CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
(Vietpeace) Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng thân thiết, núi liền núi, sông liền sông, quan hệ Việt Nam – Lào là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp và ngày càng phát triển tốt đẹp...
CÔNG TÁC VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Hơn nửa thế kỷ trước, Chính phủ nước ta và Hồ Chủ tịch đã kiên trì đấu tranh ngoại giao, vận động sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế, đáp ứng nguyện vọng của kiều bào ta ở nước ngoài mong được trở về quê hương đất nước...
CÔNG TÁC LÃNH SỰ
Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao xin thông báo: Thời gian vừa qua, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu phải giải quyết ngay các giấy tờ, tài liệu, Cục Lãnh sự đã thực hiện việc chứng nhận lãnh sự trực tiếp chữ ký, con dấu cho một số tổ chức, doanh nghiệp...