Quản lý khoa học
UBND thành phố Hải Phòng vừa phê duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc 4 lĩnh vực: Công nghiệp; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; Sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. ..
Quản lý công nghệ - ATBXHN
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN - Sở KH&CN (sau đây gọi tắt là Trung tâm) vừa tổ chức Hội thảo Giới thiệu tìm kiếm nhu cầu ứng dụng công nghệ, tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Hải Phòng. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở KH&CN, các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở và đại diện lãnh đạo các huyện, lãnh đạo 34 xã hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng NTM. ..
Quản lý tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng
Sáng 27/4, Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thành phố Hải Phòng tổ chức hội thảo “Vai trò của hàng rào kỹ thuật trong thương mại, những hỗ trợ về khoa học và công nghệ trong hội nhập quốc tế” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở KH&CN, các thành viên mạng lưới TBT (hàng rào kỹ thuật trong thương mại) Hải Phòng cùng đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. ..
Quản lý nguồn lực
Triển khai thực hiện Kết luận số 07-KL/TU Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH thành phố Hải Phòng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; bổ khuyết một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đến năm 2020, Trường Chính trị Tô Hiệu (sau đây gọi tắt là Trường) vừa hoàn thiện, trình Hội đồng KH&CN cấp thành phố đánh giá đề án “Kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực của Trường Chính trị Tô Hiệu”...
Thanh tra
Sở KH&CN thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội thảo “Thực trạng chấp hành pháp luật về đo lường trong việc sử dụng phương tiện đo nhóm 2 và an toàn bức xạ trong việc sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng; một số nội dung, giải pháp tăng cường quản lý”. ..
Danh sách cổng thành viên
Tin tức từ cổng thành viên
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Tin mới
Hội nghị giao ban KH&CN Vùng đồng bằng sông Hồng lần thứ X
Tọa đàm “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ”
Ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2015-2020
Biểu dương, tôn vinh trí thức, cán bộ khoa học công nghệ tiêu biểu Hải Phòng lần thứ 4
Giới thiệu, quảng bá các đặc sản và sản phẩm làng nghề của các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng
Sắp diễn ra Triển lãm - Tọa đàm "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ trong sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Việt"
Các hoạt động kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2015
Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Hội thảo “Vai trò của hàng rào kỹ thuật trong thương mại, những hỗ trợ về khoa học và công nghệ trong hội nhập quốc tế”
Phòng tránh cháy rừng trên đảo Cát Bà
Đề án kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực của Trường Chính trị Tô Hiệu
Kiện toàn công tác khen thưởng, giải thưởng, biểu dương, tôn vinh trong hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền của thành phố
Công nhận 42 sáng kiến cấp thành phố lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2014
Nghiên cứu rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chế độ, chính sách đối với hoạt động văn hóa, văn nghệ của thành phố
Kiện toàn công tác khen thưởng, giải thưởng, biểu dương, tôn vinh trong hoạt động văn học, nghệ thuật của thành phố
ĐƯỜNG DÂY NÓNG (HOTLINE)

Giám đốc Sở: Nguyễn Văn An
0916.435.999
Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Huyền
0982.969.999
Chánh thanh tra:Trần Quốc Khánh
0912.277.739


Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 326690
Khách trực tuyến : 5765
Thành viên trực tuyến : 19