MỘT SỐ HÌNH ẢNH
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG
60 NĂM THÀNH LẬP
SỞ NỘI VỤThông tin về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
Thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 02/NQ-TU của Thành ủy Hải Phòng về công tác cán bộ thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho công chức, viên chức thuộc thành phố với 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết theo tiêu chuẩn quốc tế, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp Công ty Cổ phần phát triển nguồn lực Đông Dương tổ chức mở các lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản, đáp ứng nhu cầu giao tiếp thông thường cho cán bộ, công chức, viên chức..