Văn bản pháp quy


Tổng Cục Thuế
Tổng Cục Hải Quan
Viện Chiến lược và CSTC
Tạp chí tài chính
Tài chính điện tử


                BẢN TIN NỢ CÔNG
Quản lý nợ
____________________________________________________
       BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 6842
Thành viên trực tuyến : 1
 

Thông báo
Tạm dừng hệ thống TABMIS từ ngày 05/02/2016 đến ngày 14/02/2016
04/02/2016 - 10:45
Công văn số 1445/BTC-KBNN ngày 27/01/2016 về việc tạm dừng truy cập vào hệ thống TABMIS Theo kế hoạch nghỉ Tết âm lịch, hệ thống TABMIS sẽ tạm dừng hoạt động từ 17h30 ngày 05/02/2016 đến hết ngày 14/02/2016. ..
Thông báo danh sách tổ chức kê khai giá tại Sở Tài chính Hải Phòng (17/12/2015 - 09:39)
Thông báo: Nội dung ôn tập và tổ chức phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển viên chức Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng năm 2014 (25/03/2015 - 10:46)
Thông báo: Quỹ Đầu tư và phát triển đất Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2014 (04/02/2015 - 08:32)
Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện kê khai giá tại Sở Tài chính Hải Phòng (09/09/2014 - 15:05)
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2013 (05/09/2014 - 16:03)
Công khai ngân sách
Quyết định 2454/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014
30/10/2015 - 15:25
Quyết định 2454/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014..
Quyết định số 454/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015. (17/03/2015 - 14:24)
Quyết định 2301/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013 (04/02/2015 - 09:02)
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2013 (01/08/2014 - 08:20)
Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014 (08/01/2014 - 11:33)
Nghị quyết số 06 /NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2012 (14/08/2013 - 10:32)
Bộ phận Một cửa (ISO 9001:2008)
Quyết định số 77/QĐ-STC ngày 03/7/2015 của Sở Tài chính về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
08/07/2015 - 12:30
Quyết định số 77/QĐ-STC ngày 03/7/2015 của Sở Tài chính về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008..
13. Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (16/07/2015 - 08:50)
12 Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính (16/07/2015 - 08:49)
11. TTHC Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính (16/07/2015 - 08:46)
10. TTHC Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính (16/07/2015 - 08:40)
9. TTHC Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp sở) (16/07/2015 - 08:34)
Cải cách hành chính - Phòng chống tham nhũng
Công văn số 2295/BTC-TTr ngày 24/02/2014 về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014
13/03/2014 - 11:22
Công văn số 2295/BTC-TTr ngày 24/02/2014 về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014..
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Tài chính - Ngân sách năm 2014 (13/11/2013 - 11:29)
Báo cáo công tác Thanh tra Tài chính Qúy 3 năm 2013 (18/09/2013 - 08:39)
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2013 của Sở Tài chính Hải Phòng (15/07/2013 - 09:25)
Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2013, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013 của Sở Tài chính (14/06/2013 - 10:12)
Thực hiện chương trình công tác thanh tra, kiểm tra Tài chính tháng 6 và 6 tháng năm 2013 (03/06/2013 - 14:02)
Quỹ đầu tư và phát triển đất
Quy trình thực hiện nhiệm vụ ứng vốn, chi hỗ trợ của quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng
11/05/2015 - 15:55
..
Quy trình thực hiện nhiệm vụ tín dụng đầu tư của quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng (11/05/2015 - 15:51)
Thông báo: Nội dung ôn tập và tổ chức phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển viên chức Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng năm 2014 (25/03/2015 - 10:46)
Thông báo: Quỹ Đầu tư và phát triển đất Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2014 (04/02/2015 - 08:32)
Điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng quỹ đầu từ và phát triển đất Hải Phòng (11/05/2015 - 15:49)
Quyết định số 2408/QĐ-UBND thành phố Hải Phòng ngày 06/12/2013 (28/12/2013 - 14:22)
Tin tức
Hội nghị Tổng kết công tác ngân sách năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
05/01/2016 - 09:37
Hội nghị Tổng kết công tác ngân sách năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 (Toàn cảnh Hội nghị) Sáng ngày 30/12/2015, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ngân sách năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016...
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI (16/12/2015 - 17:11)
Tổ chức Lớp tập huấn chế độ, chính sách về tài chính cho các doanh nghiệp và hợp tác xã 2015 (09/12/2015 - 16:16)
Các văn bản, quy định, hướng dẫn về thực hiện chính sách tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. (03/12/2015 - 14:19)
Kiểm tra công tác Văn thư lưu trữ tại Sở Tài chính (12/07/2015 - 10:16)
Thông báo tuyển dụng Công chức năm 2014 tại thành phố Hải Phòng (20/11/2015 - 11:23)
Văn bản chỉ đạo điều hành
Một số văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2015
30/12/2015 - 16:29
Một số văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2015 I...
Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 192/2013/NĐ-CP (27/10/2015 - 10:12)
Toàn văn bản tóm tắt Hiệp định TPP bằng tiếng Việt và tiếng Anh (14/10/2015 - 14:34)
Nghị định 87/2015/NĐ-CP về Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước (14/10/2015 - 11:01)
Nghị định về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (12/02/2015 - 15:58)
Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng từ tháng 01/2015 (12/02/2015 - 15:45)
Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015
03/05/2013 - 16:10
Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015..
Chương trình, Đề tài khoa học
Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 Đề án Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020
09/08/2013 - 17:46
Đề án Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020..
Dự thảo Đề án Xã hội hóa (08/04/2013 - 16:09)
Xin ý kiến, góp ý dự thảo văn bản
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14/11/2013 - 09:39
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng..
Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định chế độ giao đất, cho thuê đất, miễn giảm tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất ở, đất đô thị cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng (14/11/2013 - 09:36)
Tham gia, đóng góp ý kiến về Đề án Xã hội hóa (08/04/2013 - 16:09)
Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Sở Tài chính Hải Phòng (07/04/2013 - 08:01)
Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (Sửa đổi năm 2013) (29/01/2013 - 08:46)
Tin mới
Tạm dừng hệ thống TABMIS từ ngày 05/02/2016 đến ngày 14/02/2016
Hội nghị Tổng kết công tác ngân sách năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
Một số văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2015
Thông báo danh sách tổ chức kê khai giá tại Sở Tài chính Hải Phòng
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI
Tổ chức Lớp tập huấn chế độ, chính sách về tài chính cho các doanh nghiệp và hợp tác xã 2015
Các văn bản, quy định, hướng dẫn về thực hiện chính sách tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Thông báo tuyển dụng Công chức năm 2014 tại thành phố Hải Phòng
Hướng dẫn triển khai việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tái cử, tái bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP
Tập huấn an toàn bảo mật thông tin 6/11
Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp 2014
Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 192/2013/NĐ-CP
Toàn văn bản tóm tắt Hiệp định TPP bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Nghị định 87/2015/NĐ-CP về Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước
Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính Phủ và Thông tư 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính
Hải Phòng có quần đảo Cát Bà lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định từ nay đến 2014 sẽ cổ phần hóa, bán 25% vốn tại các cảng biển cấp 1
Tỷ giá ngoại tệ

ngoại tệ
Mua vàoBán ra
AUD1564716301
CAD1578916564
CHF2195222892
DKK03440
EUR2443325377
GBP3159132944
HKD27882919
INR0341
JPY186194
KRW020
KWD076353
MYR05472
NOK02693
RUB0326
SAR06215
SEK02721
SGD1553316264
THB608650
USD2229022360

Cục Quản lý Công sản

DATC
Quản lý giá
VSD
SCIC