Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 462050
Khách trực tuyến : 5495
Thành viên trực tuyến : 2
 Quyết định số 814/QĐ-CT ngày 20/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hải Phòng; thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bản thành phố Hải Phòng
Thời gian: 10/05/2015 - 23:41
 Quyết định số 814/QĐ-CT ngày 20/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hải Phòng; thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bản thành phố Hải Phòng
Tin nổi bật
Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2014 thông báo kết quả chấm phúc khảo
Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ cơ quan Sở Nội vụ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thông báo về việc đăng kí tham gia bồi dưỡng viên chức
Biểu mẫu gửi các Sở chuyên ngành điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2015
Thông báo đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính năm 2015
Danh mục tài liệu môn kiến thức chung và chuyên ngành phục vụ thi tuyển công chức cấp xã năm 2014
Kế hoạch Kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2014 tại Sở Nội vụ Hải Phòng
Thông tư 01/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ
 
Bài ca người tổ chức