MỘT SỐ HÌNH ẢNH
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG
60 NĂM THÀNH LẬP
SỞ NỘI VỤThông tin về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của thành phố, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thuộc Bộ Tài chính, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên...