Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 309925
Khách trực tuyến : 5800
Thành viên trực tuyến : 11
 
Cục kiểm soát thủ tục hành chính – Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức khảo sát tình hình thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính
Thời gian: 28/06/2016 - 14:02
 Nhằm đánh giá về thực trạng công tác báo cáo hiện nay, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị nhằm cải cách, đơn giản hóa chế độ báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính các cấp; ngày 23/6/2016, Cục kiểm soát thủ tục hành chính - Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức khảo sát về tình hình thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng...
Tin nổi bật
Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt thi hành Bộ luật Dân sự, Tố tụng Dân sự và Luật tố tụng Hành chính
Sở Tư pháp tổ chức tập huấn Hệ thống quản lý và đánh giá kiểm soát thủ tục hành chính
Sở Tư pháp và Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban công chứng Quý I/2016
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2016
Hải Phòng: Khối Nội chính ký kết giao ước thi đua năm 2016
Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016
 


HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
24/06/2016 - 10:43
Nhằm bảo đảm sự kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố, ngày 22/6/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015...
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề (13/05/2016 - 07:55)
Sở Tư pháp Hải Phòng hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính (26/04/2016 - 14:26)
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính (25/04/2016 - 14:33)
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BTP về công tác thống kê ngành Tư pháp (19/04/2016 - 07:55)
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2016 (05/04/2016 - 14:47)
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt thi hành Bộ luật Dân sự, Tố tụng Dân sự và Luật tố tụng Hành chính
14/06/2016 - 08:05
Ngày 10/6/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự và Luật tố tụng hành chính tại 63 điểm cầu trên toàn quốc...
Hải Phòng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự (13/06/2016 - 08:10)
Thông báo dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự (02/06/2016 - 10:49)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2016 (02/06/2016 - 09:29)
Sở Tư pháp và Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học (20/05/2016 - 10:52)
Bộ Tư pháp hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (20/05/2016 - 07:51)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Họp thống nhất về danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần trình Uỷ ban nhân dân thành phố bãi bỏ
28/06/2016 - 13:58
Thực hiện Kế hoạch số 387/KH-UBND ngày 25/3/2016 về kiểm tra, rà soát văn bản trên địa bàn thành phố năm 2016; ngày 24/6/2016, Sở Tư pháp tổ chức họp để lấy ý kiến thống nhất với các sở, ban, ngành trước khi báo cáo và trình Uỷ ban nhân dân thành phố ra Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật...
Họp thống nhất về danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần trình Uỷ ban nhân dân thành phố bãi bỏ (23/06/2016 - 15:56)
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (02/06/2016 - 10:52)
Công văn về việc thực hiện điều tra, khảo sát về nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật (26/05/2016 - 09:22)
Sở Tư pháp Hải Phòng tổ chức họp thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (26/05/2016 - 09:17)
Thành phố Hải Phòng ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (18/05/2016 - 14:48)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập
23/06/2016 - 15:52
Giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định theo quy định của Luật Giám định Tư pháp năm 2012...
Miễn nhiệm chức danh Thừa phát lại (23/06/2016 - 15:20)
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư tháng 5/2016 (21/06/2016 - 14:54)
Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành pháp luật về bán đấu giá tài sản (13/06/2016 - 08:11)
Một số quy định về Quản tài viên (20/05/2016 - 07:48)
Quyền và nghĩa vụ của Quản tài viên (20/05/2016 - 07:44)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
V/v hướng dẫn tổng kết thi hành Công ước La Hay, Luật Nuôi con nuôi và Nghị định 19/2011/NĐ-CP
13/06/2016 - 14:06
Thực hiện Quyết định số 1131/QĐ-BTP ngày 27-5-2016 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết 04 năm thi hành Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế, 05 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 31-3-2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi...
V/v rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam (13/06/2016 - 14:03)
Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp (11/05/2016 - 14:21)
Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính (21/04/2016 - 14:06)
Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2016 (15/04/2016 - 08:00)
Một số nội dung về Phiếu Lý lịch tư pháp (12/04/2016 - 07:39)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT DÂN SỰ (Sửa đổi)
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
15/03/2016 - 08:13
Để kịp thời hướng dẫnBộ luật tố tụng Dân sự 2015sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết hướng dẫn số 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 về việc thi hành Bộ luật tố tụng Dân sự...
Hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (11/03/2016 - 14:27)
Một số nội dung, chính sách mới, chủ yếu của Bộ luật Dân sự (07/03/2016 - 14:30)
Mục tiêu, quan điểm xây dựng Bộ luật Dân sự (04/03/2016 - 09:09)
Kết quả lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) (12/06/2015 - 09:17)
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (01/04/2015 - 08:31)
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (sửa đổi)
Bộ luật Hình sự năm 2015 - nội luật hóa các quy định của điều ước quốc tế và nâng cao tính minh bạch trong các quy định
04/03/2016 - 09:08
Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS) đã có những sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm nội luật hóa các qui định có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm..
Bộ luật Hình sự năm 2015 tạo cơ chế bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (18/02/2016 - 08:27)
Bộ luật Hình sự năm 2015 góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm (18/02/2016 - 08:21)
Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp, thực thi quyền con người, quyền công dân (18/02/2016 - 08:20)
Bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng (07/09/2015 - 08:34)
Bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh (07/09/2015 - 08:32)
Đại Biểu Quốc Hội
Luật tổ chức chính quyền địa phương – văn bản pháp lý cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới
11/05/2016 - 14:16
Ngày 19/6/2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016...
Công bố danh sách chính thức 870 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV (27/04/2016 - 09:20)
Công văn về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (28/03/2016 - 14:56)
Tin mới
Cục kiểm soát thủ tục hành chính – Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức khảo sát tình hình thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính
Họp thống nhất về danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần trình Uỷ ban nhân dân thành phố bãi bỏ
Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Họp thống nhất về danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần trình Uỷ ban nhân dân thành phố bãi bỏ
Tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Miễn nhiệm chức danh Thừa phát lại
Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt thi hành Bộ luật Dân sự, Tố tụng Dân sự và Luật tố tụng Hành chính
V/v hướng dẫn tổng kết thi hành Công ước La Hay, Luật Nuôi con nuôi và Nghị định 19/2011/NĐ-CP
V/v rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam
Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Thông báo dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự
Sở Tư pháp tổ chức tập huấn Hệ thống quản lý và đánh giá kiểm soát thủ tục hành chính