ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH QUYẾT TÂM

THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỦ ĐỀ NĂM 2016 CỦA QUẬN “NGÂN SÁCH – ĐÔ THỊ - KỶ CƯƠNG”

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 71 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2016)

VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2016)

 
TIN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ quận Dương Kinh; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Thường vụ Quận ủy Dương Kinh ban hành Chương trình số 08-CTr/QU ngày 08/8/2016 về “Những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế, chống thất thu ngân sách trên địa bàn quận”...
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
TIN HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Sáng ngày 28/7/2016, HĐND phường Đa phúc đã tiến hành  kỳ họp thứ 2, kỳ họp thường lệ giữa năm 2016; dự và chỉ đạo kỳ họp có các đại biểu: đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Quận ủy viên - Phó chủ tịch HĐND quận; đồng chí Trần Mạnh Tuệ - UVBTV Quận ủy- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận; đồng chí Trần Thị Tuyết - Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận. ..