VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ
Ngày 10/2, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức gặp mặt các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân dịp xuân Ất Mùi 2015.   ..
CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN
(TTXVN) Năm 2015 là một năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội 11 của Đảng đề ra, tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng...
CÔNG TÁC LÃNH SỰ
Sở Ngoại vụ Hải Phòng trân trọng thông báo tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố về việc: Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) thông báo đưa vào hoạt động Tổng đài điện thoại về công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.  ..