Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 310070
Khách trực tuyến : 15448
Thành viên trực tuyến : 22
 
Vòng sơ khảo Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng lần thứ III
Thời gian: 05/08/2016 - 07:51
 Thực hiện Quyết định số 500/QĐ-BTP ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 723/KH-UBND ngày 23/5/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong các ngày 27, 29 tháng 7 và ngày 1 tháng 8 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức thành công vòng sơ khảo Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng lần thứ III năm 2016.
Tin nổi bật
Khối thi đua các cơ quan nội chính thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016
Phiên họp thứ nhất Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng lần thứ III
Bộ Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Cục kiểm soát thủ tục hành chính – Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức khảo sát tình hình thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính
Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt thi hành Bộ luật Dân sự, Tố tụng Dân sự và Luật tố tụng Hành chính
Sở Tư pháp tổ chức tập huấn Hệ thống quản lý và đánh giá kiểm soát thủ tục hành chính
 


HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Khối thi đua các cơ quan nội chính thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016
26/07/2016 - 08:20
Ngày 21/7/2016, Khối thi đua các cơ quan nội chính thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016...
Bộ Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 (14/07/2016 - 09:22)
Thông báo về việc khen thưởng con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Tư pháp đạt thành tích học tập tốt trong năm học 2015-2016 (11/07/2016 - 14:38)
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 (11/07/2016 - 14:32)
GIẤY MỜI: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 (08/07/2016 - 11:06)
Thông báo về việc giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 (06/07/2016 - 08:36)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
GIẤY MỜI Dự Vòng thi Chung khảo và Lễ Tổng kết Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng lần thứ III
24/08/2016 - 18:21
Thực hiệnQuyết định số 500/QĐ-BTP ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 723/KH-UBND ngày 23/5/2016 và Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày01/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố, ngày 19/8/2016, Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏithành phố có Giấy mời số 610/GM-BTC về việc tổ chức Vòng thi chung khảovà Lễ Tổng kếtHội thi Hòa giải viên giỏi thành phố HảiPhòng lần thứ III...
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 -2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình (17/08/2016 - 10:47)
Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III công bố biểu trưng (logo) Hội thi (15/08/2016 - 15:02)
Hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016 (11/08/2016 - 08:38)
Vòng sơ khảo Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng lần thứ III (05/08/2016 - 07:51)
Hải Phòng ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016 (21/07/2016 - 08:37)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về việc báo cáo tình hình chấp hành pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
11/08/2016 - 08:31
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4981/VP-TH ngày 05/8/2015 về việc báo cáo tình hình chấp hành pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; ngày 09/8/2016, Sở Tư pháp có Văn bản số 574/STP-QLXLVPHC&TDTHPL đề nghị các sở, ngành xây dựng Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật theo lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp...
Thông báo họp lấy ý kiến tham gia vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (11/08/2016 - 08:28)
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015- công cụ hữu hiệu góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa (05/07/2016 - 08:07)
Họp thống nhất về danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần trình Uỷ ban nhân dân thành phố bãi bỏ (28/06/2016 - 13:58)
Họp thống nhất về danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần trình Uỷ ban nhân dân thành phố bãi bỏ (23/06/2016 - 15:56)
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (02/06/2016 - 10:52)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Bộ Tư pháp hướng dẫn đánh giá về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp ở địa phương
15/08/2016 - 15:09
Ngày 09/8/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản số 2640/BTP-BTTP về việc hướng dẫn đánh giá về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp ở địa phương như sau:..
Quyết định cho phép chuyển đổi Văn phòng Công chứng (15/08/2016 - 15:06)
Quyết định về việc thay đổi đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại An Biên (15/08/2016 - 15:04)
Quy định của pháp luật về thù lao của luật sư (11/08/2016 - 08:41)
Sở Tư pháp Hải Phòng ban hành Chương trình nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2020 (21/07/2016 - 08:50)
Sở Tư pháp thông báo về việc cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn lao động thành phố (14/07/2016 - 09:36)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Bộ Tư pháp hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong một số trường hợp đặc biệt
11/08/2016 - 08:34
Ngày 27/7/2016, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 367/TTLLTPQG-HCTP về việc hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong một số trường hợp đặc biệt...
Nghị định quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi và lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài (05/08/2016 - 07:46)
Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai phần mềm hộ tịch (05/07/2016 - 08:11)
Bộ Tư pháp họp về dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (04/07/2016 - 08:02)
V/v hướng dẫn tổng kết thi hành Công ước La Hay, Luật Nuôi con nuôi và Nghị định 19/2011/NĐ-CP (13/06/2016 - 14:06)
V/v rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam (13/06/2016 - 14:03)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT DÂN SỰ (Sửa đổi)
Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015
11/07/2016 - 14:29
Trong những năm qua, quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế là một trong những “điểm nghẽn” trong việc thực hiện hưởng quyền dân sự của công dân...
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (15/03/2016 - 08:13)
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (11/03/2016 - 14:27)
Một số nội dung, chính sách mới, chủ yếu của Bộ luật Dân sự (07/03/2016 - 14:30)
Mục tiêu, quan điểm xây dựng Bộ luật Dân sự (04/03/2016 - 09:09)
Kết quả lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) (12/06/2015 - 09:17)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (sửa đổi)
Bộ luật Hình sự năm 2015 - nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế và nâng cao tính minh bạch trong các quy định
04/03/2016 - 09:08
Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS) đã có những sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm nội luật hóa các qui định có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm..
Bộ luật Hình sự năm 2015 tạo cơ chế bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (18/02/2016 - 08:27)
Bộ luật Hình sự năm 2015 góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm (18/02/2016 - 08:21)
Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp, thực thi quyền con người, quyền công dân (18/02/2016 - 08:20)
Bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng (07/09/2015 - 08:34)
Bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh (07/09/2015 - 08:32)
Đại Biểu Quốc Hội
Luật tổ chức chính quyền địa phương – văn bản pháp lý cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới
11/05/2016 - 14:16
Ngày 19/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016...
Công bố danh sách chính thức 870 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV (27/04/2016 - 09:20)
Công văn về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (28/03/2016 - 14:56)
THÔNG TƯ 04/2016/TT-BTP
Thông tư 04/2016/TT-BTP và các biểu mẫu
08/08/2016 - 14:15
Tin mới
GIẤY MỜI Dự Vòng thi Chung khảo và Lễ Tổng kết Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng lần thứ III
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 -2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình
Bộ Tư pháp hướng dẫn đánh giá về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp ở địa phương
Quyết định cho phép chuyển đổi Văn phòng Công chứng
Quyết định về việc thay đổi đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại An Biên
Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III công bố biểu trưng (logo) Hội thi
Vòng sơ khảo Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng lần thứ III
Báo cáo công tác tháng 07 năm 2016
Khối thi đua các cơ quan nội chính thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016
Sở Tư pháp Hải Phòng ban hành Chương trình nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2020
Sở Tư pháp Hải Phòng hướng dẫn thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp
Thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án tại Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án
Hải Phòng ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016
Kế hoạch Qúy III năm 2016
Phiên họp thứ nhất Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng lần thứ III