Văn bản pháp quy


Tổng Cục Thuế
Tổng Cục Hải Quan
Viện Chiến lược và CSTC
Tạp chí tài chính
Tài chính điện tử


                BẢN TIN NỢ CÔNG
Quản lý nợ
____________________________________________________
       BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 9668
Thành viên trực tuyến : 17
 
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI
Thời gian: 12/09/2014 - 11:07
 HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍNBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI (Ảnh toàn cảnh hội nghị) Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 10/7/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, ngày 11/9/2014, Đảng ủy cơ quan Sở Tài chính Hải Phòng đã tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương khóa XI...
Tin nổi bật
Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện kê khai giá tại Sở Tài chính Hải Phòng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013
Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và kết nạp Đảng viên mới của Đảng bộ cơ quan Sở Tài chính chào mừng Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2014) và ngày Lễ Quốc khánh 2/9
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
ĐỀ ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN NĂM 2015-2020
Tình hình thu - chi ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng tháng 7/2014
Một số kết quả sau một năm thực hiện Đề án Phát triển trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn thành phố
Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách, tổ chức bộ máy và cán bộ đối với thành phố Hải Phòng
 

Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015
03/05/2013 - 16:10
Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015..
Chương trình, Đề tài khoa học
Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 Đề án Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020
09/08/2013 - 17:46
Đề án Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020..
Dự thảo Đề án Xã hội hóa (08/04/2013 - 16:09)
Thông báo
Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện kê khai giá tại Sở Tài chính Hải Phòng
09/09/2014 - 15:05
Sở Tài chính thông báo danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện đăng ký giá và Danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện kê khai giá tại Sở Tài chính Hải Phòng theo Thông báo số 150/TB-STC ngày 27/8/2014. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có tên trong Danh sách trên thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo đúng quy định. ..
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013 (05/09/2014 - 16:03)
Thông báo số 112/TB-STC ngày 20/6/2014 của Sở Tài chính Hải Phòng về việc giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi (27/06/2014 - 11:38)
Thông báo về tài khoản tiếp nhận kinh phí quảng cáo, tài trợ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ III - Hải Phòng 2014 (07/05/2014 - 16:32)
Công văn số 12035/BTC- KBNN ngày 10/9/2013 về việc tập huấn chế độ kế toán nhà nước theo văn bản mới ban hành (16/09/2013 - 08:26)
Hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng trò chơi Ecopolicy (01/08/2013 - 11:11)
Công khai ngân sách
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2013
01/08/2014 - 08:20
Phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau cùng các bảng biểu đính kèm:..
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014 (08/01/2014 - 11:33)
Nghị quyết số 06 /NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2012 (14/08/2013 - 10:32)
Nghị quyết số 05 /NQ-HĐND về điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2011 (14/08/2013 - 10:30)
Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013 (06/04/2013 - 10:46)
Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ngày 12/12/2012 về Dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2013 (05/01/2013 - 10:44)
Bộ phận Một cửa (ISO 9001:2008)
THẨM TRA DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM NN ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
17/04/2013 - 11:42
THẨM TRA DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM NN ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP..
THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT TỶ LỆ TRÍCH QUỸ THƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (17/04/2013 - 11:28)
THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT VIỆC THANH LÝ, NHƯỢNG BÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VƯỢT THẨM QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (17/04/2013 - 11:27)
THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN VỐN NHÀ NƯỚC CHO CÔNG TY 100% VỐN NHÀ NƯỚC (17/04/2013 - 11:25)
THẨM ĐỊNH CÁC KHOẢN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP (17/04/2013 - 11:23)
KIỂM TRA QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NĂM (17/04/2013 - 11:20)
Cải cách hành chính - Phòng chống tham nhũng
Công văn số 2295/BTC-TTr ngày 24/02/2014 về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014
13/03/2014 - 11:22
Công văn số 2295/BTC-TTr ngày 24/02/2014 về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014..
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Tài chính - Ngân sách năm 2014 (13/11/2013 - 11:29)
