Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 308191
Khách trực tuyến : 2286
Thành viên trực tuyến : 5
 

VĂN BẢN CHÍNH SÁCH MỚI - THÔNG BÁO
Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình. Nghị định quy định chi tiết về áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình, chế độ tài sản của vợ chồng, giải quyết các việc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và một số biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình...
HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP HẢI PHÒNG
Đại hội Đoàn thanh niên cơ quan Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015 - 2017
30/01/2015 - 15:54
Thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các văn bản hướng dẫn, được sự đồng ý của Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở, Đoàn khối các cơ quan thành phố, Đoàn thanh niên cơ quan Sở Tư pháp tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên cơ quan nhiệm kỳ 2015 – 2017...
Hội nghị công tác kiểm soát thủ tục hành chính (30/01/2015 - 15:51)
Hội thảo "Đảm bảo sự tham gia của nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong xây dựng và thi hành pháp luật" (30/01/2015 - 15:47)
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng (28/01/2015 - 14:40)
Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 (22/01/2015 - 15:08)
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015 (19/01/2015 - 14:06)
TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT - TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Hải Phòng ban hành Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố
19/01/2015 - 14:24
Ngày 13/01/2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định số 2340/QĐ-UBND ngày 29/11/2013) gồm các thành viên sau:..
Hải Phòng: ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2015-2016" (06/01/2015 - 15:59)
Nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân và chiến sỹ lực lượng vũ trang khu vực biên giới biển, hải đảo (13/11/2014 - 14:01)
Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (13/11/2014 - 13:58)
Thể lệ và câu hỏi cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (11/11/2014 - 08:20)
Triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và Lễ phát động cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013" (11/11/2014 - 08:16)
XÂY DỰNG, KIỂM TRA THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Đánh giá tình hình thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
28/11/2014 - 10:26
Sở Tư pháp đề nghị các Sở, ban, ngành thực hiện việc đánh giá về tình hình hoạt động, thực trạng tổ chức bộ máy và nhân lực làm công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị mình, gửi Sở Tư pháp trước ngày 10/12/2014 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố..
Hải Phòng: ban hành Quyết định Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đến hết ngày 31/12/2013 (26/11/2014 - 15:53)
Hải Phòng: ban hành Quyết định điều chỉnh Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 (11/11/2014 - 08:13)
Công văn về việc thực hiện Quyết định số 1922/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND thành phố về Quy chế xây dựng và ban hành văn bản QPPL (29/10/2014 - 15:07)
Hải Phòng: ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản QPPL (15/09/2014 - 14:07)
Dự thảo Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng (02/07/2014 - 14:57)
BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
08/01/2015 - 14:55
Ngày 23/12/2014, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 3460/QĐ-BTP về việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư...
Quyết định về việc bổ nhiệm Công chứng viên (31/12/2014 - 15:26)
Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Phú An (31/12/2014 - 15:25)
Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Công Minh (31/12/2014 - 15:23)
Quyết định về việc bổ nhiệm Công chứng viên (29/12/2014 - 08:13)
Quyết định về việc bổ nhiệm Thừa phát lại (29/12/2014 - 08:12)
HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Các quy định mới của Luật Hộ tịch
12/12/2014 - 14:33
Ngày 20/11/2014, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Hộ tịch với nhiều điểm mới tích cực..
Nghị định số 97/2014/NĐ-CP của Chính phủ (27/10/2014 - 15:35)
Câu hỏi: Việc xác nhận tình trạng hôn nhân cho cán bộ, chiến sỹ đang công tác trong lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền của cơ quan nào? (17/07/2014 - 09:15)
Về việc hướng dẫn một số nội dung về chứng thực bản sao từ bản chính đối với các văn bằng, chứng chỉ (01/07/2014 - 16:26)
Công tác chứng thực và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở thành phố Hải Phòng (24/04/2014 - 15:52)
Tin mới
Đại hội Đoàn thanh niên cơ quan Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015 - 2017
Hội nghị công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Hội thảo "Đảm bảo sự tham gia của nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong xây dựng và thi hành pháp luật"
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình
Nghị định quy định mới về chế độ tài sản của vợ chồng
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2015
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng
Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP
Hướng dẫn thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng
Hải Phòng ban hành Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015
Nghị định quy định mới về chế độ tài sản của vợ chồng
Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính