VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ
(Vietpeace) Sáng ngày 8/12/2014, tại Hà Nội đã diễn ra “Hội nghị xúc tiến đầu tư và viện trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi” do Ủy ban Dân tộc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp tổ chức. ..
CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
Ngày 17/12, tại thành phố Cần Thơ, lần đầu tiên Hội Hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị giao ban Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc các tỉnh, thành phố phía Nam. Tham dự hội nghị có đại diện Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị và Hội Hữu Nghị Việt Nam-Trung Quốc của các địa phương từ Đà Nẵng trở vào...