Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 166545
Khách trực tuyến : 2115
Thành viên trực tuyến : 1
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cuộc thi chung kết "Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới" Cụm 3.
05/12/2016 - 09:46
Ngày 21/11, Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố Hải Phòng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thành công cuộc thi chung kết"Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới" Cụm 3.....
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 11 năm 2016 (21/11/2016 - 09:38)
Cuộc thi "Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới" tại thành phố Hải Phòng (02/11/2016 - 11:29)
Mời tham gia "Diễn đàn Mekong thường niên lần thứ 7 năm 2016" và lễ trao giải "Doanh nghiệp mạnh Đông Nam Á"; "Nhà lãnh đạo Tài - Đức"; "Thương hiệu Danh tiếng Đông Nam Á" (28/10/2016 - 16:39)
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 10/2016 (30/09/2016 - 09:51)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2025/2016/QĐ-UBND ngày 19/92016 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới đi và đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (27/09/2016 - 14:36)
THÔNG TIN KT - XH
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ
25/05/2015 - 08:52
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ, Trung tâm vì người lao động nghèo, Liên đoàn Lao động thành phố là chủ Chương trình được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ngày 05/4/2012.....
Chương trình phát triển Vùng đô thị quận Ngô Quyền (25/05/2015 - 08:48)
Mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố năm 2015 (14/04/2015 - 16:20)
Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (16/09/2014 - 14:50)
Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện chủ đề năm 2014 "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng" (07/02/2014 - 16:01)
GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỤ THỂ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 04 HĐND TP KHÓA XIV (16/11/2012 - 13:49)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Danh sách dự án đầu tư trong nước không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thành phố
23/11/2016 - 14:39
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ngô Quyền đến năm 2025 (10/10/2016 - 09:20)
Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện An Lão (30/09/2016 - 16:10)
Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của thành phố Hải Phòng trong năm tháng đầu năm 2016 (02/06/2016 - 15:13)
Tình hình hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 4 tháng đầu năm 2016 (18/05/2016 - 16:56)
Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của thành phố Hải Phòng trong bốn tháng đầu năm 2016 (21/04/2016 - 09:21)
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ngân hàng hợp tác xã
03/08/2016 - 08:05
Ngày 17/6/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 09/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều.....
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp (03/08/2016 - 07:52)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước (12/07/2016 - 09:50)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (12/07/2016 - 09:35)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (11/07/2016 - 09:26)
Dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng (09/06/2016 - 08:00)
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Thông báo mời tham dự khóa đào tạo kế toán thuế cho daonh nghiệp nhỏ và vừa
02/11/2016 - 11:44
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 14/01/2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thành phố Hải Phòng năm 2016.....
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình công tác năm 2016 (24/10/2016 - 13:59)
Dự thảo Nghị quyết về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 (08/07/2016 - 10:16)
Hướng dẫn báo cáo về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập (07/07/2016 - 10:12)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 (30/06/2016 - 09:02)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017 (27/06/2016 - 17:01)
HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP
Thông báo về việc rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp
20/09/2013 - 08:38
Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế...
Quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (11/06/2013 - 13:53)
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 10/11/2016
24/11/2016 - 14:55
Thông báo mời tham dự khóa đào tạo "Kế toán thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa" (23/11/2016 - 15:55)
Tổ chức khóa đào tạo "Kế toán thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa" (23/11/2016 - 15:42)
Thông báo mời tham dự khóa đào tạo Kế toán thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (21/11/2016 - 10:14)
Khóa đào tạo "Kế toán thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa" (21/11/2016 - 09:59)
Khóa đào tạo "Kế toán thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa" (08/11/2016 - 07:54)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng
19/02/2016 - 09:12
Cụ thể hóa các nhiệm vụ theo chỉ đạo và phân công nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2016.....
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (08/12/2015 - 09:15)
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015 (17/06/2015 - 10:33)
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2015 (17/06/2015 - 10:28)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015 (17/06/2015 - 10:22)
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015 (17/06/2015 - 10:12)
CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Hướng dẫn liên ngành số 2517/HD-SNV-STC-BHXH ngày 27/10/2015 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
07/12/2015 - 10:37
Kế hoạch số 3942/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:33)
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:25)
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:24)
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cư cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (07/12/2015 - 10:15)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
08/12/2015 - 09:15
Ngày 01/7/2011 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ ký quyết định cấp giấy chứng nhậnHệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng...