Thông báo đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2016
Thời gian: 06/12/2016 - 14:14
 Thực hiện Kế hoạch số 2489/KH-UBND ngày 02/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2015, 2016 tại thành phố Hải Phòng và Công văn số 346/UBND-NC ngày 18/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng, hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021...
Tin nổi bật
Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện thành phố Hải Phòng
Thông báo Kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Chị thị số 27/CT-UBND ngày 19/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông tăng cao trên địa bàn thành phố trong những tháng cuối năm 2016
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên lên Lưu trữ viên chính
Thông báo thời gian, địa điểm thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương năm 2015
Thông báo thời gian, địa điểm phỏng vấn đối với những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện Cát Hải, Bạch Long Vĩ
Thông báo thời gian, địa điểm, lịch thi, thời gian thi các môn kỳ thi nâng lên ngạch chuyên viên chính 2016
Thông báo triệu tập học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng
 

Thông tin tuyển dụng Công chức, Viên chức
Thực hiện Kế hoạch số 2489/KH-UBND ngày 02/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2015, 2016 tại thành phố Hải Phòng và Công văn số 346/UBND-NC ngày 18/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng, hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021...
Thông tin về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của thành phố, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng...

Tin mới
Thông báo đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2016
Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện thành phố Hải Phòng
Đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC; bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo cấp phòng
Sơ đồ phòng thi tuyển công chức năm 2014
Danh sách các ca thi tuyển công chức năm 2014
Báo cáo kết quả công tác tháng 5/2016
Kế hoạch số 185/KH-UBBC ngày 30/5/2016 về Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và dự kiến thời gian, địa điểm thi tuyển
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung Quyết định ban hành Nội quy thi trắc nghiệm trên máy vi tính kỳ thi tuyển công chức tại thành phố Hải Phòng
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn ngoại ngữ (tiếng Anh) và tin học phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 để thí sinh tham khảo
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn thi viết kiến thức chung phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 (Môn thi viết chuyên ngành ).
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo nội dung tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014 (Môn thi trắc nghiệm chuyên ngành ).
Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức thành phố thông báo danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014.
Bảng biểu, phụ lục phục vụ việc xác định Chỉ số CCHC thành phố, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2016