Công báo - UBND thành phố Hải PhòngLiên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124095
Khách trực tuyến : 6219
Thành viên trực tuyến : 10
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thông báo: Tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng 2016
12/01/2017 - 18:37
THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 năm 2016 (04/01/2017 - 15:34)
THÔNG BÁO: Tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần năm 2016 (20/12/2016 - 08:30)
Một số tài liệu liên quan đến thành lập, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 phục vụ kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 năm 2016 (14/12/2016 - 17:51)
THÔNG BÁO: Nội dung ôn tập phỏng vấn, thời gian, địa điểm phỏng vấn đối với những người đủ điều kiện dự kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 (14/12/2016 - 17:34)
Công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam - Số 11, Quý 3 năm 2016 (06/12/2016 - 07:41)
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Báo cáo công tác Lao động - Thương binh và Xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2016.
21/10/2016 - 11:43
Báo cáo công tác Lao động - Thương binh và Xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2016...
Báo cáo công tác Lao động - Thương binh và Xã hội tháng 01 năm 2016 (14/09/2016 - 16:20)
Thông báo của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2016. (14/09/2016 - 16:19)
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2016 (14/09/2016 - 16:18)
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2016 (14/09/2016 - 16:17)
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2016 (14/09/2016 - 16:16)
TÀI LIỆU ISO
Quyết định số:12173/QĐ-SLĐTBXH-VP, ngày 05/9/2016 về việc công bố lại Hệ quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
14/09/2016 - 15:11
Quyết định số:12173/QĐ-SLĐTBXH-VP, ngày 05/9/2016 về việc công bố lại Hệ quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008...
Quyết định số:6529/QĐ-SLĐTBXH-VP, ngày 01/6/2016 về việc Ban hành "Mục tiêu chất lượng" của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (14/09/2016 - 15:09)
Quyết định số:6528/QĐ-SLĐTBXH, ngày 01/6/2016 về việc Ban hành "Chính sách chất lượng" của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (14/09/2016 - 15:00)
Quyết định số:16481/QĐ-SLĐTBXH, ngày 16/11/2015 về việc Ban hành Hệ thống tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 lĩnh vực của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng (08/12/2015 - 15:33)
Quyết định số:10109/QĐ-SLĐTBXH, ngày 28/7/2015 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng. (08/12/2015 - 15:31)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
Mẫu phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp
11/01/2017 - 08:16
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. (07/09/2016 - 11:24)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện. (07/09/2016 - 11:22)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (07/09/2016 - 11:20)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố. (07/09/2016 - 11:16)
Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (07/09/2016 - 11:10)Tin mới
Thông báo: Tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng 2016
Mẫu phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp
THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 năm 2016
THÔNG BÁO: Tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần năm 2016
Một số tài liệu liên quan đến thành lập, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 phục vụ kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 năm 2016
THÔNG BÁO: Nội dung ôn tập phỏng vấn, thời gian, địa điểm phỏng vấn đối với những người đủ điều kiện dự kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm việc với Trung tâm Lao động ngoài nước
Thứ trưởng Đào Hồng Lan tiếp Phó Chủ tịch Làng trẻ em SOS quốc tế
Công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam - Số 11, Quý 3 năm 2016
Hội nghị chuyên đề về chính sách bảo trợ xã hội năm 2016
Giáo dục nghề nghiệp: Hướng tới dự tham gia tốt hơn của khu vực tư nhân
Hội thảo hướng dẫn thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu Lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020
Thứ trưởng Đào Hồng Lan làm việc với Hiệp hội Bảo trợ trẻ em Christina Noble
Thông báo Danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2
“Hành trình kết nối yêu thương” dành tặng học bổng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tỉnh Kiên Giang