Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 309450
Khách trực tuyến : 4181
Thành viên trực tuyến : 2
 
Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Thời gian: 29/01/2016 - 08:57
 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ra thông báo chính thức về lịch nghỉ lễ, Tết trong năm 2016 được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
Tin nổi bật
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2015, triển khai công tác tư pháp năm 2016
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2016
Công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2015 của ngành Tư pháp
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về chuẩn hóa thủ tục hành chính
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành
Hội nghị giao ban công tác công chứng - đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Hội nghị giao ban công tác công chứng - đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 


TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP
Thực hiện Kế hoạch của Trung ương và thành phố về tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của thành phố Hải Phòng và Quyết định số 685/QĐ-BTC ngày 03/4/2015 của Ban Tổ chức cuộc thi về việc thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi; Ban Giám khảo vừa tổ chức cuộc họp với Tổ Thư ký. ..
HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Hải Phòng tổ chức họp rà soát kết quả thực hiện Chương trình ban hành văn bản QPPL năm 2015
01/02/2016 - 14:03
Chiều 27/1/2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức họp rà soát kết quả thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đề xuất Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016...
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (26/01/2016 - 09:51)
Hội Luật gia thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 (21/01/2016 - 16:07)
Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2015, triển khai công tác tư pháp năm 2016 (18/01/2016 - 10:30)
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2016 (12/01/2016 - 14:12)
Áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh tại 04 thành phố trực thuộc trung ương (07/01/2016 - 08:53)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
21/01/2016 - 16:12
Ngày 18/01/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn thành phố.Theo đó, việc thực hiện Kế hoạch sẽ được triển khai làm 2 giai đoạn chính, đó là: giai đoạn từ năm 2015 đến khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực và giai đoạn từ khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực đến năm 2025...
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 (12/01/2016 - 14:07)
Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý (12/01/2016 - 08:03)
Về việc tổ chức thông tin, phổ biến về hòa giải cơ sở trên hệ thống truyền thanh cấp xã (21/12/2015 - 14:26)
Thông báo Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng (06/11/2015 - 10:44)
Hải Phòng ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (28/10/2015 - 07:53)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố
21/10/2015 - 10:50
Thực hiện Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố, ngày 19/10/2015, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với Dự thảo Quyết định và Dự thảo Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng...
Đánh giá tình hình thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (28/11/2014 - 10:26)
Hải Phòng: ban hành Quyết định Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đến hết ngày 31/12/2013 (26/11/2014 - 15:53)
Hải Phòng: ban hành Quyết định điều chỉnh Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 (11/11/2014 - 08:13)
Công văn về việc thực hiện Quyết định số 1922/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND thành phố về Quy chế xây dựng và ban hành văn bản QPPL (29/10/2014 - 15:07)
Hải Phòng: ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản QPPL (15/09/2014 - 14:07)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại
29/01/2016 - 08:49
Ngày 14/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 107/2015/QH13 về chế định Thừa phát lại tại Quyết định số 101/QĐ-TTg...
Thông báo về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng (26/01/2016 - 09:47)
Hướng dẫn về quản lý, hạch toán đối với khoản thu thù lao công chứng (18/01/2016 - 10:21)
Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chính thức chế định thừa phát lại (12/01/2016 - 14:05)
Bộ Tư pháp thông báo về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư tháng 12/2015 (12/01/2016 - 14:00)
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên (12/01/2016 - 13:59)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Công văn hướng dẫn về tình hình công dân Việt Nam tại Malaysia của Sở Tư pháp Hải Phòng
08/12/2015 - 14:31
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc kết hôn có yếu tố nước ngoài nói chung và việc kết hôn với công dân Malaysia nói riêng, kịp thời có biện pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, ngày 03/12/2015, Sở Tư pháp có Công văn số 899/STP-HCTP đề nghị các phòng Tư pháp quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố khi giải quyết các yêu cầu liên quan đến việc đăng ký kết hôn do công dân Việt Nam với công dân Malaysia cần chú ý một số điểm sau:..
Về việc đẩy mạnh thông tin, phổ biến về đăng ký nuôi con nuôi trên địa bàn thành phố (16/11/2015 - 14:18)
Công văn về việc tham gia ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP (16/11/2015 - 14:15)
Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (04/11/2015 - 14:03)
Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2010/NĐ-CP họp lần thứ nhất (12/06/2015 - 09:10)
Các quy định mới của Luật Hộ tịch (12/12/2014 - 14:33)
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ BỘ LUẬT DÂN SỰ (Sửa đổi)
Kết quả lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
12/06/2015 - 09:17
Ngày 9/6/2015, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ tư pháp trình bày báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)...
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (01/04/2015 - 08:31)
Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Cần bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình (30/03/2015 - 17:39)
Quận Hải An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (30/03/2015 - 10:12)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (23/03/2015 - 09:55)
Nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (23/03/2015 - 09:43)
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ (sửa đổi)
Bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng
07/09/2015 - 08:34
Bộ luật Hình sự (BLHS) hiện hành quy định trường hợp trộm cắp tài sản dưới 2 triệu đồng mà gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì vẫn bị xử lý hình sự...
Bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh (07/09/2015 - 08:32)
Dự thảo Bộ luật Hình sự bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới (07/09/2015 - 08:30)
Thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế (07/09/2015 - 08:28)
Hình phạt Trục xuất (07/09/2015 - 08:27)
Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (07/09/2015 - 08:20)
Tin mới
Hải Phòng tổ chức họp rà soát kết quả thực hiện Chương trình ban hành văn bản QPPL năm 2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/ 6/ 2009 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Thông báo về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Hội Luật gia thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016
Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2015, triển khai công tác tư pháp năm 2016
Hướng dẫn về quản lý, hạch toán đối với khoản thu thù lao công chứng
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2016
Thông tư số 40/2015/TT-BYT quy định các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016
Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện chính thức chế định thừa phát lại
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc