Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 309988
Khách trực tuyến : 3846
Thành viên trực tuyến : 2
 
Phiên họp thứ nhất Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng lần thứ III
Thời gian: 15/07/2016 - 08:16
 Thực hiện Quyết định số 500/QĐ-BTP ngày 28/3/2016 của Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 723/KH-UBND ngày 23/5/2016 và Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố, theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố-Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố lần thứ III, ngày 13/7/2017, tại Sở Tư pháp, Ban Tổ chức đã họp Phiên họp thứ nhất để triển khai tổ chức Hội thi...
Tin nổi bật
Bộ Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Cục kiểm soát thủ tục hành chính – Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức khảo sát tình hình thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính
Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt thi hành Bộ luật Dân sự, Tố tụng Dân sự và Luật tố tụng Hành chính
Sở Tư pháp tổ chức tập huấn Hệ thống quản lý và đánh giá kiểm soát thủ tục hành chính
Sở Tư pháp và Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban công chứng Quý I/2016
 


VĂN BẢN CHÍNH SÁCH MỚI - THÔNG BÁO
Ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Nghị định gồm 05 Chương, 37 Điều, quy định các nội dung cơ bản như: (1) Nguyên tắc thi hành án hành chính; (2) Thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính; (3) Xử lý trách nhiệm đối với người không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; (4) Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức trong thi hành án hành chính...
HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Bộ Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
14/07/2016 - 09:22
Ngày 11/7/2016, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016...
Thông báo về việc khen thưởng con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Tư pháp đạt thành tích học tập tốt trong năm học 2015-2016 (11/07/2016 - 14:38)
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 (11/07/2016 - 14:32)
GIẤY MỜI: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 (08/07/2016 - 11:06)
Thông báo về việc giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 (06/07/2016 - 08:36)
Sở Tư pháp Hải Phòng ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2016-2020 (04/07/2016 - 07:58)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Hải Phòng ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016
21/07/2016 - 08:37
Nhằm tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý và đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật để đông đảo người khuyết tật trên địa bàn thành phố được tiếp cận, biết và sử dụng các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí; ngày 15/7/20169 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 1129/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật ở thành phố Hải Phòng năm 2016 gồm các nội dung hoạt động như sau:..
Phiên họp thứ nhất Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng lần thứ III (15/07/2016 - 08:16)
Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt thi hành Bộ luật Dân sự, Tố tụng Dân sự và Luật tố tụng Hành chính (14/06/2016 - 08:05)
Hải Phòng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự (13/06/2016 - 08:10)
Thông báo dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự (02/06/2016 - 10:49)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2016 (02/06/2016 - 09:29)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015- công cụ hữu hiệu góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa
05/07/2016 - 08:07
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) lần đầu tiên được ban hành năm 1996, sau đó được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2008...
Họp thống nhất về danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần trình Uỷ ban nhân dân thành phố bãi bỏ (28/06/2016 - 13:58)
Họp thống nhất về danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần trình Uỷ ban nhân dân thành phố bãi bỏ (23/06/2016 - 15:56)
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (02/06/2016 - 10:52)
Công văn về việc thực hiện điều tra, khảo sát về nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật (26/05/2016 - 09:22)
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức họp thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (26/05/2016 - 09:17)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Sở Tư pháp Hải Phòng ban hành Chương trình nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2020
21/07/2016 - 08:50
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của Ngành Tư pháp thành phố trong thời gian qua và đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, ngày 16/6/2016, Sở Tư pháp đã ban hành Chương trình số 416/CTr-STP về nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2020 của Ngành Tư pháp thành phố...
Sở Tư pháp thông báo về việc cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn lao động thành phố (14/07/2016 - 09:36)
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên (14/07/2016 - 09:35)
Thông báo về việc cấp thay đổi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng (14/07/2016 - 09:34)
Sở Tư pháp Hải Phòng thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư (14/07/2016 - 09:31)
Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội về Thừa phát lại (14/07/2016 - 09:27)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai phần mềm hộ tịch
05/07/2016 - 08:11
Ngày 27/6/2016, Bộ Tư pháp đã có văn bản số 345/CNTT-HTTT&CSDL hướng dẫn về việc triển khai phần mềm hộ tịch...
Bộ Tư pháp họp về dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (04/07/2016 - 08:02)
V/v hướng dẫn tổng kết thi hành Công ước La Hay, Luật Nuôi con nuôi và Nghị định 19/2011/NĐ-CP (13/06/2016 - 14:06)
V/v rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam (13/06/2016 - 14:03)
Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp (11/05/2016 - 14:21)
Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính (21/04/2016 - 14:06)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT DÂN SỰ (Sửa đổi)
Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015
11/07/2016 - 14:29
Trong những năm qua, quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế là một trong những “điểm nghẽn” trong việc thực hiện hưởng quyền dân sự của công dân...
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (15/03/2016 - 08:13)
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (11/03/2016 - 14:27)
Một số nội dung, chính sách mới, chủ yếu của Bộ luật Dân sự (07/03/2016 - 14:30)
Mục tiêu, quan điểm xây dựng Bộ luật Dân sự (04/03/2016 - 09:09)
Kết quả lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) (12/06/2015 - 09:17)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (sửa đổi)
Bộ luật Hình sự năm 2015 - nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế và nâng cao tính minh bạch trong các quy định
04/03/2016 - 09:08
Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS) đã có những sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm nội luật hóa các qui định có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm..
Bộ luật Hình sự năm 2015 tạo cơ chế bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (18/02/2016 - 08:27)
Bộ luật Hình sự năm 2015 góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm (18/02/2016 - 08:21)
Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp, thực thi quyền con người, quyền công dân (18/02/2016 - 08:20)
Bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng (07/09/2015 - 08:34)
Bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh (07/09/2015 - 08:32)
Đại Biểu Quốc Hội
Luật tổ chức chính quyền địa phương – văn bản pháp lý cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới
11/05/2016 - 14:16
Ngày 19/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016...
Công bố danh sách chính thức 870 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV (27/04/2016 - 09:20)
Công văn về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (28/03/2016 - 14:56)
Tin mới
Sở Tư pháp Hải Phòng ban hành Chương trình nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2020
Sở Tư pháp Hải Phòng hướng dẫn thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp
Thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án tại Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án
Hải Phòng ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016
Kế hoạch Qúy III năm 2016
Phiên họp thứ nhất Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng lần thứ III
Sở Tư pháp thông báo về việc cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn lao động thành phố
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
Thông báo về việc cấp thay đổi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng
Sở Tư pháp Hải Phòng thông báo về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư
Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 của Quốc hội về Thừa phát lại
Bộ Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
Thông báo về việc khen thưởng con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Tư pháp đạt thành tích học tập tốt trong năm học 2015-2016
Một số vấn đề được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016