Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 310205
Khách trực tuyến : 1194
Thành viên trực tuyến : 3
 
Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
Thời gian: 07/10/2016 - 16:11
 Thực hiện Kế hoạch số 1219/KH-UBND ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu địa phương, đơn vị tại thành phố Hải Phòng năm 2016, ngày 6/10/2016, Đoàn kiểm tra số 2 của thành phố do đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu tại Sở Tư pháp...
Tin nổi bật
Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III khu vực miền Bắc
Đoàn Thanh niên cơ quan Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Chương trình về nguồn
Thành phố Hải Phòng: Chung kết Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp thành phố
Vòng sơ khảo Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng lần thứ III
Khối thi đua các cơ quan nội chính thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016
Phiên họp thứ nhất Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng lần thứ III
Bộ Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
 


VĂN BẢN QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
Thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016; ngày 21/10/2016, Sở Tư pháp có Công văn số 820/STP-KSTTHC đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 như sau:..
HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Sở Tư pháp Hải Phòng công bố quyết định nhân sự
20/10/2016 - 09:26
Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp phòng cơ quan Sở Tư pháp; ngày 18/10/2016, Giám đốc Sở Tư pháp đã công bố và trao một số Quyết định nhân sự như sau:..
Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (20/10/2016 - 09:11)
Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tại Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng (07/10/2016 - 16:11)
Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III khu vực miền Bắc (27/09/2016 - 15:01)
Sở Tư pháp Hải Phòng hướng dẫn tổng kết công tác thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2016 (27/09/2016 - 08:31)
Đoàn Thanh niên cơ quan Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Chương trình về nguồn (20/09/2016 - 15:50)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 trên địa bàn thành phố
24/10/2016 - 10:03
Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Quyết định số 1583/QĐ-BTP ngày 27/7/2016; Công văn số 2496/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp;..
Thông báo dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Dân sự và Luật Bảo hiểm xã hội (20/10/2016 - 15:25)
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2016 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (07/10/2016 - 16:20)
Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP (12/09/2016 - 09:09)
Bộ Tư pháp ban hành văn bản về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết (26/08/2016 - 15:00)
GIẤY MỜI Dự Vòng thi Chung khảo và Lễ Tổng kết Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng lần thứ III (24/08/2016 - 18:21)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp rà soát kết quả thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016
24/10/2016 - 09:51
Ngày 20/10/2016, Ủy ban nhân dân thành phố có Thông báo số 383/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại cuộc họp ngày 13/10/2016 về rà soát kết quả thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch thực hiện trong quý IV năm 2016 với một số nội dung như sau:..
Công văn đề nghị đăng ký tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (13/10/2016 - 10:01)
Công văn về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật phục vụ hội nhập quốc tế của thành phố năm 2016 (12/10/2016 - 10:37)
Công văn về việc thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố năm 2016 (12/10/2016 - 10:32)
Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (07/10/2016 - 16:18)
Thông báo ý kiến của Thủ tướng về trình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh (04/10/2016 - 14:12)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Thông báo về việc cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Cao Văn Nguyên
24/10/2016 - 09:53
Thực hiện Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng, sau khi xem xét hồ sơ đề nghị thay đổi đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Cao Văn Nguyên, ngày 20/10/2016, Sở Tư pháp Hải Phòng đã ra Thông báo số 816/TB-STP về việc cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Cao Văn Nguyên, cụ thể như sau:..
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư (24/10/2016 - 09:52)
Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để bổ nhiệm Thừa phát lại (20/10/2016 - 09:31)
Công văn về việc báo cáo việc thực hiện chuyển đổi Văn phòng Công chứng theo quy định của Luật Công chứng (13/10/2016 - 10:03)
Quyết định cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng (13/10/2016 - 09:59)
Quyết định bổ nhiệm công chứng viên tháng 10/2016 (13/10/2016 - 09:58)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp cơ sở năm 2016
13/10/2016 - 09:54
Trong 02 ngày từ ngày 11-12/10/2016, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2016 cho gần 500 cán bộ, công chức làm công tác tư pháp của 15 quận, huyện và cán bộ tư pháp của 223 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng...
Bộ Tư pháp điều chỉnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP (03/10/2016 - 14:27)
Bộ Tư pháp hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong một số trường hợp đặc biệt (11/08/2016 - 08:34)
Nghị định quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi và lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài (05/08/2016 - 07:46)
Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai phần mềm hộ tịch (05/07/2016 - 08:11)
Bộ Tư pháp họp về dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (04/07/2016 - 08:02)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT DÂN SỰ (Sửa đổi)
Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015
11/07/2016 - 14:29
Trong những năm qua, quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế là một trong những “điểm nghẽn” trong việc thực hiện hưởng quyền dân sự của công dân...
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (15/03/2016 - 08:13)
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (11/03/2016 - 14:27)
Một số nội dung, chính sách mới, chủ yếu của Bộ luật Dân sự (07/03/2016 - 14:30)
Mục tiêu, quan điểm xây dựng Bộ luật Dân sự (04/03/2016 - 09:09)
Kết quả lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) (12/06/2015 - 09:17)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (sửa đổi)
Bộ luật Hình sự năm 2015 - nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế và nâng cao tính minh bạch trong các quy định
04/03/2016 - 09:08
Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS) đã có những sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm nội luật hóa các qui định có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm..
Bộ luật Hình sự năm 2015 tạo cơ chế bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (18/02/2016 - 08:27)
Bộ luật Hình sự năm 2015 góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm (18/02/2016 - 08:21)
Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp, thực thi quyền con người, quyền công dân (18/02/2016 - 08:20)
Bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng (07/09/2015 - 08:34)
Bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh (07/09/2015 - 08:32)
Đại Biểu Quốc Hội
Luật tổ chức chính quyền địa phương – văn bản pháp lý cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới
11/05/2016 - 14:16
Ngày 19/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016...
Công bố danh sách chính thức 870 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV (27/04/2016 - 09:20)
Công văn về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (28/03/2016 - 14:56)
Tin mới
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 trên địa bàn thành phố
Nghị định Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
Thông báo về việc cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Cao Văn Nguyên
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp rà soát kết quả thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016
Thông báo dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Dân sự và Luật Bảo hiểm xã hội
Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để bổ nhiệm Thừa phát lại
Sở Tư pháp Hải Phòng công bố quyết định nhân sự
Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Công văn về việc báo cáo việc thực hiện chuyển đổi Văn phòng Công chứng theo quy định của Luật Công chứng
Công văn đề nghị đăng ký tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng
Quyết định bổ nhiệm công chứng viên tháng 10/2016