Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 166037
Khách trực tuyến : 603
Thành viên trực tuyến : 0
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn thành phố
01/02/2016 - 14:04
Sáng ngày 29/1/2016, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt tiệp Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn thành phố.....
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2014, 2015 (18/01/2016 - 08:47)
Hội nghị quán triệt chính sách tinh giản biên chế (17/11/2015 - 09:35)
Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng (02/11/2015 - 15:13)
Thông báo về việc thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Đường bộ Hải Phòng (24/09/2015 - 10:50)
Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng (01/09/2015 - 09:07)
THÔNG TIN KT - XH
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ
25/05/2015 - 08:52
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ, Trung tâm vì người lao động nghèo, Liên đoàn Lao động thành phố là chủ Chương trình được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ngày 05/4/2012.....
Chương trình phát triển Vùng đô thị quận Ngô Quyền (25/05/2015 - 08:48)
Mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố năm 2015 (14/04/2015 - 16:20)
Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (16/09/2014 - 14:50)
Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện chủ đề năm 2014 "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng" (07/02/2014 - 16:01)
GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỤ THỂ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 04 HĐND TP KHÓA XIV (16/11/2012 - 13:49)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Kết quả chào bán cổ phần trong phiên IPO Công ty TNHH MTV Công viên, cây xanh Hải Phòng
04/02/2016 - 09:09
Ngày 28/01/2016, Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Công viên, cây xanh Hải Phòng.....
Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của thành phố năm 2015 (28/12/2015 - 16:37)
Dự án Nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu biển của Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm tăng tổng mức đầu tư và vốn góp (28/12/2015 - 16:35)
Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của thành phố trong 11 tháng đầu năm 2015 (27/11/2015 - 07:51)
Công ty TNHH LotteCinema Việt Nam đầu tư dự án LotteCinema Vincom Hải Phòng (27/11/2015 - 07:48)
Cấp giấy chứng đăng ký đầu tư cho Trung tâm Anh ngữ Quốc tế APOLLO (cơsở 2) tại Hải Phòng (27/11/2015 - 07:45)
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
20/01/2016 - 08:22
Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (25/09/2015 - 14:50)
Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp (24/09/2015 - 08:51)
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô (18/09/2015 - 07:43)
Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (02/07/2015 - 10:38)
Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp (02/07/2015 - 10:34)
GIỚI THIỆU CHUNG
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
03/06/2013 - 15:10
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố đăng ký nhu cầu vốn đầu tư công năm 2016
29/12/2015 - 15:09
Để chuẩn bị giao chi tiết kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố và các đơn vị thực hiện báo cáo nhu cầu bố trí vốn đầu tư.....
Hướng dẫn rà soát nhu cầu đầu tư phục vụ hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (15/09/2015 - 16:06)
Biểu mẫu báo cáo tổng kết 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 các Chương trình mục tiêu quốc gia. (11/09/2015 - 15:28)
Mẫu báo cáo tóm tắt quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam". (11/09/2015 - 07:51)
Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. (09/09/2015 - 17:01)
Thành lập Tổ chức điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015 - 2020 (20/07/2015 - 07:36)
HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP
Thông báo về việc rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp
20/09/2013 - 08:38
Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế...
Quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (11/06/2013 - 13:53)
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Hội thảo tổng kết giai đoạn I Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố
25/01/2016 - 08:52
Ngày 20/01/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng chủ trì tổ chức Hội thảo tổng kết Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.....
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Hồng Bàng (03/07/2015 - 10:11)
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Phòng (24/04/2015 - 14:31)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (07/04/2015 - 15:46)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại huyện An Lão (26/03/2015 - 14:27)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại huyện Tiên Lãng (26/03/2015 - 14:26)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
08/12/2015 - 09:15
Ngày 01/7/2011 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ ký quyết định cấp giấy chứng nhậnHệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng...
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015 (17/06/2015 - 10:33)
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2015 (17/06/2015 - 10:28)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015 (17/06/2015 - 10:22)
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015 (17/06/2015 - 10:12)
Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước thành phố giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020 (17/06/2015 - 10:03)
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
30/11/2015 - 11:34
Ngày 03/4/2015 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 690/QĐ-CT về việc công bốthủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.....
Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng (15/07/2015 - 14:07)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp
06/10/2015 - 10:44
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (06/10/2015 - 10:41)
Thủ tục tạm ngừng kinh doanh (06/10/2015 - 10:39)
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (06/10/2015 - 10:38)
Thủ tục đăng ký thay đổi chủ DNTN trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích (06/10/2015 - 10:37)
Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH 1 TV (06/10/2015 - 10:36)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ
09/06/2015 - 14:56
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (09/06/2015 - 14:55)
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (09/06/2015 - 14:54)
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (09/06/2015 - 14:54)
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (09/06/2015 - 14:53)
Thủ tục thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (09/06/2015 - 14:52)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thủ tục Phê duyệt Dự án đầu tư bằng viện trợ phát triển chính thức tài trợ (ODA)
09/06/2015 - 15:23
Thủ tục Đăng ký danh mục Dự án yêu cầu tài trợ (ODA) (09/06/2015 - 15:19)
Thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (09/06/2015 - 15:19)
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (09/06/2015 - 15:18)
Thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư (09/06/2015 - 15:17)
Thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp được thành lập trước ngày 1/7/2006 (09/06/2015 - 15:16)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
Thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
09/06/2015 - 15:36
CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Hướng dẫn liên ngành số 2517/HD-SNV-STC-BHXH ngày 27/10/2015 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
07/12/2015 - 10:37
Kế hoạch số 3942/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:33)
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:25)
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:24)
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cư cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (07/12/2015 - 10:15)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
08/12/2015 - 09:15
Ngày 01/7/2011 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ ký quyết định cấp giấy chứng nhậnHệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng...


Tin mới
Kết quả chào bán cổ phần trong phiên IPO Công ty TNHH MTV Công viên, cây xanh Hải Phòng
Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn thành phố
Hội thảo tổng kết giai đoạn I Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2014, 2015
Hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố đăng ký nhu cầu vốn đầu tư công năm 2016
Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của thành phố năm 2015
Dự án Nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu biển của Công ty TNHH Đóng tàu Damen - Sông Cấm tăng tổng mức đầu tư và vốn góp
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Hướng dẫn liên ngành số 2517/HD-SNV-STC-BHXH ngày 27/10/2015 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
Kế hoạch số 3942/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế