Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 166206
Khách trực tuyến : 11231
Thành viên trực tuyến : 21
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tổ chức lễ ra mắt Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
26/04/2016 - 14:59
Để chính thức triển khai hoạt động hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 22/4/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lễ ra mắt Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.....
Thành phố tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới" (15/04/2016 - 15:15)
Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn thành phố (01/02/2016 - 14:04)
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2014, 2015 (18/01/2016 - 08:47)
Hội nghị quán triệt chính sách tinh giản biên chế (17/11/2015 - 09:35)
Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng (02/11/2015 - 15:13)
THÔNG TIN KT - XH
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ
25/05/2015 - 08:52
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ, Trung tâm vì người lao động nghèo, Liên đoàn Lao động thành phố là chủ Chương trình được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ngày 05/4/2012.....
Chương trình phát triển Vùng đô thị quận Ngô Quyền (25/05/2015 - 08:48)
Mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố năm 2015 (14/04/2015 - 16:20)
Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (16/09/2014 - 14:50)
Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện chủ đề năm 2014 "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng" (07/02/2014 - 16:01)
GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỤ THỂ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 04 HĐND TP KHÓA XIV (16/11/2012 - 13:49)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của thành phố Hải Phòng trong bốn tháng đầu năm 2016
21/04/2016 - 09:21
Trong bốn tháng đầu năm 2016, tổng thu hút FDI trên toàn thành phố đạt 1.692,025 triệu USD, gấp 5,54 lần so với cùng kỳ năm 2015, đạt 89,05% kế hoạch thu hút FDI năm 2016.....
Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (06/04/2016 - 16:52)
Giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2016 (25/03/2016 - 14:04)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng quà tặng cho người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 (01/03/2016 - 14:48)
Điều chỉnh tăng vốn đầu tư và vốn góp thực hiện cho Dự án sản xuất các sản phẩm may mặc GG Vina của Công ty TNHH GG Vina (24/02/2016 - 10:03)
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án thành lập Công ty TNHH dịch vụ chuỗi cung ứng thương mại quốc tế Việt Nam (24/02/2016 - 09:54)
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
21/04/2016 - 09:58
Ngày 18/01/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.....
Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (21/04/2016 - 09:49)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (21/04/2016 - 09:33)
Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng (05/04/2016 - 11:01)
Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (21/03/2016 - 13:58)
Nghị định quy định về cơ cơ quan thuộc Chính phủ (21/03/2016 - 13:51)
GIỚI THIỆU CHUNG
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
03/06/2013 - 15:10
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Thực hiện nội dung báo cáo công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể
26/04/2016 - 14:45
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 566/KHĐT-QLPTDN ngày 14/4/2016.....
Hướng dẫn chuyển giao các dự án đầu tư công do các sở, ban, ngành thành phố và các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành thành phố làm chủ đầu tư cho Ủy ban nhân dân quận, huyện làm chủ đầu tư (05/04/2016 - 14:37)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025 (21/03/2016 - 13:43)
Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu của thành phố Hải Phòng năm 2015 (01/03/2016 - 14:46)
Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững thành phố Hải Phòng năm 2015; nhiệm vụ, giải pháp năm 2016 (01/03/2016 - 14:42)
Báo cáo số 19/BC-UBND ngày 05/02/2016 về thực hiện Kế hoạch phát triển nhân lực thành phố năm 2015 phương hướng và giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (25/02/2016 - 14:08)
HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP
Thông báo về việc rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp
20/09/2013 - 08:38
Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế...
Quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (11/06/2013 - 13:53)
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Hội thảo tổng kết giai đoạn I Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố
25/01/2016 - 08:52
Ngày 20/01/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng chủ trì tổ chức Hội thảo tổng kết Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.....
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Hồng Bàng (03/07/2015 - 10:11)
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Phòng (24/04/2015 - 14:31)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (07/04/2015 - 15:46)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại huyện An Lão (26/03/2015 - 14:27)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại huyện Tiên Lãng (26/03/2015 - 14:26)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng
19/02/2016 - 09:12
Cụ thể hóa các nhiệm vụ theo chỉ đạo và phân công nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2016.....
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (08/12/2015 - 09:15)
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015 (17/06/2015 - 10:33)
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2015 (17/06/2015 - 10:28)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015 (17/06/2015 - 10:22)
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015 (17/06/2015 - 10:12)
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
30/11/2015 - 11:34
Ngày 03/4/2015 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 690/QĐ-CT về việc công bốthủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.....
Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng (15/07/2015 - 14:07)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp
06/10/2015 - 10:44
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (06/10/2015 - 10:41)
Thủ tục tạm ngừng kinh doanh (06/10/2015 - 10:39)
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (06/10/2015 - 10:38)
Thủ tục đăng ký thay đổi chủ DNTN trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích (06/10/2015 - 10:37)
Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH 1 TV (06/10/2015 - 10:36)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ
09/06/2015 - 14:56
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (09/06/2015 - 14:55)
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (09/06/2015 - 14:54)
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (09/06/2015 - 14:54)
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (09/06/2015 - 14:53)
Thủ tục thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (09/06/2015 - 14:52)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thủ tục Phê duyệt Dự án đầu tư bằng viện trợ phát triển chính thức tài trợ (ODA)
09/06/2015 - 15:23
Thủ tục Đăng ký danh mục Dự án yêu cầu tài trợ (ODA) (09/06/2015 - 15:19)
Thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (09/06/2015 - 15:19)
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (09/06/2015 - 15:18)
Thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư (09/06/2015 - 15:17)
Thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp được thành lập trước ngày 1/7/2006 (09/06/2015 - 15:16)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
Thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
09/06/2015 - 15:36
CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Hướng dẫn liên ngành số 2517/HD-SNV-STC-BHXH ngày 27/10/2015 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
07/12/2015 - 10:37
Kế hoạch số 3942/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:33)
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:25)
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:24)
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cư cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (07/12/2015 - 10:15)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
08/12/2015 - 09:15
Ngày 01/7/2011 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ ký quyết định cấp giấy chứng nhậnHệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng...


Tin mới
Tổ chức lễ ra mắt Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thực hiện nội dung báo cáo công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể
Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của thành phố Hải Phòng trong bốn tháng đầu năm 2016
Thành phố tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới"
Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Hướng dẫn chuyển giao các dự án đầu tư công do các sở, ban, ngành thành phố và các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành thành phố làm chủ đầu tư cho Ủy ban nhân dân quận, huyện làm chủ đầu tư
Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng
Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng
Quy định về phân cấp, quản lý vốn đầu tư công năm 2016 đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng
Giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2016
Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định quy định về cơ cơ quan thuộc Chính phủ