ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH QUYẾT TÂM

THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỦ ĐỀ NĂM 2016 CỦA QUẬN “NGÂN SÁCH – ĐÔ THỊ - KỶ CƯƠNG”

CỬ TRI QUẬN DƯƠNG KINH ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM, TÍCH CỰC THAM GIA BẦU CỬ

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 – 2021 !

TIN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Ngày 28/4, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Dương Kinh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường nhiệm kỳ 2016-2021”  cho 120 nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường và lãnh đạo Hội Phụ nữ cơ sở...