Văn bản pháp quy


Tổng Cục Thuế
Tổng Cục Hải Quan
Viện Chiến lược và CSTC
Tạp chí tài chính
Tài chính điện tử


                BẢN TIN NỢ CÔNG
Quản lý nợ
____________________________________________________
       BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 2732
Thành viên trực tuyến : 13
 
Tổ chức Tết thiếu nhi 1/6 cho con cán bộ công chức trong cơ quan Sở Tài chính
Thời gian: 05/06/2015 - 10:31
 Tổ chức Tết thiếu nhi 1/6 cho con cán bộ công chức trong cơ quan Sở Tài chính (Ảnh Tết thiếu nhi 1/6) Được sự nhất trí của Đảng ủy Lãnh đạo Sở Tài chính, Ban chấp hànhCông đoàn cơ quan, Ban Nữ công, Đoàn thanh niên, phối hợp với Đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng tổ chức tiếp xúc các cháu là con cán bộ, công chức trong cơ quan nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6...
Tin nổi bật
Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020
Quy định mới về việc tạm ứng vốn kho bạc nhà nước
Quy trình thực hiện nhiệm vụ ứng vốn, chi hỗ trợ của quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng
Quy trình thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư của quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng
Điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng quỹ đầu từ và phát triển đất Hải Phòng
Sở Tài chính Hải Phòng đăng cai tổ chức hội thảo về cơ chế tài chính ngân sách tại Cát Bà
Cơ cấu tài trợ, quyền lợi của tổ chức và cá nhân tài trợ tham gia quảng cáo trong các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Hải Phòng giải phóng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2015
Thông báo: Nội dung ôn tập và tổ chức phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển viên chức Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng năm 2014
 

