Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 310129
Khách trực tuyến : 16244
Thành viên trực tuyến : 19
 


VĂN BẢN QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, hiệu quả, tạo động lực thi đua mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị của Ngành, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, ngày 12/9/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1963/QĐ-BTP phê duyệt Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2018”...
HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III khu vực miền Bắc
27/09/2016 - 15:01
Trong 03 ngày từ 22-24/9/2016, Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ 3 khu vực phía Bắc tại tỉnh Ninh Bình...
Sở Tư pháp Hải Phòng hướng dẫn tổng kết công tác thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2016 (27/09/2016 - 08:31)
Đoàn Thanh niên cơ quan Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Chương trình về nguồn (20/09/2016 - 15:50)
Thành phố Hải Phòng: Chung kết Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp thành phố (26/08/2016 - 16:39)
Khối thi đua các cơ quan nội chính thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016 (26/07/2016 - 08:20)
Bộ Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 (14/07/2016 - 09:22)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP
12/09/2016 - 09:09
Ngày 31/8/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản số 2974/BTP-PBGDPL về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP...
Bộ Tư pháp ban hành văn bản về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết (26/08/2016 - 15:00)
GIẤY MỜI Dự Vòng thi Chung khảo và Lễ Tổng kết Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng lần thứ III (24/08/2016 - 18:21)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 -2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình (17/08/2016 - 10:47)
Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III công bố biểu trưng (logo) Hội thi (15/08/2016 - 15:02)
Hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016 (11/08/2016 - 08:38)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Bộ Tư pháp ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2016
12/09/2016 - 09:32
Ngày 25/8/2016, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1797/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2016...
Công văn đôn đốc về việc thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2016 (01/09/2016 - 10:37)
Về việc báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP (26/08/2016 - 15:02)
Về việc báo cáo tình hình chấp hành pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (11/08/2016 - 08:31)
Thông báo họp lấy ý kiến tham gia vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (11/08/2016 - 08:28)
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015- công cụ hữu hiệu góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa (05/07/2016 - 08:07)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên tháng 8/2016
19/09/2016 - 09:42
Ngày 29/8/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1815/QĐ-BTP về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên...
Bộ Tư pháp hướng dẫn việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề luật sư (16/09/2016 - 07:44)
Thông báo về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng (12/09/2016 - 09:29)
Quyết định về việc bổ nhiệm công chứng viên (12/09/2016 - 09:27)
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề luật sư tháng 8/2016 (01/09/2016 - 10:34)
Quyết định bổ nhiệm công chứng viên (01/09/2016 - 10:32)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Bộ Tư pháp hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong một số trường hợp đặc biệt
11/08/2016 - 08:34
Ngày 27/7/2016, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp đã có Văn bản số 367/TTLLTPQG-HCTP về việc hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong một số trường hợp đặc biệt...
Nghị định quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi và lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài (05/08/2016 - 07:46)
Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai phần mềm hộ tịch (05/07/2016 - 08:11)
Bộ Tư pháp họp về dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (04/07/2016 - 08:02)
V/v hướng dẫn tổng kết thi hành Công ước La Hay, Luật Nuôi con nuôi và Nghị định 19/2011/NĐ-CP (13/06/2016 - 14:06)
V/v rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam (13/06/2016 - 14:03)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT DÂN SỰ (Sửa đổi)
Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015
11/07/2016 - 14:29
Trong những năm qua, quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế là một trong những “điểm nghẽn” trong việc thực hiện hưởng quyền dân sự của công dân...
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (15/03/2016 - 08:13)
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (11/03/2016 - 14:27)
Một số nội dung, chính sách mới, chủ yếu của Bộ luật Dân sự (07/03/2016 - 14:30)
Mục tiêu, quan điểm xây dựng Bộ luật Dân sự (04/03/2016 - 09:09)
Kết quả lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) (12/06/2015 - 09:17)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (sửa đổi)
Bộ luật Hình sự năm 2015 - nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế và nâng cao tính minh bạch trong các quy định
04/03/2016 - 09:08
Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS) đã có những sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm nội luật hóa các qui định có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm..
Bộ luật Hình sự năm 2015 tạo cơ chế bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (18/02/2016 - 08:27)
Bộ luật Hình sự năm 2015 góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm (18/02/2016 - 08:21)
Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp, thực thi quyền con người, quyền công dân (18/02/2016 - 08:20)
Bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng (07/09/2015 - 08:34)
Bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh (07/09/2015 - 08:32)
Đại Biểu Quốc Hội
Luật tổ chức chính quyền địa phương – văn bản pháp lý cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới
11/05/2016 - 14:16
Ngày 19/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016...
Công bố danh sách chính thức 870 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV (27/04/2016 - 09:20)
Công văn về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (28/03/2016 - 14:56)
THÔNG TƯ 04/2016/TT-BTP
Thông tư 04/2016/TT-BTP và các biểu mẫu
08/08/2016 - 14:15
Tin mới
Thông tư liên tịch quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III khu vực miền Bắc
Đoàn Thanh niên cơ quan Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Chương trình về nguồn
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên tháng 8/2016
Bộ Tư pháp ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2016
Sở Tư pháp ban hành Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Công văn đôn đốc về việc thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2016
Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề luật sư tháng 8/2016
Quyết định bổ nhiệm công chứng viên
Thành phố Hải Phòng: Chung kết Hội thi Hòa giải viên giỏi cấp thành phố
Về việc báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP
Bộ Tư pháp ban hành văn bản về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư tháng 7/2016
GIẤY MỜI Dự Vòng thi Chung khảo và Lễ Tổng kết Hội thi Hòa giải viên giỏi thành phố Hải Phòng lần thứ III
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 -2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình