ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH QUYẾT TÂM

THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỦ ĐỀ NĂM 2016 CỦA QUẬN “NGÂN SÁCH – ĐÔ THỊ - KỶ CƯƠNG”

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
TIN HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Ngày 28/9/2016, Thường trực HĐND quận tổ chức giám sát kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn; đ/c Đồng Duy Vinh – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận chủ trì giám sát; cùng dự có đ/c Đỗ Thị Thanh Thủy – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, các đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND quận,... ..
TIN HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI
Sáng ngày 06/10/2016, phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận phối hợp cùng Trung tâm công tác xã hội thành phố, UBND phường Đa Phúc tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác xã hội nhằm cung cấp thông tin về chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, xây dựng môi trường sống an toàn thân thiện cho trẻ em. ..