Thông báo
Thông báo: Nội dung ôn tập và tổ chức phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển viên chức Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng năm 2014
25/03/2015 - 10:46
Nội dung ôn tập và tổ chức phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển viên chức Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng năm 2014 (Kèm theo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2014)..
Thông báo: Quỹ Đầu tư và phát triển đất Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2014 (04/02/2015 - 08:32)
Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện kê khai giá tại Sở Tài chính Hải Phòng (09/09/2014 - 15:05)
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2013 (05/09/2014 - 16:03)
Thông báo số 112/TB-STC ngày 20/6/2014 của Sở Tài chính Hải Phòng về việc giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi (27/06/2014 - 11:38)
Thông báo về tài khoản tiếp nhận kinh phí quảng cáo, tài trợ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ III - Hải Phòng 2014 (07/05/2014 - 16:32)
Công khai ngân sách
Quyết định số 454/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015.
17/03/2015 - 14:24
Ngày 26.02.2015 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 454/2015/QĐ-UBNDvề việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015...
Quyết định 2301/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013 (04/02/2015 - 09:02)
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2013 (01/08/2014 - 08:20)
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014 (08/01/2014 - 11:33)
Nghị quyết số 06 /NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2012 (14/08/2013 - 10:32)
Nghị quyết số 05 /NQ-HĐND về điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2011 (14/08/2013 - 10:30)
Bộ phận Một cửa (ISO 9001:2008)
Thẩm tra dự toán chi ngân sách năm NN đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp
17/04/2013 - 11:42
THẨM TRA DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM NN ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP..
Thẩm định phê duyệt tỷ lệ trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành doanh nghiệp nhà nước (17/04/2013 - 11:28)
Thẩm định phê duyệt việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính vượt thẩm quyền của doanh nghiệp nhà nước (17/04/2013 - 11:27)
Thẩm định kế hoạch tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước cho công ty 100% vốn nhà nước (17/04/2013 - 11:25)
Thẩm định các khoản hỗ trợ doanh nghiệp (17/04/2013 - 11:23)
Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp năm (17/04/2013 - 11:20)
Cải cách hành chính - Phòng chống tham nhũng
Công văn số 2295/BTC-TTr ngày 24/02/2014 về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014
13/03/2014 - 11:22
Công văn số 2295/BTC-TTr ngày 24/02/2014 về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014..
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Tài chính - Ngân sách năm 2014 (13/11/2013 - 11:29)
Báo cáo công tác Thanh tra Tài chính Qúy 3 năm 2013 (18/09/2013 - 08:39)
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2013 của Sở Tài chính Hải Phòng (15/07/2013 - 09:25)
Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2013, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013 của Sở Tài chính (14/06/2013 - 10:12)
Thực hiện chương trình công tác thanh tra, kiểm tra Tài chính tháng 6 và 6 tháng năm 2013 (03/06/2013 - 14:02)
Quỹ đầu tư và phát triển đất
Quy trình thực hiện nhiệm vụ ứng vốn, chi hỗ trợ của quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng
11/05/2015 - 15:55
..
Quy trình thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư của quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng (11/05/2015 - 15:51)
Thông báo: Nội dung ôn tập và tổ chức phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển viên chức Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng năm 2014 (25/03/2015 - 10:46)
Thông báo: Quỹ Đầu tư và phát triển đất Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2014 (04/02/2015 - 08:32)
Điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng quỹ đầu từ và phát triển đất Hải Phòng (11/05/2015 - 15:49)
Quyết định số 2408/QĐ-UBND thành phố Hải Phòng ngày 06/12/2013 (28/12/2013 - 14:22)
Tin tức
Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020
25/05/2015 - 10:42
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch số 27-HH/ĐU ngày 22/9/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; Kế hoạch số 44- KH/ĐU ngày 31/10/2015 của BCH Đảng ủy cơ quan Sở về việc đại hội các chi bộ, đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020...
Sở Tài chính Hải Phòng đăng cai tổ chức hội thảo về cơ chế tài chính ngân sách tại Cát Bà (13/04/2015 - 11:12)
Cơ cấu tài trợ, quyền lợi của tổ chức và cá nhân tài trợ tham gia quảng cáo trong các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Hải Phòng giải phóng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2015 (02/04/2015 - 16:52)
Quyết định số 503/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chi tiết thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng (10/03/2015 - 08:42)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (25/07/2014 - 10:21)
Công văn số 140/STC-GCS ngày 02/02/2015 về việc thực hiện kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng (04/02/2015 - 16:50)
Văn bản chỉ đạo điều hành
Nghị định về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
12/02/2015 - 15:58
Nghị định về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Chính phủ vừa ban hànhNghị định số 128/2014/NĐ-CPngày 31 tháng 12 năm 2014 về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Theo đó, bán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty thành viên không phụ thuộc vào quy mô vốn nhà nước trong các trường hợp sau: Thuộc diện bán doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Thuộc diện cổ phần hóa trong Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nhưng không thực hiện cổ phần hóa được...
Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng từ tháng 01/2015 (12/02/2015 - 15:45)
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ (12/02/2015 - 15:45)
Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (12/05/2015 - 15:39)
Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (12/05/2015 - 15:32)
Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định về tiền lương tăng thêm (12/05/2015 - 15:32)
Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015
03/05/2013 - 16:10
Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015..
Chương trình, Đề tài khoa học
Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 Đề án Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020
09/08/2013 - 17:46
Đề án Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020..
Dự thảo Đề án Xã hội hóa (08/04/2013 - 16:09)
Xin ý kiến, góp ý dự thảo văn bản
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/11/2013 - 09:39
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng..
Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định chế độ giao đất, cho thuê đất, miễn giảm tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất ở, đất đô thị cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng (14/11/2013 - 09:36)
Tham gia, đóng góp ý kiến về Đề án Xã hội hóa (08/04/2013 - 16:09)
Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Sở Tài chính Hải Phòng (07/04/2013 - 08:01)
Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (Sửa đổi năm 2013) (29/01/2013 - 08:46)
Tin mới
Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định về tiền lương tăng thêm
Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Hướng dẫn xử lý nợ khi chuyển đổi DN 100% vốn nhà nước
Chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực trong tháng 05/2015
Quy định mới về việc tạm ứng vốn kho bạc nhà nước
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Quy trình thực hiện nhiệm vụ ứng vốn, chi hỗ trợ của quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng
Quy trình thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư của quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng
Điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng quỹ đầu từ và phát triển đất Hải Phòng
Sở Tài chính Hải Phòng đăng cai tổ chức hội thảo về cơ chế tài chính ngân sách tại Cát Bà
Hải Phòng có quần đảo Cát Bà lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định từ nay đến 2014 sẽ cổ phần hóa, bán 25% vốn tại các cảng biển cấp 1
Tỷ giá ngoại tệ

ngoại tệ
Mua vàoBán ra
AUD1659216842
CAD1733417718
CHF2317923552
DKK03318
EUR2418824478
GBP3390834453
HKD27762832
INR0349
JPY176179
KRW020
KWD073369
MYR05810
NOK02808
RUB0436
SAR05999
SEK02678
SGD1599416316
THB633659
USD2178021840

Cục Quản lý Công sản

DATC
Quản lý giá
VSD
SCIC