Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 165355
Khách trực tuyến : 6053
Thành viên trực tuyến : 1
 
Biểu mẫu báo cáo nợ đọng nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ
Thời gian: 04/04/2014 - 14:00
 Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ và chuẩn bị cung cấp tài liệu cho Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ...
Tin nổi bật
Tăng cường công tác hậu kiểm doanh nghiệp
Hội thảo “Kinh tế xanh – Thành phố Cảng xanh”
Triển khai kế hoạch vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định tiến hành cổ phần hóa và thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp
Chính phủ ban hành Nghị định Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Hải An
Tuyển phiên dịch Tiếng Anh
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2014 thành phố Hải Phòng (nguồn vốn địa phương)
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tăng cường công tác hậu kiểm doanh nghiệp
02/04/2014 - 16:19
Thực hiện kế hoạch hậu kiểm doanh nghiệp năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm của các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh. Trong 3 tháng đầu năm, Sở đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt một số doanh nghiệp có sai phạm trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.....
Hội thảo “Kinh tế xanh – Thành phố Cảng xanh” (02/04/2014 - 16:12)
Triển khai kế hoạch vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (28/03/2014 - 08:47)
Tuyển phiên dịch Tiếng Anh (19/03/2014 - 16:43)
Lễ công bố các quyết định về việc tiến hành cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp (18/02/2014 - 08:42)
Kết quả họp bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2013 (03/01/2014 - 17:46)
THÔNG TIN KT - XH
Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện chủ đề năm 2014 "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng"
07/02/2014 - 16:01
Ngày25/01/2014 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hànhChương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về chủ đề năm 2014 "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng" (ban hành kèm theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng... ..
GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỤ THỂ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 04 HĐND TP KHÓA XIV (16/11/2012 - 13:49)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2012 (16/11/2012 - 13:43)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ Dự án khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng tại khu vực Miếu Trắng, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên
12/03/2014 - 08:05
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2014 thành phố Hải Phòng (nguồn vốn địa phương) (27/02/2014 - 15:08)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư phục vụ Dự án tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 (đoạn từ nút giao thông Nguyễn Văn Linh đến ngã 3 Chợ Con) và Dự án tuyến đường đô thị thuộc Khu đô thị mới Hồ Sen - Cầu Rào 2 tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân (27/02/2014 - 15:02)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua vắc xin, hóa chất và trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2014 (24/02/2014 - 15:17)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo 01 sân tập bóng đá nam tại khu liên hợp thể thao thành phố (20/02/2014 - 13:57)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh lần 3 Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà B tái định cư 11 tầng thuộc Khu nhà chung cư Đ2 Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền (20/02/2014 - 13:48)
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Chính phủ ban hành Nghị định Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
24/03/2014 - 14:48
Thông tin dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi (02/10/2013 - 10:26)
Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2012 (06/09/2013 - 18:43)
Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/11/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước thành phố giai đoạn 2011 - 2015 (06/09/2013 - 18:40)
Nghị quyết số 30c/NĐ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020 (06/09/2013 - 18:27)
GIỚI THIỆU CHUNG
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
03/06/2013 - 15:10
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Biểu mẫu báo cáo nợ đọng nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ
04/04/2014 - 14:00
Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ và chuẩn bị cung cấp tài liệu cho Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ.....
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định tiến hành cổ phần hóa và thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp (27/03/2014 - 11:19)
Quyết định về việc tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (12/02/2014 - 17:26)
Quyết định về việc tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng. (12/02/2014 - 16:07)
Công văn và biểu mẫu hướng dẫn xây dựng kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2014 (20/12/2013 - 09:37)
Công văn và biểu mẫu hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 (02/12/2013 - 10:11)
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Đăng ký kinh doanh
21/08/2013 - 20:44
Đầu tư trong nước (21/08/2013 - 20:44)
Thẩm định (21/08/2013 - 20:43)
Đấu thầu (21/08/2013 - 20:43)
Đầu tư nước ngoài (21/08/2013 - 20:42)
Đăng ký kinh doanh trực tuyến (03/06/2013 - 11:44)
HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP
Thông báo về việc rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp
20/09/2013 - 08:38
Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế...
Quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (11/06/2013 - 13:53)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư
25/09/2013 - 16:23
Thực hiện Kế hoạch số 4382/KH-UBND ngày 20/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu địa phương, đơn vị từ năm 2012 đến nay; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện.....
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Hải An
24/03/2014 - 09:48
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Đồ Sơn (13/02/2014 - 16:31)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại huyện An Dương (18/11/2013 - 14:02)
Tổng kết khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp tại huyện Thủy Nguyên (21/10/2013 - 09:14)
Tổng kết khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp tại quận Lê Chân (10/10/2013 - 17:51)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại huyện Thủy Nguyên (02/10/2013 - 11:15)


Tin mới
Biểu mẫu báo cáo nợ đọng nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ
Tăng cường công tác hậu kiểm doanh nghiệp
Hội thảo “Kinh tế xanh – Thành phố Cảng xanh”
Triển khai kế hoạch vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định tiến hành cổ phần hóa và thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp
Chính phủ ban hành Nghị định Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Hải An
Tuyển phiên dịch Tiếng Anh
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ Dự án khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng tại khu vực Miếu Trắng, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2014 thành phố Hải Phòng (nguồn vốn địa phương)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư phục vụ Dự án tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 (đoạn từ nút giao thông Nguyễn Văn Linh đến ngã 3 Chợ Con) và Dự án tuyến đường đô thị thuộc Khu đô thị mới Hồ Sen - Cầu Rào 2 tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân
Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua vắc xin, hóa chất và trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2014
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo 01 sân tập bóng đá nam tại khu liên hợp thể thao thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh lần 3 Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà B tái định cư 11 tầng thuộc Khu nhà chung cư Đ2 Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền
Lễ công bố các quyết định về việc tiến hành cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp