ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH QUYẾT TÂM

THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỦ ĐỀ NĂM 2016 CỦA QUẬN “NGÂN SÁCH – ĐÔ THỊ - KỶ CƯƠNG”

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN DƯƠNG KINH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
TIN HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Sáng ngày 28/7/2016, HĐND phường Đa phúc đã tiến hành  kỳ họp thứ 2, kỳ họp thường lệ giữa năm 2016; dự và chỉ đạo kỳ họp có các đại biểu: đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Quận ủy viên - Phó chủ tịch HĐND quận; đồng chí Trần Mạnh Tuệ - UVBTV Quận ủy- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận; đồng chí Trần Thị Tuyết - Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận. ..