Báo cáo công tác Thanh tra Tài chính Qúy 3 năm 2013 (18/09/2013 - 08:39)
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2013 của Sở Tài chính Hải Phòng (15/07/2013 - 09:25)
Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2013, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013 của Sở Tài chính (14/06/2013 - 10:12)
Thực hiện chương trình công tác thanh tra, kiểm tra Tài chính tháng 6 và 6 tháng năm 2013 (03/06/2013 - 14:02)
Tin tức
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI
12/09/2014 - 11:07
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍNBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI (Ảnh toàn cảnh hội nghị) Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 10/7/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, ngày 11/9/2014, Đảng ủy cơ quan Sở Tài chính Hải Phòng đã tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương khóa XI...
Tình hình giải ngân nguồn vốn vay thương mại phục vụ Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi đến thời điểm tháng 9/2014 (04/09/2014 - 13:54)
Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và kết nạp Đảng viên mới của Đảng bộ cơ quan Sở Tài chính chào mừng Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2014) và ngày Lễ Quốc khánh 2/9 (29/08/2014 - 17:08)
Tình hình thu - chi ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng tháng 7/2014 (04/08/2014 - 14:08)
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 (07/08/2014 - 08:21)
ĐỀ ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN NĂM 2015-2020 (06/08/2014 - 08:20)
Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số 814/STC-NSHX ngày 24/6/2014 về việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật
25/06/2014 - 07:54
Công văn số 814/STC-NSHX ngày 24/6/2014 về việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật..
Công văn số 812/STC-NSHX ngày 24/6/2014 về việc hoàn thiện các nội dung còn thiếu sau khi thẩm tra dự toán ngân sách năm 2014 của các quận, huyện (25/06/2014 - 07:52)
Công văn số 810/STC-NSHX ngày 24/6/2014 về quyết toán năm 2013 và đề xuất năm 2014 kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, mới thoát nghèo (25/06/2014 - 07:48)
Công văn số 1589/STC-NSHX ngày 02/12/2013 của Sở Tài chính về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2013 (03/12/2013 - 15:14)
Công văn số 1537/STC-NSHX ngày 25/11/2013 của Sở Tài chính về việc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo (25/11/2013 - 09:24)
Công văn số 1527/STC-NSHX ngayf 21/11/2013 của Sở Tài chính về việc thực hiện điều hành ngân sách và một số công việc xử lý ngân sách cuối năm 2013. (25/11/2013 - 09:10)
Xin ý kiến, góp ý dự thảo văn bản
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/11/2013 - 09:39
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng..
Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định chế độ giao đất, cho thuê đất, miễn giảm tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất ở, đất đô thị cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng (14/11/2013 - 09:36)
Tham gia, đóng góp ý kiến về Đề án Xã hội hóa (08/04/2013 - 16:09)
Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Sở Tài chính Hải Phòng (07/04/2013 - 08:01)
Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (Sửa đổi năm 2013) (29/01/2013 - 08:46)
Tin mới
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI
Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện kê khai giá tại Sở Tài chính Hải Phòng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2013
Tình hình giải ngân nguồn vốn vay thương mại phục vụ Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Khu bay - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi đến thời điểm tháng 9/2014
KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
Tình hình thu - chi ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng tháng 7/2014
Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2020
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2013
Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách, tổ chức bộ máy và cán bộ đối với thành phố Hải Phòng
Hội nghị triển khai, tập huấn, phổ biến, giới thiệu về nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khoá XIV nhiệm kỳ 2011-2016
Thông báo số 112/TB-STC ngày 20/6/2014 của Sở Tài chính Hải Phòng về việc giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi
Thông báo số 112/TB-STC ngày 20/6/2014 của Sở Tài chính Hải Phòng về việc giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi
Ký kết hợp đồng vay vốn 500 tỷ phục vụ Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Khu bay Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi
Hải Phòng có quần đảo Cát Bà lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định từ nay đến 2014 sẽ cổ phần hóa, bán 25% vốn tại các cảng biển cấp 1
Tỷ giá ngoại tệ

ngoại tệ
Mua vàoBán ra
AUD1904919336
CAD1902319446
CHF2241622868
DKK03746
EUR2725427581
GBP3407534623
HKD26992753
INR0354
JPY195199
KRW023
KWD074753
MYR06639
NOK03365
RUB0615
SAR05830
SEK03014
SGD1655416956
THB645672
USD2117021220

Cục Quản lý Công sản

DATC
Quản lý giá
VSD
SCIC