Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259434
Khách trực tuyến : 10927
Thành viên trực tuyến : 22
 

 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014 của UBND huyện Tiên Lãng
23/11/2015 - 10:45
TB 847 cua UBND h.signed.pdf..
Thông báo số 829/TB-UBND ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng (12/11/2015 - 15:52)
Thông báo số 798/TB-UBND ngày 26/10/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng (27/10/2015 - 10:06)
Thông báo số 691/TB-UBND ngày 28/9/2015 của UBND huyện Tiên Lãng về việc tuyển dụng viên chức giáo dục Cấp tiểu học năm 2015 (28/09/2015 - 16:50)
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng (23/09/2015 - 16:41)
Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lãng (07/09/2015 - 15:23)
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Công văn số 143/UBND-TP ngày 05/2/2015 của UBND huyện Tiên Lãng về việc hướng dẫn công tác kiểm soát TTHC năm 2015
07/04/2015 - 10:49
Công văn số 143/UBND-TP ngày 05/2/2015 của UBND huyện Tiên Lãng về việc hướng dẫn công tác kiểm soát TTHC năm 2015..
Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 05/2/2015 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, đơn giản hóa TTHC năm 2015 trên địa bàn huyện Tiên Lãng (07/04/2015 - 10:48)
Kế hoạch số 1498/KH-UBND ngày 04/3/2015 của UBND thành phố kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2015 (07/04/2015 - 10:46)
Công văn số 50/STP-KSTTHC ngày 26/01/2015 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 (07/04/2015 - 10:36)
Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 (07/04/2015 - 10:30)
TIÊN LÃNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (06/04/2015 - 17:04)
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
V/v đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ thành phố
08/06/2015 - 16:06
..
Huyện Tiên Lãng tiếp tục chỉ đạo tăng cường cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử huyện (04/05/2013 - 07:48)
Giáo_trình_Microsoft_PowerPoint_2007 (23/03/2012 - 08:13)
Giáo_trình_Microsoft_Excel_2007 (23/03/2012 - 08:11)
Giáo_trình_Microsoft_word_2007 (23/03/2012 - 08:09)
Cách diệt virut đơn giản (15/09/2011 - 08:42)
THÔNG TIN KINH TẾ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TIÊN LÃNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC PHÒNG CHỐNG RỦI RO THIÊN TAI
25/11/2015 - 10:24
Sáng ngày 21/11/2015, tại hội trường Hội người mù Tiên Lãng, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Lãng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng, Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam - Dự án thành phố Hải Phòng tăng cường năng lực phòng chống rủi ro thiên tai và Biến đổi khí hậu tổ chức lớp tập huấn nhận diện các loại thiên tai cho người khiếm thị huyện Tiên Lãng...
Tiên Lãng: Kỷ niệm 85 năm truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (20/11/2015 - 15:28)
Huyện Tiên Lãng kỷ niệm 33 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, 60 năm ngày truyền thống ngành giáo dục, Công đoàn Giáo dục Hải Phòng (20/11/2015 - 15:16)
Công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng (19/11/2015 - 16:59)
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Lãng (13/11/2015 - 09:37)
Ban an toàn giao thông huyện thăm và tặng quà gia đình các nạn nhân, nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn (13/11/2015 - 09:36)
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Hội nghị giao ban trực tuyến về xây dựng nông thôn mới
11/09/2015 - 18:14
Sáng 10/9, Hội nghị giao ban trực tuyến về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị thành phố...
Thông báo số 153/TB-UBND ngày 25/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng (28/05/2015 - 10:52)
Huyện tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm (06/03/2014 - 09:27)
Huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (06/03/2014 - 09:25)
UBMTTQ xã Quang Phục tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới. (25/02/2014 - 09:21)
Năm 2014, xã Bắc Hưng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về môi trường, văn hoá và điện nông thôn. (25/02/2014 - 09:20)
THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VN NĂM 2013
BÁO CÁO Về việc tổng hợp lấy ý kiến Nhân dân tham gia Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Tiên Lãng
09/04/2015 - 12:41
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND huyện Tiên Lãng ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Tiên Lãng; Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến Nhân dân trên địa bàn huyện Tiên Lãng về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) như sau:..
Công văn Về việc làm bài dự thi Cuộc thi "Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013" (03/02/2015 - 15:06)
Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (03/02/2015 - 15:02)
Bộ câu hỏi và gợi ý trả lời cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (25/01/2015 - 16:00)
Mẫu thiết kế bài dự thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013" (25/01/2015 - 15:58)
Công văn số 64/HĐPHPBGDPL-TP (25/01/2015 - 15:52)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông Vận tải
07/07/2015 - 10:46
QĐ công bố lĩnh vực Giao thông vận tải.pdf..
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội (07/07/2015 - 10:44)
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục Đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng (07/07/2015 - 10:41)
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế (30/06/2015 - 15:57)
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng (29/06/2015 - 16:04)
Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng (19/06/2015 - 08:59)
ĐẤT VÀ NGƯỜI TIÊN LÃNG
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Liệt sỹ Nguyễn Văn Hấng: người con ưu tú của xã Đoàn Lập
08/09/2015 - 09:52
Liệt sỹ Nguyễn Văn Hấng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, từ nhỏ phải sống rất lam lũ, khổ cực, lớn lên trong giai đoạn đất nước và quê hương phải chịu áp bức dưới gót giầy của thực dân Pháp và phát xít Nhật...
Tiên Lãng giành chính quyền cách mạng tháng 8/1945 (13/08/2015 - 14:02)
Đền thờ Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng: Công trình lịch sử văn hóa chào mừng 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (25/05/2015 - 13:54)
Nguyễn Văn Kiến: Người chiến sỹ cộng sản kiên cường (1926 - 1950) (25/05/2015 - 13:53)
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Văn Bước: Người đội viên du kích mưu trí, gan dạ, bất khuất (1938-1953) (25/05/2015 - 13:51)

Tin mới
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TIÊN LÃNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC PHÒNG CHỐNG RỦI RO THIÊN TAI
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014 của UBND huyện Tiên Lãng
Tiên Lãng: Kỷ niệm 85 năm truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Huyện Tiên Lãng kỷ niệm 33 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, 60 năm ngày truyền thống ngành giáo dục, Công đoàn Giáo dục Hải Phòng
Công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Lãng
Ban an toàn giao thông huyện thăm và tặng quà gia đình các nạn nhân, nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn
Thông báo số 829/TB-UBND ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn kiểm tra công tác triển khai dự án Cụm công nghiệp thị trấn Tiên Lãng
Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai cuộc thi tuyên truyền về thành phố Hải Phòng năm 2015 trên hệ thống phát thanh và Cổng thông tin điện tử thành phố.
Gặp mặt truyền thống quân tình nguyện- chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào huyện Tiên Lãng lần thứ 3 năm 2015
Thông báo số 798/TB-UBND ngày 26/10/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiên Lãng: Phát huy truyền thống “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”
Hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân hai xã Tiên Thắng, Tiên Minh
Hội Nông dân huyện kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam