Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 119938
Khách trực tuyến : 13788
Thành viên trực tuyến : 17
 
Dự báo thời tiết
 
Không kết nối được tới nguồn dữ liệu.
 
Chấn chỉnh hoạt động phương tiện 04 bánh chạy bằng động cơ điện và động cơ xăng vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 07/12/2016 - 10:07
 Chấn chỉnh hoạt động phương tiện 04 bánh chạy bằng động cơ điện và động cơ xăng vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tin nổi bật
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định
Thông báo triển khai sử dụng phần mềm Dịch vụ công trực tuyến: Cấp giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu phù hiệu xe ô tô
Quyết định v/v xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, thu hồi phù hiệu 01 tháng đối với 79 phương tiện của 72 đơn vị vận tải do vi phạm tốc độ, thời gian làm việc trong tháng 10/2016
Quyết định v/v xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải Cảnh cáo lần thứ nhất đối với 1.476 phương tiện của 856 đơn vị vận tải do vi phạm tốc độ, thời gian làm việc trong tháng 10/2016
Quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải
Thông báo v/v thực hiện nghiêm quy định về thông báo thông tin chuyến đi trước khi thực hiện hợp đồng vận chuyển khách
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tăng số chuyến xe và điều chỉnh giờ xuất bến khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Cầu Rào (Hải Phòng) đi bến xe Việt Trì (Phú Thọ) và ngược lại
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Cầu Rào (Hải Phòng) đi bến xe phía tây Thanh Hóa (Thanh Hóa) và ngược lại
 Tin mới
Chấn chỉnh hoạt động phương tiện 04 bánh chạy bằng động cơ điện và động cơ xăng vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định
Thông báo triển khai sử dụng phần mềm Dịch vụ công trực tuyến: Cấp giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu phù hiệu xe ô tô
Quyết định v/v xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, thu hồi phù hiệu 01 tháng đối với 79 phương tiện của 72 đơn vị vận tải do vi phạm tốc độ, thời gian làm việc trong tháng 10/2016
Quyết định v/v xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải Cảnh cáo lần thứ nhất đối với 1.476 phương tiện của 856 đơn vị vận tải do vi phạm tốc độ, thời gian làm việc trong tháng 10/2016
Quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải
Thông báo v/v thực hiện nghiêm quy định về thông báo thông tin chuyến đi trước khi thực hiện hợp đồng vận chuyển khách
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tăng số chuyến xe và điều chỉnh giờ xuất bến khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Cầu Rào (Hải Phòng) đi bến xe Việt Trì (Phú Thọ) và ngược lại
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Cầu Rào (Hải Phòng) đi bến xe phía tây Thanh Hóa (Thanh Hóa) và ngược lại
Thông báo danh sách bổ sung các đơn vị vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng thực hiện đăng ký biểu trưng logo trên phương tiện taxi.
Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 11/2016
Quyết định phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Công bố Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 09 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Thông báo Tin bão khẩn cấp cơn bão số 7