Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 308337
Khách trực tuyến : 14612
Thành viên trực tuyến : 25
 

VĂN BẢN QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
Qua 4 năm triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp, công tác xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp tại trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và một số ít Sở Tư pháp đã có những bước chuyển biến tích cực, đó là việc phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, bước đầu đã sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp để phục vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp...
HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
23/03/2015 - 09:55
Sáng ngày 18/3/2015, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)...
Ngày quốc tế hạnh phúc 20-3-2015: tiếp nối chủ đề "yêu thương và chia sẻ" (23/03/2015 - 09:50)
Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ công chứng khóa 16 tại thành phố Hải Phòng (19/03/2015 - 13:58)
Hội nghị phổ biến, hướng dẫn nội dung tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (18/03/2015 - 08:36)
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014 (27/02/2015 - 09:43)
Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư (27/02/2015 - 09:42)
TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
05/03/2015 - 08:37
Thực hiện Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Trung ương (gọi tắt là Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương), Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi tắt là cuộc thi) như sau:..
Hải Phòng ban hành Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (19/01/2015 - 14:24)
Hải Phòng: ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2015-2016" (06/01/2015 - 15:59)
Nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân và chiến sỹ lực lượng vũ trang khu vực biên giới biển, hải đảo (13/11/2014 - 14:01)
Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (13/11/2014 - 13:58)
Thể lệ và câu hỏi cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (11/11/2014 - 08:20)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Đánh giá tình hình thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
28/11/2014 - 10:26
Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ban, ngành thực hiện việc đánh giá về tình hình hoạt động, thực trạng tổ chức bộ máy và nhân lực làm công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị mình, gửi Sở Tư pháp trước ngày 10/12/2014 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố..
Hải Phòng: ban hành Quyết định Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đến hết ngày 31/12/2013 (26/11/2014 - 15:53)
Hải Phòng: ban hành Quyết định điều chỉnh Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 (11/11/2014 - 08:13)
Công văn về việc thực hiện Quyết định số 1922/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND thành phố về Quy chế xây dựng và ban hành văn bản QPPL (29/10/2014 - 15:07)
Hải Phòng: ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản QPPL (15/09/2014 - 14:07)
Dự thảo Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng (02/07/2014 - 14:57)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại thành phố
26/03/2015 - 08:21
Ngày 18/3/2015, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố-Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo...
Khai trương Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Khuê (25/03/2015 - 08:23)
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư (08/01/2015 - 14:55)
Quyết định về việc bổ nhiệm Công chứng viên (31/12/2014 - 15:26)
Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Phú An (31/12/2014 - 15:25)
Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Công Minh (31/12/2014 - 15:23)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Các quy định mới của Luật Hộ tịch
12/12/2014 - 14:33
Ngày 20/11/2014, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Hộ tịch với nhiều điểm mới tích cực..
Nghị định số 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ (27/10/2014 - 15:35)
Câu hỏi: Việc xác nhận tình trạng hôn nhân cho cán bộ, chiến sỹ đang công tác trong lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền của cơ quan nào? (17/07/2014 - 09:15)
Về việc hướng dẫn một số nội dung về chứng thực bản sao từ bản chính đối với các văn bằng, chứng chỉ (01/07/2014 - 16:26)
Công tác chứng thực và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở thành phố Hải Phòng (24/04/2014 - 15:52)
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ BỘ LUẬT DÂN SỰ (Sửa đổi)
Quận Hải An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
30/03/2015 - 10:12
Sáng ngày 26/3/2015, Ủy ban nhân dân quận Hải An đã tổ chức Hội nghị lấy kiến vào Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)...
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (23/03/2015 - 09:55)
Nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (23/03/2015 - 09:43)
Các quy định về quyền nhân thân trong BLDS (sửa đổi)- phù hợp với quy định về quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013 (16/03/2015 - 08:24)
Lấy ý kiến nhân dân về Bộ luật dân sự (sửa đổi) (27/02/2015 - 15:40)
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
12/03/2015 - 14:16
..
Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (05/03/2015 - 16:03)
Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Tư pháp năm 2015 (03/02/2015 - 15:03)
Họp về kiểm tra, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện việc rà soát, công bố thủ tục hành chính (26/02/2015 - 08:20)
Hội nghị công tác kiểm soát thủ tục hành chính (30/01/2015 - 15:51)
Tin mới
Quận Hải An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại thành phố
Khai trương Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Khuê
Nghị định số 29/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Ngày quốc tế hạnh phúc 20-3-2015: tiếp nối chủ đề "yêu thương và chia sẻ"
Nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ công chứng khóa 16 tại thành phố Hải Phòng
Những điểm mới cơ bản của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/1015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
Hội nghị phổ biến, hướng dẫn nội dung tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Các quy định về quyền nhân thân trong BLDS (sửa đổi)- phù hợp với quy định về quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Nghị định 23/2015/NĐ-CP: 06 loại bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng để chứng thực bản sao