Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 308948
Khách trực tuyến : 6829
Thành viên trực tuyến : 8
 
Kiểm tra văn bản QPPL chuyên đề về thuế, hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Thời gian: 02/10/2015 - 08:27
 Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) - Bộ Tư pháp, ngày 30/9/2015, Đoàn Kiểm tra của Cục Kiểm tra văn văn bản QPPL tổ chức buổi làm việc tại Sở Tư pháp Hải Phòng để trao đổi kết quả kiểm tra văn bản QPPL chuyên đề về thuế, hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Tin nổi bật
Sở Tư pháp Hải Phòng công bố các Quyết định về công tác cán bộ
Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Ngành Tư pháp Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015)
Sở Tư pháp tổ chức buổi gặp mặt, biểu dương các cháu con công chức, viên chức, người lao động đạt thành tích trong năm học 2014-2015
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức hoạt động “Về nguồn” chào mừng 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
Phê duyệt Biểu trưng Ngành Tư pháp Việt Nam
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tiếp đoàn công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
 

TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP
Thực hiện Kế hoạch của Trung ương và thành phố về tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của thành phố Hải Phòng và Quyết định số 685/QĐ-BTC ngày 03/4/2015 của Ban Tổ chức cuộc thi về việc thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi; Ban Giám khảo vừa tổ chức cuộc họp với Tổ Thư ký. ..
HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Kiểm tra văn bản QPPL chuyên đề về thuế, hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
02/10/2015 - 08:27
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) - Bộ Tư pháp, ngày 30/9/2015, Đoàn Kiểm tra của Cục Kiểm tra văn văn bản QPPL tổ chức buổi làm việc tại Sở Tư pháp Hải Phòng để trao đổi kết quả kiểm tra văn bản QPPL chuyên đề về thuế, hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...
Quận Lê Chân tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật (25/09/2015 - 08:20)
Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện truyền thông (25/09/2015 - 08:13)
Sở Tư pháp Hải Phòng công bố các Quyết định về công tác cán bộ (15/09/2015 - 08:57)
Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (07/09/2015 - 14:59)
Ngành Tư pháp Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015) (01/09/2015 - 14:32)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014
04/08/2015 - 09:37
Ngày 19/6/2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Hôn nhân và Gia đình (sau đây gọi là Luật HN & GĐ năm 2014)...
Tập huấn pháp luật về hình sự, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác (24/07/2015 - 14:00)
Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ cải cách tư pháp (21/07/2015 - 09:51)
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (15/07/2015 - 09:10)
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới (15/07/2015 - 08:41)
Kế hoạch thực hiện Đề án"Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" giai đoạn 2015-2016 (25/06/2015 - 10:35)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Đánh giá tình hình thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
28/11/2014 - 10:26
Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ban, ngành thực hiện việc đánh giá về tình hình hoạt động, thực trạng tổ chức bộ máy và nhân lực làm công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị mình, gửi Sở Tư pháp trước ngày 10/12/2014 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố..
Hải Phòng: ban hành Quyết định Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đến hết ngày 31/12/2013 (26/11/2014 - 15:53)
Hải Phòng: ban hành Quyết định điều chỉnh Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 (11/11/2014 - 08:13)
Công văn về việc thực hiện Quyết định số 1922/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND thành phố về Quy chế xây dựng và ban hành văn bản QPPL (29/10/2014 - 15:07)
Hải Phòng: ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản QPPL (15/09/2014 - 14:07)
Dự thảo Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng (02/07/2014 - 14:57)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư tháng 9/2015
02/10/2015 - 08:25
Ngày 15/9/2015, Bộ Tư pháp đã ban hành quyết định số 1656/QĐ-BTP về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư...
Thông báo về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng (24/07/2015 - 13:55)
Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên (15/07/2015 - 08:57)
Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư (15/07/2015 - 08:56)
Sẽ đào tạo luật sư tranh tụng về thương mại quốc tế (12/06/2015 - 09:12)
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện "Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020" (19/05/2015 - 08:05)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2010/NĐ-CP họp lần thứ nhất
12/06/2015 - 09:10
Ngày 22/4/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 769/QĐ-BTP về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (sau đây gọi là Nghị định số 111/2010/NĐ-CP)...
Các quy định mới của Luật Hộ tịch (12/12/2014 - 14:33)
Nghị định số 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ (27/10/2014 - 15:35)
Câu hỏi: Việc xác nhận tình trạng hôn nhân cho cán bộ, chiến sỹ đang công tác trong lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền của cơ quan nào? (17/07/2014 - 09:15)
Về việc hướng dẫn một số nội dung về chứng thực bản sao từ bản chính đối với các văn bằng, chứng chỉ (01/07/2014 - 16:26)
Công tác chứng thực và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở thành phố Hải Phòng (24/04/2014 - 15:52)
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ BỘ LUẬT DÂN SỰ (Sửa đổi)
Kết quả lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
12/06/2015 - 09:17
Ngày 9/6/2015, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ tư pháp trình bày báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)...
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (01/04/2015 - 08:31)
Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Cần bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình (30/03/2015 - 17:39)
Quận Hải An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (30/03/2015 - 10:12)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (23/03/2015 - 09:55)
Nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (23/03/2015 - 09:43)
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ (sửa đổi)
Bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng
07/09/2015 - 08:34
Bộ luật Hình sự (BLHS) hiện hành quy định trường hợp trộm cắp tài sản dưới 2 triệu đồng mà gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì vẫn bị xử lý hình sự...
Bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh (07/09/2015 - 08:32)
Dự thảo Bộ luật Hình sự bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới (07/09/2015 - 08:30)
Thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế (07/09/2015 - 08:28)
Hình phạt Trục xuất (07/09/2015 - 08:27)
Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (07/09/2015 - 08:20)
Tin mới
Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Kiểm tra văn bản QPPL chuyên đề về thuế, hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư tháng 9/2015
Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2015/NĐ-CP về công tác trợ giúp pháp lý
Đẩy mạnh hiệu quả việc đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản
Quận Lê Chân tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật
Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện truyền thông
Sở Tư pháp Hải Phòng công bố các Quyết định về công tác cán bộ
Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng
Bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh
Dự thảo Bộ luật Hình sự bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới
Thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế