Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 165558
Khách trực tuyến : 49218
Thành viên trực tuyến : 22
 
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại huyện An Lão
Thời gian: 26/03/2015 - 14:27
 Thực hiện Kế hoạch số 5836/KH-UBND ngày 08/8/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố về trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015 của thành phố Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng tổ chức triển khai khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp cho các cá nhân và tổ chức có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp trên địa bàn huyện An Lão...
Tin nổi bật
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại huyện Tiên Lãng
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại quận Đồ Sơn
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại quận Dương Kinh
Tuyển phiên dịch tiếng Anh
Kết quả chào bán cổ phần trong phiên IPO Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng
Thông báo về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng theo tiêu chí được điều chỉnh
Thông báo kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2015
Hội thảo tổng kết Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty Cấp nước Hải Phòng
01/04/2015 - 16:48
Ngày 30/3/2015, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp đã long trọng diễn ra Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng, hoàn tất tiến trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng.....
Tuyển phiên dịch tiếng Anh (24/02/2015 - 15:21)
Kết quả họp bình xét thi đua, khen thưởng năm 2014 (22/01/2015 - 16:35)
Biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong năm 2014 (08/12/2014 - 15:06)
Lễ trưởng thành đoàn cho các đoàn viên (17/11/2014 - 16:22)
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2014 - 2017 (27/10/2014 - 14:44)
THÔNG TIN KT - XH
Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020
16/09/2014 - 14:50
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng.....
Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện chủ đề năm 2014 "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng" (07/02/2014 - 16:01)
GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỤ THỂ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 04 HĐND TP KHÓA XIV (16/11/2012 - 13:49)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2012 (16/11/2012 - 13:43)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Kết quả chào bán cổ phần trong phiên IPO Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng
09/02/2015 - 15:23
Ngày 06/02/2015, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng với hơn 16,8 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, chiếm 22,6% vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa, mức giá khởi điểm là 10.500 đồng/cổ phần.....
Thông báo về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng theo tiêu chí được điều chỉnh (30/01/2015 - 09:27)
Kết quả chào bán cổ phần trong phiên IPO Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng (27/01/2015 - 13:37)
Kết quả chào bán cổ phần trong phiên IPO Công ty TNHH MTV Da giầy Hải Phòng (26/01/2015 - 17:22)
Thông báo về việc thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng (27/12/2014 - 15:03)
Thông báo về việc thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng (17/12/2014 - 09:02)
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2014/NĐ-CP quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước
15/12/2014 - 07:54
Ngày 03 tháng 12 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2014/NĐ-CP quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước.....
Quy định mới việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (28/11/2014 - 16:29)
Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC: Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (17/09/2014 - 13:54)
Chính phủ ban hành Nghị định về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước (29/07/2014 - 07:43)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (03/07/2014 - 14:34)
Quốc hội ban hành Luật Đấu thầusố 43/2013/QH13 (13/06/2014 - 17:05)
GIỚI THIỆU CHUNG
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
03/06/2013 - 15:10
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014
04/12/2014 - 07:50
Hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp (02/10/2014 - 10:53)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. (04/09/2014 - 08:30)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Trung tâm Thông tin và Truyền thông (22/08/2014 - 14:14)
Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng năm 2015 (16/07/2014 - 10:35)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 và rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư (10/07/2014 - 16:14)
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Thủ tục hành chính thẩm định kế hoạch đấu thầu
07/07/2014 - 14:53
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thẩm định dự án đầu tư (07/07/2014 - 14:50)
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư nước ngoài (07/07/2014 - 14:48)
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư trong nước (07/07/2014 - 14:43)
Đăng ký kinh doanh trực tuyến (03/06/2013 - 11:44)
HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP
Thông báo về việc rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp
20/09/2013 - 08:38
Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế...
Quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (11/06/2013 - 13:53)
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại huyện An Lão
26/03/2015 - 14:27
Thực hiện Kế hoạch số 5836/KH-UBND ngày 08/8/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố về trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015 của thành phố Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng tổ chức triển khai khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp cho các cá nhân và tổ chức có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp trên địa bàn huyện An Lão.....
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại huyện Tiên Lãng (26/03/2015 - 14:26)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại quận Đồ Sơn (06/03/2015 - 16:06)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại quận Dương Kinh (06/03/2015 - 16:05)
Thông báo kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2015 (29/01/2015 - 09:29)
Hội thảo tổng kết Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố (27/01/2015 - 14:09)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014
10/07/2014 - 16:05
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2014 (29/05/2014 - 16:45)
Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2014 (23/05/2014 - 16:00)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2014 (16/09/2014 - 08:44)
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (16/09/2014 - 08:39)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2014 (16/09/2014 - 08:32)


Tin mới
Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty Cấp nước Hải Phòng
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại huyện An Lão
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại huyện Tiên Lãng
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại quận Đồ Sơn
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại quận Dương Kinh
Tuyển phiên dịch tiếng Anh
Kết quả chào bán cổ phần trong phiên IPO Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng
Thông báo về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng theo tiêu chí được điều chỉnh
Thông báo kế hoạch trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2015
Hội thảo tổng kết Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố
Kết quả chào bán cổ phần trong phiên IPO Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng
Kết quả chào bán cổ phần trong phiên IPO Công ty TNHH MTV Da giầy Hải Phòng
Giới thiêu chương trình đào tạo quốc tế "Nâng cao kỹ năng lãnh đạo - quản lý" tại Singapore
Kết quả họp bình xét thi đua, khen thưởng năm 2014
Thông báo về việc thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng