Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 165401
Khách trực tuyến : 9611
Thành viên trực tuyến : 4
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong năm 2014
08/12/2014 - 15:06
Trong năm 2014, trên địa bàn thành phố ước tính có khoảng 1.800 doanh nghiệp được cấp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 6.660 tỷ đồng, giảm 6,7% về số doanh nghiệp và tăng 12,8% về vốn so cùng kỳ...
Lễ trưởng thành đoàn cho các đoàn viên (17/11/2014 - 16:22)
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2014 - 2017 (27/10/2014 - 14:44)
Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển viên chức Trung tâm Tư vấn đấu thầu Hải Phòng (24/07/2014 - 07:45)
Thông báo tuyển dụng (04/07/2014 - 09:23)
Tọa đàm "Thực trạng hình thành và phát triển tập đoàn kinh tế, nhóm công ty quy mô lớn tại thành phố Hải Phòng" (26/06/2014 - 07:51)
THÔNG TIN KT - XH
Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020
16/09/2014 - 14:50
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng.....
Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện chủ đề năm 2014 "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng" (07/02/2014 - 16:01)
GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỤ THỂ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 04 HĐND TP KHÓA XIV (16/11/2012 - 13:49)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2012 (16/11/2012 - 13:43)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Thông báo về việc thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng
17/12/2014 - 09:02
Thực hiện Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng thành công ty cổ phần.....
Thông báo về việc thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Da giầy Hải Phòng (11/12/2014 - 09:23)
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy (15/09/2014 - 10:42)
Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. (03/09/2014 - 14:26)
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình bổ sung hạ tầng kỹ thuật khu chung cư tái định cư tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền (18/07/2014 - 15:44)
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật cung cấp, lắp đặt máy phát điện diezel cho trạm điện Bạch Long Vỹ (18/07/2014 - 15:41)
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2014/NĐ-CP quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước
15/12/2014 - 07:54
Ngày 03 tháng 12 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2014/NĐ-CP quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước.....
Quy định mới việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (28/11/2014 - 16:29)
Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC: Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (17/09/2014 - 13:54)
Chính phủ ban hành Nghị định về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước (29/07/2014 - 07:43)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (03/07/2014 - 14:34)
Quốc hội ban hành Luật Đấu thầusố 43/2013/QH13 (13/06/2014 - 17:05)
GIỚI THIỆU CHUNG
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
03/06/2013 - 15:10
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014
04/12/2014 - 07:50
Hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp (02/10/2014 - 10:53)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. (04/09/2014 - 08:30)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Trung tâm Thông tin và Truyền thông (22/08/2014 - 14:14)
Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Hải Phòng năm 2015 (16/07/2014 - 10:35)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 và rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư (10/07/2014 - 16:14)
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Thủ tục hành chính thẩm định kế hoạch đấu thầu
07/07/2014 - 14:53
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thẩm định dự án đầu tư (07/07/2014 - 14:50)
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư nước ngoài (07/07/2014 - 14:48)
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư trong nước (07/07/2014 - 14:43)
Đăng ký kinh doanh trực tuyến (03/06/2013 - 11:44)
HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP
Thông báo về việc rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp
20/09/2013 - 08:38
Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế...
Quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (11/06/2013 - 13:53)
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm và kết quả đạt được khi áp dụng phương pháp quản lý hiện đại Nhật Bản"
27/11/2014 - 15:34
Trong khuôn khổ chương trình tăng cường năng lực ngành công nghiệp hỗ trợ tại Hải Phòng do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, ngày 21/11/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm và kết quả đạt được khi áp dụng phương pháp quản lý hiện đại Nhật Bản"...
Triển khai chương trình tăng cường năng lực ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng (20/10/2014 - 16:31)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp (06/10/2014 - 11:14)
Đợt khảo sát hỗ trợ doanh nghiệp (27/05/2014 - 08:44)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Hải An (24/03/2014 - 09:48)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại quận Đồ Sơn (13/02/2014 - 16:31)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014
10/07/2014 - 16:05
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2014 (29/05/2014 - 16:45)
Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2014 (23/05/2014 - 16:00)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2014 (16/09/2014 - 08:44)
Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (16/09/2014 - 08:39)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2014 (16/09/2014 - 08:32)


Tin mới
Thông báo về việc thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng
Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2014/NĐ-CP quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước
Thông báo về việc thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Da giầy Hải Phòng
Biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong năm 2014
Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014
Quy định mới việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm và kết quả đạt được khi áp dụng phương pháp quản lý hiện đại Nhật Bản"
Lễ trưởng thành đoàn cho các đoàn viên
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2014 - 2017
Triển khai chương trình tăng cường năng lực ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp
Hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp
Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC: Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2014