Tin tức - Sự kiện
 Xã Tân Phong có tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 37% trong cơ cấu kinh tế của địa phương, bởi vậy nên BCH Đảng bộ xã đã thường xuyên quan tâm tới các giải pháp để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp tăng trưởng và phát triển...
Xây dựng nông thôn mới
    Là một xã thuần nông, trong những năm qua Đảng  bộ và nhân dân xã Thuận Thiên luôn xác định nông nghiệp nông thôn là lĩnh vực quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ổn định và thực hiện công tác an sinh xã hội của xã. ..
Pháp luật
Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐUCA ngày 9/3/2016 của Đảng ủy Công an huyện Kiến Thụy về việc sơ kết 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUCA ngày 28/7/2015 của Đảng ủy Công an huyện về “Xây dựng hình ảnh Công an huyện thân thiện; vì nhân dân phục vụ”, sáng ngày 29.4, Đảng ủy Công an huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/DDUCAKT ngày 28/7/2015. ..


 

Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 179581
Khách trực tuyến : 1930
Thành viên trực tuyến : 0