Công báo - UBND thành phố Hải PhòngLiên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 124095
Khách trực tuyến : 3141
Thành viên trực tuyến : 1
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam"
09/10/2015 - 13:44
Ngày 06/10/2015, tại Trụ sở Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam" đối với các đồng chí Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương...
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng đã tổ chức chương trình vui Tết Trung Thu cho trẻ em với chủ đề “Trung Thu yêu thương” năm 2015 (05/10/2015 - 11:10)
tập huấn Lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội (04/09/2015 - 11:28)
Tổ chức tiếp nhận và bàn giao đồ chơi cho trẻ em huyện An Dương, thành phố Hải Phòng (04/09/2015 - 11:19)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2015. (01/09/2015 - 13:56)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động năm 2015. (01/09/2015 - 13:45)
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Báo cáo công tác Lao động - Thương binh và Xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2016.
21/10/2016 - 11:43
Báo cáo công tác Lao động - Thương binh và Xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2016...
Báo cáo công tác Lao động - Thương binh và Xã hội tháng 01 năm 2016 (14/09/2016 - 16:20)
Thông báo của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2016. (14/09/2016 - 16:19)
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2016 (14/09/2016 - 16:18)
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2016 (14/09/2016 - 16:17)
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2016 (14/09/2016 - 16:16)
TÀI LIỆU ISO
Quyết định số:12173/QĐ-SLĐTBXH-VP, ngày 05/9/2016 về việc công bố lại Hệ quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
14/09/2016 - 15:11
Quyết định số:12173/QĐ-SLĐTBXH-VP, ngày 05/9/2016 về việc công bố lại Hệ quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008...
Quyết định số:6529/QĐ-SLĐTBXH-VP, ngày 01/6/2016 về việc Ban hành "Mục tiêu chất lượng" của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (14/09/2016 - 15:09)
Quyết định số:6528/QĐ-SLĐTBXH, ngày 01/6/2016 về việc Ban hành "Chính sách chất lượng" của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (14/09/2016 - 15:00)
Quyết định số:16481/QĐ-SLĐTBXH, ngày 16/11/2015 về việc Ban hành Hệ thống tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 lĩnh vực của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng (08/12/2015 - 15:33)
Quyết định số:10109/QĐ-SLĐTBXH, ngày 28/7/2015 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng. (08/12/2015 - 15:31)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.
07/09/2016 - 11:24
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (11 thủ tục hành chính)...
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện. (07/09/2016 - 11:22)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (07/09/2016 - 11:20)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố. (07/09/2016 - 11:16)
Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (07/09/2016 - 11:10)Tin mới
Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 và hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển
Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Một số văn bản pháp luật và triển khai thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động.
Thông báo QĐ 7567/QĐ-SLĐTBXH, ngày 17/6/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổ chức tập huấn công tác lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, quan hệ lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2016.
Hội nghị tuyên tuyền, phổ biến Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.
Lồng ghép bình đẳng giới trong thực thi chính sách hướng tới việc làm bền vững
Lễ phát động Tuần lễ quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016 tại thành phố Hải Phòng
Mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2015
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng đã tổ chức chương trình vui Tết Trung Thu cho trẻ em với chủ đề “Trung Thu yêu thương” năm 2015
tập huấn Lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội
Tổ chức tiếp nhận và bàn giao đồ chơi cho trẻ em huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2015.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động năm 2015.
Tổ chức giải bơi Thiếu niên, nhi đồng và bơi cứu đuối phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em thành phố Hải Phòng năm 2015
Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ về việc Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức