Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 118722
Khách trực tuyến : 9644
Thành viên trực tuyến : 30
 
Quyết định thành lập Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng năm 2014
Thời gian: 24/04/2014 - 13:42
 Quyết định số 736/QĐ-SGTVT ngày 14/4/2014 về việc thành lập Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng năm 2014
Tin nổi bật
Kế hoạch tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố
Chỉ thị Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để kéo giảm tai nạn, hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố
Kế hoạch đào tạo sát hạch lái xe tháng 5 năm 2014
Kế hoạch đào tạo sát hạch lái xe tháng 4 năm 2014
Hưởng ứng Hội thi Ứng dụng Khoa học tư duy hệ thống - Ecopolicy cấp Thành phố
Hội đàm vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung năm 2013 giữa đoàn đại biểu Giao thông vận tải Hải Phòng - Lào Cai - Hà Giang - Lai Châu (Việt Nam) và đoàn đại biểu Giao thông vận tải Vân Nam - Trung Quốc
Mẫu cung cấp thông tin điện thoại phục vụ cung cấp thông tin cho danh bạ điện thoại năm 2014
Tin bão khẩn cấp - Cơn bão số 14 (Bản tin 14h30 ngày 10/11/2013 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương)
 
Đào tạo, sát hạch, quản lý, cấp giấy phép lái xe
Kế hoạch đào tạo sát hạch lái xe tháng 5 năm 2014
KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE Tháng 05 năm 2014           Thực hiện Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ...
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Chương trình cải cách thủ tục hành chính công năm 2014 của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng
Chương trình cải cách thủ tục hành chính công năm 2014 của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng..Tin mới
Quyết định thành lập Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng năm 2014
Kế hoạch tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố
Chỉ thị Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để kéo giảm tai nạn, hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố
Kế hoạch đào tạo sát hạch lái xe tháng 5 năm 2014
Kế hoạch đào tạo sát hạch lái xe tháng 4 năm 2014
Chương trình cải cách thủ tục hành chính công năm 2014 của Sở Giao thông vận tải Hải Phòng
Hưởng ứng Hội thi Ứng dụng Khoa học tư duy hệ thống - Ecopolicy cấp Thành phố
Hội đàm vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung năm 2013 giữa đoàn đại biểu Giao thông vận tải Hải Phòng - Lào Cai - Hà Giang - Lai Châu (Việt Nam) và đoàn đại biểu Giao thông vận tải Vân Nam - Trung Quốc
Mẫu cung cấp thông tin điện thoại phục vụ cung cấp thông tin cho danh bạ điện thoại năm 2014
Tin bão khẩn cấp - Cơn bão số 14 (Bản tin 14h30 ngày 10/11/2013 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương)
THÔNG BÁO TIN BÃO GẦN BỜ TRÊN BIỂN ĐÔNG, CƠN BÃO SỐ 14 NĂM 2013
Kết nạp Đảng viên mới
LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.
LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI.
XÂY DỰNG CƠ BẢN