Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 259402
Khách trực tuyến : 13863
Thành viên trực tuyến : 2
 

 
Tinh thần trách nhiệm với công việc và thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW
Thời gian: 06/10/2015 - 16:26
 Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đến từng chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện, từng bước nêu cao ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và trách nhiệm với công việc được giao.
Tin nổi bật
Huyện Tiên Lãng phấn đấu 6 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong các tháng cuối năm 2015
Huyện Tiên Lãng đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thông báo số 691/TB-UBND ngày 28/9/2015 của UBND huyện Tiên Lãng về việc tuyển dụng viên chức giáo dục Cấp tiểu học năm 2015
Dự án “Ngân hàng bò”- Trao niềm hy vọng đến với các hộ nghèo
Huyện Tiên Lãng tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương 2015"
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng
Mô hình khu dân cư các xã ven biển hải đảo an toàn, lành mạnh tại huyện Tiên Lãng
Công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác cán bộ tại huyện Tiên Lãng
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN
Thông báo số 691/TB-UBND ngày 28/9/2015 của UBND huyện Tiên Lãng về việc tuyển dụng viên chức giáo dục Cấp tiểu học năm 2015
28/09/2015 - 16:50
Thông báo số 691/TB-UBND ngày 28/9/2015 của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng..
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng (23/09/2015 - 16:41)
Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lãng (07/09/2015 - 15:23)
Quyết định về việc phê duyệt danh sách những người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2014 huyện Tiên Lãng (06/08/2015 - 15:19)
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 (08/07/2015 - 08:37)
Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2014 huyện Tiên Lãng (07/07/2015 - 10:16)
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Công văn số 143/UBND-TP ngày 05/2/2015 của UBND huyện Tiên Lãng về việc hướng dẫn công tác kiểm soát TTHC năm 2015
07/04/2015 - 10:49
Công văn số 143/UBND-TP ngày 05/2/2015 của UBND huyện Tiên Lãng về việc hướng dẫn công tác kiểm soát TTHC năm 2015..
Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 05/2/2015 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, đơn giản hóa TTHC năm 2015 trên địa bàn huyện Tiên Lãng (07/04/2015 - 10:48)
Kế hoạch số 1498/KH-UBND ngày 04/3/2015 của UBND thành phố kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2015 (07/04/2015 - 10:46)
Công văn số 50/STP-KSTTHC ngày 26/01/2015 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 (07/04/2015 - 10:36)
Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 (07/04/2015 - 10:30)
TIÊN LÃNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (06/04/2015 - 17:04)
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
V/v đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ thành phố
08/06/2015 - 16:06
..
Huyện Tiên Lãng tiếp tục chỉ đạo tăng cường cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử huyện (04/05/2013 - 07:48)
Giáo_trình_Microsoft_PowerPoint_2007 (23/03/2012 - 08:13)
Giáo_trình_Microsoft_Excel_2007 (23/03/2012 - 08:11)
Giáo_trình_Microsoft_word_2007 (23/03/2012 - 08:09)
Cách diệt virut đơn giản (15/09/2011 - 08:42)
THÔNG TIN KINH TẾ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
Tinh thần trách nhiệm với công việc và thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW
06/10/2015 - 16:26
Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đến từng chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện, từng bước nêu cao ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và trách nhiệm với công việc được giao...
Huyện Tiên Lãng phấn đấu 6 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong các tháng cuối năm 2015 (30/09/2015 - 17:26)
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng (30/09/2015 - 17:25)
Huyện Tiên Lãng đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” (30/09/2015 - 14:42)
Dự án “Ngân hàng bò”- Trao niềm hy vọng đến với các hộ nghèo (28/09/2015 - 16:48)
Huyện Tiên Lãng tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương 2015" (25/09/2015 - 11:03)
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Hội nghị giao ban trực tuyến về xây dựng nông thôn mới
11/09/2015 - 18:14
Sáng 10/9, Hội nghị giao ban trực tuyến về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị thành phố...
Thông báo số 153/TB-UBND ngày 25/5/2015 của UBND thành phố Hải Phòng (28/05/2015 - 10:52)
Huyện tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm (06/03/2014 - 09:27)
Huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (06/03/2014 - 09:25)
UBMTTQ xã Quang Phục tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới. (25/02/2014 - 09:21)
Năm 2014, xã Bắc Hưng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về môi trường, văn hoá và điện nông thôn. (25/02/2014 - 09:20)
THI TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC CHXHCN VN NĂM 2013
BÁO CÁO Về việc tổng hợp lấy ý kiến Nhân dân tham gia Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Tiên Lãng
09/04/2015 - 12:41
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND huyện Tiên Lãng ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện Tiên Lãng; Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến Nhân dân trên địa bàn huyện Tiên Lãng về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) như sau:..
Công văn Về việc làm bài dự thi Cuộc thi "Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013" (03/02/2015 - 15:06)
Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (03/02/2015 - 15:02)
Bộ câu hỏi và gợi ý trả lời cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (25/01/2015 - 16:00)
Mẫu thiết kế bài dự thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013" (25/01/2015 - 15:58)
Công văn số 64/HĐPHPBGDPL-TP (25/01/2015 - 15:52)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông Vận tải
07/07/2015 - 10:46
QĐ công bố lĩnh vực Giao thông vận tải.pdf..
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội (07/07/2015 - 10:44)
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục Đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng (07/07/2015 - 10:41)
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế (30/06/2015 - 15:57)
Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng (29/06/2015 - 16:04)
Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng (19/06/2015 - 08:59)
ĐẤT VÀ NGƯỜI TIÊN LÃNG
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Liệt sỹ Nguyễn Văn Hấng: người con ưu tú của xã Đoàn Lập
08/09/2015 - 09:52
Liệt sỹ Nguyễn Văn Hấng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, từ nhỏ phải sống rất lam lũ, khổ cực, lớn lên trong giai đoạn đất nước và quê hương phải chịu áp bức dưới gót giầy của thực dân Pháp và phát xít Nhật...
Tiên Lãng giành chính quyền cách mạng tháng 8/1945 (13/08/2015 - 14:02)
Đền thờ Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng: Công trình lịch sử văn hóa chào mừng 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (25/05/2015 - 13:54)
Nguyễn Văn Kiến: Người chiến sỹ cộng sản kiên cường (1926 - 1950) (25/05/2015 - 13:53)
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đỗ Văn Bước: Người đội viên du kích mưu trí, gan dạ, bất khuất (1938-1953) (25/05/2015 - 13:51)
LỊCH CÔNG TÁC
Lịch công tác tuần 39
01/10/2015 - 09:11

Tin mới
Tinh thần trách nhiệm với công việc và thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW
Huyện Tiên Lãng phấn đấu 6 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong các tháng cuối năm 2015
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng
Huyện Tiên Lãng đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thông báo số 691/TB-UBND ngày 28/9/2015 của UBND huyện Tiên Lãng về việc tuyển dụng viên chức giáo dục Cấp tiểu học năm 2015
Dự án “Ngân hàng bò”- Trao niềm hy vọng đến với các hộ nghèo
Huyện Tiên Lãng tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương 2015"
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng
Mô hình khu dân cư các xã ven biển hải đảo an toàn, lành mạnh tại huyện Tiên Lãng
Giáo dục mầm non huyện Tiên Lãng duy trì và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ
Công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác cán bộ tại huyện Tiên Lãng
Huyện Tiên Lãng sơ kết 01 năm thực hiện Luật Tiếp công dân
Huyện Tiên Lãng tích cực thực hiện công tác khuyến công
Tiên Lãng: Tập trung phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa
Lễ khởi công tái thiết chùa Phong Linh