MỘT SỐ HÌNH ẢNH
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG
60 NĂM THÀNH LẬP
SỞ NỘI VỤThông báo triệu tập học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2015
Thời gian: 04/09/2015 - 14:48
 Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của thành phố, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính.
Tin nổi bật