Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 166343
Khách trực tuyến : 2035
Thành viên trực tuyến : 14
 
Lễ bàn giao Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng sang Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng
Thời gian: 18/07/2016 - 09:20
 Ngày 12/7/2016,lễ bàn giao Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng sang Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng đã được tổ chức long trọng, đánh dấu một bước tiến mới của công ty từ một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần...
Tin nổi bật
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Dự thảo Nghị quyết về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của thành phố giai đoạn 2016 - 2020
Hướng dẫn báo cáo về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập
Thông báo tổ chức hội thảo khởi động các chương trình cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố hải Phòng triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Khối thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm công tác
22/07/2016 - 15:11
Trong 02 ngày 24 và 25/6/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng - đơn vị Khối trưởng Khối thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng đã đăng cai tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm công tác giữa 11 Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố thuộc đồng bằng Sông Hồng.....
Lễ bàn giao Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng sang Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng (18/07/2016 - 09:20)
Tập huấn triển khai Luật Đầu tư công và một số Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công (23/06/2016 - 16:58)
Tổ chức lễ ra mắt Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (26/04/2016 - 14:59)
Thành phố tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới" (15/04/2016 - 15:15)
Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn thành phố (01/02/2016 - 14:04)
THÔNG TIN KT - XH
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ
25/05/2015 - 08:52
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ, Trung tâm vì người lao động nghèo, Liên đoàn Lao động thành phố là chủ Chương trình được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ngày 05/4/2012.....
Chương trình phát triển Vùng đô thị quận Ngô Quyền (25/05/2015 - 08:48)
Mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố năm 2015 (14/04/2015 - 16:20)
Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (16/09/2014 - 14:50)
Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện chủ đề năm 2014 "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng" (07/02/2014 - 16:01)
GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỤ THỂ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 04 HĐND TP KHÓA XIV (16/11/2012 - 13:49)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của thành phố Hải Phòng trong năm tháng đầu năm 2016
02/06/2016 - 15:13
Từ đầu năm 2016đến ngày 23/5/2016, tổng thu hút FDI trên toàn thành phố đạt 1.738,5 triệu USD.....
Tình hình hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 4 tháng đầu năm 2016 (18/05/2016 - 16:56)
Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của thành phố Hải Phòng trong bốn tháng đầu năm 2016 (21/04/2016 - 09:21)
Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (06/04/2016 - 16:52)
Giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2016 (25/03/2016 - 14:04)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng quà tặng cho người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 (01/03/2016 - 14:48)
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
12/07/2016 - 09:50
Ngày 13/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.....
Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (12/07/2016 - 09:35)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (11/07/2016 - 09:26)
Dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng (09/06/2016 - 08:00)
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân (02/06/2016 - 15:20)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu (18/05/2016 - 11:42)
GIỚI THIỆU CHUNG
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
03/06/2013 - 15:10
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Dự thảo Nghị quyết về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của thành phố giai đoạn 2016 - 2020
08/07/2016 - 10:16
Ngày 07/7/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1142/KHĐT-TĐGS gửi các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của thành phố giai đoạn 2016 - 2020.....
Hướng dẫn báo cáo về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập (07/07/2016 - 10:12)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 (30/06/2016 - 09:02)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017 (27/06/2016 - 17:01)
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 (02/06/2016 - 15:05)
Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại thành phố Hải Phòng (02/06/2016 - 14:49)
HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP
Thông báo về việc rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp
20/09/2013 - 08:38
Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế...
Quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (11/06/2013 - 13:53)
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Thông báo tổ chức hội thảo khởi động các chương trình cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
05/07/2016 - 10:46
Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).....
Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố hải Phòng triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng (04/07/2016 - 16:34)
Phát động chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp bền vững (29/06/2016 - 09:29)
Khóa đào tạo kế toán thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa (20/06/2016 - 16:57)
Khóa đào tạo "Nghệ thuật giao tiếp và bán hàng hiện đại bí quyết chinh phục trái tim khách hàng" (15/06/2016 - 13:49)
Thông báo mời tham dự khóa đào tạo kế toán thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (10/06/2016 - 08:33)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng
19/02/2016 - 09:12
Cụ thể hóa các nhiệm vụ theo chỉ đạo và phân công nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2016.....
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (08/12/2015 - 09:15)
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015 (17/06/2015 - 10:33)
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2015 (17/06/2015 - 10:28)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015 (17/06/2015 - 10:22)
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015 (17/06/2015 - 10:12)
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
30/11/2015 - 11:34
Ngày 03/4/2015 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 690/QĐ-CT về việc công bốthủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.....
Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng (15/07/2015 - 14:07)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp
06/10/2015 - 10:44
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (06/10/2015 - 10:41)
Thủ tục tạm ngừng kinh doanh (06/10/2015 - 10:39)
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (06/10/2015 - 10:38)
Thủ tục đăng ký thay đổi chủ DNTN trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích (06/10/2015 - 10:37)
Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH 1 TV (06/10/2015 - 10:36)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ
09/06/2015 - 14:56
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (09/06/2015 - 14:55)
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (09/06/2015 - 14:54)
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (09/06/2015 - 14:54)
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (09/06/2015 - 14:53)
Thủ tục thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (09/06/2015 - 14:52)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thủ tục Phê duyệt Dự án đầu tư bằng viện trợ phát triển chính thức tài trợ (ODA)
09/06/2015 - 15:23
Thủ tục Đăng ký danh mục Dự án yêu cầu tài trợ (ODA) (09/06/2015 - 15:19)
Thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (09/06/2015 - 15:19)
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (09/06/2015 - 15:18)
Thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư (09/06/2015 - 15:17)
Thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp được thành lập trước ngày 1/7/2006 (09/06/2015 - 15:16)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
Thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
09/06/2015 - 15:36
CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ
Hướng dẫn liên ngành số 2517/HD-SNV-STC-BHXH ngày 27/10/2015 của liên ngành Nội vụ, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố về việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
07/12/2015 - 10:37
Kế hoạch số 3942/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:33)
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ, Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:25)
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (07/12/2015 - 10:24)
Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cư cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (07/12/2015 - 10:15)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
08/12/2015 - 09:15
Ngày 01/7/2011 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ ký quyết định cấp giấy chứng nhậnHệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng...


Tin mới
Khối thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm công tác
Lễ bàn giao Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng sang Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Dự thảo Nghị quyết về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của thành phố giai đoạn 2016 - 2020
Hướng dẫn báo cáo về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập
Thông báo tổ chức hội thảo khởi động các chương trình cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố hải Phòng triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Phát động chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp bền vững
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017
Tập huấn triển khai Luật Đầu tư công và một số Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công
Khóa đào tạo kế toán thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa
Khóa đào tạo "Nghệ thuật giao tiếp và bán hàng hiện đại bí quyết chinh phục trái tim khách hàng"