Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259402
Khách trực tuyến : 5796
Thành viên trực tuyến : 8
 

 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN
Kế hoạch số 95/KH-BCĐ ngày 22/5/2015 của Ban chỉ đạo hè huyện Tiên Lãng.
28/05/2015 - 10:50
KH 95 cua Ban chi dao he.pdf..
Thông báo số 192/TB-UBND ngày 18/5/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng (19/05/2015 - 09:10)
Công văn số 482/UBND-NN ngày 14/5/2015 về việc tập trung phòng trừ rầy nâu bảo vệ lúa xuân 2015 (15/05/2015 - 10:45)
Thông báo số 184/TB-UBND ngày 11/5/2015 của UBND huyện Tiên Lãng thông báo hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2014 (11/05/2015 - 14:39)
Thông báo số 176/TB-UBND ngày 04/5/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển công chức cấp xã năm 2014 (05/05/2015 - 07:40)
Thông báo số 02/TB-HĐTLTS ngày 25/4/2015 của Hội đồng thanh lý tài sản huyện (26/04/2015 - 09:43)
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Công văn số 143/UBND-TP ngày 05/2/2015 của UBND huyện Tiên Lãng về việc hướng dẫn công tác kiểm soát TTHC năm 2015
07/04/2015 - 10:49
Công văn số 143/UBND-TP ngày 05/2/2015 của UBND huyện Tiên Lãng về việc hướng dẫn công tác kiểm soát TTHC năm 2015..
Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 05/2/2015 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, đơn giản hóa TTHC năm 2015 trên địa bàn huyện Tiên Lãng (07/04/2015 - 10:48)
Kế hoạch số 1498/KH-UBND ngày 04/3/2015 của UBND thành phố kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2015 (07/04/2015 - 10:46)
Công văn số 50/STP-KSTTHC ngày 26/01/2015 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 (07/04/2015 - 10:36)
Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 (07/04/2015 - 10:30)
TIÊN LÃNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (06/04/2015 - 17:04)
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Huyện Tiên Lãng tiếp tục chỉ đạo tăng cường cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử huyện
04/05/2013 - 07:48
Để từng bước hoàn thiện nội dung và làm phong phú thêm thông tin trên Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lãng, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, quảng bá, thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của huyện Tiên Lãng, của thành phố Hải Phòng với cả nước, khu vực và thế giới, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của huyện và thành phố; UBND huyện Tiên Lãng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:..
Giáo_trình_Microsoft_PowerPoint_2007 (23/03/2012 - 08:13)
Giáo_trình_Microsoft_Excel_2007 (23/03/2012 - 08:11)
Giáo_trình_Microsoft_word_2007 (23/03/2012 - 08:09)
Cách diệt virut đơn giản (15/09/2011 - 08:42)
Huyện Tiên Lãng tổ chức hội thi ứng dụng công nghệ thông tin lần thứ nhất năm 2011 (02/07/2011 - 16:12)
THÔNG TIN KINH TẾ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
Hội nghị phổ biến kiến thức kỹ thuật sử dụng chế phẩm phân vi sinh trong sản xuất nông nghiệp
27/05/2015 - 14:27
Sáng 27/5, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức kỹ thuật sử dụng chế phẩm phân vi sinh trong sản xuất nông nghiệp; kỹ thuật sơ chế và bảo quản nấm ăn, nấm dược liệu thương phẩm tại Hải Phòng...
Huyện Tiên Lãng duy trì 17 năm liên tiếp là đơn vị có học sinh giỏi quốc gia (27/05/2015 - 14:14)
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN TỔ CHỨC TRAO QUÀ (27/05/2015 - 10:36)
Đưa võ cổ truyền đến với đoàn viên thanh niên (27/05/2015 - 10:35)
Khánh thành nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Tiên Minh (27/05/2015 - 10:34)
Năng suất lúa vụ xuân năm 2015 ước đạt 70,5 tạ/ha (26/05/2015 - 09:27)
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Thông báo số 153/TB-UBND ngày 25/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng
28/05/2015 - 10:52
TB ket luan CTTP tai buoi lam viec voi huyen.PDF..
Huyện tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm (06/03/2014 - 09:27)
Huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (06/03/2014 - 09:25)
UBMTTQ xã Quang Phục tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới. (25/02/2014 - 09:21)
Năm 2014, xã Bắc Hưng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về môi trường, văn hoá và điện nông thôn. (25/02/2014 - 09:20)
Năm 2013 xã Tiên Hưng hoàn thành 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. (25/02/2014 - 09:20)
THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VN NĂM 2013
BÁO CÁO Về việc tổng hợp lấy ý kiến Nhân dân tham gia Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Tiên Lãng
09/04/2015 - 12:41
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND huyện Tiên Lãng ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Tiên Lãng; Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến Nhân dân trên địa bàn huyện Tiên Lãng về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) như sau:..
Công văn Về việc làm bài dự thi Cuộc thi "Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013" (03/02/2015 - 15:06)
Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (03/02/2015 - 15:02)
Bộ câu hỏi và gợi ý trả lời cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (25/01/2015 - 16:00)
Mẫu thiết kế bài dự thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013" (25/01/2015 - 15:58)
Công văn số 64/HĐPHPBGDPL-TP (25/01/2015 - 15:52)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng
28/05/2015 - 14:48
Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng..
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng (14/05/2015 - 16:47)
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ (11/05/2015 - 14:23)
Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn thành phố (11/05/2015 - 14:20)
Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và gia đình trên địa bàn thành phố (02/04/2015 - 16:37)
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (30/03/2015 - 16:05)
ĐẤT VÀ NGƯỜI TIÊN LÃNG
Đền thờ Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng: Công trình lịch sử văn hóa chào mừng 60 năm Ngày giải phòng Hải Phòng
25/05/2015 - 13:54
Cách đây hơn 60 năm, sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hiệp định Giơ - ne - vơ được ký kết vào ngày 20-7-1954, đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm 2 miền Nam - Bắc...
Nguyễn Văn Kiến: Người chiến sỹ cộng sản kiên cường (1926 - 1950) (25/05/2015 - 13:53)
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Văn Bước: Người đội viên du kích mưu trí, gan dạ, bất khuất (1938-1953) (25/05/2015 - 13:51)