kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động năm 2017 (18/01/2017 - 09:17)
Bộ Tư pháp ban hành Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình (18/01/2017 - 09:08)
Công văn về việc hướng dẫn triển khai Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên (09/01/2017 - 07:23)
Trợ giúp pháp lý miễn phí, tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại Trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị và Trường khiếm thính Hải Phòng (13/12/2016 - 22:44)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016
18/01/2017 - 09:16
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 631/KTrVB-VP ngày 18/11/2016 của Bộ Tư pháp, ngày 12/01/2017, Sở Tư pháp có Công văn số 35/STP-XD&KTVB đề nghị các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 như sau:..
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2017 (11/01/2017 - 10:01)
Về việc tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (25/11/2016 - 09:18)
Công văn về việc tham dự lớp tập huấn kỹ năng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (15/11/2016 - 07:56)
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp rà soát kết quả thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 (24/10/2016 - 09:51)
Công văn đề nghị đăng ký tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (13/10/2016 - 10:01)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
18/01/2017 - 09:18
Ngày 03/01/2017, Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc - Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ký Quyết định số 31/QĐ-HĐKT về việc cấp giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư...
Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư tháng 12/2016 (11/01/2017 - 09:57)
Các Thông tư quy định quản lý, sử dụng phí thẩm định trong lĩnh vực đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, thừa phát lại, thanh lý tài sản (04/01/2017 - 07:19)
Nghị định về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại (06/12/2016 - 09:46)
Tổng kết Đề án “ Đồi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (05/12/2016 - 09:19)
Sở Tư pháp Hải Phòng thông báo về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng (07/11/2016 - 14:13)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch
18/01/2017 - 09:04
Thành phố Hải Phòng là một trong 4 thành phố trong cả nước được thí điểm triển khai phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cho công dân kể từ ngày 01/01/2016...
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2017 (11/01/2017 - 09:52)
Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc xác minh, trao đổi và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp (13/12/2016 - 15:28)
Bộ Tư pháp hướng dẫn cấp Giấy xác nhân tình trạng hôn nhân trong một số trường hợp (05/12/2016 - 09:16)
Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người Thái Lan, Trung Quốc (Đài Loan) (23/11/2016 - 13:56)
Tăng cường triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (01/11/2016 - 08:00)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT DÂN SỰ (Sửa đổi)
Xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự trong Bộ luật Dân sự 2015
05/12/2016 - 09:29
Trên cơ sở kế thừa, sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự năm 2005, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã bổ sung một Chương riêng - Chương II về xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự...
Áp dụng Bộ luật Dân sự; áp dụng tập quán và áp dụng tương tự pháp luật trong Bộ luật Dân sự năm 2015 (01/11/2016 - 07:58)
Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015 (11/07/2016 - 14:29)
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (15/03/2016 - 08:13)
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (11/03/2016 - 14:27)
Một số nội dung, chính sách mới, chủ yếu của Bộ luật Dân sự (07/03/2016 - 14:30)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (sửa đổi)
Bộ luật Hình sự năm 2015 - nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế và nâng cao tính minh bạch trong các quy định
04/03/2016 - 09:08
Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS) đã có những sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm nội luật hóa các qui định có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm..
Bộ luật Hình sự năm 2015 tạo cơ chế bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (18/02/2016 - 08:27)
Bộ luật Hình sự năm 2015 góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm (18/02/2016 - 08:21)
Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp, thực thi quyền con người, quyền công dân (18/02/2016 - 08:20)
Bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng (07/09/2015 - 08:34)
Bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh (07/09/2015 - 08:32)
Đại Biểu Quốc Hội
Luật tổ chức chính quyền địa phương – văn bản pháp lý cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới
11/05/2016 - 14:16
Ngày 19/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016...
Công bố danh sách chính thức 870 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV (27/04/2016 - 09:20)
Công văn về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (28/03/2016 - 14:56)
Tin mới
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiệnhương ước, quy ước năm 2017
Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam ký kết quy chế phối hợp về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư
Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư
Công văn về việc đăng ký kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động năm 2017
Công văn về việc báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016
Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2016, triển khai công tác tư pháp năm 2017
Bộ Tư pháp ban hành Tiêu chí xác định vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch
Họp thẩm định các dự thảo Quyết định của UBND thành phố liên quan đến quy hoạch, xây dựng của thành phố Hải Phòng
Giấy mời dự Hội nghị triển khai công tác Tư pháp thành phố Hải Phòng năm 2017
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
Thông tư quy định hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ
Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam